732 találat (0,077 másodperc)

Találatok

1. 1953-01-13 / 10. szám
[...] tartotta ünnepi megnyitó beszédét Fosrogi István elvtárs a Megyei Tanács elnökhelyettese [...] rendszer Folytatás II o minősítés kérése Csatolni kell a minősítés elnyeréséhez [...] és az I oszt minősítess kérése A sportkör fdadata a szükséges [...] átlépési nyilatkozata az új sportkör kéré­se a régi sportkör kiadása mind­két [...]
2. 1997-07-15 / 163. szám
[...] 3 55 45 3 Fodor István Skála Coop Székesfehérvár 4 00 [...] hirdettek végeredményt a soproni ifjabb Kerese Gábor győzött A végeredmény 80 ccm es géposztály 1 ifjabb Kerese Gábor Soproni MC TM 2 [...] Szilárd Hunor SC TM 3 Kerese Péter Sop­roni MC Kawasaki 125 [...]
3. 2001-01-31 / 26. szám
[...] a klub Bruncvig Róbert Lajtos István Piri Ottó és Püspök Zsolt [...] további igényeket is fogalmazott Két kérése volt és mindkettővel egyetértünk Megítélése [...] és mi nem zárkó­zunk el kérése elöl Úgy foglaltunk állást hogy [...] jobb a meg­lévőknél A másik kérése a külföldi edzőtáborozás Nos elviekben [...]
4. 1953-11-15 / 268. szám
[...] út­törő rovatához küldjétek Előre Jóna István m úttörő oszt vez Kitüntetések [...] végzett kiváló munkájuk elismeréséül Bognár István az állami gazdasá­gok főigazgatósá ga [...] kérést benyújtaná Rajt iJelrtve játékengedély kérése Rajt illetve játékengedélyt csak a [...] ifjúsági és III osztályú minősítés kérése A sportkör feladata Ha ai [...]
5. 1958-07-19 / 169. szám
[...] a városi tanácsnál a donneriak kérése ügyében A városi tanács elnöke [...] hogy az Élelmiszer Kiskereskedelmi Vállalat kérése melyben 51 ezer forintot igényeltek [...] sürgős intézkedést várnak Né h István főépit 5 ze­tő utasítást adott [...] Már oly régen volt Ferenc István a kérdező le­mászik a szekérről [...]
6. 2004-10-04 / 232. szám
[...] segítik a mun­kánkat mondta Kecskés Kerese Tamás a szolgálat vezetője Kőmívesné Harkány Zsuzsa és Kecskés Kerese Ta­más örül az új irodának [...] Minczinger Katalin gyűjte­ménykezelő és Varga István városi könyvtár igazgatója miután ez [...]
7. 2007-02-08 / 33. szám
[...] p MU NKÁLTATÓI ADÓMEGÁLLAPÍTÁS J KÉRÉSE ADÓHATÓSÁGI K ADÓMEGÁLLAPÍTÁS kérése a munkáltatótól A vagy az [...] jelentette be I tegnap Gaskó István a szakmai szakszervezet illetve a [...]
8. 1999-08-19 / 193. szám
[...] tíz órakor megko­szorúzzák a Szent István domborművet Az ünnepsé­gen fellép a [...] jelent fennakadást a 36 tele­pülés kérése Korábban ugyanis bővítették a szenny­víztelepet [...] környezet szennyezés esélye A harminchatok kérése egyébként nem újkeletű ha­sonló megállapodást [...]
9. 1961-10-24 / 251. szám
[...] Dunántúlt Ferincz Vincze meg Hajdú István sze­rint olyan vidékekkel ismer­kedtek meg [...] Gaz­daságok Megyei Igazgatóságának főmérnöke Simon István a Tengődi Állami Gazdaság főmérnöke [...] Tsz tag Van e valami kérése özvegy édesanyám telje­sen munjcaképtelen egyedül [...] szolgálatra Szeret­ne tiszti iskolára mermi Ké­rése vegyék föl Kívánságát teljesítik A [...]
10. 2006-10-16 / 243. szám
[...] tarolt Első lett a Gepárducok Kerese Tibor Kereséné Riez Andrea Kerese Laura csapata második helyen a [...] T 6 Szakmai igazgató Kelemen István Játékosedző Nyári Tamás Debrecen Lehoczky [...]
