Somogyi Hírlap, 1998. augusztus (9. évfolyam, 179-203. szám)

1998-08-01 / 179. szám

s? ^svAros/,^ O *MP0S#' SOMOGYI HÍRLAP IX. évfolyam, 179. szám Ára: 48 Ft, előfizetve: 31 Ft KÖZÉLETI NAPILAP 1998. augusztus 1., szombat ALPOKTÓL AZ ADRIÁIG Kaposvári Nemzetközi Kiállítás és Vásár 1998. N/eptemluT 2-(>-ig Kaposvár \ árosi Sportcsarnok Jelentkezés, felvilágosítás: S 82/422-000, 422-422 Fax: 82/418-700 KI Kaposvár 1. pf.: 234 Megyei körkép Parketta alapanyag svéd piacra 4. oldal Sport Díjlovasok országos versenye 7. oldal Fonyódi Tükör Eladólányból Anna-bál szépe 11-12. oldal Tányérban a remény Az első termésbecslések biztatóak, de az eső még sok kárt tehet fotó: lang Róbert Hírek Október 18-án választunk Gönz Árpád köztársasági el­nök október 18-ra, vasár­napra írta ki a helyi önkor­mányzati általános választá­sokat. A választásra jogosul­tak augusztus 21-ig kell hegy megkapják a választási érte­sítőt és az ajánlószelvénye­ket. Részletek a 6. oldalon. Halál a Balatonon Leesett a vízibicikliről két kisgyermek csütörtökön délután Balaton- fenyvesen, a parttól 250 mé­terre. Apjuk, aki nem tudott jól úszni, utánuk ugrott, de nem tudott segíteni rajtuk. Egy fürdőző mentette ki az ötéves budapesti kislányt, ám a kilencéves kisfiú után eddig hiába kutattak a mentők. Gránátrobbanás Feltehető­leg két második világháborús tüzérségi gránát gyújtószer­kezete okozta a Teréz kör­úton tegnap délelőtt azt a ki­sebb robbanást, amelynek következtében két munkás könnyebben megsérült. Va­lószínűleg a bontott faanyag­gal együtt a két tüzérségi gyújtót is a tűzbe dobták. Csökken az alapkamat 18 százalékra csökken a jegy­banki alapkamat mától. Á Magyar Nemzeti Bank köz­leménye szerint az újabb egy százalékpontos csökkentést az infláció alakulása, és az ál­talános kamatcsökkentés te­szi lehetővé. Ezzel párhuza- , mosan változnak egyes, a jegybanki alapkamattól függő hitelkamatok is. 6600 lakás 6600 lakás épült az év első felében, 22 száza­lékkal kevesebb, mint az előző év azonos időszaká­ban. Az újonnan épített laká­sok száma csak Budapesten és Jász-Nagykun-Szolnok megyében növekedett, 17 il­letve 23 százalékkal. Ezzel szemten Békésben 47, Tol­nában 42, Zalában 44 száza­lékos volt a visszaesés. A gabonafélékkel ellentét­ben az olajos magvakra idén nagy a kereslet. A ter­melők mégsem lehetnek nyugodtak: már most lát­szik, hogy aki zöldbimbós állapotban nem permete­zett, igen szerény termés- eredményekre számíthat. Megyei körkép Somogybán idén, akárcsak tavaly, közel 19 ezer hektá­Centiken Dühös indulatok, elkesere­dett hangulat. Ez jellemzi most azokat a felvásáró he­lyeket, ahol uborkával áll­nak sorban a gazdák. Görgeteg Három hete tart az uborka­ron vetettek nap forgót. A július végi előzékéi becslé­sek szerint a termés jobb lesz mint a tavalyi, ám ez még sem jelent jót, mert ta­valy katasztrofálisan rossz volt a napraforgó hozama. Az összesített adatok szerint 1,7-1,8 tonna várható hektá­ronként, azaz mintegy 34 ezer tonna kerülhet be a tá­rolókba. Azaz a legtöbb odáig el sem jut, mert az ola­jipari alapanyagokra idén jó a kereslet. Már a repcét is 52­53 °zer ,íorintért vették áh, vai .atócni a naprafoigó ara is eléri az 55 ezer forintot. Most bosszankodhat csak igazán aki spórolásból, vagy pénzhiány miatt nem költött eleget a növényvédelemre. A szakemberek szerint ugyanis a növény még komoly veszé­lyeknek van kitéve: több gombaféle is megtelepedett a tányérokon, és egy csapadé­kos hét súlyos veszteségeket okozhat. (Folytatás a 3. oldalon) Indulatos uborkaszezon múló nyereség szezon, van is termés bőven. Mint eddig minden eszten­dőben, idén is ét méretben, 6- 9 és 9-12 centis nagyságban vásárolják fel az uborkát. Ez eddig gördülékenyen műkö­dött. Az autóbbi napokban azonban már nem kell a nagy