Somogyi Hírlap, 2011. október (22. évfolyam, 230-255. szám)

2011-10-01 / 230. szám

EGY PERCBEN Jöhetne a támogatott lakáshitel A kormány benyújtotta az Országgyű­lésnek a 2012-es költségvetést, ami a nemzetgazdasági miniszter szerint biz­tonságos, az ország pénzügyi és gazda­sági védelmét szolgálja. ►6. oldal Most fogyott el az emberek pénze A kaposvári vásárcsarnokban majd­nem több volt pénteken az árus mint a vásárló. A kofák azt mondják, manap­ság hó közepén akkora a forgalom, mint régen fizetés előtt. ►3. oldal IDŐJÁRÁS W** Az eddigi­nél felhősebb lesz az ég, de eső továbbra sem lesz. A hőmér­séklet délutánra 24 fokra emelkedik. ► 13. OLDAL Vigyáz önre a munkahelye? A munkaadónak is érdeke a mun­kavállaló egészsé­ge a dolgozók közérzete akár pénzben is mér­hető! ►9. OLDAL Egyelőre nem kapták kézhez a rektorok a felsőoktatási törvény koncepciójának normaszövegét - tudtuk meg Bódis Jó­zseftől, a Magyar Rektori Konferencia el­nökétől, a Pécsi Tudományegyetem rek­torától pénteken a késő délutáni órák­ban. - A kormányzattól korábban azt az ígéretet kaptuk, hogy a Széli Kálmán bi­zottsági ülés után, még pénteken eljut­tatják hozzánk a tervezetet. Igaz, ez még megtörténhet, hiszen nem tudjuk, med­dig tart az ülés. Tehát a hivatalos tervezet ismereté­nek hiányában még mindig kizárólag kiszivárgott információk alapján alkot­hatnak véleményt a rektorok a koncep­cióról. Akadt, aki ezt a véleményt meg­tartotta magának, mint például a Kapos­vári Egyetem. Ahol arra hivatkozva há­rították el érdeklődésünket, hogy egy­előre csupán tervezetről van szó, azt pe­dig nem véleményezik. Bódis József viszont úgy fogalmazott: a rendelkezésünkre álló információk alapján, kellő gondossággal, alaposság­gal akár jó törvényt is lehet alkotni a koncepció alapján. A drasztikus megol­dásokat azonban mindenképpen mel­lőzni kell. Fábri György, az ELTE rektorhelyettese internetes források szerint nem keve­sebbet állított, mint hogy: olyan történt az idén, ami még a „kommunista idők­ben” sem, a kormány kimondta: nincs szükség több magasan képzett emberre az országban. ►s.,7. oldal Még a vízen maradnak a balatoni hajók Szita Károly: köszönet az önkormányzatoknak súlyozta: az, hogy eddig működ­Október 23-ig járnak a balato­ni hajók, tehát nem állnak le vasárnap - így döntött a Bala­toni Hajózási Zrt. A kiváló szeptemberi kirándulóidő javí­tott az idei szezon hajóforgal­mán, s még kedvező időjárású hétvégékben reménykednek.- Nagy esőket, lehűlést nem jelezett előre a meteorológia októberre sem, így hétvé- gente, tehát szombaton és va­sárnap indítjuk a hajóinkat to­vábbra is október 23-ig, ezzel járulva hozzá az utószezoni balatoni turizmushoz - mond­ta Horváth Gyula, a zrt. vezér- igazgatója. ■ F. I. Szita Károly, Kaposvár polgár- mestere pénteken Gödöllőn, a Magyar Önkormányzatok Szö­vetségének és a Települési Ön- kormányzatok Országos Szö­vetségének a helyi önkormány­zatok napján rendezett konfe­renciáján köszönetét mondott az önkormányzatoknak. Hang­tek az óvodák, iskolák, egész­ségügyi intézmények, az az ön- kormányzatoknak köszönhető. Ahelyett, hogy az állami forrá­sok csökkenése miatt bezárták volna intézményeiket, hitelt vet­tek fel és működtették a köz­szolgáltatásokat. ►a. OLDAL Kiállítás a hídpillérben: betiltva Ilyen még nem volt sehol a világon: kiállítás a kőröshe­gyi völgyhíd egyik pillérében - így harangozták be a pén­tek estére tervezett tárlatny­itót a szervezők. Nos, a kőröshegyi viaduktnál sem lesz: a köz-lekedési hatóság közbeszólt... ►2. oldal VEGYE ÉSZRE! Vegye észre, hogy olykor milyen türel­metlenek vagyunk! Főleg gyalogosként a piros lámpánál. Marcali központjában, ahol gombnyomásra vált a piros zöldre, néhány percet várni kell, míg a jelző- rendszer igazodva a másik forgalomirá­nyító lámpához elengedi az autókat, s a zöldhullám végén ad szabad jelzést Ám ezt a néhány percet - nem egy esetben - háborgásuknak is hangot adva, végte­lennek tűnő várakozásként élik meg a túloldalra igyekvők Egymást is hergelve szidják a kitalálóját, s minden felmenő jét Legutóbb már a piroson megindult egyikük, a többi sem volt rest, mentek utána. Látva, hogy tovább ácsorgók, az egyik fiatal még arról is biztosított: nem kell félnem, nyugodtan mehetek, mert nem jön a rendőr. Az nem, de az autó két méterre igen...(ve) : a magyar MEGYEI KORKÉP 2 : Ló és ember alig- „ ° GAZDASAG 6 : ha el a világon -------------------:—~ : nagyobb békés- --------------------------­j ségben egymás- ELETM—----------— : sál, mint Magyar- SPOBT------------í? : országon. tv-músor ia ►8. OLDAL KRÓNIKA 18 Somogyi Hirlaií 2011. OKTÓBER 1., SZOMBAT XXII. ÉVFOLYAM, 230. SZÁM KÖZÉLETI NAPILAP keresse a SONLINE.hu oldalon: A VILÁG LEGROSSZABB Akadémiai I TÖBB MINT KÉTEZER GYÓGYSZER ÁRA 07ÁII nifCKinCPC vetélkedő \ VÁLTOZIK ► WWW.SONLINE.HU OLHLLUVtRUtut ► 4. OLDAL Kaposváron j

Next

/
Oldalképek
Tartalom