Somogyi Hírlap, 1994. május (5. évfolyam, 102-126. szám)

1994-05-12 / 111. szám

10 SOMOGYI HÍRLAP — SPORTMAGAZIN 1994. május 12., csütörtök Megyei kézilabda-bajnokság Gazdász vereség a kaposvári rangadón • • Örömre bánat Kézilabda NB II Tenisz OB II Fölényes bogiári siker BBSC ll.-Kapos TC 8:1 Győz: Varga, Gana, Hock, Lázok, Iványi, valamint a Varga-Hoçk, a Lázok-Both és a Regős É.-Tompos páros, il­letve Harmath Á. Az I. osztályú tenisz csa­patbajnokság mellett az al­sóbb osztályokban is meg­kezdődött a bajnoki küzde­lemsorozat. Az OB ll-ben szereplő, erősen tartalékos Kapos TC női csapata vereséggel kez­dett a nyitányon; a BBSC második csapata fölényesen, magabiztosan verte őket Bog­láron. Női mérkőzések: Kaposfő-Kutasi Nosztalgia SE 11-22(6-9) Legjobb dobók: Kovács (7), Pintérné (4), ill. Bíróné (11). Siófoki VSE-Kaposfő 37-12(19-6) Legjobb dobók: Kiss K. (8), Tolinger (8),' illetve Kovács A. (10). Csurgó-Konzol II.- Balatonboglári SC 17-27 (7-14) Legjobb dobók: Kiss V. (6), Kereszthegyi (6), illetve Kozma R. (10). Mesztegnyői KSE-Marcali VSE11-27 (4-14) Legjobb dobók: Péntek (8), illetve Urbánné (8). Férfi mérkőzések: Segesdi SE II.- Balatonboglári SC II. 24-27 (13-12) Legjobb dobók: Méhes (6), Jeszencsák E. (6), illetve Zeke (8), Bene (7). Kéthely SE-Segesdi SE II. 37-22 (16-9) Legjobb dobók: Nagy G. (9), Varga Cs. (7), ill. Méhes (9). Balatonboglári SC II.- Kaposvári KE 14-17 (6-9) Legjobb dobók: Bene (5), Bolla (5), illetve Varga K. (5), Mráv (5). Balatonboglári SC II.- Kéthely SE 28-22 (12-13) Legjobb dobók: Hiczfelder J. (7), illetve Nagy G. (8), Hor­váth T. (6), Kisgyura (6). Kaposvári KE- Kaposvári Gazdász 26-24 (10-11) Legjobb dobók: Vámosi (7), illetve Szentmihályi (10). Női mérkőzések: Csurgó-Konzol- Szombathelyi LATEX-Pamut 25-18(14-8) Csurgó: Horváth A. — Bő- zsöny (8), Basics (9), Simon B. (1), Kepler (4), Kereszthe­gyi (1), Nyilasi O. Csere: Ba­logh P. (2), Kis V., Török, Nyi­lasi B. Edző: Cseh István. A sérülések által tizedelt, erősen tartalékos hazai együttes biztosan nyert a gyenge játékerőt képviselő szombathelyi ellenfele ellen. Simontornya- Csurgó-Konzol 21-16 (9—10) Csurgó-Konzol: Hon/áth A. — Bőzsöny (7), Basics (1), Ba­logh P. (5), Kepler (2), Simon B., Nyilasi O. Csere: Kereszt­hegyi, Bogdán I. (1), Török, Nyilasi B. Edző: Cseh István. A végig hullámzó teljesít­ményt nyújtó, sok hibával ját­szó csurgói csapat váratlan vereséget szenvedett a hazai együttestől. Két hete van arra a Csurgó-Konzolnak, hogy fel­épüljenek a sérültjei, s meg­próbálják rendezni a sorokat. Férfi mérkőzések: Balatonboglári SC-PEAC 28-28 Csurgói KK-Szombathelyi TK 17-22 Az élcsoport állása: 1. Szombathely 38 pont, 2. Cell- dömölk 30 p., 3. Simontornya 30 p., 4. Segesd 28 p., 5. Le- tenye 25 p., 6. Mecseknádasd 21 p., 7. Szentgotthárd 21 p. MAGYAR ALLAMP. Államkötvény 1997/H CSAK A NAP1C Mindössze három napig lehet jegyezni a most első ízben külföldiek által is megvásárolható Magyar Államkötvényt. Az 1997/H jelű érték­papír