Váci Hirlap, 1931 (45. évfolyam, 1-96. szám)

1931-01-01 / 1. szám

Ára 20 fillér. Mai számunk 10 oldal. 45-ik évfolyam. 1. szám. Vác, 1931 január 1. VÁCI HÍRLAP Polílikai és társadalmi hetilap, megjelenik hetenként kétszer: szerdán és vasárnap ELŐFIZETÉSI ÁRA : HELYBEN EGY NEGYEDÉVRE. VIDÉKEN EGY NEGYEDÉVRE . EGYES SZÁM ÁRA .................... 3 P - FILL 3 P 50 FILL 12 FILL FELELŐS SZERKESZTŐ, KIADÓ ÉS LAPTULAJDONOS: BERCSÉNYI REZSŐ SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: SZÉCHENYI-UTCA ÉS CSÁNYI-ÚT SARKÁN TELEFON : 17 HIRDETÉSEK, NYILTTÉR DÍJSZABÁS SZERINT 1030 AZ ÉTV TÖRTÉNETE Halló! Rádió Vác! Hölgyeim s uraim, elmúlt esztendőnkről zengjenek soraim! Először reggeli hírek következnek, öreg Váci Hírlap jól bevált szpíkernek, szegénynek, gazdagnak vig asztalt is állít, mikor néha-néha egy süli kacsát szállít. Vízállásjelentést Andor Károly mondja, ki a vizvicceket is szüntelenül ontja, Délelőtti zene: a Konstantin-téren, kofa-zaj, liba, tyúk ... szép zene ez kérem. Nagy Sándor dirigál, fülharmonikáznak, a házi asszonyok sokszor citeráznak. Déli harangszónál egy templom se néma s beleszól üvöltve a vészes sziréna. Pontos időjelzés: a Fehérek tornyán, időjárásjelentés: a Naszály ormán (ha pipál: esni fog, ha meg nem pipál ma, biztos azért teszi, mert nincsen dohánya.) A déli hangverseny: tűzhely ropogása, húsok sistergése, vagy gyomrok korgása. Háziasszony beszél piaci árakról, s egy-két méltóságos az árfolyamokról. Asszonyok tanácsát (jaj neked,hamukkansz!) hetenkint nyolc Ízben adja elő a Mansz. Német nyelvoktató a Hitzigrath Lajos, leckéje lassú, de pontos és alapos. Taliánul tanít a derék Olasz Bőd, s végül Roller Guszti volapök és görög. A rádió-szabadegyetemet pedig hétfőnként az Urániában rendezik. Gyerekdélutánról nem lehet vitázni, ki tarthatná más, mint a Szentgyörgyi bácsi. A Zsembay Ferenc a turistaságról, Borbély Sándor bátyánk heles magyarságról. Faültetés, irtás — elmondja Miltényi s hasznos trágyázásról beszélnek a tényi. Nem hagyhatom őt ki, mert még megadóztat, egy évig sorolja Schiller az adókat. Cigányprímás is ő, mert ha kedved támad s nem fizetsz, menten elhúzza a nótádat. Délutáni zene fent a Kaszinóban, ahol rendszeresen kvartett, vagy trió van. Este a rádiónk egy kissé megakad, villanyosmű csinált egy kis üzemzavart. Este cigányzene, a Lovászi Feri zenekarával végig hangversenyezi. Hangverseny? — Kinek kell? — Bár mily [rosszul hangzó: Kielégít mindenkit az esti harangszó. Ugye jó a műsor? — Elég jóllakásra! No de most már gyerünk: a viszonthallásra. <3> Első szám: Január. Gong. Zenekar. Szóval kezdődjék a műsor vidám zeneszóval. 0 Január Gondoltam, ez évben — modern ember va­gyok — autóbusszal mék s nem indulok gyalog, | gondolám: sok rímem mind-mind jobban [ragyog, ám új évre tervem s autó befagyott. Autóbusz: agyő! — már csak emléke szép, feloszlott és maradt, mi volt: a puszta gép. Szabálozzák mán a közlekedő rendet, hogyha be nem tartja, megbüntetik kendet, balra mész, jobbra gyüsz, nem is nehéz [kérdés, lehet belőle súlyos úttesti sértés. Járművel csak balra: — ezt a fene érti! — hát akinek nincsen, vájjon merre tér ki? Gyalogos a járdán, szabály egész füzér, most már vájjon merre járjon, aki tüzér? Autó nem járhat eztán már sebesen, (majd tán bolond lesz a váci kövezeten!) A Tihanyi Kálmán Londonba kimászott, új találmányával onnan nézi Vácot. A jó Társadalombiztosító szanál, mint mindig, egy szöget most is fején talál, orvosi pótlékot újra számba veszik, nappalit meghagyják, elviszik éjjelit. Jubilál a Vese, váci sportok atyja, aki ezt nem tudta, innen megtudhatja, A Múzeum-egylet közgyűlése sirám, a pusztulni indult műemlékek mián, gombási hid, szobrok, kőkapu pusztulnak, adják