Új Néplap, 2005. március (16. évfolyam, 50-74. szám)

2005-03-01 / 50. szám

Napos, hideg idő várható Részletek a 11. oldalon Jász-Nagykun-SzoM megyei napilap Árai 82 Ft, «löfizetve 61 Ft (T;j) SZOLNOKI FŐISKOLA 5000 Szolnok, Ady Endre út 9­SZAKÉRTŐKÉNT AZ EU-BAN! Tavaszi képzési ajánlatunk: DIPLOMÁSOKNAK: 10 SZAKON Szakértői/szakközgazdászi képzések Szolnokon és Budapesten ÉRETTSÉGIZETTEKNEK IS: EU-projektlrás és projektmenedzsment Európai bizonyítványok: ECDL, EBC*L Idegen nyelvi tanfolyamok hagyományos és „villámmódszerrel” Felnőttképzési Központ Szolnok, Ady Endre út 9., (56)421-455/263, tovkepz@szolf.hu www.szolf.hu Nem a kerékpárúira Pénzhiány miatt nem kapott tá­mogatást a Szol­nokot Martfűvel összekötő kerék­párút megvalósí­tására beadott pályázat. Parancsnokváltás a kiegen Drasztikus létszámcsökkentést hajta­nak végre a Jász-Nagykun-Szolnok Me­gyei Hadkiegészítő Parancsnokságon is. Az átszervezés parancsnokváltással is járt. Somkutas Imre ezredes a kiég egyik régi munkatársának, Szőllős Vil­mos alezredesnek adta át a vezetői te­endőket. Az új kocsi még hitelből is drága Hosszú idő óta a tavalyi volt az első év, amikor nem nőtt az eladott autók szá­ma. A szakértők szerint telítődni lát­szik a fizetőképes kereslet. ♦*, ölpal Rablógyilkosság Jászapátin kiszolgáltatva Brutális támadás az egyedül élő idős ember ellen Bár az orvos szakértői vizsgálat eredménye még nem ismert, a rendőrség azt gyanítja, hogy a jászapáti házá­ban egyedül élő, 86 éves férfi rablógyilkos­ság áldozata lett. HGy - BCS Hozzátartozói találtak rá teg­nap reggel a jászapáti Bem utcában élő idős férfi padlón heverő holttestére. Már a házhoz érve baljós jelek fo­gadták a rokonokat: látszott, hogy a bejárati ajtón erő­szakkal mentek be, feltehető­en azt a tettes feszítette fel. Mint arról a megyei rendőr­főkapitányság sajtóreferen­se, Kovács Ágnes zászlós tájé­koztatott, a 86 éves, korához képest jó egészségnek örven­dő embert brutális támadás érte. ,. Ezt támasztják alá a holt­testen található súlyos külsélv relmi nyomok. A gyilkosság feltehetően az áldozat házá­ban található értékek meg­szerzése érdekében történt. A lakásban ugyanis kutatás nyomait fedezték fel. (FOLYTATÁS A10. OLDALON) A megyei rendőr-főkapitányság emberei aprólékos munkával kutattak nyomok után a tetthelyen Emelt összeggel csenget a postás Még a fűtési szezonban megkapják nyugdíj-ki­egészítésük első felét a jogosultak. Márciusban így emelt összeggel csönget a postás. Szilvási Zsuzsa Úgynevezett 13. havi nyugdíj­ként idén már a havi alapillet­mény három- negyedét kapják meg az idős embe­rek, hiszen a kormány döntése alap­ján négy év alatt „fut fel” teljes havi összegre ez a járandóság. Idén tehát a havi nyugdíj há­romnegyed része jár, ám az is két részletben. így ezekben a napokban-hetekben egészen pontosan har37,5 százalékkal megtoldott összeget kézbesít a postás - tudtuk meg Oskó Im­rémtől, a megyei nyugdíj-biz­tosítási igazgatóság nyugellá­tási osztályának vezetőjétől. A rendes havi ellátással együtt, egy szelvényen érkezik 'a pluszjuttatás, ám pontosan fel­tüntetik rajta azt is, hogy az adott összeg milyen részekből tevődik össze. Mint megtud­tuk, a 2003-as adatok szerint megyénkben 51 ezer forint volt az átlagnyugdíj, ezt alapul véve átlagosan közel húszezer forinttal kapnak most több pénzt a jogosultak. Gazdák—agrártárca: