Váci Hirlap, 1937 (51. évfolyam, 1-95. szám)

1937-01-03 / 1. szám

ára 20 fillér Újévi szám, 10 oldal 51 -ik éwfoSyaiii ____________________________________1. szám Vác, 1937 január 1, péntek Polliikat és íéürsadeslmS helllap, megfeleBlk hefenkéní kétszer: szerdán és vasárnap ELŐFIZETÉSI ÁRA: Helyben egy negyedévre ....................... Vidéken egy negyedévre ....................... Egyes szám ára . .............................. 3 P - f 3 P 5o f 12 fillér FELELŐS SZERKESZTŐ, KIADÓ ÉS LAPTULAJDONOS: ÖERCSÉMYI DEZSŐ SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: Vác, Széchenyi-utca és Csányi-út sarkán. Telefon: 17. Kéziratokat nem adunk vissza. — Hirdetések, Nyilt-té* díjszabás szerint. — Hirdetések díja előre fizetendő. AZ ÉV TÖRTÉNETE Elmúlt egy esztendő tele jóval, rosszal, kinek így, kinek úgy, több besszei, mint hosszal; ismét letaroltak egy csomó reményünk, pedig mi már csak a reményünkben élünk! Évek hosszú során nem volt más az ének, mindig csak kívántunk boldogabb új évet! Talán a filmorsó rossz irányban pergett? Hiszen akkor jól van! Várjunk néhány percet! — s mielőtt még bárki poharát kiissza az uj esztendőre! — forgassuk csak vissza: Nagyszerű, hogy bondák Eszterházy-utcát, a Fő-úton végig ugrálunk száz buckát, most szedik fel ott a sokszáz keramitot; ni, a Reménység uszodát alapított; Hősök-szobra nem néz se jobbra, se bal­ra; bárki felragaszthat hirdetést a falra; az alsóvárosban áll a malom, áll, áll; a lemezgyár mellett villany gyár füstje száll; rendőrség kapui városházán nyílnak; az Iparudvarban a jó Váci Hírlap. Hát ez a nagy ricsaj, lárma, — mi ez, kérem? országos vásár van kint a Vásár-téren! VSE most ült nagy diadalt a VAC-on, hol? — természetesen a disznópiacon. Hát unost honnan harsog e gyönyörű ének? — most támadnak fel a jó magyar vitézek, visszahívja őket a falujuk szava, lukas bakancsban, de vígan mennek haza! Mindenfelé csupa mosolyra vállt arcok, el is felejtették a rengeteg harcot! — minden kis családban háronr gyerek ját­szik, nincs munka, kereset? — itt nemigen lát­szik ; feleannyi boltban kétszerannyi segéd, hja, itt minden házban mindig hús az ebéd! — az iparosnak is van, vagy hat segéde, az Iparos-otthon? — nem is jut eszébe! Csoportosulás a víg Korona előtt: Kálló rendőrei fogtak egy betörőt. Városi Mozgóban Zigottó — az édes! — A Váci Hírlap is csak — huszonhat éves! Ugye észreveszik? — béke van!... béke Van!... Pakk... sötét a vászon... vége van!... vége van!... Váci Hírlap gépén lepergettük filmünk, s hogy ez visszatér még! — kell, kell ab­ban hinnünk! Január Január az évnek a legelső hava, hófehér a mező, a fákon zúzmara, az idő a házban igen lassan mászik, épp ezért e hóban ki-ki sportolászik, van, aki most elmegy a kocsmákba inni, van, ki korcsolyázni és van, aki süni. Vác a koránfekvők városa volt mindég, tiz után a villany csak az utcán kint ég (már ahogy »ég« nálunk ez égési termék!) most oszt feladhatjuk koránfekvés elvét: derék telefonunk éjfélig működik, jaj azoknak, akik édes álmuk szövik, felráz a telefon: — Halló, fegyintézet? — — Nem! Itt Karó Mihály! (vigye el a né­met!) — Ja! Pardon! Tévedtem! — s te máris laludnál, ha ily tréfák után egyáltalán tudnál! Jó jel, ha az újév eljegyzéssel indul, amint ez kitűnik lenti soraimbul: bájos menyasszony lett a Jäger BertusKa, sőt, párja is akadt, a Dezső Katuska. Az idei farsang nem tóm, hogyan arat? a népművelőknél fonják a — kosarat! Villanyóráinkra azt mondják, hogy: siet, ezut ,1 jobban ég? — na persze, majd siet! Hogy hét után kötik a telefon-botot, Alagon ellopták a telefondrótot. Mindenki ismeri a Blau—Weiszéket, félszázados cégér nyom rá újabb éket. Igazolódott a soproni alibi, bányamérnök lett a jó Budinszky Tibi. A jó váci krémes édesebbé lesz már, boldog vőlegény lett a Szeleczky Gáspár. Újabb ötven évi munkára indula ma, hogy ötven éves lett a Kornis Gyula. Tízzel fiatalabb, egy percig sem kétes, a Múzeum-egylet, minthogy negyven éves. A munkás Akció-katolika adott egy dús programú, nagy katolikus-napot. Faj állatosoknak növelte a fényét: nagy sikerrel adták az Ida regényét. Az iskola-adó új síneken halad, az adózókra most nagyobb teher szakad; »kérd vissza tandijad!