megőrizni a jó múzeumnak, ott őrzik a többszáz éves váci vékát, legalább nem látjuk ezer fogyatékát. Közgyűlést tart ma a Kereskedő-egylet, az év sikeréről bizton kezeskednek. Farsang is megindul, bárha nem is bállal, egy pár jól sikerült friss bál-lemondással. A zsidó Nőegylet bálja fényes siker, az új hosszú szoknyák a sok port söprik el. Jó a hosszú szoknya! — jövőre, ha megjő az új, rövid divat — lesz belőle kettő. (Mégsem akad rája túlontúl sok vevő.) Főszámvevő lett a Nagy Sándor számvevő. Villanyügyekben fő-fölvilágositó jó Reymeyer Gusztáv: üzemigazgató, addig toldoz, foldoz, drótokat javítja, mig egyszer csak Vácot fölvilágosítja. A Dakota-bálon az Árvácska dalol, szép melódiája a szivekbe hatol. VSE vívói már naponta vívnak, Budapestről minden jó vívót kihívnak, briliáns tudásukkal közönséget főzik, a sok győzelmet biz’ már-már alig győzik! Nagyszerű kabarén az Ipartársulat jó órák hosszáig kitünően mulat. Mondtam már sok zöldet, most mondok [egy kéket: emelni akarnak a jó váci pékek, a szemükbe mondom, drága zsebellenség: ma árat emelni direkt péktelenség! Már a nők is főzik, imigy énekelnek: Pékeddel alszom el, pékeddel ébredek. Fajbaromfi-telep aranyérmet kapott, mélyen tisztelt urak, most le a kalapot! Szép József kikezdett a pesti szivekkel, igazi színházban esténkint énekel, lírai tenorja hangos sikert vált ki, már nyíltan vallja: ő álomkirálypárti. Ismét jó muriról tudok most beszélni: Nőegylet — teaest — a Juliska néni. Február Február elseje újabb lakbér-bút vet, a tárcánk belseje egy hosszabb búcsút vett. Világos ez, mint a — majd azt mondtam: [villany, mert ez biz pislákol, elalszik, felvillan, trüszköl, zúg, zakatol, mindenfelé hallszik, vibrál, remeg, zizeg, mig végül elalszik. Jövendölésemben alig leszek elmés, jövőre itt túl nagy lesz a körte-termés, kiderült körtéink: 110 helyett 105, szegény váci pógár igy hát újakat vött, s mire a körtéket újjal cseréltük be: áramot levitték hirtelen 105-re. lm, most szükségem lett egy szomorú rímre, meghalt e hónapban Farkasfalvi Imre. Kedves jó olvasóm, fogd meg jól a széket, februárban ismét emeltek a pékek. Kerek ez a zsemlye, az ára hat fillér, csak az a baj, hogy a zsebembe tiz is fér. Püspökünk tiz éves jubileumára ünneplő szép napok következnek Vácra. Baj van a Vesében, kevés lett a guba, gyorsan elintézi ezt is Majd a Vica! Uj két pengőst kapunk, azaz hogy csak [kapnak azok, akiknek majd ingyen osztogatnak; nálam nem kopogtat, még csak nem is próbál. Nagy sikerű volt a Tisztikaszinó-bál. Terlanday Rudolf, Kokovay János, Varázséji Béla, mind új méltóságos. Gimnazista-cserkész büszkén veti fejét, lám a szinpadon is megállja a helyét. Fényes siker volt a VÁC farsangi bálja bálkirálynőség jut egy igen szép lányra, az anyagi siker a VÁC zsebét tömi. Fent a Kaszinóban versenyez a romi. Nők is játszottak, hát volt is sok kapiska, iszonyú mázlival első lett Nagy Miska. A Polgári Dalkör vig estét rendezett, a nagy bevételen vígan örvendezett. Mulat az egész Vác, lánya, apja, fia, de még jobban mulat, táncol a Vácia. Baj van a villannyal, egyre több a panasz, már az egész város a régire szavaz. Polgármesterünk hát ankétot hiv össze, mely a panaszokat végleg összegezze. Hogyha eredményt hoz ez a villanyankét, reméljük, a vége 110 voltos bankét. Bált rendeztek a fess jó váci leventék, meg is várták szépen ők a nap-felmentét. Lent a széles Dunán lefolyik sok tuskó, amig kibékül az ortodox s statusquo. Nyáron téli kabát, télen a tavaszi lesz már otthonod, mert megnyílik a zaci. Kinrimes sorokkal Mávra már nem mászom, kereskedők hozták: megáll a gyors Vácon. Múlt évi krónikám sem Íródott truccra, ez évben is kisért még az Árpád-utca,

Next

/
Oldalképek
Tartalom