iránt iránt világszerte nagy az érdeklő­dés. Mint ilyen esetekben nem ritka, ha nagyon sokan akarnak venni a papírból, az a kibocsá­tás után megemelheti az árfolyamot. Jegyzés A Magyar Államkötvény 1997/H jegyzésének időpontja: 1994. május 16-17-18. Á kamatozás kezdőnapja: 1994. május 27. A három év futami­dejű kötvény igen széles értékesítési hálózatban je­gyezhető. A Magyar Államkötvény 1997/H éves bruttó kamata fix __ 2 5%, Ez a hasonló futamidejű értékpapírok között je­lenleg a legnagyobb. A 25%-os kamat a csök­kenő inflációs tendenciákat figyelembe véve jó befektetésnek tűnik. Adócsökkentés A Magyar Államkötvény 1997/H meg­vásárlására fordított összeg véglegesen le­vonható az adóalapból - annak 30%-a erejé­ig -, ha a befektető magánszemély, az érték­papírt az idén megveszi, és lejáratig nem adja el. Érdemes tudni, hogy ez az adóked­vezmény csak a három éves, vagy annál hosszabb futamidejű értékpapírokra vonatko­zik. További előny, hogy ez évtől a kamatok után fizetendő forrásadó mértéke 20%-ról 10%-ra csökkent. Többszörös biztonság Ennek a kötvénynek is természetes velejárója, hogy az Állam mind a kamat, mind a tőkefizetést garantálja. A kisbefektetők érdekében a kibocsá­tás nemzetközi tanácsadója, a GiroCredit Buda­pest az értékpapír futamideje alatt bármely idő­pontban vételi ajánlatot tesz az 1997/H köt­vényre. Ha a futamidő lejárta előtt szüksége van a pénzre, forduljon a GiroCredithez, amely napi □ pén: árfolyamon vásárolja vissza Öntől a kötvényt. A FŐ FORGALMAZÓ ÉS KIFIZETŐ HELYEK: OTP Bróker Rt. 1051 Bp., Vigyázó F. u. 6. • OTP Bank Rt. 7401 Kaposvár, Széchenyi tér 2., Marcali, Nagyatád, Siófok, Barcs, Balatonboglár, Fonyód, Tab • MNB Somogy Megyei Igazgatóság 7400 Kaposvár, Széchenyi tér 4. • Cooptourist Rt. 7400 Kaposvár, Kossuth L u. 8. Kereskedelmi Bank Rt. (K&H) Barcs, Fonyód, Kaposvár, Marcali, Nagyatád, Siófok, Tab T O 15 15 S Z O K O S 15 I Z T O NS A( Marad a labdarúgó bajnoki rend Három pont a győzelemért Hetek óta téma volt labda­rúgó berkekben az a tervezet, amely a bajnoki rendszer át­szervezését célozta. Az ügy­gyei keddi ülésén foglalkozott az MLSZ végrehajtó bizott­sága. Nos, ami a leglényege­sebb, a testület nem tartotta indokoltnak az átszervezést, tehát a közeljövőben változat­lan marad a bajnoki rend. Szü­lettek viszont olyan fontos döntések, amelyek közvetle­nül, vagy közvetve kihatnak majd a bajnokságra. Ami nemcsak az NB-s, ha­nem a megyei- és a BLSZ bajnokságokat is érinti: győze­lemért három, a döntetlenért pedig változatlanul egy pont jár majd. Nyilvánvaló, hogy ez a visszahozott módosítás is a megegyezéses döntetlenek számát kívánja csökkenteni. Másik fontos határozat, hogy ismét kötelezővé teszik az NB l-es tartalékbajnokságban való részvételt és több serdülő csapatot is kell indítani az él­vonalbeli kluboknak. A sárga lapoknál vége a progresszivi­tásnak, tehát a hatodik után sem jár majd több büntetés, mint a harmadikat követően. Ami viszont ennél is lényege­sebb, a kettős játékjogosult­sággal