« ez a mondás le­tűnt, holtig tanulunk, hát holtig fizethetünk! Túristák közgyűltek lankadatlan kedvvel, be is fejezték egy pompás tea-esttel. Tea itt, tea ott, tea-est a divat, több teát iszunk már, mint a kínaian! Tisztiorvos mondja: Vácon nincs ma jár­vány ! Szolgabiró lett a dr Krakker Kálmán. Gyümölcstermelőink megszerezték Válit, hogy jól működik-e, majd hamar elválik! Telefonéiő fizetők szaporodnak! — mindennap benne van V. H.-ban e mondat, szaporodnak, jó, jó, — szaporodnak egyre, bár az anyakönyves jelentené ezt be! Jelent is, olykor lám meg-megjön a hangja: Szép fiatalasszony lett a Király Janka. Amiért annyit küzd derék öreg lapunk, miniszter Ígéri: új iskolát kapunk! szülői szivekben fujat ez riadót: vaj’ nem fizetünk-e több iskola-adót? Huszonegyezernél többen kérnek tetőt (szaporodnak a telefonelőfizetők!) Krédóisták adtak négyszáz teát ruminál, szolgáltak is hozzá vidám teátrummal. Tisztjeink nem mehettek Abesszíniába, Abesszínia jött helyettük el Vácra, Abesszin-faiuban folyt le a tiszti-bál, óriás sikere versenyre is kiáll! Izr. Nő- s Leányegylet sikerétől szédül, nem lehet 111a élni muzsikaszó nélkül! Fajbaromfi-telep méláz ma lever ten, negyven tyúkja eltűnt, kutya járt a kert­ben, s mert a tyúkárvaság tenyészetet akaszt, loptak hozzá rögtön egy pár szép faj­kakast. Szép városi tervek nyílnak a hó alatt, régi tervek ezek, csak az idő szaladt, kórház és vágóhíd rövidesen landol, közben megpihenni egy kicsit még stran­dol. Remélj ük, megérjük, ha majd újra hó lesz! Régi váci ment el, meghalt Ottó József. Szépen búcsúztatták, elment doktor Magos, búcsúzóul cigány húzta: — Jaj de magos... »Eszterházy-utca« állandó rovat van, mindennap kövezik a — Váci Hírlapban. Február Február a farsang dalos, táncos hava, ilyenkor szólal meg a szerelem szava, van ilyenkor ötlet, ezerféle móka, (és a parketteken dúl a karióka, az angol keringő, fox-trott és a rumba, s ki nem tud táncolni, önti búját rumba. Váli Pali lett a határaink bölcse, biztos, hogy a nyárra meglesz a gyümölcse! szeretik is nagyon a határban Válit, és hogy nem hiába, hamarán elválik! Villanyórát kaptunk, áll a V. H. sarkán, ki van világítva négy oldalán, tarkán, derék ifjúságunk vág hozzá bús arcot, kivilágították a randevú-sarkot! — bele is nyugodtak ebbe a »bűnténybe -, csak a villanyt szidják — túlerős a fénye!... Farsangi ébresztő alighogy felharsant, pompásan sikerült a Kaszinó-farsang! Régen nem volt tea, ennélfogva tehát a Magyar Asszonyok adtak koncert-teát. Liceumi este megnyitót ünnepelt. Polgári Dalkör is kedvesen szerepelt. Tombol ám a farsang: Rózsa-bál a SzET­ben, elszórakoztatni nem lehetne szebben! ott is volt mindenki (kivéve a restek!). Ref. Nőegylet rendez pompás magyar-testet. Kitűnő Száderünk rádióban honol, oly jó kürtös, hogy napestig gramofonol. Faj állattenyésztők csirkéket keltetnek, kotlójgépbe színes tojásokat tesznek, színes tojásokból nem csirke lesz kérem, hanem — majd meglássák! — ezer arany­érem! Árva sok jó barát s a pagátultimó, elköltözött tőlünk a drága Nagyapó! A VSE ismét jól megfőzte Vácot, színrehozva a bájos Mézeskalácsot, a sok jó szereplő csupa-szívvél hódolt, s mint a mézeskalács, mind ennivaló volt! Polgármesterünk a zsebünkre is pillant, le is szállította e hóban a villanyt; ennyi jajszó után úgy jött, mint a csoda! (s menten drágított a jó villanyiroda!) Gyászol a zsobráki ősakadémia, meghalt a jó Kanok, Zsobráknak nagy fia, a nagy anyakönyv is most gazdátlan lészen nem lakik ő többé kiült, a Kisperjésen... Párákul szegődtek a jó váci pékek: olcsóbban adsz kiflit? —megbüntetnek té­ged!— szomorú drágulás 111a már minden-heti, ez a »büntetés« is fogyasztót bünteti. Nagy örömmel írom ezévi krónikám, új váci olvasók tömegének míán: naszáli lakók már nem analfabéták, kitűnően fújják már az alfabétát! — mióta írom, a világ1 nagyot haladt, mégis most »első« lesz — künn a Naszál alatt. Az eke a földet nem magának szántja... huzatja farsangján az Emerikána. Ipartársulatban pompásan mulatnak, Bécsből hozattak szép menyasszonyt ma­guknak. Jelmezben az idén Ev. Nőegylet bálja, a sok jó ötletet mindenki csodálja. Lent a Reménységben dirigált a Viki, átütő sikere volt Vácon is neki.

Next

/
Oldalképek
Tartalom