Somogyi Hírlap, 2004. május (15. évfolyam, 101-125. szám)

2004-05-02 / Vasárnap Reggel, 18. szám

Még pöföghetnek a Trabik Több, mint hétezer somogyi trabantos nyugodott meg: 2007-ig még közlekedhetnek kétütemű autóikkal 4. Somogyi fii VASARNAP Onyuthát / isose csúfoltak Ki küldte Csernus doktort? Onyutha Judit, a leg­szebb magyar időjós szerelmes lett, s ezért nem ment haza a szü- r . _ SSÍ£ focistáknak is aruk van miatt, s ma már saját Nem sokat adnak a magyar fiúkért, bár Torghellének a családja van braziloknak lőtt gólja után felment az ázsiója és sokat 17,-oldal ér, ha valakit Mátthaus kapitány megdicséri#* oldal Csernus doktor, a tévés pszichiáter levitézlett sztárok­kal és gyilkosokkal beszélget új műso­rában. A körmendi gyermekgyilkosság miatt elítélt férfi vi­szont gyanúsnak ta­lálta a rámenős doktort. 8® öltSifi Brutális állatkínzás ERCSI - Belefojtott a Duná­ba egy őzet tegnap kora reg­gel két ercsi férfi; lopás és ál­latkínzás miatt indult ellenük rendőrségi eljárás. Az eset­nek a Szigetújfalu és Ercsi között közlekedő komp sze­mélyzete a szemtanúja volt. Megélhetési költségek Berlin-100 Index A csatlakozó országok közül Varsóban a legol­csóbb az élet, s meglepő Magyarország előkelő helye, pedig Máltán például jobban keresnek. Mintaméhészet Elkészült az ország első mé­hész-kamionja. A nyerges vontatóra telepített vándor­méhészetet az érdeklődők Vízvár és Heresznye között a repcetáblák környékén te­kinthetik meg. ÖTÖS LOTTO 2« 33 65 86 88, JOKER: 720862 Tovább nő a nyeremény Öt találatos szelvény nem volt, a négyesek 1.3 59.743; a hárma­sok 15.718; a kettesek 1.018 forintot érnek. A Vasárnap Reggel bármely részének másolásával, terjesztésével, az adatok elektronikus tárolásával, és feldolgozásával kapcsolatos minden jog fenntartva. iWjj™ Értesüléseket átvenni csak a rtlib h IniiW - te hivatkozva lehet. 9771419 01 0 003 ^ 0^0 4^ 1 8 Az unióval házasodott Somogy A vendéget már az ajtóban jóféle pálinkával és ízes kaláccsal köszöntöt­ték, ahogy az egy lagziban illik. De természetesen a vőfélyrigmusok, a gőzölgő tyúkhúsleves és pörkölt sem maradhatott el a pénteki szennai V ilágra, pontosabban in­kább Európára szóló lag- zi volt pénteken Szenná­ban, Somogy megye uni­ós programján. A szennai néprajzi múzeumban ezres tömeg gyűlt össze, hogy egy igazi, hagyo­mányos somogyi lakodalomban táncoljon át az Európai Unióba. A lagziba meghívást kaptak a testvér­megyék delegációi és az uniós ren­dezvényt szervező félszáz somogyi település küldöttsége. A Somogy Táncegyüttes és ze­nekara közreműködésével megren­dezett jó hangulatú mulatságon igazi házasság ugyan nem kötte­tett, de amúgy minden olyan volt, mintha csak évtizedekkel, sőt szá­zadokkal ezelőtt egy aprócska falu­ban készültek volna a vigasságra. A lányos háznál hol mulatságos, hol szívszorító rigmusokkal kérte ki az első vőfély az eladó lányt, aki búcsút vett a szülői háztól. Aztán, míg az ifjú pár a templomhoz vo­nult, a zenészek és a táncosok gon­doskodtak arról, hogy a népes ven­dégsereg ráhangolódjon az esti mu­latságra: együtt ropták a táncot a vendégekkel. A lakodalmi sátorban megterített asztalokhoz invitálták a meghívottakat, ahol jóféle tyúkhús­leves, pörkölt és galuska, hagyomá­nyos lakodalmi