Észak-Magyarország, 2002. január (58. évfolyam, 1-26. szám)

2002-01-02 / 1. szám

Miskolc és Borsod-Abaúj-Zemplén napilapja /J J j j jj ^ •'J J j -J J j - j'J'j j j j j j j j j yj v J J j- j'j' j vj Kereskedelmi szálláshelyeken bejelentkezett j külföldiek szánté megyénkben 47 933 ___ 45 011 41160 46038 2000 1997 2001* I-III. negyedév Babák sem tartot- szünnapot a születni vágyók /3 Sport 2001 Mi történt az elmúlt egy évben a megyében? /10 Biztonság A Saab belső értékei is igen jelentősek /II IDŐJÁRÁS: Változékony idő Nappal 0- 3°C Éjszaka -3 --6 °C Miskolc és környéke A sétálóutca ezúttal nem ünnepelt A „tuc-tuc-tuc” pontosan jelezte, merre induljon, aki nem találja a felírt házszámot Háború / 2. Fotó: EPA Miskolc (ÉM - BGO) - Ne­héz helyzetben van olyankor az újságot író ember, amikor nem akar olyanná válni, mint a viccbeli Móricka, aki­nek mindenről ugyanaz jut az eszébe, de arról sem te­het, ha tényleg... Miskolcon karácsonykor és szilveszter­kor is reménytelenül üres volt a sétálóutca. Nem kell ahhoz olyan öregnek len­ni, hogy néhány évvel ezelőttről még emlékezzünk azokra a szil­veszterekre, amikor éjfél előtt az utcán számolt vissza a tömeg, ami­kor dudaszó próbálta elnyomni az ordítozva boldog új évet kívánók hangját a villanyrendőrnél, ami­kor az a pár, éjfélkor járó autó inkább megállt a belvárosi keresz­teződésekben, hadd ugrálják ki magukat az úttesten azok, akik a járdákról már leszorultak. Idén mái' egy kicsit másképp volt. A vá­ros nagy mulatságainak egyike az egyetemen, a Rockwell Klubban zajlott, legalább hatszázan, a kora harmincas korosztály mára vállal­kozóvá vált tagjai közül, sokan ta­lán éppen egyetemi éveiket idéz­ték vissza kicsit ritkásabb hajjal, kicsit pocakosabban, de feltétlenül sokkal jobb anyagi helyzetben. A „rokiban” két helyszínen folyt a mulatozás, az egyikben nosztalgi- kusabb, a másikon abszolút friss slágerdallamokra. Szintén majd­nem - szó szerint - teltház volt a Rókafarmon, talán egy-két házikó volt üresen, akik ott búcsúztatták az óévet és köszöntötték az újat, jellemzően csak reggelre, délelőtt­re .jöttek le a hegyről”... /3 . fiatal korosztály ezúttal Is alaposan kibullzta magát Sokan sérültek az alkohol miatt Miskolc (ÉM - PT) - Szilveszteri italo­zással összefüggésben szerzett sérülés miatt 24 személyt szállítottak kórházba a mentők hétfőn délutánig. A Miskolci Mentőszolgá­lat ügyeletvezetője szerint a sebészeten, a baleseti sebészeten és a traumatológián kö­töttek ki a segítségre szorulók, akik saját hibából megütötték magukat vagy vereked­tek. Detoxikálóba egyetlen személyt sem kel­lett beszállítani. A rendőrség ugyancsak megerősítette a mentőktől kapott tájékozta­tást. Hozzájuk a verekedéseket jelentették be elsősorban. Az is kiderült, hogy alkoho­los befolyásoltság alatt történt vezetés miatt is csupán egyetlen gépkocsivezetővel szem­ben kellett eljárni a járőröknek. Petárdá- zás miatt pedig senki nem tett bejelentést. További rendőrségi híreink a 8. oldalon. ÁRA: 59 Ft, előfizetőknek: 34,30 Ft2002. január 2., szerda 58. évfolyam, 1. szám 9"770133 035033 É5ZAK-MAGYAR0RSZ ISI 3501 Miskolc Postafiók 351 ® (46) 502-900 Megszokhattuk: a január áremelésekkel jár szolgáltatók indítványozták. Újdon­ság az idén bevezetendő, úgyneve­zett locsolási kedvezmény, amely lehetővé teszi, hogy a kisker­tekben ellocsolt víz után ne kelljen csatornadíjat fizetni. Igaz ugyan, hogy ennek bevezetése a csatorna- szolgáltatási díj emelkedésével jár. Az áremelések okozta kelle­metlenségek mellett - bizonyos területeken'- pozitívumokra is számíthatunk. így például a tö­megközlekedés emelkedő tarifái mellé a miskolciak 68 új, MAN- buszt is kapnak. A kéményseprő­ipari szolgáltatásra érvényes öt­venszázalékos kedvezmény 2002- ben is érvényes az önkormányza­ti oktatási intézményekben. A vízdíj, a helyi tömegközleke­dés, a szemétszállítás, a folyé­HIRDETÉS--------------------------------------------------------------------------------------------------------­konyhulladék-kezelés, a kémény- díjait, a parkolójegyek és bérle- seprés, a távfűtés díjtételeit, az tek új árait lapunk 6. oldalán önkormányzati lakások bérleti részletesen közöljük. A tömegközlekedési díjtételek Is változnak Fotó: Ádám János Miskolc (ÉM - Hl) - A ja­nuár áremeléseket is hoz. Érvényes ez a miskolci köz­szolgáltatások áraira és az egyéb, önkormányzati dönté­si körbe tartozó díjtételekre is. A legkisebb mértékben a távhődíjak emelkednek (átla­gosan 6,2 százalékkal), míg a legnagyobb emelkedés a sze­métszállításban lesz (9,5 szá­zalékos drágulás). A megyeszékhely képviselő-tes­tületének döntési körébe tartozó díjtételekről az év utolsó két köz­gyűlési ülésén határozott a miskol­ci városvezetés. Rendszerint elfo­gadták a cégek díjemelési javasla­tát. A vízdíj és a tömegközlekedés díjtételei azonban kisebb mérték­ben emelkednek, mint ahogy a

Next

/
Oldalképek
Tartalom