Somogyi Hírlap, 2005. március (16. évfolyam, 50-74. szám)

2005-03-25 / 70. szám

SOMOGYI HÍRLAP - 2005. MÁRCIUS 25., PÉNTEK KÉK TÜKÖR hr SEFARRT. ERDEINEK KEZELESET BÍZZA SZAKEMBERRE! A SOMOGYI ERDÉSZETI ÉS FAIPARI RT. (Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 21.) vállalja magánerdők kezelését a tervezéstől a kivitelezésig Erdőfelújítás, erdőtelepítés, erdősítés ápolása: Major László erdőművelési ov. 82/505-145 Lábon álló erdőállomány vásárlása: Bálint László fahasználati ovh. 82/505-143 Kitermelt faanyag vétele: Horváth Szilárd kereskedelmi ovh. 30/901-4309 Kedvező fizetési feltételek, indokolt esetben előlegfizetés! Érdeklődhet erdészeteinknél is: Zselici Erdészet, Kaposvári Erdészet, Lábodi Vadászerdészet, Szántóéi Erdészet, Igali Erdészet, Barcsi Erdészet, Iharos! Erdészet, Nagybajom! Erdészet, Marcali Erdészet, Kaposvár, Tinódi L S. u. 6. Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 21. Nagyatád, Szabadság tér 9, Szántód, Római u. 1. Igái, Kaposvári u. 12. Barcs, Bajcsy-Zs. u. 1. Iharos, Kiss u. 1. Nagybajom, Zrínyi u. 15. Marcali, Kossuth L u. 60. 82/529-720 82/505-187 82/553-900 84/545-940 82/573-900 82/565-910 82/594-930 82/556-930 85/515-060 Nemcsak a tettest keresik, hanem a tulajdonosokat is Jakab E. Váratlan zsákmányra bukkantak a kaposvári rendőrök. Egy kapos­vári műhelybetörés ügyében nyo­moztak, ahonnan szerszámgépe­ket lopott el az ismeretlen tettes. Az adatok alapján képbe került egy középkorú, büntetett előéle­tű kaposújlaki fér­fi. is, és feltételezett társainál is házkuta­tást tartottak. Ta­kács Gábor őrnagy (képünkön) elmondta: számos kis­gépet, egy ebek mellett permetezőt, kapálógé­pet, motoros fűkaszát, fűrészt, de faxot és egyéb más tárgyat is talál­tak, amelyekről feltételez­hető, hogy szintén bűncselekmé­nyekből, az el­múlt egy-két évben történt betöréses lo- p á s o k b ó 1 származnak. A gyári számu­kat eltüntették, így nem lehet beazonosítani a különböző eszközöket. A rendőrségnek így először a tár­gyak tulajdonosa­it kell megtalálni. Jogászok a törvény ellen aggályos szabály Ügyvédek szerint alkotmányos jogokat sért a büntetőeljárási törvény A büntetőeljárások gyorsí­tása érdekében gyakran előfordul, hogy a bíróság a másodfokú eljárásban zárt tanácsülésen ítélkezik a vádlottak felett. A törvény szerint erről nem is kell ér­tesíteniük az érintetteket. Tóth Tímea Komoly aggályai vannak a ma­gyar büntetőeljárási törvény egyes rendelkezéseivel szemben több ügyvédnek. A jogszabály 2003. júliusi módosítása (Btk. 360. §, 3. szakasz) miatti ellen­érzések a közelmúltban derül­tek ki. Az időközben tárgyaláson kívül meghozott ítéletek kézbe­sítése után.- Az elsőfokú ítélettel kapcso­latos fellebbezés kézhezvétele után a másodfokú bíróság dönt­het arról, hogy másodfokú tár­gyalást vagy zárt tanácsülést tart-e az ügyben - mondja dr. Tóth István (43) ügyvéd. - Utób­bi esetben a törvény szerint nem kell értesíteni a vádlottat arról, hogy kik, mikor és milyen for­mában határoznak a sorsáról. A védőnek így nincs lehetősége arra, hogy az esetleges bírói el­fogultság ellen a határozathoza­tal előtt nyilatkozatot tegyen. Sőt a bíróság azt is megteheti, hogy a vádlott és a védő kérése ellené­re sem biztosítja részvételüket az eljárásban. A jogi szakember szerint az el­járás ellentétes a nemzetközi szerződésekkel, az alkotmány­nyal, és a tisztességes eljárásról szóló elvárásoknak sem felel meg. Leghátrányosabban mégis a vádlottakat érinti.