Somogyi Hírlap, 2012. július (23. évfolyam, 153-178. szám)

2012-07-01 / Vasárnapi Somogyi Hírlap, 24. szám

i i CEGTEMFTOT SZÁMOLTÁK FEL A PÉNZÜGYŐRÖK, 110 MILLIÓS A KAR ►2. OLDAL ISTVÁN KIRÁLY ÜTI TELL VILMOST. KELL E NEKÜNK ÚJ MAGYAR KÁRTYA? ► 12. OLDAL TÓM CRUISE ÖT ÉV UTÁN VAUK ►16. OLDAL EGY PERCBEN Az ötös lottó 26. heti nyerőszámai , Jokerszam: 11 12 31 49 58 425188 Tovább kell harcolni a pálinkáért A pálinka-szabadságharc sikersztori: több munkájuk van a kis fó'zdéknek, a boltban is több fogy a pálinkából, és ma már a fiatalok is gyűjtik a gyümölcsöt, és főzetnek. Ennek vet­het véget, hogy az uniónak nem tet­szik az adómentesség. Ha ugyanis újból jön az adó, a mai duplájába fog kerülni a főzetés. ►2. oldal Vájná kinyitja a filmes pénzcsapot Bár a filmszakma jelentős része soha nem lesz egyidejűleg elégedett, de tény: a nagyfilmesek végre számít­hatnak a Magyar Nemzeti Filmalap pályázataira. Andy Vájná kormány- biztos nem ül tovább a felgyűlt bevé­telein. ►s. oldal Gyógyító mellimplantátumon dolgozik a kutató Az Egyesült Államokban dolgozó dr. Puskás Judit kutatócsoportjával olyan újfajta mellimplantátum kifej­lesztésén dolgozik, mely az eddigiek­hez képest biztonságosabb, ráadásul nemcsak szépészeti eszköz, hanem a gyógyászatban is segítség: a beléje helyezett gyógyszer képes elpusztíta­ni a rákos sejteket! ►6. oldal A betegek megfognak gyógyulni! Rácz Jenő szerint a riogatással és az akadályok keresésével épp a régóta várt változást és felzárkózást gátol­juk, az eddigi reformok is emiatt buktak el. A kórházszövetségi elnök azt látja: hathatós lépések történnek, esélyt kaphat az ágazat. ►? oldal „Kitolási” szakaszban van a reform BALATON VAGY TENGER? nyaralás Vonzóbb a tó, de ki tud róla? Amatőr a marketingmunka Olcsóbb a magyar tenger mellett nyaralni, mint az Ad­rián, de amatőr a marke­tingmunka. A víz minősége mindkét helyen kitűnő. A horvát partokon már ho­mok is van, de drága az uta­zás. A balatoni elő- és utósze­zon viszont halott. Vonzóbb a tó, de ki tud ró­la? Megdőlt a sok-sok évig tar­tó állapot: ma már igenis ol­csóbb a Balatonon nyaralni, áraink legalábbis versenyké­pesebbek, mint a horvát ten­gerparté. Ugyan a szállásért nagyjából ugyanannyit fize­tünk, de az útiköltségre vagy a mindennapi kiadásokra lé­nyegesen többet kell számol­nunk, ha az Adriára készü­lünk. Csakhogy úgy tűnik, hi­ába kínáljuk „portékánkat” európai viszonylatban is a legjobb árakon, hiányzik hoz­zá a profizmus. Jó pár évig hőbörgött a nya­ralni vágyó, hogy a magyar „tengerpart” már-már megfi­zethetetlen luxussá vált: egekbe szöktek az árak, ami­ért cserében sokszor silány minőséget, udvariatlan ki­szolgálást várhat, aki mégis megfizeti. Megrökönyödve láthatta, hogy sokkal inkább megéri kicsit messzebbre utazni és élvezni az igazi ten­gert, ahol még az itthoni, meglehetősen kiszámíthatat­lan időjárás miatt sem kellett izgulnia. Leginkább nosztal­gikusan gondolt a régi Bala- ton-parti nyarakra, a lángos, a kukorica és a hamisítatlan „balatoni” hekk ízére, s várta, hogy elmúlik az „egy nyár alatt meggazdagodni vágyó” vendéglátósok ideje. Úgy tűnik, lassan magához tért a Balaton, ugyan olcsóbb nemigen lett, de ma már ja­vult az ár-érték arány. Miköz­ben a legnagyobb vetélytárs­nál, Horvátországban az ára- j kát is főleg a németekre, oszt­rákokra, olaszokra