Somogyi Hírlap, 2011. november (22. évfolyam, 256-280. szám)

2011-11-24 / 275. szám

Kikerülte a hálót a busa látványhalászat Hideg a víz, ki kell találni, merre vermelnek Öt amur, négy busa, egy garda - nem éppen rekordfogás, de ahogy a horgász-, úgy a halász­szerencse is forgandó - von­hattuk le a Balatoni Halgazdál­kodási Nonprofit Zrt. által szervezet szerdai látványhalá­szat tanulságát Meg aztán - hallottuk a Vonyarc halászha­jó négyfős legénységétől - a busa rafinált hal, különösen ilyentájt, amikor lehűl a víz, nehéz rábukkanni, hogy mer­re felé bandáznak, vermelnek. Zamárdi és Tihany között szerdán kevésbé vermeltek, hiszen mint a végén kiderült, ezúttal még amurból is több akadt a néhány nappal koráb­ban elhelyezett, bójákkal meg­jelölt 1100 méter hosszú há­lókba. - Tiszta a víz, nem fúj a szél se - bocsátotta előre indu­lásunkkor Csanaki Gábor ha­lász, hogy azt sejti, nem lesz nagy zsákmány. - Van úgy, hogy a busa kikerüli a hálót, mert meglátja. Bezzeg, ha za­varos volna a víz, ha a szél fel­korbácsolná.. No még csak az kéne, mor­mogtuk magunk elé mi, médi­ások, mire a huszonnyolc éve halászó Csanaki (82 kilós, 2 méter 17 centis harcsa volt a legnagyobb fogása az évtize­dek során) megjegyezte: - Nem játék a Balaton. Három­szor kerültem már nagy vihar­ba, nyolcvan kilométeres szél­ben. Megúsztam... M. OLDAL Bajnokok az ifjú kaposvári cukrászok versengés Don Anita és Vörös Zsófia érte el a legmagasabb pontszámot HIRDETÉS E3EE® PREMI U M RőszIrrlCík a belső oldalon! Oda-vissza költözik a megyei hivatal Beköltözött a közelmúltból mú­zeumként ismerhető volt vár- megyeházára, s a minap visz- szaköltözött a kaposvári megye­házára a megyei önkormányza­ti köztisztviselők egy része. Ha hozzátesszük, hogy néhányan vélhetően harmadszor is költöz­nek majd, vissza a múzeumba, ne csodálkozzunk, ha a mun­kavállaló akkurátusán összeál­lított doboz mellett ülve várja a kiszámítható jövőt Mindezek után aggódva ke­reshetnénk a rendszert a nagy somogyi közigazgatási költöző- show-ban, kételkedve a terve­zés pontosságában. Pedig a ter­vek érthetőek voltak. Ám az év elején intézményfenntartásra berendezkedő megye kezdett költözni, és a minapi döntés után egy területfejlesztő me­gye fejezte be a költözést. Januárban egy kilencvenes • létszámú megyei apparátus, és annak közgyűlése döntött úgy: olcsóbbak lesznek a somogyi­ak számára. ►2. oldal Siófoki vizsgálat: fölmondott az igazgató Magyar bajnokot avattak Bu­dapesten: a kaposvári Széche­nyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakkép­zőiskola két tanulója nyerte el a megtisztelő címet. Don Anita és Vörös Zsófia ka- ramellkompozíciója a szak­mai világszövetség elnökét is lenyűgözte. Két napi készítmény és egy díszmunka - ez volt a belépő a döntőbe. Maximális pont­számmal győzött a duó. Gon­dos felkészülés előzte meg a megméretést, ahol a legkivá­lóbb cukrásztanulók jelesked­tek. Mihajlovits Róbert felké­szítő tanár a diákok elhivatott­ságát és szakmai alázatát emelte ki. Szerdán lapunknak azt mondta: a korábbi hagyo­mányt folytatják. A középis­kola tanulói rangos eredmé­nyeket érnek el az országos szakmai versenyeken. ► 12. OLDAL Édes siker. Vörös Zsófia, Mihajlovits Róbert és Don Anita a győzelmet jelentő finomságokkal Hiányosságokat állapított meg két belső vizsgálat is a siófoki | Kálmán Imre Kulturális Köz­pont (KIKK) gazdálkodásában. A jelentés csütörtökön kerül a képviselő-testület elé. Szerdai hír: beadta fólmondását Kiss László, a kulturális központ igazgatója. M. oldal Felmentették a háromfai rablás vádlottjait Bizonyítottság hiányában fel­mentette a háromfai rablás vádlottjait a kaposvári bíróság. A bíró szerint a vallomások, tár­gyi bizonyítékok nem bizonyí­tották egyértelműen, hogy az előzetesben tartott négy férfi követte el a rablást. Az ítélet nem jogerős. ►12. oldal : Meglepetés Erzsébet-utalvány • A munkavállalók sajnálják a rend­: szert, a munkaadók piaci szolgálta- : tást, a vendéglátósok azonban pozitív : elmozdulást várnak a SZÉP-kártya ­■ Erzsébet-utalvány párostól. ►& oldal Uniós pénzt ™ ; bukhat.. MEGYEI KÖRKÉP 2 : Az Európai Bi- __ , „ , r , OAZDASAG 6 : zottsag javaslata ;-------------------­. . , KOZELET 8 : szerint az agrar- -------------------------­| támogatásokban ELETMÓD------------9 : előtérbe kerülnek SPOHT----------------® : a zöld szempon- műs011________14 : tok. ^7. oldal krónika_____16 Ál om marad a ságvári ipari park : A kaposvári bíróság elutasította a ; ságvári ingatlantulajdonosok kerese- : tét. így jogszerű a siófoki földhivatali : határozat, mely nem minősített át ipa- : ri területnek egy szántót. >12. oldal : IDŐJÁRÁS Javítottak a Folytatódik szolgáltatáson : a ködös Idő. Jelen- Jelentősen nőtt tős csapadék nem tavaly az áram- : lesz. A délutáni hő- szolgáltató társa- : mérséklet 0 fok Ságokkal az ügy- | körül várható. feleknek kifizet- ►13. oldal tetett kötbér ösz- szege. ►s. oldal : A SONLINE.hu olvasóitól • Ön mer beteg lenni? ^art0*1 mellékhatásától ; FORRÁS: SONLINE.HU ! VEGYE ÉSZRE! j : Vegye észre, hogy némelyikünk örök : gyerek marad. A játékbolt egyik polca : mögött rendőrautó szirénázott, mentő ■ vijjogott, disznó röfögött, aztán egy ba­'■ ba is rázendített Mindennél csak a kis- : : fiú volt hangosabb, aki rángatta apja : kabátját: menjünk már haza! Ugyanis • az édesapa volt az, aki a játékokat pró- '■ : bálgatta, és óvodásánál szakadt el a : cérna. Amikor a férfi átszellemült mo- : sollyal még egy játék kávéfőzőt is kipró ; • bált, a gyerek elbődült: neeee! Erre ért '■ oda egy asszony, rosszallón megjegyez- : te: az a baj, hogy a mai gyerekeket már : : semmi nem érdekli. - Nem. Az a baj, ■ hogy nekem nem volt és most rákattan- '■ : tam - eszmélt az apuka, majd köteles­: ségtudóan elindult a fiával De a kijá- : ratnál azért még végigsimított egy gyö- j | nyörű zöld traktoron, (va) Ilin Ilii INI : 9 770865 912039 11275 :

Next

/
Oldalképek
Tartalom