Somogyi Hírlap, 2012. június (23. évfolyam, 127-152. szám)

2012-06-01 / 127. szám

EGY PERCBEN Nyolc magánkassza marad Folytatódott a magánnyugdíj-pénztári piac konszolidációja, ennek ered­ményként nyolc intézmény maradt a piacon. >7. OLDAL IDŐJÁRÁS Erős,viharos szél­lel hidegfront vonul el felettünk. Délutánra legfel­jebb 22 fokig melegedhet fel a levegő.* 13. OLDAL Az apró zöld golyók sikere A zsenge borsó­ból készült leves rendkívül finom étel. Á borsó jól is mutat a tányé­ron, köretként. ►9. OLDAL Kiút a szerelmi kudarcokból Egy-egy szerelmi kudarc után sok­szor találjuk ma­gunkat a követ­kező partner mellett is zsákut­cában. ►10. OLDAL ÜGYELET SZERKESZTŐ: « 20/9689-444 TERJESZTÉS: « 20/428-9268 HIRDETÉS: » 82/528-113 E-MAIL: sonline@sonline.hu VEGYE ESZRE! Vegye észre, hogy a hajózás már lépett, most a városon a sor! Mármint Siófo­kon, a kikötőfejlesztés témakörében. Ahogyan az csütörtökön elhangzott, jö­vő nyárra a harmadik ütemmel is vé­gez a hajózási társaság, minden igényt kielégítő lesz tehát a hajóállomás és a móló, már csak a hozzá kapcsolódó önkormányzati területnek kellene eh­hez felzárkózni. Ezt a kavicsos burko­latú teret nyaranta rendezvényhelyszín­nek használja a város, s most, hogy el­készült a mólóra vezető díszburkolatú sétány, szembeötlő a különbség. Kinek van kedve táncolni a kavicsban, ez a kérdés a minapi Balatoni szezonnyitón is elhangzott a színpadról, ahol éppen a helyi Blokk dübörgőit. A kavicstánc­nak is megvan persze a romantikája, jó cipő és jó sör kérdése... (fi) IMF-védőháló nélkül is elvagyunk? A kormányfő szerint érdemes lenne elutasítani az EU által javasolt vál­ságkezelést, mert azok a módszerek árthatnak az országnak ►8. oldal Lehetne még néhány Siófokunk kikötő A jövő nyárra készül el teljes körűen a város korhű vízi kapuja igazi ékessége, Vízi kapuja fesz a városnak az 1930-as eveket idéző, korhű módon felújított siófoki kikötő. A munka tavaly kezdődött és ősszel tovább folytatódik Szinte teljesen korhű módon, az 1930-as állapotokhoz hasonló­ra újította meg 21. századi tech­nikával a siófoki mólóra vezető sétányt a Balatoni Hajózási Zrt.- A siófoki kikötőépítés a 19. században kezdődött el és az 1920-as, 30-as évekre kapott igazán komoly formát - emlé­keztetett a csütörtöki avatón Horváth Gyula, a társaság ve­zérigazgatója. - Ideje volt, hogy az akkor épült partfal megújul­jon. A technológia holland, ha­zánkban egyedülálló, a terve­zés sáját berkeinken belül ké­szült, Biró József vezető kikötő­tervező irányításával. Tavaly ilyenkorra a személyhajó-kikö- tő újult meg, most a mólóra ve­Nyugdíjasok levele Orbánhoz szépkorúak Az általános elszegényedés ellen lépnek fel Halálos baleset történt csütör­tök reggel Vörs és Balaton- szentgyörgy között: egy segéd- motoros férfi hajtott át a táblá­val jelzett vasúti átkelőhelyen, s elütötte őt a Balatonszent- györgy felől Sávoly irányába közlekedő vonat - tájékoztatott a Somogy Megyei Rendőr-főka­pitányság sajtóosztálya. - A férfi a balesetben a helyszínen életét vesztette. A szerelvény a helyszínelés végéig helyszínen vesztegelt. Már piacon lehet a permetezett takarmányborsó Talán már piacra is került étke­zési borsóként egy balaton- szabadi gazda rovarirtóval per­metezett