Somogyi Hírlap, 2008. május (19. évfolyam, 102-126. szám)

2008-05-02 / 102. szám

INFARKTUSMEGELŰZÉS KOMPUTERES ÉRVIZSGÁLATTAL Nagykanizsán május 17, 19, 23-án Szigetváron május 20-án, Keszthelyen május 19-én Tabon május 20-án, Kőröshegyen május 23-án, Siófokon május 16, 23-án, Fonyódon mindennap, Kaposváron május 23-24-én GYŐZŐDJÖN MEG ÖN IS EREI állapotáról és kérjen ioőpontoti BEJELENTKEZÉS: --' intomcc.hu, 0665/360670. v* ,■ 06-20/42-42-692, 06-30/62-90-382 Nem mindenki ünnepelhet A munkanélküliek 45,8 százaléka legalább egy éve keres állást. A mun­kanélküliség kockázata a közigazga­tásban, a mezőgazdaságban, az élel­miszeriparban és az egészségügyben a legmagasabb. P7. oldal Sokba kerülhet 1 , aszocpol -V ■••• „ , r , A. , MEGYEI KORKÉP 2 Százezreket búk- -----------;-------------— . G AZDASAG 6 hat, aki nem ie- ■■.. -rr-----------------— lenti be időben KOZEI ET--------------f gy ermeke szüle- ELEr^°°------------— tésé t. Az állami tv-mdsor —10 támogatás késés uniós sikerek _1 ­esetén csak rész- SPORT--------í2-i 3 be n jár. ►e. oldal kbó*™*_______16 Ne m Zuschlag miatt mondott le „Elegem van a politikai trükkökből és a mocskos lejáratásokból” - mondta Újhelyi István önkormányzati minisz­tériumi államtitkár, amikor arról kér­deztük, van-e köze lemondásának a Zuschlag-ügyhöz. Á7. oldal Majális. Miközben Kaposváron a Cseri parkban (felvételünkön) minden korábbinál lehangolóbb volt a munkásünnep, Balatonföldváron maga Gyurcsány Ferenc vegyült a nép közé. S láss csodát, sehol egy kósza tojás, de még egy műanyag pisztoly sem. Ehelyett pogácsával meg jófaj­ta babgulyással traktálták a miniszterelnököt és kíséretét. Gyurcsány megkóstolta a helyi főzőversenyen a bográcsokban rotyogó étkeket, majd kijelentette, hogy Balatonföldvár babgulyásban egészen kiváló. ^3. OLDAL @ KÉPGALÉRIA: WWW.SONUNE.hu Nincs pénz a Balaton kutatására vízminőség Akár inni is lehetne már a tóból, olyan tiszta a víz Kiváló a Balaton vízminősége, és ezzel az állapottal gondosan kellene bánni - mondta Bíró Pé­ter, a Balatoni Limnológiai Ku­tató Intézet igazgatója. Az inté­zetnek azonban két éve nincs pénze kutatásokra.- A Balatont nem kampány­szerűen, folyamatosan kell ku­tatni, hiszen a kieső éveket nem lehet pótolni - jelentette ki a Magyar Tudományos Akadé­mia tókutatással foglalkozó ti­hanyi intézetének igazgatója. Bíró Péter elmondta: míg a ki­lencvenes évek közepén a Ba­latoni Limnológiai Kutató Inté­zet a Miniszterelnöki Hivatal által létrehozott 120 millió fo­rintos pénzügyi alapból finan­szírozta a tó vizének és élővilá­gának kutatását, addig a célra 2006-ban már csak 20 millió forint állami támogatást kap­tak a területfejlesztési tárcától. A minisztériumi forrás azon­ban már tavaly elapadt, és az­óta sincs pénz a tudományos kutatómunkára, amely egye­bek mellett az éghajlatváltozás vagy a halfajok vizsgálatát is tartalmazza. Az intézet vezetője néhány hete Bajnai Gordonhoz fordult segítségért. Bíró Péter azt re­méli, hogy a kormányátalakí­tás sem feledteti azt a kérését, amelyben a Balaton kutatására szánt alap visszaállítására tett javaslatot. ►a. oldal VEGYE ÉSZBE! Vegye észre: sokan „lógással” emlékez­nek meg a munka ünnepéről. Az isko­lából szülői vagy orvosi igazolással el­lopott napok édes élvezete a többségnél felnőtt korra is megmaradt Csak már a munkahelyről maradoznak ki, külö­nösen egy-egy hosszabb hétvége előtt. Ezt a hetet, amely három munkanap­ból áll, elég kevesen vették komolyan. A múlt heti „ledolgozás” szombat után - már ha nem spórolták el azt is - sokan egyszerűen szabadságolták magukat a hét első három napjára. így lett a má­jus elsejei hosszú hétvégéből