Somogyi Hírlap, 2011. április (22. évfolyam, 76-100. szám)

2011-04-01 / 76. szám

> VJinudJ EGY PERCBEN Az angolnára nem lehet alapozni Senki sem teheti rá a kezét a bala­toni halpiacra, mondta lapunknak Puskás Zoltán, a Balatoni Halgaz­dasági Nonprofit Zrt. új vezérigaz­gatója. >2. OLDAL Stohl nem úsz­ta meg Első fokon két év négy hónap letöl­tendő börtönre ítélte a bíróság az ittasan balesete- ző Stohl Andrást. ►8. OLDAL TARTALOM MEGYEI KÖRKÉP 2 GAZDASÁG 6 KÖZÉLET 8 ÉLETMÓD 9 SPORT ÍO TV-MÚSOR 12 SZOLGÁLTATÁS 13 KRÓNIKA 16 Elmenekült a sofőr Felborult egy Fiat csütörtökön Kapos­váron. Az autó egy Ford kisbusszal üt­között. A Fiatban hárman utaztak: két férfi könnyebben sérült, a gépkocsive­zető, egy fiatal nő elmenekült. IDŐJÁRÁS A délelőtti felhős ödés később felszakadozik, válto­zóan felhős-napos idő lesz. A hőmérsék­let 18 fokig emelke­dik. ►13. OLDAL Böjti időszak sok hallal Nálunk szinte csak az ünnepi és a böjti időszak­okban kedvelt étel a hal. Máskor keveset fogyasz­tunk. ►9. OLDAL Fegyveres erők, ha összefognak szakszervezet Felmennek Orbánhoz, a becsületükért demonstrálnak együttes, nagyszabású tiltako­zásnak, de most itt van ez a tör­ténelmi pillanat - mondta Kó­nya Péter, a Fegyveres és Rend­védelmi Dolgozók Érdekvédel­mi Szövetségének elnöke. - El­várják tőlünk, hogy esküt te­gyünk az alkotmányra? Mi is el­várjuk, hogy a bennünket érin­tő törvényeket ne lehessen nélkülünk, egyoldalúan mó­dosítani! Itt az idő, hogy föl­emeljük a fejünket, kiegye­nesítsük a gerincünket! Nem tűrjük, hogy to­vább packázzon ve­lünk a politika! Eddig is az volt a baj, hogy az ilyen-olyan színű kormányok kihasznál­ták a rendvédelmi dol­gozók hivatástudatát. Sokan mondják, hiába demonstrálunk. Szerin­tem meg ha a fegyveres erők összefognak, az a legarrogán- sabb hatalmat is el kell hogy gondolkoztassa.- A becsületünk a tét, ezért megyünk fel - így Árok Kornél, a Siófokon küldöttgyűlést tartó tűz­oltó szakszervezet elnöke. - Ha ezt is elveszik, oda az em­beri mivoltunk. ►a. oldal És a Fidesz? - morajlottak fel a tűzoltók, amikor bemutatták a parlamenti pártok képviselőit, amelyek elfogadták az invitá­lást a Hivatásos Tűzoltók Füg­getlen Szakszervezete siófoki küldöttgyűlésének csütörtöki napjára. A kormánypártok ugyanis nem képviseltették magukat, pedig a legjobban őket várták, nyilván a nyug­díjkedvezmények meg­vonásának terve miatt szerették volna kérdő­re vonni őket. Egy tűz­oltó föl is állt és javasol­ta: - Ha a miniszterel­nök nem jött el, men­jünk mi föl hozzá a par­lamentbe! Kezdeményezését he­lyeslés és taps fogadta. A rendvédelmi szervek mint ismert, amúgy is a Kossuth térre készülnek egy nagysza bású demonstrációra, s aho­gyan csütörtökön Siófokon is elhangzott: addig nem hajlan­dók elvonulni az országgyű­lés épülete elől, míg a kormány vissza nem vonja a kedvezmé­nyes nyugdíjbavonulás lehető­ségét megszüntető tervét.- Eddig mindig azt mondtam, még nem jött el az ideje egy VEGYE ÉSZRE! Vegye észre a sírkövest az autókereske­dő helyén! Az, hogy mi zár be és mit nyitnak a helyén, sok mindent elárul­hat mindennapjaink alakulásáról. Bugyibutikból ugye apartman a Bala- ton-parton, ahogyan a minap írtuk. Siófokon az elmúlt hónapokban két patikára került lakat, talán mert túl sok volt belőle és kevesebb a vevő az egyre dráguló gyógyszerek miatt (ápri­lis elsejétől újabb drágulás és ez nem tréfa), egyelőre semmi sem nyüt a he­lyükön. Patinás étteremre is örökös la­kat került, kínai vevő