méret, legalábbis nem mind, ami megtermett. Az átvett mennyiség 10 százaléka lehet csak. A termelők a Konzerv­gyárat okolják, amiért nya­kukon marad a temérdek uborka. A gabonaválsághoz hasonlítják helyzetüket és megoldást követelnek. (Folytatás a 4. oldalon) SOMOGYI HÍRLAP tartalomból: Életre kelt berek A négy éve kialakított petörkevölgyi j tórendszer, az egykori bugyberek, jó időben több ezer ember hétvégi paradicsoma Kollektív zsarolás Az önkormányzat szépen gyarapítja! Balaton-parti területeit, ajándékként! vagy fillérekért jut hozzá, különben nincs engedély és közmű Egy kis szív zörejei Szívbillentyű-szűkülettel született a j másfél éves Amarilla, de akadtak segítőkész emberek, akik meghal­lották a kis szív zörejeit Keresse az újságárusoknál! Menesztett bankvezetők Felfüggesztette tevékeny­ségéből tegnap a Posta­bank teljes menedzsment­jét és a felügyelő bizottság tagjait az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelet. A bank vezetésének menesztése körüli hírek bizonytalanná tették a működést — mondta Tarafás Imre, a felügyelet elnöke. Tárai Zsigmond pénzügyminiszter elmondta: a bank vezetését és a felügyelő bizottsági tagokat fel­szólították a lemondásra. Erre azért volt szükség, mert a tavalyi 13 milliárd forint veszteség után az idei évben sem mutatkoztak pozitív változások a pénzintézet gazdálkodásában. A Postabank új vezérigazgatójának Auth Henriket javasolja az ÁPV Rt. Egyensúlyozó falvak Négy év alatt két önkormányzat jelentett csődöt A 245 somogyi önkor­mányzat a bevételek be­szűkülése ellenére kie­gyensúlyozottan gazdál­kodott az elmúlt 4 évben, állapította meg a Tákisz. Csődbe csak két kisebb önkormányzat került; Ná- gocson befejeződött a csődeljárás, Somogyud- varhely februárban jelen­tett fizetésképtelenséget. Megyei körkép- Az önkormányzatok felis­merték az intézmények éssze­rűsítésének, a takarékosabb gazdálkodás és a pályázatok adta lehetőségek jelentőségét, s mindvégig a biztos műkö­dést tekintették fő feladatuk­nak - tudtuk meg dr. Orosz Lászlóné igazgatótól. A Tá­kisz értékelése részletesen szól a megyei önkormányzat, a megyeszékhely, all város, a 6 nagyközség és 226 község bevételeinek és kiadásainak az alakulásáról. A saját bevételek 1994-ben az összes bevétel egyötödét tették ki, 1997-ben már 22,2 százalékát. A helyi adókból származó bevétel egyre meg­határozóbb tétel az önkor­mányzatok költségvetésében; a ciklus végére 2,5-szeresére, 3,08 milliárd forintra nőtt. (Folytatás a 4. oldalon) Előrejelzés Somogy megye térségére Készítette: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT Kereskedelmi * 'Szolgáltató Iroda Várható időjárás szombat estig: A megye időjárá­sát továbbra is a délnyugat felől érkező igen me­leg, jobbára szá­raz levegő hatá­rozza meg. Ma általában kevés felhő lesz az égen, jobbára na­pos idő várható, eső nem való­színű. Délutánra 30, 33 fokra me­legszik a levegő. Cszágos előrejelzés (5 napos): Cvosmeteorológia: Rxbank info: Eőrejelzés a Balaton térségére: 06-90-304-631 06-90-304-612 06-90-304-100 A szolgáltatás 06-90-304-627 díja: 88 Ft/perc Kis rómahegyi építkezők Tető került az első házakra a Kis Rómahegyen. Tavaly húsz telket alakítottak ki, s a város fölött tavasszal megkezdődött az építkezés. Kaposvár A telkeket a város megbízásá­ból az OTP Ingatlan Rt értéke­síti, információink szerint je­lentős részük elkelt már. A Kis Rómahegyi út mentén vár még csupán néhány eladásra. A tel­keket teljes közművel kínálják az építkezőknek, s rendbe tet­ték a területet is. Magasfeszült­ségű elektromos vezeték hú­zódott a terület felett. A közel­múltban ezt leszerelték, és más módon oldották meg a környék elektromos ellátását. A város felett nemsokára elkészülnek az első házak FOTÓ: KOVÁCS TIBOR

Next

/
Oldalképek
Tartalom