étkek és finom bo­rok alapozták meg a hangulatot, ami kitartott éjfélig, amikor is már uniós polgárok ropták kivilágos vir­radatig. Jakab Edit Hazatértek az Inkeyek 222 éven keresztül volt Iharos az Inkeyeké. Ok építtették a temp­lomot, a plébániát, a kriptát, 1944-ig ide temetkeztek az Inkeyek. A kastély parkja napjainkban is számos növényritkaságot rejt. Ferenc polgármester tegnap, amikor felavatták a család újjáépített kriptá­ját iharosban. A leszármazottak nevében a Svájcban élő Teleki Gábor mondott köszönetét az önkormányzatnak a kripta felújításáért. Inkey Pál és Sztankovánszky Ágnes - róla kapta nevét az Ágneslaki arborétum - uno­káját a Vöröskereszt útján találta meg az önkormányzat és általa jutottak el a többi rokonhoz. Varga Andrea Bemutatjuk a hatalmas kamatot Lekötött forintbetét 5 millió forinttó*, 3 hónapos futamidőre, magánszemélyeknek. Az EBKM megegyezik az éves kamatlábbal. Érvényes vissza­vonásig, az újonnan adott betétlekötési megbízásokra. (D 06*40-48-48-48 www.raiffeisen.hu VELÜNK KÖNNYEBB Raiffeisen BANK Egekbe szökött a benzin ára Nagyon meg kellene erőltetnie a memóriáját annak, aki azt kívánná felidézni, hogy mikor volt ilyen drága utoljára a nyersolaj és a benzin a világpiacon. Németországban például csak az elmúlt néhány napban 4 eurócentet emelkedett a 98-as oktánszámú üzemanyag ára, amelynek literjéért most 1,16 eurót kérnek. Nálunk is erő­teljesen kúszik fel az üzemanyag ára: a Mól utoljára 3 forinttal emelte a motorbenzin, illet­ve 4 forinttal a dízelolaj árát. A 95-ös oktánszá­mú ólmozatlan benzin ára jelenleg 242,50 fo­rint. Gazdasági elemzők szerint a magas olajár komoly akadálya lehet az európai gazdasági növekedésnek, s már most hallani olyan han­gokat, hogy az olajtermelő országoknak növel­niük kellene a kitermelésüket - elvégre a világ- gazdaság növekedése nekik is elemi érdekük. Amerikában is témává vált a dráguló üzem­anyagok kérdése, hiszen az elnökválasztási kampányban ez könnyen döntő momentum le­het: akár el is döntheti a versenyfutást Kerry ja­vára. Az oroszok mellett az OPEC is elégedett a tizenhárom éves csúcson szárnyaló olajárral, sőt, még a jelenlegi 22-28 tartanának kívánatosnak. Az 2002 11 220 5 OPEC ezt az igényét a gyen- ' ’ gébb dollár miatti árveszte- ^003. 01. 240,5 ség kompenzálásával ma- 2003.05. 222,5 gyarázta, s ez a hír gyorsan 2003 10 2 28,5 önbeteljesítő jóslattá is vált: a 30 százalékos emelési IÍUU4-U4 z*z>s igény hallatán ugyanis rög­tön emelkedni kezdett a fekete arany ára. Ugyanakkor az amerikai és az európai gaz­daságnak nagyon rosszkor jön az olajcsúcs, hiszen gátolhatja a fellendülést. Sokan egyébként a kínaiak energiaéhségével magya­rázzák a nagy olaj keresletet. kor az a szokás, hogy címerüket be­felé fordítják. Mi is ezt tesszük a kripta fölött lévő címerrel, ám csak jelképesen, mert hadd figyelmeztes­sen arra, hogy településünk tovább viszi a család által ránk hagyomá­nyozott örökséget - mondta Kisházi- Az Inkey család idejében élte fény­korát településünk, s többek között nekik köszönhető, hogy Iharos „eu­rópaiként” léphetett be az unióba. Tagjai között kiemelkedő személyi­ségek - politikusok, katonák - vol­tak. A család férfiága kihalt, s ilyen-

Next

/
Oldalképek
Tartalom