már vitte volna, de a tulaj egyelőre még „ellenáll”. Au­tókereskedésből világos, hogy fele sem kell, mint amennyi néhány éve még üzemelt, az egyik helyén most éppen sírköves nyitott üzletet, arra mindig lesz kereslet, mint a kocsmára, (fi) ||lll Ilii I9|lllll| llllllll IMII II 9 770865 912053 11076 Rágalmazott a Jobbik exlistavezetője Egy év próbára bocsátotta a ka­posvári bíróság Herner Árpá­dot, akit a Jobbik elnökének, Vona Gábornak a stábvezetője, Varga Ildikó perelt be rágalma­zás miatt. A vádlott az őszi ön- kormányzati választások előtti somogyi jobbikos választási lis­tamizéria - két megyei és ka­posvári listát adtak le a párt kü­lönböző képviselői - után állí­totta: az új listákat Varga Ildikó állította össze, ezért került a ka­posvári első helyéről a harma­dikra. Arra hivatkozott, nem volt tudomása róla, nem adhat­ja le az általa hitelesnek vélt névsort, a bíró szerint tudnia kellett róla. ►!!. oldal A Latinovits Zoltán Emlékmúzeum mégsem zár be Átveszi a balatonszemesi ön- kormányzat a Latinovits Zoltán Emlékmúzeum üzemeltetését, május elsejei hatállyal - így döntött a település képviselő­testülete. ►s. OLDAL Állón vágták a nyílt utcán furcsa találkozás A fiú jött, nem szólt, csak ütött Összeverekedtek a belvárosban. A kaposvári mentők kórházba szállították az eszméletlen fiút Nem sokkal egy óra után a mentősök vittek el egy 17 éves dombóvári fiút a kaposvári Rippl-Rónai és Kontrássy utca sarkáról tegnap. Verekedés után vesztette el az eszméletét. A szemtanúk szerint a fiú korábbi nézeteltérés tisztázá­sa miatt találkozott testvérével és barátnőjével. Ők azt állítják, a találkozóra érkező másik, ki­lencedikes, kereskedelmis fiú­val még a nyáron keveredett vitába a sértett. Ezt akarták megbeszélni. A testvér elmon­dása szerin azonban a megbe­szélt helyszínre érve a keres­kedelmis fiú nem szólt sem­mit, csak ütött. A dombóvári fi­atalember az állcsúcson ért ütés után elájult, elvesztette az eszméletét A helyszínre érke­ző mentősök és rendőrök már nem találták a verekedő fiatal­embert, a dombóvári fiút kór­házba szállították. ■ Márkus Kata Ingatlanbevétel: félmilliárddal számol a megye A települési önkormányzatok mellett a megyeiek is gigászi küzdelmet folytatnak a gyara­podó feladatok és az apadó for­rások szorításában. Az újrasza­bályozásig a megyék feszített gazdálkodással igyekeznek túl­élni az évet. Az alkotmányozást követően az önkormányzati fel­adatok és finanszírozásuk ösz- szehangolása következhet, s az oktatást és a közművelődést is érintheti az új feladatelosztás. Az alulfinanszírozott könyvtár­múzeum- és levéltárügy szak­maiságának és a fenntartható­ságának összefésülése éppen Somogy felvetésére kezdődött el nemrégiben. ►3., 7. oldal Az innováció a baromfiágazatot segíti a jövőben Korábbi együttműködésük folytatásaként kutatási meg­állapodást kötöttek csütörtö­kön Kaposváron a Kaposvári Egyetem és a Bábolna Tetra Kft. ►11. oldal szolgálati ^ ÁRA: 130 ELŐFIZETVE: 90 FT ’ i|| www.sonline.hu gr Somogyi HmapM 2011. ÁPRILIS 1., PÉNTEK XXII. ÉVFOLYAM, 76. SZÁM MP KÖZÉLETI NAPILAP JHh ' f| KERESSE A S0NUNE.hu OLDALON: VÁNDORCIGÁNY r r TAVASZI GYORSHAJTÁS ELLEN VILLANNAK MAPVAD ADfílf CCPQOJ MELT°AN ATRAFFIPAXOK ► WWW.SONLINE.hu " IflHuTHll UIIUI\wLUDlIi H2. OLDAL ROPTAK ► 16. OLDAL K JU gg SHi ^ A SONLINE.hu olvasóitól Ön szerint eléggé vigyázunk a Balatonra? partmenti ".A. * tulaido- ■ nokra, mwPj^W tonra FORRÁS: SONUNE.HU tÚlSágOSan ÍS

Next

/
Oldalképek
Tartalom