takarmányborsója. A gazdának a napokban több száz négyzetméternyi borsóját kaszálták le ismeretlenek. A la­punknak nyilatkozó gazdálko­dó arra figyelmeztet: tetű ellen permetezte nemrég, s még nem járt le a rovarirtó szer vá­rakozási ideje. Márpedig a tet­tesek mi másért, mint értékesí­tési céllal lopták el a nagy mennyiségű, takarmánynak szánt termést. M. oldal Idén nem sikerült megőrizni a nyugdíjak reálértékét - ál­lítja a nyugdíjasok szerveze­tének somogyi szövetsége. Felrótták: a hivatalos 4,2 szá­zalékos inflációhoz igazított nyugdíjemelés elmarad a szépkorúakat leginkább érin­tő árnövekedéshez képest, s így az idősek egyre népesebb csoportja újabb és újabb csa­pást szenved el. Ezért Orbán Viktor miniszterelnöknek és az összes parlamenti párt el­nökének levelet írnak, mely­ben azt kérik: alkossanak törvényt a nyugdíjas fogyasz­tói kosárról.- A nyugdíjasok csoportja az egyik legkiszolgáltatot­tabb rétege a magyar társa­dalomnak - emelte ki csütör­tökön kaposvári sajtótájékoz­tatóján Stikel János megyei elnök. - Életminőségük alap­vetően a nyugdíjtól, illetve ennek emelésétől függ. Ko­rántsem mindegy, hogy mi­lyen számítások alapján vég­zi ezt a kormány. Véleményük alátámasztá­sára a somogyi nyugdíjas tagszervezetek részvételével árfigyelő mozgalmat indítot­tak. A megye minden részén csaknem 3000 vásárlást vé­geztek: ez modellezte az idős emberek fogyasztói szokása­it. M. OLDAL A nyugdíjasok az egyik legkiszolgáltatottabb rétege a társadalomnak zető sétány, idén ősszel pedig startol a móló felújítása is ron­dellákkal, pihenősarkokkal. A jövő nyárra igazi éke, vízi ka­puja lesz a városnak, ►a. oldal Kuratóriumi elnök lehet Daxner Gábor Daxner Gábor lehet a Somogy Megyei Vállalkozói Központ Közalapítvány (SMVKK) kura­tóriumi elnöke. A gazdasági szakember csütörtökön meg­erősítette értesülésünket. A közalapítvány alapító jogainak tulajdonosa a részletes tájékoz­tatással megvárja a bírósági nyilvántartásba vétel jogerőre emelkedését, tudatta Bátori Zsolt, a megyei intézmény- fenntartó központ (SMIK) ve­zetője. ^S. OLDAL Kaposhomokon polgármestert választanak Kaposhomok polgármestert választ vasárnap: négyen je­löltették magukat erre a tiszt­ségre. Köztük van Takács Ist­ván korábbi polgármester is, aki a Fidesz-KDNP támogatá­sával nyerte el a lakosság bi­zalmát a 2010-es választáso­kon. Márciusban mondott le, miután lapinformáció szerint feszültség alakult ki közte és a testület között. Takács István csütörtökön sem indokolta sem a lemondá­sa, sem az újraindulása mögöt­ti döntés részleteit. M. oldal _________£ '~fc^wi.uMLAri Té p ÁRA: 140 n' ELŐFIZETVE: 96 FT tf) '"MP M WWW.SONLINE.HU Somogyi Hírlap JÉ 2012. JÚNIUS 1., PÉNTEK XXIII. ÉVFOLYAM, 127. SZÁM KÖZÉLETI NAPILAP JllL,. iieiesse ASONUNE.hu olmiok: BAJNOK LETT A LEGSZEBB TEHERGEPKOCSI GAZOLT EL EGY NŐT KAPHCl/ÁPI tfOMOMIinD IEHERflUT0 siófokon * www.sonune.hu KArUoVAnl KUmUNUUK ,,0LD#L ütközött A SONLINE.hu olvasóitól gjggj | Mennyi a havi nettó keresete? : Több mint • 150-250 ezer : 250 ezer forint : forint HWtt : 100-150 ezer Kevesebb mint ; foríílt FORRÁS: SONL[NE.HU 100.000 foríllt Halálos baleset: vonattal ütközött a segédmotoros I IIIHIlllllll llllllll ; 9 770865 912053 12127

Next

/
Oldalképek
Tartalom