Somogyi Hírlap, 1998. augusztus (9. évfolyam, 179-203. szám)

1998-08-03 / 180. szám

áí & fríSVÁftOfr '^posm SOMOGYI HÍRLAP • • / IX. évfolyam, 180. szám Ára: 38 Ft, előfizetve: 31 Ft KÖZÉLETI NAPILAP 1998. augusztus 3., hétfő Megyei körkép GriffmacLár cserfaággal Cserénfán 3-4. oldal Belpolitika Hatalmas sorok a határokon 6. oldal Tóti Tükör Mozdulatlan az elfekvő ügye 9-10. oldal Hírek Orvosoknak a drogról A droghasználat megelőzésé­hez, a kábítószer fogyasztók kiszűréséhez, a betegek ke­zeléséhez szükséges szakmai jártasságot szerezhetik meg a katonai sororvosok annak a tanfolyamnak a keretében, amelyet ma tartanak Buda­pesten. A programban húsz - a kiképzőbázisokra kerülő - orvos vesz részt. Romafórum Választási együttműködést, hatékony országos roma önkormány­zat megteremtéséről szóló felhívást, illetve politikai programot fogadtak el tegnap a kisebbségi önkormányzati választásokkal kapcsolatban a Roma Szervezetek és Ki­sebbségi Önkormányzatok (RSZKO) országos gyűlésén. A Roma Polgárjogi Alapít­vány és a Phralipe elneve­zésű cigány szervezetek által Budapesten megrendezett fó­rumon száz cigány kisebb­ségi önkormányzat és szer­vezet képviselői vettek részt. Meghalt Szántó Piroska Életének 85. évében tegnap elhunyt Szántó Piroska festő, grafikus. A Kossuth-díjas, Munkácsy-díjas, érdemes és kiváló művész 1939. óta ké­szítette grafikáit és festmé­nyeit Szentendrén. Alkotásai jelentős részét legutóbb a Műcsarnokban rendezett gyűjteményes és szombathe­lyi életmű kiállításán láthatta a közönség. Vas István költő özvegyének temetéséről ké­sőbb intézkednek. Hamis ötezresek Baján Egy-egy darab azonos eljá­rással, tintasugaras nyomta­tással készült hamis ötezrest találtak két pénzintézet, a Magyar Nemzeti Bank és az ABN-Amro Bank bajai fiók­jában. A bajai rendőrkapi­tányság pénzhamisítás ala­pos gyanúja miatt indított nyomozást ismeretlen tettes ellen. Fokozódó forróság Az idei nyár legmelegebb napján vagyunk túl, bár lehet, hogy a tegnapi, kö­zel 40 fokos meleg már ma hűvösnek tűnik. Egész Somogybán 35 foknál me­legebbet mértek, ráadásul nagyon száraz volt a le­vegő, ami a sugárzás ve­szélyét is növelte. Megyei körkép Több mint 4 Celsius fokkal nőtt az előző naphoz képest a legmagasabb hőmérséklet Somogybán tegnap: délután négy órakor 35,9 Celsius fokot mértek Siófokon. A városi ut­cákon, napon nem volt ritka a 40 fokos hőség sem. Ráadásul — a Kapos Bázis Repülőtér idő­jelző szolgálata szerint — a mindössze 30 százalékos pára- tartalom miatt megnőtt a su­gárzás veszélye is. Ma hasonló hőség várható... A kánikula veszélyeket is hordoz, bár súlyosabb baleset­ről lapzártánkig szerencsére nem kaptunk jelentést. Az el­múlt napok azonban elég fi­gyelmeztető jellel szolgáltak. Kérdő Sándor, a Balatoni Vízi­rendészeti Rendőrkapitányság ügyeletese elmondta: találtak már a nádas szélén eszmélet­len, súlyos égési sérüléseket szenvedett embert is, aki el­aludt a gumimatracon. A me­gyei rendőr-főkapitányság ügyeletén óva intették a veze­A belvárosban nehezebb enyhülést találni... tőket: a forróságban ingerül­tebbek az autósok, naponta több koccanásos baleset törté­nik a megye útjain. Somogy tizenegy mentőál­lomását gyakran riasztották kiszáradás, ájulás vagy nap- szúrás miatt. Az sem ritka, hogy a nyaralók jól beebédel­nek, utána pedig elájulnak a napon. A tűzoltóknak is akad munkájuk, elsősorban a gon­datlan gazdák miatt. Tomics Sándor ügyeletvezető szerint sokan nem jelentik be a tarlóé­getést, illetve nem elővigyáza­tosan végzi, vagy felügyelet nélkül hagyja a tüzet, ami eb­ben a melegben még veszélye­sebb. Eddig több mint ötven- szer vonultak ki feleslegesen a tűzoltók, és csaknem ennyi­szer kellett megakadályozniuk a lángok tovaterjedését. ...főként 39 fok melegben Ellenőrzött pályázatok Az igénylők és a nyilvános­ság által jobban követhető, a rendelkezésre álló pénze­ket hatékonyabban hasz­nosító pályázati rendszer lesz a Központi Környezet- védelmi Alapnál. Várhelyi Tamás, a környezet- védelmi tárca új közgazdasági és informatikai helyettes ál­lamtitkárának tervei szerint a korábbiaknál jóval nagyobb szerepet kap majd a támoga­tott pályázatok ellenőrzése, a vállaltak számon kérése. A tárca korszerűsíti a számító- gépes hálózatot, így a 21 regi­onális környezetvédelmi és természetvédelmi igazgatósá­gon beadott pályázatok adatait