Délmagyarország, 2003. december (93. évfolyam, 279-303. szám)

2003-12-01 / 279. szám

y ^ q HÉTFŐ, 2003. DECEMBER 1., 93/279. FÜGGETLEN NAPILAP, ALAPÍTVA 1910-BEN ÁRA: 70 FT (ELŐFIZETVE: 49 FT) TÉMÁINKBÓL KÜLFÖLDI ALDOZATOK IRAKBAN Két japán diplomatát és hét spanyol hírszerzőt öltek meg a hét végén Irakban. Közben kiderült, hogy a közel-keleti országban meghalt magyar egyetemista nem lövéstől, hanem repeszdaraboktól vesztette életét. 2. oldal SUGÁRZÁSTÓL TARTANAK A szegedi Pusztaszeri utca 14/A számú ház tetejére úgynevezett távközlési antennát épít a Pannon GSM. A szomszédos házakban lakók aggódnak. 5. oldal MINOLTA MÁSOLÓK-NYOMTATÓK AKÁR ' m KEDVEZMÉNNYEL!* 'akció i kmzfet flftsm kvfirjfk, fcwsötw mfoirwtoo KONICA MINOLTA KFT 6720 Sngad, Zárda u- 6. Tol.: 06/82 425-467 E mail. «zsgadekortcaminoitaJiu www.kootcsnúooita,hu L 4 a^jfmtslé^^ F AJÁNDÉKBOLT Szeged, Kígyó u. 1. a trafikkal szemben NYOLCADDÖNTOBEN A PICK A Pick Szeged férfi kézilabdacsapata a Bajnokok Ligája utolsó csoportmeccsén 26-25-ös vereséget szenvedett az RK Zagreb vendégeként, de másodikként továbbjutott a nyolcaddöntőbe. A Dél Sportja www.delmagyar.hu Jó hangulatban ünnepeltek a reformszociahsták Tükörben a rendszerváltás Szabó Zoltán honatya, régi reformkörös kezel Gyurcsány Ferenc miniszterrel. Közöttük Újhelyi István szegedi országgyűlési képviselő és Baja Ferenc államtitkár. Fotó: Schmidt Andrea Tizenötödik évfordulójukat ünnepelték a reformszocialisták Sze­geden. Ebből az alkalomból a Reformkörök Alapítvány és a Tán­csics Mihály Alapítvány műhelyvitát rendezett a megyeházán. Mint utóbb kiderült, Lovászi József szerencsés embernek mondhatta magát szombat ko­ra este. Nem kellett elnököl­nie a reformszocialisták mű­helyvitáján, s a később rátes­tált pohárköszöntőt sem kel­lett elmondania: a pacalpör­költ, a töltött káposzta és a sonkatekercsek látványától ugyanis annyira feléledt az ad­digra igencsak elkókadt hall­gatóság, hogy nem tudta ki­várni az ünnepi köszöntő sza­vakat. - Kiéheztek a népek a beszédek alatt - kommentálta az esetet Géczi József szegedi szocialista országgyűlési kép­viselő, a rendezvény egyik szervezője. A kiéhezésig azonban történt egy s más. A vita megkezdése előtt a Budapesti Reformkör és a Reformkörök Országos Koordi­nációs Tanácsának tagjai megko­szorúzták a megyeháza előtt álló Nagy Imre-szobrot. A főhajtás után a résztvevők a tanácsterem­be indultak, ahol nem sokkal két óra után megkezdődött a vita. Az érkezés alatt a Móra zenekar ját­szotta a beatkorszak legkiválóbb hazai és külföldi számait. A hivatalos megnyitó előtt Mé­száros Balázs, a Reformkörök egykori alapítója saját szerzemé­nyű számában foglalta össze a tennivalókat és gondokat, futai­ma nem maradt el: a közönség lelkes és figyelő részétől hatal­mas, ovációval kísért tapsot ka­pott. Folytatás a 3. oldalon Vizsgálat a Holdfény otthonban A szeptemberben bezárt móra­halmi Holdfény gyermekotthon semmiképpen sem nyílhat meg az újabb szakhatósági vizsgá­latok lezárulásáig. A rendőrség hűtlen kezelés gyanúja miatt vizsgálatot indított az intéz­mény igazgatója ellen. Újabb ellenőrzések elvégzésére kötelezte az egészségügyi minisz­térium a szakhatóságokat a bot­rányos körülmények között be­zárt mórahalmi Holdfény gyer­mekotthon ügyében. Lapunkban beszámoltunk arról, hogy Far­sang Erzsébet, a bezárás idején hivatalban lévő intézményvezető és munkatársai szerint tűrhetet­len állapotok uralkodtak a hal­mozottan sérült gyerekek bentla­kásos gondozására létrehozott otthonban. Állítása szerint Tul­kos Józsefné igazgató felelőtlen gazdálkodása miatt nem jutott elegendő pénz az intézmény mű­ködésére, a gyerekek ellátására. Az elmaradt fizetések miatt (ösz­szesen több mint egymillió forint bérrel tartozik a munkáltató) munkaügyi bírósághoz fordultak a dolgozók. Az otthon eladóso­dott, fizetésképtelenné vált. Tetézte a bajt, hogy a Holdfény egyetlen percig sem működött szabályos körülmények között, mert a föltárt hiányosságok mi­att a közigazgatási hivatal nem adta ki a végleges engedélyt. Tülkös Józsefné szerint, aki el­len hűtlen kezelés gyanúja miatt vizsgálatot folytat a rendőrség, a panaszosok csupán rágalmazzák őt, és hamis vádjaikért bíróság előtt kell felelniük. Folytatás a 4. oldalon Van ötös a lottón! 