11. 1986-12-03 / 284. szám
[...] ez számunkra kötelező előírás szakvélemény kérése végett a Kaposvári Erdőfelügyelőséghez fordul­tunk [...] megeshet hogy a két kiló kérése után levág­nak nekem belőle egy [...] volna mindjárt elha­jítani Ráth Végh István Egy pillanatra sem szűnt meg [...]
12. 2013-05-04 / 103. szám
[...] Újsághirdetés hívta Somogyba sors Egyetlen kérése van a jó Istenhez hogy [...] unokájában és tizenkét dédunokájában Egyetlen kéré­se van a Jó Istenhez hogy [...] minket próbált életben tartani KALÁNYOS ISTVÁN BABŐCSA Édesanyám azt mondta ne [...]
13. 2001-09-07 / 209. szám
[...] egyik napjának vendége volt Mikola István egészségügyi miniszter aki a magyar [...] MDF szóvivője szerint pártjának minden ké­rése teljesült a Fidesz MPP vel [...] lett volna Az MDF minden kérése teljesült Ön az utóbbi időben [...]
14. 1998-08-08 / 185. szám
[...] SE krosszozói léphettek fel ifjabb Kerese Gábor győzött Lipták Tamás pe­dig [...] osztályúak 8 in­duló 1 ifjabb Kerese Gá­bor Valvoline SE Kawa­saki 2 [...] WRC 3 Érdi Tibor Varga István Toyota Celica GT FOUR Hírek [...]
15. 1971-11-02 / 258. szám
[...] Imre Érdekes statisztikát készített Csontos István gyógyszertár­vezető Igazság néven 122 évvel [...] ese­tében Az idős beteg asszony ké­rése látszólag olyan egyszerű hogy az [...] még hány száz gazdá­nak a kérése arra kérem segítsen hozzá hogy [...] A gond nem csupán Belső Istvánná gondja és mindjárt hozzá kell [...]
16. 1959-02-11 / 35. szám
[...] erjedés a faluban mondja Papp István tanácselnök A zárszámadás közelebb hozta [...] gazda volt a kezdeménye­ző Kovács István púrttitkár a Szabadság Tsz tagja [...] Ta­nács keddi ülésén meghallgat­ta Dobi Istvánnak az Elnöki Tanács elnökének a [...] A tabiak és a siófokiak kérése megvalósítható Kívánságuk a hosszú sió­foki [...]
17. 1971-02-19 / 42. szám
[...] nyulat sze­retnénk felvásárolni mond­ta Ostoros István igazgató marha és baromfifelvásárjás némiképp [...] zalai László A somogyi nők kérése A ruhagyár gondoljon a megye [...] be­vásárló asszonyokat A somo­gyi nődolgozók kérése a Ka­posvári Ruhagyár többet gon­doljon [...]
18. 1953-01-11 / 9. szám
[...] SZTK ban történt kifizetés Szelstzky István sztahanovista az Útfenntartó Vállalatnál másfél [...] rendszer Folytatás Rajt illetve játékengedély kérése Asztalitenisz Ma délelőtt 10 órai [...] tatai edzőtáborba súlyemelő tanfolyamra Szabó István sporttársat hogy ez­zel lehetőségei biztosítson [...] Ifjúsági és III o minősítés ké­rése A sportkör négy példányban kitölti [...]
19. 1962-01-28 / 23. szám
[...] jogos váro­sunk lakóinak az a kérése hogy a kínálkozó áldásokat el­sősorban [...] a város a megye vezetőinek kérése is félre a válogatással aki [...] éve ismerem Ja­nit mondja Bódi István gép­kocsivezető Ha éjjel a leg­jobb [...]
20. 1956-06-17 / 142. szám
[...] a szakszer­vezet között akkor Vonyó Istvánná is biztosan mert volna szólni [...] gyermekének jobb körülményeket biztosíthasson Szemesné kérése jo­gos volt A Munkatörvénykönyv is [...] szabadságra mennie mert akkorra ütemezték kérése el­lenére Ha a szív legyőzné [...]
21. 2016-12-10 / 290. szám
[...] Jo­gos volt az itt élők kérése hogy végre felújítsák a pályasza­kaszt [...] Andocs Düh Kálmán Attala Varga István Balatonföldvár Hingyi József Barcs Tokaji Istvánná Bélavár Lukics Gyula Buzsák Sürge [...]
