Békés Megyei Hírlap, 2004. szeptember (59. évfolyam, 204-229. szám)

2004-09-01 / 204. szám

ALAPÍTVA: 1945-BEN A HAZA MINDEN ELŐTT 1 1 3 2004. SZEPTEMBER L, SZERDA KÖZÉLETI NAPILAP ÁRA: 79 FORINT LIX. ÉVFOLYAM 204. SZÁM ÖSSZEFOGÁSBÓL SZÜLETETT AZ ÓVODA. 0) Bensőséges ünnepség keretében adták át tegnap Csabacsüdön az új óvodát, melynek megépítéséhez jelentős segít­séget nyújtottak a község vállalkozói. (Az átadásról szóló tudósítást lapunk 5. oldalán olvashatják.) __ o-fotó; kovács Erzsébet Földnevesítési eljárást kezdeményezhetnek Csaknem 600 ezer hektárnyi szlovák terület lehet érintett Földnevesítési eljárást kezdeményezhet mindenki, akinek a föld­jét a Benes-korszakban jogerősen nem kobozták el, és azóta sem cserélt tulajdonost a földterület. Tavaly decemberi adatok szerint összesen 580 ezer hektár szlovákiai földterületről van szó, ami több százezer érdekelt magyar földtulajdonost feltételez. nyezhet, akinek a földjét a Benes- korszakban jogerősen nem ko­bozták el, s azóta sem cserélt tu­lajdonost. Minderről az illetékes szlovák földhivatalban meggyő­Békés megye KÖRZETI FÖLDHIVATALOK SZLOVÁKIÁBAN Benes elnök rendeletéi alapján származásuk mi­att több százezer magyar nemzetiségű embert is a cseh és a szlovák nép el­lenségének minősítettek a második világháború után, és emiatt vagyon-, illetve jogfosztással súj­tották őket. Benes bizott­ságai azonban tévedés­ből vagy hanyagságból nem kobozták el minden magyar földjét. így ezek - bár tulajdonosuk nem tud róla - továbbra is ma­gánkézben maradtak. El­sősorban ez az oka annak, hogy Szlovákiában a mai napig rendkí­vül jelentős az elhagyottnak te­kintett földterületek nagysága. Va­gyis azoké a területeké, melyeket a köznyelv nevesítetlen földként emleget. Töketerebes. Postacím: Námestie mieru 804/1,075 26 Trebis. Tel.: 056/6722-190 Kassa. Postacím: Popradská 78., Kosice. Tel: 055/6442-520 Rozsnyó. Postacím: Safárik utca 71., 048 01. Tel: 090/5524-727 Nagyrőce. Postacím: Komenského 1237/40,050 01 Revúca. Tel: 058/442-2122 Losonc. Postacím: Némestie republiky 26, Lueenec. Tel.: 047/4333-727 Rimaszombat. Postacím: O. Klokoea, Rimavská Sobota. Tel.: 047/5623-012 Pozsony. Postacím: Krizna 52 821 08 Bratislava. Tel.: 02/64-462-873 Szene. Postacím: Hurbanova 21 903 01 Senec. Tel: 02/40-202-483 Dunaszerdahely. Postacím: Bartók Béla sétány 789/3 929 01 Dunajská Streda. Tel: 031/55-22-141 Galánta. Postacím: Mierové Námestie 941/1-924 00 Galanta. Tel: 031/780-2201 Nyitra. Postacím: Stefánikova 88,949 01 Nitra. Tel: 037/6523-126 Érsekújvár. Postacím. Svatopluková 1 940 24 Nővé Zámky. Tel: 035/6428-006 Komárom. Postacím: Széna tér 4 945 01 Komámo. Tel: 035/773-1281 Léva. Postacím: Dopravná ul. 14. 934 01 Léva. Tel: 036/6312-628 Nagykürtös. Postacím: Luenecká 33.990 01. Tel: 047/4831-238 A Szabad Újság - ahol a rimaszombati járási adatokat közölték - interneteimé: www.hhrf.org/szabadjjsag/ A hatályos szlovák földnyilván­tartási rendszer a nevesítetlen föl­deket állami kezelésben lévő, azonosítatlan tulajdonú földek­ként tartja számon. Földneve­sítési eljárást állampolgárságtól függetlenül mindenki kezdemé­ződhetnek az érintettek. Tavaly decemberi adat szerint 580 ezer hektárnyi földterületről van szó, ami több százezer érdekelt föld- tulajdonost feltételez. Es hogy miből áll a nevesítési eljárás? Lényege, hogy a magán­személy egy friss tulajdonlap ki­állításával megerősíti tulajdonjo­gát a földbirtokára. Első lépés­ként ellenőrizni kell az illetékes szlovák földhivatal adminisztrá­ciójában, hogy kit tar­tanak számon az adott parcella jelenle­gi tulajdonosaként. Ha nincs jogerősen kiállítva új tulajdon­lap - vagy csak úgy­nevezett alternatív tu­lajdonlap van kiállítva a parcellára akkor egy régi adásvételi szerződés, hagyatéki jegyzőkönyv, földosz­tási jegyzék, illetve más hasonló doku­mentum felmutatásá­val igazolni kell, hogy a jogigény megalapo­zott. Az említett ok­iratok csatolásával kezdeményezni kell egy friss tu­lajdonlap kiállítását. Ha a birtok egykori tulajdonosa már nem él, akkor mindez egy közjegyző ál­tal lefolytatott örökösödési eljá­rással bővül. (Folytatás az 5. oldalon1 A FordFiesta modellnek nemcsak az ára