- Kirívó eset, hogy egyik ügy­felem közlekedési baleset okozá­sa miatt került a bíróság elé. Egy­szer felmentették az ellene emelt vádak alól. A következő eljárás­ban a másodfokú bíróság ezt a jogintézményt al­kalmazva két év hat hónapi fog­házbüntetésre ítélte. Annyira nem tudtam védői jogai­mat gyako­rolni, hogy a börtön behí­vó parancsa előbb érkezett meg az ügyfe­lemnek, mint a másodfokú ítélet. Dr. Tóth István és kollégái az Alkot­mánybírósághoz for­dultak. Azt várják a ta­láros testülettől, hogy semmisítse meg a bünte­tőeljárási törvény ezen ré­szét, és hívja fel az Ország- gyűlést egy másik jogsza­bály megalkotására. Az Al­kotmánybíróság tárgyalja az ügyet. Nem ütközik alkotmányba MARTIN ZOLTÁN ÜGYVÉD: „Nem hiszem, hogy ellentétes az alkotmánnyal a büntet& eljárási törvény. Az Európai Unió Magyarország csatlako­zása óta nem kifogásolta ezt a jogszabályt. Ezért úgy vélem, Brüsszel szerint a törvény nem ellentétes az Emberi és Politikai Egyezség Okmányával." Egyetért kollégáival Muskovszky Gábor elnök JOGÁSZOKKAL a Demokratikus Jogállamért Egyesület elnö­ke azt mondja:- Teljesen egyet­értek az eljárási törvényt kifogásolókkal. Súlyo­san sérül a vádlottak védelem­hez való joga, valamint az az alapelv, hogy a bíróság sze­mélyes meghallgatás alapján ítélkezik. Mindezt az eljárás gyorsítása érdekében teszik. Az pedig különösen aggályos, hogy az elsőfokú tárgyaláson készülő, többször hiányos jegy­zőkönyvek alapján döntenek zárt tárgyaláson a bírák. Ilyen törvény nincs az EU-ban. Ipari vagy kereskedelmi célra alkalmas, frekventált helyen lévő ingatlanok eladók ' Iharosberényben Barcson Becsehelyen Csurgón Tabon Balatonszárszón valamint Kaposváron irodaház Részletes információ: www.cerbona.hu Tel.: 06-30/9570-294 SoundCard Kft. mely többek között DVD filmek papír-írószer termékek értéke­sítésének jelentős szereplője. Értékesítési csapatába keres TERÜLETI KÉPVISELŐ munkatársat. Elvárások: értékesítési tapasztalat, középfokú végzettség, megfelelő üzleti kapcsolatok, érvényes gépjárművezetői engedély, önálló munkavégzés Amit kínálunk: versenyképes jövedelem, személygépkocsi, telefon Munkavégzés helye: Somogy, Tolna, Baranya megyék Fényképpel ellátott pályázatokat postai vagy elektronikus úton várjuk a SoundCard Kft. 2041 Budaörs, Pl. 478. inlotS>soundcard.hu. Beérkezési határidő: 2005. március 31. Magyarország osztrák tulajdonú, piacvezető kerámia tetőcserép-gyártó cége MÉRNÖK-TANÁCSADÓT keres Kaposvár vagy Dombóvár környéki lakóhellyel. A leendő munkatársunk feladatköre: • az értékesítés elősegítése, támogatása, • kapcsolattartás az építőanyag-kereskedőkkel, • kapcsolattartás a tervezőkkel, a kivitelező cégekkel, az építési hatóságokkal, az egyházakkal, a műemlékvédelmi hivatalokkal, • együttműködés a TONDACH Magyarország Rt. gyártóüzemeivel. A sikeres pályázó: • építészmérnöki vagy magasépítő üzemmérnöki végzettséget szerzett, • 2-3 éves építőipari szakmai tapasztalattal rendelkezik, • jó