22. 2013-07-13 / 162. szám
[...] minősül Korábban csak az előny kérése számított bünteten­dőnek annak elfogadása pedig [...] Ma ünnepli 80 születésnapját HOSSZÚ ISTVÁN LÁSZLÓ Somogyszob Díszpolgára ajókedv Egészség [...]
23. 2011-11-24 / 275. szám
[...] avattak Bu­dapesten a kaposvári Széche­nyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakkép­zőiskola két [...] bíróság elutasította a ságvári ingatlantulajdonosok kerese tét így jogszerű a siófoki [...]
24. 2006-02-03 / 29. szám
[...] azóta is megosztja az or­vosok kérése a kórházak vezetői szerint az [...] csütörtökön a megyeházán Gye nesei István a megyei közgyű­lés elnöke azokat [...] az idén mindössze hárman Gyenesei István elmondta évekkel ezelőtt fogalmazódott meg [...] vehették át a kitüntetést Gyenesei István balról és a kitüntetettek Katona [...]
25. 2007-10-06 / 234. szám
[...] vá­gott vissza a parlamentben Kolber István államtitkár 2 OLDAL Kaposvár és [...] pol­gármestere Megtisztelő a veszprémi közgyűlés kérése reagált a szomszédos megye levelére [...]
26. 1994-03-23 / 69. szám
[...] néhány hete levelet kapott Farkas István polgármestertől hogy Rúzsa Sándor tanár [...] nincs szó vádakról és vád­lóról kérése hogy Rúzsa Sán­dor pedagógus alkalmasságá­val [...]
27. 2010-04-07 / 80. szám
[...] ezúttal is sikerrel jár Seres István Igen mert a adó Szeretnék [...] műsor másik meghívott vendége Kenéz István balaton­lellei polgármester azt mondta az [...] Nemzeti Üdülési Alapítványnál a vendéglátósok kérése ezt sé­relmezi a Kereskedők és [...]
28. 2011-11-12 / 265. szám
[...] az egész rendszer Ezt Gállá István­ná SZÉF alelnök a Pedagógus Szakszervezet [...] keletkezett Szita Ká­roly polgármester kifejezett ké­rése az volt hogy minél előbb [...]
29. 2004-02-14 / 38. szám
[...] kormányzatok Országos Szövet­sége részéről Gyenesei István társelnök vett részt a tanács­kozáson [...] az ÁPV Rt mondta Barkóczi István a Sefag Rt vezér igazgatója [...] nem a a Sefag Rt kérése volt az ÁPV Rt mint [...] a műkö­dést befolyásolná mondta Barkóczi István Az elmúlt év­ben szépen csökkentette [...]
30. 1998-12-24 / 301. szám
[...] Juditot a lapban Az olvasó kérése természetesen parancs bár az elhatározáskor [...] éppen tudni akarod ami­kor Pálffy Istvánnal olyan meghitten összesúgunk a hír [...] kritikát amiben azt írták Pálffy Istvánnal túl so­kat viháncoltok nevetgéltek a [...] nem kérdezheted a riportalanyt Ez István dolga a Jó estét Magyar [...]
31. 1992-06-20 / 145. szám
[...] Hankiss Antall József miniszterelnök korábbi kérése alapján fogadta Hankiss Elemért az [...] Babarczy László és dr Gyenesei István Talán a legnehezebb szezon van [...] pé­csi területi iskolaközpontjával karöltve Bédy István polgár mester megnyitó beszédében kitért [...]
32. 2007-06-03 / Vasárnapi Somogyi Hírlap, 22. szám
[...] kap a filmért Csu­pán egy kérése volt ügyeljünk arra hogy a [...] Gothár Péterrel és főleg Szabó Istvánnal Mephistójuk Oscar díjat kapott Operatőre [...] pedig szóba került hogy Szabó Istvánnal megfilmesíte­né Szerb Antal Utas és [...] is csupán beszélgetése­ink témája hiszen István látja mennyi más munkám van [...]
33. 2011-10-30 / Vasárnapi Somogyi Hírlap, 42. szám
[...] György pénteken a szocialista Tukacs István kér­désére válaszolva aki az iránt [...] a mun­káltatókra akik a kormány kéré­se ellenére sem emeltek bért A [...] filmje a fenntartható élelmiszerláncról Bellus István humorista a Dumaszínház művészének előadása [...] Főiskola nov 21 Békéscsaba Szent István Egyetem nov 22 Hódmezővásárhely Szegedi [...]