és franci­ákra szabják. Jelenleg 10-15 százalékkal kerülhet többe az adriai ki- j ruccanás, mint egy balatoni nyaralás. Kint könnyebben ta­lálhatunk ugyan egy lepuk­kant, olcsó szállást, az enni- és innivaló a boltokban és az éttermekben is drágább, mint itthon. Idén először egyéb­ként a Balaton a legkedvel­tebb nyaralási célpont, míg Horvátország visszacsúszott, már csak az ötödik a népsze­rűségi listán. M. oldal Tömegbalesetek, hőség, figyelmetlenség az utakon balesetek Mintegy harminc embert, zömében tíz évnél fi­atalabb gyereket, a szombat hajnalban az M5-ös autópá­lyán történt balesetben össze­tört autók utasait helyezte el az önkormányzat segítségé­vel a katasztrófavédelem a röszkei művelődési házban. Az utasokkal pszichológu­sok foglalkoznak, a gyerekek­re a Vöröskereszt önkéntesei vigyáznak. A Belgiumból, Ausztriából és Németország­ból szabadságukra hazatérő török származású vendég- munkások enni és inni is kaptak. Szombat hajnalban a röszkei átkelő kilépő oldalán a vendégmunkások miatt mintegy két kilométeres ko­csisor torlódott fel. Egy veszé­lyes anyagot szállító török ka­mion, amelynek sofőrje felte­hetően elaludt, ebbe a sorba rohant bele hátulról. A balesetben egy középko­rú férfi vesztette életét, aki a leghátsó autóban ült. Ketten, egy kislány és egy felnőtt életveszélyes állapotban van­nak, öten súlyos, heten köny- nyű sérüléseket szenvedtek. Két személyautó frontáli­san ütközött szombat reggel a 48-as úton, Debrecen-Haláp közelében. A balesetben a vétkes autót vezető férfi a helyszínen meghalt. Tegnap reggel kilenc óra körül hat gépkocsi ütközött az M7-es autópálya Balaton felé vezető oldalán, a 30-as ki­lométernél. Meghalt egy férfi, aki autó­jával elütött egy vaddisznót, majd az árokba hajtott So­mogybán. ■ Dehogyis mond le a plagizáló Ponta! A plágiumok kivizsgálására hivatott Egyetemi Címeket és Okleveleket Tanúsító Orszá­gos Tanács pénteken megálla­pította, hogy Victor Ponta a Bukaresti Egyetemen 2003- ban megvédett 307 oldalas dolgozatába 85 oldalt szó sze­rint bemásolt más tudomá­nyos munkákból anélkül, hogy szabályosan feltüntette volna forrásait. Emiatt a testü­let visszavonta a politikus doktori címét. A testületet azonban - an­nak ülése közben - Liviu Pop oktatási miniszter rendelet út­ján feloszlatta és újjászervezte. Ez azt jelenti, hogy a tanácsot 20-ról 45 tagúra bővítik, és mó­dosított hatáskörei között már nem szerepel a doktori disszer­tációk vizsgálata. Pop egyúttal kijelentette, hogy bármilyen döntést hoz a régi összetételű testület, annak nem lesz jogi érvénye. „Politikai indíttatású és tör­vénytelen döntést hoztak a Tra- ian Básescu államfőhöz közel állók azért, mert részt vettem az Európai Tanács ülésén. Nem adom fel a harcot, amelyet az ellenem irányuló támadások ellen vívok. Szó sem lehet ar­ról, hogy lemondjak” - jelen­tette ki a Brüsszelben tartóz­kodó Victor Ponta a Bukarest­ben kiadott pártközlemény szerint. ■ wststm Eb-dÖntŐ Ma este Kijevben eldől a labdarúgó-Európa-bajnokság, az olasz és a spanyol válogatott között. Balotelll és Ramos ismét megküzd egymással, ahogy a nyitómeccsükön is. Akkor 1-1-re végeztek, de a futballtörténelem. benne a magyar Aranycsapat példája azt mutatja, a múlt ilyenkor nem számít. k ¥ i A M \9 77 1 4 1 9 0 1 1 703 12024:

Next

/
Oldalképek
Tartalom