fantasztikus, a megnyerő külsőhöz meggyőző belső tulajdonságok is társulnak. Sokoldalú beltér, átlag feletti csomagtér, stabil úttartás, biztonsági utastér: a FordFIesta egy igazi megbízható családi autó minimális szervizigénnyel. Ne hagyja ki a hatalmas lehetőséget: most a FordFIesta már 2 195 OOO forintért az Öné lehet. Részletekről érdeklődjön márkakereskedésünkben! FordFiesta Minőség. Megbízhatóság. HOVÁNY BÉKÉSCSABA KFT., . Szarvasi út 79. TeL: (66) 520-300. www.fordhovany.hu Vegyes átlagfogyasztás: 4,3-7,1 1/100 km, C02-kibocsátás: 114-168 g/km. tttHviii korasti MAGYARORSZAG BÉKÉSCSABAI Tangó, Csárdás, Keringő, Polka, Palotás TATAI hornyolt TATAI hódfarkú DAKOVÓI hornyolt DAKOVÓI hódfarkú PINKAFELPI hódfarkú gyártár -11% (nem kerámia kiegészítők) Várjuk kedves vásárlóinkat! Tel.: (68) 412-368, (66) 413-051. Nyitva: h.-p. 7-16-íg, szó. 7-12-ig. gyári ár -13% gyári ár -3% gyári ár -3% gyári ár -8% gyárt ár -20% Bővebb felvilágosítást kérjen! ILOVSZKY TÜZÉP, Orosháza, Temető u. 2. ■22jn/­Nyári vásár! Lotto, Reetrak-20% 1-et fizet, 2-t vihet FÜRDŐRUHÁBÓL sSr-SpoftíariszOábM f A CSABA CENTER FÖLDSZINTJÉN. TORNÁSZÉIT I j póló, nadrág, zokni Nyílt hétvége a Csaba Autóháznál,! 2004. szeptember 3-4-5. Nyerjen egy új OCTAVIATÍ Részletekről érdeklődjön márkakereskedésünkbenl Csaba Autóház Kft., 5600 Békéscsaba, Gyulai út 65/2. Tel: 66/520-920. Fax: 66/520-940. www.csabaauto.hu Lapunk tartalmából www.bmhirlap.hu E-mail: szerk.bekes@axels.hu Megkérdeztük olvasóinkat A hunyai Bélteki Piroska szerint azért is jó a falunap, mert találkoz­hatnak a régi barátnőkkel. (4. oldal) VÉLEMÉNY Bede Zsóka jegyze­tében az iskola- kezdés izgalmai- - — ról, s a mindent meghatározó peda- |Hi gógus személyisé­gfrfl ír L JM (5. Oldal) 04204 9*771215106030 www.volkswagen.im Őszi művészeti hét Gyulán, a Fővárosi Önkor­mányzat Idősek Otthonában szeptember 3-a és 10-e között rendezik meg az Őszi művé­szeti hét rendezvénysorozatát Gyula Szeptember 3-án 10 órakor Faragó Ágota fazekas kiállítását nyitja meg Széli János etnográfus, verset mond Székely Andrásné. Másnap zenehallgatást rendeznek az osz­tályokon, míg szeptember 5-én művészfilmeket vetítenek. Szep­tember 6-án 14 órától Kepenyes Pál és Dögé Csaba mutatja be ze­nés műsorát, másnap ugyancsak 14 órakor Bagyinszki Zoltán elő­adása kezdődik a magyarországi építészeti értékekről. Szeptember 8-án 10 órakor kezdődik Pelle Fe­renc irodalmi délelőttje, majd szeptember 9-én 14 órától Kirán­dulás hegyen-völgyön által cím­mel Kocsis János tart diafilmvetí­téssel egybekötött előadást. Az Őszi művészeti hét kere­tén belül rendezik meg szeptem­ber 4-én 10.30 órától a családi napot, amikor az itt élők hozzá­tartozói ismerkedhetnek meg az intézménnyel, a Napsugaras Ősz Alapítvány munkájával. |6) Vetőmagüzem-avatás Neves hazai és külföldi ven­dégek érkeznek holnap Szar­vasra, a Pioneer Hi-Bred Ter­melő és Szolgáltató Rt vető­magüzemének avatására. Szarvas Az idei bővítésekkel együtt ösz- szesen 12 milliárd forintos beru­házás eredményeként ma már ez a DuPont csoporthoz tartozó szarvasi üzem a világ legna­gyobb vetőmagüzeme. A holnap 9.30 órakor kezdődő avatóün­nepségen dr. Németh Imre föld- művelési és vidékfejlesztési mi­niszter és Erik Fyrwald, a DuPont elnökhelyettese vágja át a szalagot. Rajtuk kívül a meghí­vottak között ott lesz Paul Schickler, a Pioneer Inte­rnational elnökhelyettese, vala­mint George H. Walker, az Ame­rikai Egyesült Államok budapes- ti nagykövete is. ___________lj. A lényeg a részletekben rejlik. Jt Egyedi finanszírozási ajánlatok az Autó Körös Kft-től: • új gépkocsi vásárlásakor szeptember hónapban kamatmentes hitelt biztosí­tunk minden modeilünkre • szeptember 13-!Ö-igO% kezdőbefizetés­sel vásárolhat Polo és Golf modelleket Autó szeretettel. Az Ön Volkswagen márkakereskedője: Autó Körös Kft. 5600 Békéscsaba, Szarvasi út 74. Tel: 66/447-277 Fax: 66/453-261 E-mail: autokoros@autokoros.hu Web: www.autokoros.hu Az ajánlat korlátozott darabszámú gépkocsi erejéig, visszavonásig érvényes. A Volkswagen Golf inotori- záhságtól függő kombinált átlagfogyasztása: 5,0-7,61/100 km, C02 kibocsátása: 116-252 g/km. 4L X < %

Next

/
Oldalképek
Tartalom