4, 15, 46, 49, 59. Ez az öt szám, ami minden bizonnyal nagyon boldoggá tett valaldt szombat es­te. A 38 hetes halmozódást köve­tően IdalaJailt rekordnyeremé­nyért 90 napon belül kell jelent­kezni, s azt legkorábban a sorso­lást követő harmadik hét kedd­jén, azaz december 16-án utalja a Szerencsejáték Rt. A pénzt, amely után már nem kell adózni, csak átutalással fizetik ki. Az új­donsült milliárdos jobban teszi, ha egyszerre húsz bankszámlát nyit, így kevésbé lesz feltűnő az azokra érkező körülbelül 250 millió forint. A jövő héten körül­belül 60 millió forintot jelent majd az öttalálatos lottószelvény. A márciusi telitalálat óta egyéb­ként 47 milliárd forintért vettek ötöslottószelvényt a fogadók. Nagy sikerű Requiem Felemelő színházi estében, összművészeti produkcióban lehetett ré­sze a Szegedi Kortárs Balett jubileumi díszelőadására összegyűlt pub­likumnak szombaton. Juronics Tamás Mozart Requiemjére kompo­nált táncművét mutatták be a Szegedi Nemzeti Színházban. Amióta kényszerűségből igen ke­veset szerepelhet itthon a társu­lat, a szegedi közönség megra­gadja a ritka alkalmakat, hogy jól érzékelhetően kifejezze: tisztá­ban van a csapat értékeivel, meg­becsüli azokat, rokonszenvvel fi­gyeh alkotói erőfeszítéseiket és büszke sikereikre. Ez önmagá­ban feljogosít a reményre, hogy hamarosan nemcsak a nevében, hanem valóságosan is ismét sze­gedi lesz a Szegedi Kortárs Balett. Ezt erősítette meg ünnepi kö­szöntőjében Botka László polgár­mester és Székhelyi József, a színház főigazgatója is. Gratulált a táncosoknak Kormos Tibor, az önkormányzat kulturáhs bizott­ságának elnöke, aki tíz éve az együttes újjászervezésekor színi­direktorként kinevezte Juronics Tamást és Pataki Andrást az együttes vezetőinek. Ők pedig legkitartóbb támogatóiknak mondtak köszönetet az ünnep­ségen: Molnár Zsuzsa díszlet- és jelmeztervezőnek, Szeri István­nak, a Volán Rt. vezérigazgatójá­nak, dr. Kovács Beáta jogásznak, dr. Varga Endre traumatológus­nak, Nagy Attilának, az Ikesz au­tócentrum ügyvezetőjének, Ele­kes Zoltánnak és Sztáry Eriká­nak, a Pálma reklámstúdió veze­tőinek. írásunk a 9. oldalon • . / Vidám vásárnyitó Vidám állatsereglet, Csülök Cu­cu, a malac, Ambrus, a Kár­pátok legfeketébb medvéje, Pi­roska, a farkas, valamint a lelkes szegediek segítségével szombat délután megnyílt a karácsonyi ünnepi hetek és kézművesvásár a Dóm téren. A rutinos szegediek közül jó né­hányan már szombat délután 4 óra előtt a Klauzál téren, a város karácsonyfája körül álldogáltak. Majd röviddel 4 óra után zeneszó kíséretében vidám állatsereglet tűnt fel a Fekete sas utca irányá­ból. Ekkor már a mit sem sejtő járókelők is megálltak, hogy megtudják, vajon mi lehet ez a maskarás felvonulás. Folytatás a 4. oldalon Az algyőiek a Guinness-hez is elküldik a jegyzőkönyvet Hatméteres adventi koszorú A rekord nagyságú koszorú építésében a falu apraja-nagyja részt vett. Fotó: Miskolczi Róbert Hat méter átmérőjű adventi koszorút készítettek kat, amit a tűzoltóság segítségével sikerült haza­vasárnap az algyőiek. A faluvédő egyesület ötletét szállítani. A négy, kályhacső-vastagságú gyertyát is az Algyői Nőegylet és a helyi önkormányzat is az egyesület öntötte, a többi díszítőelem is időben támogatta. megérkezett és fölkerült a koszorúra, a falubeli asz­szonyok, lányok, gyerekek munkája nyomán. Az Algyői Faluvédő Egyesület tagjai már a tavaly Az algyőiek felvették a kapcsolatot a Hotelinfo karácsonyi élő betlehem bemutatásakor elhatároz- Kft.-vei, amely a www.rekordok.hu weblapon a ma­ták, idén is emlékezetes programmal várják az ün- gyarországi rekordok pontos adatait, dokumentu­nepet. Még a nagy hó idején beszereztek egy teher- mait gondozza. autóra való fát a váz elkészítéséhez, a múlt héten pedig az ásotthalmi erdészettől kaptak fenyőága- Folytatás az 5. oldalon

Next

/
Oldalképek
Tartalom