34. 2002-02-03 / Vasárnap Reggel, 5. szám
[...] Ébredjen vidáman duplán is Verebes Istvánnal Tovább tárgyal a Vasmű és [...] aiuiro jo a LOTTÓCSOPORTHOZ társakat kerese vo kezdemenyezes alapjan budapesti es [...]
35. 2017-04-26 / 96. szám
[...] Nyíregyházi Egye­temen jelentette be Grezsa István Kárpátalja fejleszté­si feladatainak kormányzati koordinációjáért [...] kor­mánybiztos Kifejtette Orbán Viktor miniszterelnök kérése volt hogy a tanszéket minél [...]
36. 1994-11-30 / 282. szám
[...] Tudományegyetem rektora és dr Gyenesei István Somogy közgyűlésének elnöke itt le­galábbis [...] kormány Lotz és Demszky közös kérése Lotz Károly közlekedési mi­niszter és [...]
37. 1997-10-09 / 236. szám
[...] a magyar vasutat Dr Tömpe István a MÁV Rt igazgatóságának elnöke [...] nemzetközi kikötőkbe irányuló szállításokkal Tömpe István szerint a következő tíz évben [...] népjóléti miniszter ár csökkentésre vonatkozó kérése Módosításra szorul az eljárási gyakorlat [...] sikerért drukkol neki dr Seffer István balról plasztikai sebész főorvos dr [...]
38. 2009-10-07 / 235. szám
[...] és Pázmány Péter utca Németh István fasor Kos­suth Damjanich és Pete [...] szivacs A tulajdo­nosnak csupán egy kérése volt gyári újnak akarta látni [...]
39. 1992-04-14 / 89. szám
[...] a demokrácia A bankelnök Bibó István is­mert mondásával fejezte be beszédét [...] az európai integráció eszméjét fölvételünk kérése azonban most nem volna előre [...]
40. 2000-12-22 / 299. szám
[...] Or Gógl Árpád dr Rozsos István sebészfőorvos és dr Setter István A kaposvári men­tőállomáson pe­dig elmondta [...] A miniszter bejelentette Szita Károly kérése is meg­hallgatásra talált és már [...] a szakma elképzeléseivel Dr Seffer István a magánklinika vezetője a polgári [...]
41. 1997-09-10 / 211. szám
[...] 300 milliárd fo­rintos forgalmat jelent István József félti a Balatont A [...] ki tegnapi interpellációjában a parla­mentben István József so­mogyi képviselő FKGP aki [...] szabályok szerint fizet­nék A gyártók kérése volt hogy azoknál a termékeknél [...]
42. 1991-03-23 / 69. szám
[...] között ott volt dr Kolber István a somogyi önkormányzat osztályvezetője Szabados [...] célokra A német fél kifejezett kérése hogy kisemberek esetleg munka nél­kül [...]
43. 2017-02-16 / 40. szám
[...] Vitát szült a Dráva Szövet­ség kérése nyomán kiírt elő­terjesztés a határfolyó [...] építésének megaka­dályozása érdekében Gyene sei István arra emlékeztetett hogy korábban a [...] karak­tertervezésről Helyszín és infor­máció Fekete István Látogatóköz­pont 30 869 6051 FEBRUÁR [...]
44. 2008-05-21 / 117. szám
[...] Astrával kell beérnie Egy külön kérése volt az autó vásárláskor a [...] szerelték be a riasztót Ormai Istvánt miután nyugdí­jazták az előző hivatali [...]
45. 1997-10-15 / 241. szám
[...] szavazatot a kormánynak az a kérése hogy a házszabálytól való eltéréssel [...] Marcaliban Varga tegnap dr Kolber István a megyei területfejlesztési ta­nács elnöke [...]
46. 1991-09-13 / 215. szám
[...] az eltelt idő alatt többszöri kérése ellenére az igazga­tóság nem készítette [...] Megyei Agrárkamara tanácskozásán Mindezt Perge István a Gabonafor­galmi és Malomipari Vállalat [...] olyan szak tekintélyek mint Furka István egyetemi tanár a Debreceni Orvostudományi [...]
47. 2006-12-22 / 299. szám
[...] százalék lesz tudtuk meg Kiss ístván ügyvezető igaz­gatótól A kéményseprők akik [...] I tokát ám a munkások kerese A tabi pékség nagyon finom [...]