döntetlen demonstráció Félpályás útlezárások a megyében Beváltották ígéretüket a gazdák: immár nemcsak a fő­városban, hanem szejte az országban félpályás útlezárással adnak nyo- matékot követeléseiknek. Laczi Zoltán Mindeddig nincs kézzelfogható eredménye a gazdák és a kor­mány képviselői között megkez­dett egyeztető tárgyalásoknak. A termelők a jelek szerint el­szántak, ragaszkodnak követe­léseikhez, s mindaddig, amíg azok teljesítésére nem kapnak 33-as út egy szakaszán, Tiszafü­red külterületén, a 4-es úton Surjány térségében, valamint a 44-es úton, Kunszentmárton kö­zelében. Információink szerint szűkebb hazánkban mintegy kétszázan, több mint száz gép­pel vonultak a főutakra, hogy elégedetlenségüknek hangot adjanak. Nincs hova hátrálni Kiss Béla jánoshidai termelő ma ismét Pestre utazik. Már volt három na­pot, most váltásként megy. Jászsági gazdatársaival egy lakókocsiban la­kott. Ő maga azért ment tüntetni, mert egymillió forinttal a Hajdú-Bét, míg nyolccal a Bábolna tartozik neki szerződés szerint leadott libáiért. Az állam sem fizetett támogatást, mondván, kimerült a keret. Hitelt vett fel, fedezete a háza. Teljesen ellehetetlenült, pályázatban nem tud részt venni. Úgy tapasztalja, egyre többen lesznek, mert a kemény ma­gon kívüliek is rájöttek, itt valóban a jövőjükről van szó. A de­monstrálok között rossz a hangulat, mert szerintük az agrármi­niszter húzza az időt Kijelentette, addig marad, amíg számára kedvező döntés nem születik, hiszen már nincs hova hátrálnia. megfelelő garanciákat, nem haj­landók befejezni a tiltakozás e formáját. Sőt, mostantól már nemcsak a fővárosban demonst­rálnak, hanem vidéken is. Me­gyénkben tegnap három hely­színen szerveztek forgalomlas- Surjánynál zömében mlklósi és környékbeli gazdák gyűltek össze, de ér- sító tüntetést. A gazdák trakto- keztek Mezőtúrról is raikkal elzárták a pálya felét a- Úgy érezzük, a pesti nyo­más már nem elegendő, az ag­rártárca részéről időhúzás fo­lyik, de olyan híreket is halla­ni, hogy üres a kassza a köve­teléseink teljesítéséhez - mondták a Surjánynál tiltako­zók. (FOLYTATÁS A 3. OLDALON) Társasházak otthona martfű Tovább szépülhet Úgy tűnik, Martfű a kö­zeljövőben tovább erő­sítheti kertvárosi jelle­gét, köszönhetően több társasház megépítésé­nek. Pókász E. Az önkormányzat komoly energiát fordított arra, hogy segítve a település további fej­lődését, új építési telkeket je­egyre impozánsabb központ­jában kezdődhet. Itt folytató­dik a korábban bejelentett tár­sasházak kivitelezése. Ezúttal a katolikus templom mellett vonulnak föl tavasszal a mun­kagépek. A hírek szerint ezen túlmenően is megindulhat egy nagyobb volumenű épít­kezés a város más területén, itt is társasház létrehozása a végcél. Az építési telkek sorát pedig a posta mögötti részen Az Ilyen lakóházak növelhetik a település értékét löljön ki. A fürdő környékén, valamint a városközpontban már megépültek az új irány­vonalat jól jelképező ottho­nok, ám ezzel még korántsem ért végére a beruházások so­ra. Esztétikailag az egyik leg­jelentősebb építkezés a város újabb, kertes házak megépíté­sére alkalmas parcellák kije­lölésével szeretnék növelni. Ugyancsak a martfűi beru­házásokat érintő hír, hogy a földmunkákkal megkezdődött egy üzletközpont építése a vá­rosháza közelében. < A FOTÓ: CSABAI ISTVÁN

Next

/
Oldalképek
Tartalom