helyben rögzítik a számítógé­pen. Ez gyorsítja majd a nyil­vántartást, a pályázók köny- nyebben információkhoz jut­nak. A helyettes államtitkár irányítja a közgazdasági és költségvetési főosztályt, vala­mint a Központi Környezetvé­delmi Alap titkárságát is. Vándorló pedagógusok Versenyszféra vetett hálót a tanárokra Az átigazolások időszakát éli a pedagógustársada­lom. A tanárok a jobb ke­reseti lehetőség reményé­ben váltanak csapatot, vagy pályát. A közoktatás nem képes annyira vonzó maradni, hogy a pedagó­gus - elhivatottsága elle­nére - ellenálljon a ver­senyszféra csábításának. Megyei körkép Dr. Giber Vilmos, a pedagógiai intézet igazgató helyettese mondta, ez az időszak évről- évre a vándorlásé, ami fluktuá­ciót eredményez. Sokan a kis iskolák felől a nagyobbak felé tartanak. A szakos ellátottság újra felépítésére nem egy is­kola adott föl hirdetést a na­pokban. Hiány van a nyelvsza­kosokból, mert tudásukat csakúgy többre értékeli a ver­senyszféra, mint a matematika szakosokét, akiket a számítás- technikai szakterület szippant föl. Eközben Somogy a har­madik a legnagyobb pedagó- gus-állástalansággal küzdő megyék sorában. A statisztika bizonyára nem követi a pályá­ról való elvándorlást, és azokat is nyilván tartja, akik egy per­cet sem töltöttek katedrán. A tanítóképzés jelenléte miatt ez nem furcsa, de elgondolkod­tató: a Somogybán végzettek töredéke talál — ha egyáltalán keres — katedrát. (Folytatás a 3. oldalon) FOTO: LANG ROBERT Műkincstolvajok rendőrkézen Elfogta a rendőrség a szombati műkincslopás tetteseit. Szentendrei lakásán elfogta a rendőrség a nyolcszázmilliós értékű műkincs-eltulajdonítás két elkövetőjét, a károsult fiát és menyét; a harmadik isme­retlen elkövető, és az elvitt tár­gyak még nem kerültek elő. A rendőrség önbíráskodássá minősítette a cselekményt. A károsult feleségének halála után kialakult tulajdoni vitát a fiú ily módon kívánt lezárni. Vízibiciklin jár a veszély A kölcsönzők elhárítják a felelősséget Idén eddig tizenhármán fulladtak a Balatonba. A tizennegyedik eltűntet még keresik. A tragédia számos esetben vízibicik­lizés közben történt. Balaton-part — Nem veszélyesebb az úszó­guminál a vízibicikli, ha azt rendeltetésszerűen használ­ják. Ez a véleménye Urbán Ernőnek, aki a vizi eszközt bérbe adók egyesületének el­nöke. Kölcsönzéssel foglal­kozó szántódi társai, Mol­náráé S. Judit és Vörös Károly azt állították: a két nyelven ki­írt használati utasítás mellett a kölcsönzők szájába rágják a tudni valókat. Azt azonban nem tudják megakadályozni, hogy a parttól százötven mé­terre akár tízen is felkapasz­kodjanak és onnan a vízbe ug­ráljanak. Ez szerintük a vízi­rendőrök feladata lenne. Elmondták azt is: tapaszta­lataik szerint az emberekből kiveszett a segítőkészség. Sze­rintük a mélységet jelző bóják illetve a viharjelző rendszer fényei nem hordoznak érthető üzenetet a nyaralók számára. (Folytatás a 3. oldalon) Előrejelzés Somogy me§ térségére 261 40 km/<f Országos előrejelzés (5 napos): Orvosmeteorológia: Faxbank info: Előrejelzés a Balaton térségére: Várható időjárás hétfő estig: Sok napsütés lesz, legfeljebb a me­gye legnyugatibb részén alakulhat ki néhol zápor, zivatar. Igen me­leg idő várható, folytatódik a ká­nikulai hőség. A csúcshőmérséklet 35, 36 fok körül alakul. Késő esté- országos re sem enyhül a METEOROLÓGIAI . , szolgalat nagy meleg, ak­Szolgáltató iroda Ror 26 fűk leSZ. 06-90-304-631 06-90-304-612 06-90-304-100 A szolgáltatás 06-90-304-627 díja: 88 Ft/perc Felemás sporthétvége Felemás hétvégét zártak a somogyi sportolók; az egyéni sikerek mellett a focicsapatok nem remekeltek. A repülő hollandi vitorlás-világbajnok­ságon a balatonföldvári Gáborjári Szabó Gábor, Pfenningberger András duó a ne­gyedik lett, míg a Pescarában zajló ju­nior uszonyos és búvárúszó EB-n a ka­posvári Vinkler Péter gondoskodott a jó helyezésekről. Zágrábban az egyetemi és főiskolai kajak-kenu világbajnoksá­gon a kaposvári trió mindegyikének — Szigeti Krisztiánnak, Faludy Andrásnak és Borhi Zsombornak — jutott arany. A labdarúgó profi ligában kikapott otthon a Siófok FC, míg az NB I-ben a Kaposvári Rákóczi FC nehezen mentett pontot a Komlóval szemben. (Sporttu­dósításaink a 7-8. oldalon.) Nem csak a nagy hőséggel küzdöttek tegnap a Ka­posvári Rákóczi FC labdarúgói fotó: lang

Next

/
Oldalképek
Tartalom