48. 2006-04-21 / 93. szám
[...] ügyvezető elnökség való­színűleg a nagyberki kerese ligeti citerásokat a kaposszer dahelyi [...] táborok nép­szerűségének növekedéséről szólt Gyenesei István a csekkek átvételekor Mint mondta [...] MSZOSZ megyei elnöke és Papp István a Somogy Me­gyei Vasas Nyugdíjasok [...]
49. 2009-03-04 / 53. szám
[...] 0 at is mondta Hitler István oktatási jjr Jp étj Vk [...] fia végső nyughelyénél mondta Nyakó István az MSZP szóvivője Hozzátette ez [...] re vonatkozó kényes dokumentu­mokat Lados Istvánnak volt személy­ügyi titkárának a vallomását [...] televíziók pedig a rendőrség nyomatékos kérése ellenére sem voltak tekintettel a [...]
50. 1993-10-11 / 237. szám
[...] vagy személyesen balatonlellei irodánkban Szent István u 1 A SIOKOM RT [...] fejlesztési Felvilágosítás és jelentkezési lapok kérése Kaposvár Csokonai u 3 Megyeháza [...]
51. 1998-08-03 / 180. szám
[...] kiállításán láthatta a közönség Vas István költő özvegyének temetéséről ké­sőbb intézkednek [...] pályázatok ellenőrzése a vállaltak számon kérése A tárca korszerűsíti a számító [...]
52. 2014-11-16 / Vasárnapi Somogyi Hírlap, 44. szám
[...] 19 es magyar válogatott Pisont István csapata a hazai rendezésű tornán [...] egyes labdáért Meg is küzdöttek Kérése meg­hallgatásra került a lelkes kö­zönségnél [...]
53. 1993-11-09 / 261. szám
[...] fejlesztési Felvilágosítás és jelentkezési lapok kérése Kaposvár Csokonai u 3 Megyeháza [...] vagy személyesen balatonlellei irodánkban Szent István u 1 A SIOKOM RT [...]
54. 2005-03-25 / 70. szám
[...] az ügyben mondja dr Tóth István 43 ügyvéd Utób­bi esetben a [...] a vádlott és a védő kérése ellené­re sem biztosítja részvételüket az [...] a másodfokú ítélet Dr Tóth István és kollégái az Alkot­mánybírósághoz for­dultak [...]
55. 2006-08-27 / Vasárnapi Somogyi Hírlap, 33. szám
[...] nem árnyékolta be a Szent István napi katasztrófa A Sziget Kft [...] USA kérését AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK kéré­se nyomán Magyarország kész megvizsgálni annak [...]
56. 2011-08-11 / 187. szám
[...] a gázszolgáltatónak díjfize­téssel kapcsolatos tájékozta­tás kérése tárgymegjelölés­sel írt július 20 án [...] inflá­ció elérését Ötezerforintos emlékérme bibó istván tiszteletére A Magyar Nemzeti Bank [...] szüle­tésének 100 évfordulóján A Bibó István emlékérmét a Magyar Pénzverő Zrt [...]
57. 2005-11-17 / 269. szám
[...] békés Kifejezetten az idejáró kö­zépiskolások kérése volt hogy állítsunk be csocsóasztalokat [...] a Dózsa György utca Garai Ist­ván polgármester elmondta a beruházás 1 [...]
58. 2007-09-12 / 213. szám
[...] lévő átalakításának szakmai in­dokairól Simicskó István a nemzetbiztonsági bizottság KDNP s [...] zász­lókat illeti hiába Sólyom László kérése az államfő a vészkorszak viselőket [...]
59. 2009-03-14 / 62. szám
[...] megzavarására ké­szülnének mondta tegnap Samu István az ORFK rendé­szeti főigazgatója Vasárnapra [...] is lesz a budapesti Szent István té­ren ahol 2006 október 23 [...] MDF képviselőcsoportjának de a frakció kérése miatt már­cius 16 ával lép [...] ki­lenctagú MDF frakciót azonban Gyenesei István és Tóth András elmondásuk szerint [...]
60. 2007-11-09 / 261. szám
[...] ötszáz tő rózsá­nak amelyet Tóth István szőregi vállalkozó ajánlott fel a [...] klasszikus ci­gányzenekarok állapította meg Gyenesei István a Somogyért el­nöke csütörtöki sajtótájékozta­tóján [...] zenei képzésben A mecénás egyetlen kérése hogy a zenekar évente három­szor [...] mennyit fejlő­dött tette hozzá Gyenesei Ist­ván F Szarka Ágnes
61. 2009-05-30 / 126. szám
[...] Balatonföldvár nak nem volt külön kérése Só­lyom László felé de a [...] a nyári premierje a Znamenák István rendezte Csókol Anyád című produkciónak [...]