kommunikációs készség, határozott fellépés jellemzi, • felhasználói szintű számítógépes ismeretekkel rendelkezik, • „B” kategóriás jogosítványa és gépjárművezetői gyakorlata van, • önálló és kreatív. Ajánlatunk: • versenyképes jövedelem, • változatos, önálló, felelősségteljes munkakör, • szakmai továbbképzés, • cégautó, mobiltelefon, laptop, internet. Amennyiben ajánlatunk felkeltette érdeklődését, fényképpel ellátott, magyar nyelvű pályázati anyagát a megjelenéstől számított két héten belül várjuk a következő címre: TONDACH Magyarország Rt.. Budapesti Kereskedelmi Képviselet 1124 Budapest, Németvölgyi út 100. e-mail: info@tondach.hu Hirdetmény Balatonfenyves Község Önkormányzata értékesítésre meghirdeti az alábbi ingatlanait:- Madarász utca 8. szám alatt, 1939/8 hrsz-ú, 515 m2 térmértékű építési telek (beépítetlen terület),- Martinovics utca 7. szám alatt, 1673 hrsz-ú, 643 m2 térmértékű beépített telek (lakóház, udvar, gazdasági épület),- A Balatonfenyvesi Központi strandon lévő 8 db üzlethelyiségét, amelyek jelenleg, mint bérlemények büfé, falatozóként üzemelnek. A pályázatok benyújtásának határideje: 2005. április 8. Részletes felvilágosítást ad a Polgármesteri Hivatalban - Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. - félfogadási időben Horváth Gábor (telefonon: 06-85-560-158) Az osztrák Ralffeisencsoport tulajdonában lévő és az egyik legsikeresebb bankként ismert Rovásén Iánk Rl. munkatársakat keres taposván mjábo az alábbi munkakörökbe: senior vállalati ügyfélreferens Fdodaiok: nagy- és közepes vállalati ügyfelek kiszolgálása, a részükre történő infor­mációnyújtás * ügyféiakvizíció • számlavezetéssel kapcsolatos műveletek végzése és kapcsotoltartás ‘Wektetési, hitel és egyéb kiegészítő termékek értékesítése. Elvárások: felsőfokú gazdasági végzettség • néhány éves, vállalati finanszírozás területen szerzett munkatapasztalat • felhasználói színtű számítógépes ismeretek • jó kommuniká­ciós készség • tárgyalóképes angol vagy németnyelv-tudás. junior vállalati ügyfélreferens Feladatok kis- és közepes vállalati ügyfelek kiszolgálása, a részükre történő infor­mációnyújtás • ügyféiakvizíció • számlavezetéssel kapcsolatos műveletek végzése és kapcsolattartás ‘befektetési, hitel és egyéb kiegészítő termékek értékesítése. Elvárások: felsőfokú gazdasági végzettség • felhasználói szintű számítógépes ismeretek • jó kommunikációs Kész^Márgj^lp^pes angol yr^nmietnyelv-tudás. vállalati ugyfélasszisztens Feladatok vállalati referensi munka segítése, ügyfelekkel való kapcsolattartás • szer­ződések és előterjesztések elkészítése • könyvelési bizonylatok kitöltése, kimutatások készítése • ügyféldossziék karbantartása. Elvárások: középfokú vagy felsőfokú szakirányú végzettség • felhasználói szintű számí­tógépes ismeretek • jó kommunikációs készség • tárgyalóképes angol vagy németnyelv­tudás előnyt jelent. Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, kérjük, juttassa el pályázatát (kísérő- j levél, önéletrajz, igazolványkép) 0 munkakör meg/eíwésével a kővetkező címre: Raiffeisen Bank Rt,, Humánpolitikai Főosztály 1054 Budapest, Akadémia u. 6. e-mail: hr@raiffeisen.lw _____föl Raiffeisen______ [A J BANK

Next

/
Oldalképek
Tartalom