rendelkező labdarúgó­nak abban a klubban kell letöl­tenie büntetését, amelyikben a színes kártyát kapja. De azonos klubon belül is a baj­noki mérkőzésen kiosztott la­pért csak bajnokin lehet majd „vezekelni”. Még egy régóta tervezett lépésben foglalt ál­lást a testület. Bevezetik az edzői licencet, enélkül nem végezhető szakmai munka a csapatoknál. Ez az előírás a vezető edzőn kívül érinti az utánpótlás szakágvezetőket, az ifi edzőket és a technikai igazgatókat is. Ezt az enge­délyt az MLSZ adja ki. Továbbra is érvényben ma­rad a kettős játékjogosultság, ám a tartalékbajnokság beve­zetésével bizonyára keveseb­ben élnek majd vele. A fentiek a következő baj­nokság kezdetekor lépnek ér­vénybe. Gólözön Tabi körzet, I. osztály (18. forduló): Kőröshegy-Balaton- szemes 5-0, Nyim-Karád 4-3, Balatoni Vasas ll.-Somogy- meggyes 1-1, Kereki-Balato- nőszöd 3-1, Kánya-Kötcse 2- 4, Látrány-Szólád 1-0. Az élcsoport állása: 1. Kő­röshegy 33 pont, 2. Kereki 27 p., 3. Balatoni Vasas II. 23 p. Kíváncsian vártuk az MLSZ fegyelmi bizottságának állás- foglalását a válogatottból tá­volmaradó békéscsabai labda­rúgók ügyében. Nos, a bizott­ság csak addig jutott el, hogy meghallgatta az érdekelteket, ám döntést már nem hozott Arra a jövő héten kerül sor. Annyi viszont nyilvánosságra került, hogy a csabaiak két ve­zetője magára vállalta a „bal­hét”, azaz mint mondták ők döntöttek úgy, hogy az érintett játékosok maradjanak otthon. Szép gesztus, ám kérdés, hogy miként értékelik mindezt majd a bizottság tagjai? De nemcsak a csabaiak jár­nak ebben a cipőben. Ügyük­kel csaknem egyidejű a Kis­pest-Honvéd kérése, melyet Laczkó Mihály MLSZ elnök­höz juttattak el. A kispestiek arról panaszkodnak, hogy tú- lon-túl nagy teher hárul labda­rúgóikra, akik egyidejűleg ér­dekeltek a bajnokságban, a kupában és a válogatottnál is. Ezt a hármas terhet pedig a magyar játékosok nem bírják el, így ez a feladat a szereplé­sük rovására megy. A klubnak viszont létérdeke, hogy kijus­son valamelyik nemzetközi porondra. Miután bajnoki sze­replésük mindeddig ezt kétsé­gessé teszi, nyilvánvaló, hogy a kispestiek nagyon fontosnak tartják a Magyar Kupa meg­nyerését. Marad tehát a válo­gatott, bizonyára kérésük is arra irányul, hogy a véghajrá­ban mentesítsék játékosaikat az ottani szerepléstől. De hát miként lehet a legjobb játékos állománnyal rendelkező klub nélkül nemzeti tizenegyet kia­lakítani? Egyáltalán, mit szól­hat ehhez Verebes József szövetségi kapitány, és mi­ként foglal majd állást e kér­désben az MLSZ? Kényes ügy annál is inkább, mert ha a sportág legfelső vezetése respektálja e kispesti kérel­met, úgy ezáltal a többieknek is precedenst teremt. (jur) Nyimben Tabi körzet, II. osztály (18. ford.): Gamás-Somogytúr 3-0, Kisbárapáti-Ádánd 5-0, Ka- poly-Visz 0-0, Somogybabod- Nagyberény 0-1, Törökkop- pány-Ságvár SE 3-4, Bábony- megyer-Ságvár junior 2-4. Az élcsoport állása: 1. Ga- más 32 pont, 2. Nagyberény 30 p., 3. Ságvár junior 26 p. A

Next

/
Oldalképek
Tartalom