62. 2016-01-15 / 12. szám
[...] válasz nélkül maradt a labodiak kérése Folytatás az 1 oldalról dektelen [...] vagyis ugyanennyi família szá Lassu István polgármester ám mára biztos kenyeret [...] térség országgyűlési képviselő állította Lassú István A mun jének is s [...]
63. 1990-12-04 / 189. szám
[...] Rendkívüli akadémiai közgyűlés ANTALL JÓZSEF KÉRÉSE A MAGYAR TUDÓSOKHOZ Az akadémia [...] a 2 oldalon Dr Kopár István került vissza a kormány mögé [...] Mahart megbízott ve­zérigazgatója dr Kopár Istvánt nevezte ki december 1 jei [...]
64. 2009-12-16 / 294. szám
[...] 00 NAPHOSSZAT A FÁKON Komor István bérlet www csikygergelyszinhaz hu Tarka [...] Valaki aki távol él tanács kérése céljából telefonálhat Az Ön képességét [...]
65. 1990-12-11 / 195. szám
[...] való felkészülésben mondta dr Kiscsordás István a Pannon Agrártudományi Egyetem Ka­posvári [...] jutott ugyanis hogy a rendőrség ké­rése ellenére a 30 milliárd fo­rintból [...]
66. 1998-02-25 / 47. szám
[...] jövedelemadót utalt ki Ezt Ko­vács István az APEH bevallási osztályának vezetője [...] az európai vasutak­hoz Ezt Sipos István vezér igazgató jelentette be tegnapi [...] Medgyessy Péter pénzügymi­niszter és Sipos István hitel szerződéseket írt alá két [...] bank központja illetve tabi fiókjá­nak kérése alapján csütörtö­kön Sérsekszőlősön tartanak újabb [...]
67. 2011-04-19 / 91. szám
[...] Napjára Az MSZSZ az önkormányzat­ok kérése miatt változtatta meg az eredetileg [...] Várfalvi D 10 edző Várfalvi István Kiütéses győzelmet aratott a Marcali [...]
68. 2000-12-18 / 295. szám
[...] testület egy német befektető tár­saság kérése után járult hozzá hogy bérbe [...] ifjúsági vonósai ni BALATON Endrődi István ezre­des az Országos Katasztrófavé­delmi Főigazgatóság [...]
69. 2010-03-26 / 71. szám
[...] bért is A dolgozók fizetés­emelési kérése abszolút jo­gos hiszen az országos [...] Éva mk VÁLASZTÁS 2010 kövér István Somogyért Szövetség az 5 számú [...]
70. 2008-02-20 / 43. szám
[...] a Nagyatádi Önkormányzat tájékoztatott Ormai István pol­gármester A város évek óta [...] jól hasznosítható földterülethez Az önkormány­zat kérése és az ingatlan meg­szerzésébe fektetett [...]
71. 2013-07-15 / 163. szám
A volt válogatott Bánhegyi István is a homokba lépett Fonyódon [...] ösz szecsapott egymással a Bán­hegyi István Kalóz László és a Hervai [...] Zol­tán Zarka Péter felé s kérése természetesen azonnal teljesül A tábor [...]
72. 1997-01-11 / 9. szám
[...] javítása érdekében tegnap dr Kolber Istvánnak a megyei közgyűlés elnökének részvételével [...] a gyérítés­hez és tisztításhoz enge­dély kérése A megyét tizen­két részre osztottuk [...]
73. 2017-05-10 / 107. szám
[...] társadalom örökre ittha­gyott bennünket Háttá István és ifjabb Varga János háttá ISTVÁN 66 évesen szív­elégtelenségben hunyt el [...] hogy a ven­dégcsapat mérkőzés előtti kéré­se esetén a nézőtér legalább tizenöt [...]
74. 2007-06-28 / 149. szám
[...] eddig a vállalkozók Bálái F István A Zala Megyei Bíróság prece­dens [...] ért várhatóan mekkora hitelre számíthat Kérésé e 1 havi 11 r [...]
75. 2015-01-31 / 26. szám
[...] A kft egyik tulajdonosa Újvári István képviselő Fidesz KDNP a má­sik [...] város a társaság­nak az a kérése elfogadható hogy a városi tulajdonú [...] elnök is A bizottságnak Újvári István és Nagy Sándorné is tagja [...]
