Somogyi Hírlap, 2016. április (27. évfolyam, 76-101. szám)

2016-04-01 / 76. szám

EGY PERCBEN Milliárdok csomópontra Öt hazai városban össze­sen 42 milliárd forintból épülhetnének intermodális csomópontok (IMCS) a Magyar Közlöny legfrissebb számában megjelent kormányhatározat szerint. Ebben a kormány utasította a nemze­ti fejlesztési minisztert, hogy köztük a kaposvári csomópont megvalósításá­hoz 10 és fél milliárd forintot tervez­zen be az Integrált Közlekedésfejlesz­tési Operatív Program 2016. évre szó­ló éves fejlesztési keretébe. Meghalt Kertész Imre Életének 87. évében, hosz- szan tartó, súlyos betegség után el­hunyt Kertész Imre. A Nobel-díjas írót csütörtökön, hajnali 4 órakor, bu­dapesti otthonában érte a halál. Fő műve, a Sorstalanság, amelyet a ter­vezett néhány hónap helyett 13 évig írt, 1975-ben jelenhetett meg. ► 8 Klik: még nincs döntés Nem marad a központosí­tás, a Klik utódja csak fenntartói és munkáltatói feladatokat lát majd el - közölte az oktatási államtitkár az RTL Klubban. Minden más jogkör vissza­kerül az iskolaigazgatókhoz. Alvilági leszámolások Jozef Rohácot életfogytig­lani, Portik Tamást 13 év szabad­ságvesztésre ítélte a Fővárosi Tör­vényszék. ► 10 Jó reggelt! Okosodásunknak semmi nem szab határt. Egy amerikai fejlesztő cég ha­marosan piacra dobja az eszközt, mely más dimenzióba helyezi a le­gális tudatmódosítás legelterjedtebb módszerét, az ivást. Az okos boros­üveg nem csak hogy harminc napig képes megőrizni a bele töltött nedű minőségét egy speciális szelep segít­ségével, de egy szoftver felismeri a belé töltött borokat, sőt, kijelzi, meny­nyi pohár bor van még az üvegben. Az okospalackért csak 50 ezer forint­nyi dollárt kell fizetni. Persze az üveg igazán csak annak éri meg, aki már az ivás előtt sem elég okos ahhoz, hogy megjegyezze: mit is kortyolgat, a truváj viszont az lenne, ha azt is ki­jelezné, mennyi van még vissza a tel­jes elbutulásunk előtt... Sz. T. Egyre többen délyes szociális és igazságérzetük van, ugyanakkor nem azokat a kötődéseket sem a családjukkal, sem a barátaikkal, sem a társadalommal szemben, amelyeket mások éreznek. Ez jellemzi az autsitá- kat. Rájuk igyekeztek felhívni a figyelmet tegnap a megyeszék­helyen. * Államosítás: közétkeztetés mellékízzel? S0M0G1 A vidéki önkormány­zatok ellenzik, a Kaposváron szolgáltató vállalkozás ugyan­akkor üdvözli a kormány ter­vét, mely szerint állami kéz­be kerülne a közétkeztetés. Lázár János Miniszterelnök­séget vezető miniszter sze­rint - aki már februárban fel­vetette az államosítást -, ha jól szervezik meg a szolgálta­tást, akár csökkenhetnek is az árak, hiszen a közétkezte­tésben jelenleg részt vevő ma­gáncégek főképp a profit meg­szerzésében érdekeltek. A közétkeztetés nemcsak az is­kolai menzákat jelent. ► 4 KAPOSVÁR Már a harmadik „ turnusnál” jár az a kaposvári korcsolyaoktatási program, amelynek a keretében nagycsoportos óvodások sajátítják el az alapokat. Félezer öt és hét év közötti kaposvá­ri óvodás - az úszás mellett - ingyen tanulhat meg korcsolyázni 15 hónap alatt az országban egye­dülálló mintaprogramban, amely a Magyar Jégkorong Szövetség szakmai útmutatásával zajlik. Tankönyvek: már lehet rendelni SOMOGY Hivatalosan péntek­től kezdhetik meg az intéz­mények a jövő tanévre esedé­kes tankönyvek megrendelé­sét - jelen állás szerint még az erősen szabályozott kere­tek között. „Követeljük a tan­könyvválasztás tényleges sza­badságát! Ne korlátozza sem­mi a magas színvonalú, hosz- szú évek alatt folyamatosan fejlesztett, kompetencia ala­pú tankönyvek, programcso­magok alkalmazását! A kor­mányzat és a KLIK hagyjon fel a „kötelezően választandó tan­könyvlista” gyakorlatával!” - áll a követelések közt. ► 3 770865 912053 1 6 0 7 6 SZER K ÉSZT ŐS ÉG: E-mail: online@soflline.hu OLVASÓSZOLGÁLAT ’ 20/9689-444 TERJESZTÉS 8-16 óráig - kézbesítéssel kapcsolatos problémák esetén 40/510-510 HIRDETÉS 8-16 óráig - ha hirdetni kíván lapunkban, ezt a számot hívja 82/528-113 MA HOLNAP 23 16 * Egy hidegfront hatására megnövekszik a felhőzet, Napközben még 19 és 25 fok közötti értékeket mér­hetünk, de este gyorsan csökken a hőmérséklet.** 13 Boldog névnapot kívánunk Hugó nevű olvasóinknak! í r

Next

/
Oldalképek
Tartalom