egy egész hét pihenés, az ügyintézésben remény­kedők számára néhol egy hét csúszás, az esetleg még az ünnepi hétvégén is munkára kárhoztatottak számára pe­dig bosszúság a „munkavállalók szoli­daritási napjából”.... (csm) Állásból az öreg autó sem vén autó a gyorsulás ünnepe Épphogy csak fel nem szálltak a repülőtérről Csütörtökön ismét a lóerőké volt a főszerep a taszári repülőtéren. A drága gépcsodák, tuningolt autók és dübörgő motorok telje­sítményét több ezer kíváncsis­kodó szempár kísérte. A hang­nyomó versenyen azt próbálták, mennyit bírnak a kedvencek­be méregdrágán fejlesztett hifi­rendszerek. Ha valaki azt hinné, ilyen versenyen csak sokmilli- ós autóval érdemes indulni, az Taszáron azt is megcsodálhatta, hogyan előz meg álló helyzet­ből, szigorú szabályok betartá­sa mellett egy húszéves korhoz közelítő dízel Volkswagen egy legújabb csúcsmodellt. Igaz, a következő körben egy Zsiguli legyűrte... «Sz. T. A lámpa zöldre vált, aztán irány a kifutópálya betoncsíkja @ VIDEÓ ÉS KÉPGALÉRIA: WWW.SONUNE.hu A jutaiaknak még mindig bűzlik a várdai üzem Sokáig úgy tűnt, a nehezen összeálló hangosítás okozta dobhártyaszaggató robbaná­sok kivételével ezúttal szépen, csendben zajlanak az esemé­nyek. A várdai faluházban ösz- szegyűlt, jórészt helyi érdeklő­dők ugyanis békés érdeklődés­sel hallgatták a két szakem­bert, akik azért érkeztek a fa­luba, hogy végre pontosan el­magyarázzák, hogyan is mű­ködik a település határába ter­vezett biogáz-erőmű, melynek híre az elmúlt hetekben heves vitákat váltott ki a szomszédos Jutában és Somogyjádon.- A környezetvédelmi és a gazdasági szempontokat is szem előtt tartottam, amikor a beruházáshoz adtam a nevem - jelentette ki Kof-Kiss Niko­letta környezetmérnök, majd hozzátette, természetesen a projektnek vannak árnyolda­lai is, ám ezek eltörpülnek az előnyök mellett. ►a. OLDAL Eperjes Károly Gyurcsányért is imádkozik Egy tized rózsafüzért minden­nap elimádkozik a minden­kori miniszterelnökért. Még most Gyurcsány Ferencért is. Ezt a lapunknak nyilatkozó Eperjes Károly mondta, aki az Eszter hagyatéka című film kaposvári díszbemutatójá­nak apropóján járt a somo­gyi megyeszékhelyen. Eper­jes szerint egyébként Schwaj- da György minden bizony­nyal népszínházát épít majd a Csikyben is. M. OLDAL Lamperth Mónika 7;7 millióval lephet le Lamperth Mónika végkielégí­tése a legtöbb a távozó minisz­terek közül. A Gyurcsány-kor- mány minapi átalakítása so­rán a somogyi képviselő szoci­ális és munkaügyi miniszter­ből az MSZP pártelnöki kabi­netvezetője lett. A Zoom inter­netes hírportál nyilvánosság­ra hozta a távozó miniszterek végkielégítésének a nagyság­rendjét. Eszerint Lamperthnek 7,7 millió forint jár. Megszűnt a kormányátala­kítással a Fejlesztéspolitikai Irányító Testület, ebből meg Kolber István került ki, de ő a hírek szerint valamelyik mi­nisztériumban államtitkári tisztséget kaphat. \ ÁRA: 110 FT, ELŐFIZETVE: 73 FT £ XX/ 1 WWW.SONLINE.hu Somogyi Hírlap # 2008. MÁJUS 2., PÉNTEK XIX. ÉVFOLYAM, 102. SZÁM ^ KÖZÉLETI NAPILAP JHL MjNDENT VISSZAVONT A MEGGYESI KIZÁRTÁK ISKOLÁJÁBÓL MŰVÉSZETTEL KEPVISELO-TESTULET. DE LEGAUBB 'T. ,á”á JL AZMP3 ALPOLGÁRMESTERT VÁLASZTOTTAK ,lomAL A KUPKUDU DIÁKLÁNYT (20lDAl ELLEN Ifi 1 időjárás v ínyencségek Általában olaszosan derült idő lesz, de Olaszország nem délután kialakul- csak a pizzáról és hatnak zivatarok. a tésztafélékről Élénk szél fúj. A híres. A levese­hőmérséklet 20 ik és a főételeik Celsius-fokig emel- mellett a desz­kedik. ►16. OLDAL szertjeik is kitű­nőek. ►S. OLDAL | FRISS HÍREKÉRT KATTINTSON: SOWUNE.hU ! |iili(ii|iiii| 11111(11 ; 9 770865 91 2053 0 8 1 0 2

Next

/
Oldalképek
Tartalom