76. 2010-12-17 / 293. szám
[...] használt számítógépet adott át Gyenesei István a Somogyért Egyesület elnöke csütörtökön [...] egyéb ki­egészítőkből álló csomagokkal Gyenesei István az egyesület elnöke elmondta a [...] Meghallgatásra talált végre a települések kérése Folytatás az 1 oldalról A [...] kell használni hogy a Baksai István balról Moizs Mariann és Sütő [...]
77. 2007-02-07 / 32. szám
[...] a kormányfő a jogvédő szervezet kérése elle­nére mindeddig nem adta ki [...] véleményü­ket a büdzsé tárgyalásakor Éger István MOK elnök szerint csődközeli helyzetbe [...]
78. 1966-05-31 / 127. szám
[...] pedig felvágta ereit és utolsó ké­rése az volt hogy vérével ír­janak [...] miniszter Péter János külügyminiszter Rusznyák István a Magyar Tudományos Akadémia elnöke [...] el Fasi válaszolt majd Sarlós István a fővá­rosi tanács végrehajtó bizott­ságának [...]
79. 2017-05-13 / 110. szám
[...] hogy a vendégcsapat mér­kőzés előtti kérése esetén a nézőtér legalább tizenöt [...] Endre Gimnázium 5 Kaposvár Szé­chenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Is­kola [...] Műszaki Szakgimnázi­um 2 Kaposvár Széchenyi Ist­ván Kereskedelmi és Vendéglá­tóipari Szakképző Iskola [...]
80. 2012-06-14 / 138. szám
[...] ezelőtt kezdte el szervezni Orbán István a MAGYISZ elnöke a Civil [...] és kiléphet bárki mondta Orbán István A kezdetekkor a Kárpát meden­ce [...] pénteken járt nála és a kérése alapján még aznap előterjesz­tést készíttetett [...]
81. 2004-05-30 / Vasárnap Reggel, 22. szám
[...] Győrött zajlott a Reszeli Soós István Klement Tibor duó nyolc játékosnak [...] a DVSC focistája Mattháus többszöri kérése ellenére sem volt hajlandó válogatott [...]
82. 2015-08-06 / 183. szám
[...] sokat han­goztatott véleményével Olva­sónk Ábel István szerint sokan nem tudják értelmezni [...] sokakat felőröl de az a kérése hogy a buszsofőrök igyekezzenek emberi [...]
83. 1992-05-09 / 109. szám
[...] éves tini a kaposvári Széchenyi István Kereskedelmi és Ven­déglátóipari Szakmunkás képző [...] ked­venc együtteséről a Moho Sapiensről Kérése máris tel­jesül mivel Mohóékról te­szünk [...]
84. 2008-09-20 / 221. szám
[...] nem rendezett Az új direktor kérése találko­zott azzal az általam egyébként [...] kezelve érleli a szereposztást Znamenák István színész­rendezőt egy fővárosi filmforga­táson értük [...] ROLF HOCHHUTH KOVÁCS MÁRTON MOHÁCSI ISTVÁN RUSZNYÁK GÁBOR JOHANN STRAUSS PAUL PORTER LIONEL BÁRT István a király rockopera Ahogy tetszik [...]
85. 2009-10-19 / 245. szám
[...] lelkes tanárok Var­ga Bálint és Kerese Tibor Idén sem veszett el [...] kategória Erőterv Mórocz Imre Volf Ist­ván A 50 A 60 A [...]
86. 2006-03-13 / 61. szám
[...] Horváth Zoltán Honvári Tibor Vörös István Olasz Istvánné és Szabolcs Fe­renc [...] eldöntöttem ak­kor amikor Orbán Viktor kéré­se ellenére nem mentem el mi­niszternek [...] lehetőség megismerni a helyet Kolber István vidékfej­lesztésért felelős miniszter sze­rint a [...]
87. 2007-06-06 / 130. szám
[...] ad Szabályos ez AZ ELŐLEG KÉRÉSE Szabályos de megvannak a feltételei [...] egészségügyi bizottság szocialis­ta elnöke Mikola István fideszes egész­ségpolitikus tegnap kijelentette újra [...]
88. 2010-01-25 / 20. szám
[...] fel­számolását A HOE egyik utol­só kérése hogy a jogszabály legalább a [...] az esetleges közös szerepvállalásról Gyenesei István amúgy tavaly tavasszal már egyszer [...] demok­ratákkal közösen sem jelölteket Gyenesei István a Somogyért erejét mutatja ez [...] a Somogyért ellen mert Gyenesei István nem haj­landó lemondani a névhasználat­ról [...]
89. 2016-02-26 / 48. szám
[...] talált a szü­lők és diákok kérése hétköz­nap ne adjanak írásbeli házi [...] köz­foglalkoztatott A SZTRÁJKBIZOTTSÁG SZERINT Galló Istvánná a PSZ elnöke el mondta [...]
90. 2007-07-05 / 155. szám
[...] a Volántól Vekker KISBÁRAPÁTI Borovszky István médiasztárt régóta ismerem Ő otthon [...] Hajrá Kis­bér Egy elszármazott Borovszky István egy gyüttment Még sze­rencse hogy [...] közölt regény Vekker Olva­sóink régi kérése hogy közöljünk folytatásos regényt Egy [...]
91. 2013-02-11 / 35. szám
[...] szó erejében Szerdahelyi esték Varga István morzsái a mi városunkról Böjté [...] leásunk ott törté­net van Varga István újság­író s ez jó hír [...] az utat és Csepinszky Mária kérése is meghallgatás­ra talál István írjon A 81 esz­tendős somogyi [...] Megjelent egy könyve ugyanis Varga István­nak mondhatnánk úgy is egy könyve [...]
92. 2008-11-28 / 278. szám
[...] partner­re leltek a helyi Széchenyi István Általános Iskolában Tvrtko idő­közben olyannyira [...] a régi maradt Kodály Zoltán kérése parancs volt a Muzsika Hangversenyren­dező [...]
93. 2016-04-16 / 89. szám
[...] biztosítani kell hogy er­re vonatkozó kérése ese­tén a közszolgáltató ügy­félszolgálatával rögzí [...] TARTÓJA OLAJCÉG VÉGÜL KÉSŐBB ÁLLJ ISTVÁN BECÉZVE L f SVÉD KI­RÁLYNÉV [...]
94. 2002-10-15 / 241. szám
[...] lakóinak és az ingatlantulajdonosoknak régi ké­rése volt a rossz közvilágítás javítása [...] megyei könyvtárban Dr Gye nesei István a megyei közgyű­lés elnöke és [...] szükséges előter­jesztéseket megteszik Dr Barálh István vagyon­igazgató elmondta eddig nem volt [...]
95. 2016-07-30 / 178. szám
[...] volt a Hideg Krisztián Kerék István páros is a Mitsubishi Lancer [...] meccseit A klubok illetve labdarúgók ké­rése ellenére vasárnap lett a hi­vatalos [...]
96. 2004-10-20 / 246. szám
[...] megállapodást Kiss Péter kancelláriaminiszter­rel Gyenesei István a megyei te­rületfejlesztési tanács elnöke [...] tavaly írt alá megállapo­dást Gyenesei István somogyi elnök a 2004 2006 [...] csökkentették Ám amikor a polgármester kérése ellenére nem támogat­tunk 30 ezer [...] Lipótné Kelemen Jánosné és Sótonyi Istvánná kapta ga Bedegkér Több mint [...]
97. 1999-03-20 / 66. szám
[...] felújí­tása köti le szabadidejét Znamenák István a Csiky Gergely Színház friss [...] s ez alkotmányt sért Miután kérése ellené­re nem vették le a [...]
98. 1998-12-22 / 299. szám
[...] azt korábban megírtuk a lakók kérése nyomán ennek a szakasznak a [...] Piroska csemegeüz let vezetőt Znamenák Ist­ván tanárt játszik de Kele­men József [...]
99. 1999-05-22 / 118. szám
[...] A tanácskozásra melyen dr Deák István ka­binetfőnök az európai ön kormányzatokról [...] ünnepi közgyűlésére ahol dr Gyenesei István alapító elnök és Dévényi Zoltán [...] Mát­rai Márta A megyei kórház kérése azért kaphat prioritást mert a [...]
100. 1994-05-12 / 111. szám
[...] Török Nyi­lasi B Edző Cseh István A sérülések által tizedelt erősen [...] Török Nyilasi B Edző Cseh István A végig hullámzó teljesít­ményt nyújtó [...] csaknem egyidejű a Kis­pest Honvéd kérése melyet Laczkó Mihály MLSZ elnök­höz [...]