Somogyi Hírlap, 1997. január (8. évfolyam, 1-26. szám)

1997-01-02 / 1. szám

* f Megyei körkép: Óévi veszteségek % Meterológiai távprognózis a Dél-Dunántúlra Somogyi tájak: Kitörésre készül Atád # Kastélyos kudarc Háromfán __________ (3-4. oldal) (5. oldal) Nyugdíjasok: Ünnepnapok magányosan # Az értékteremtő évek kezdetén (8. oldal) SOMOGYI HÍRLAP • • / VIII. évfolyam, 1. szám Ára: 33 Ft KÖZÉLETI NAPILAP 1997. január 2., csütörtök Újévi remények Nagy jelentőségű apró örömök Mit vár az idei évtől. Ezt kérdeztek munkatársaink. A megye különböző telepü­lésén feltett kérdésekre meglehetősen egyformák a válaszok, bizonyítva, hogy reményeink azonosak. Va­lóra váltásukhoz ma még egy egész esztendő áll ren­delkezésre. Szűcs László Balatonlelle pol­gármestere: — Bizakodó vagyok, ezért a sok gond mellett eredményeket várok. Azt, hogy meg tudjuk őrizni a város költségvetésének stabilitását és lesz erőnk a kitű­zött fejlesztéseink megvalósítá­sára. Vadász Gábor, a Somogy Megyei Utazási Irodák Egyesü­letének elnöke: — Sokat várok, mert alapvetően optimista va­gyok. Bízom abban, hogy kilé­pünk a gödörből és rend lesz az idegenforgalom területén is. Amennyiben a kormány és a parlament elfogadja a készülő törvényhez beadott módosító javaslatainkat, előbbre jutunk a turizmus feketegazdaságának felszámolásában. (Folytatás a 3. oldalon) OTP-fiókok, tömegjelenetek nélkül A húszezredik kártyásra várva Kovács Antal az OTP Bank megyei igazgatója FOTÓ: KOVÁCS TIBOR Sikeres évet zárt az OTP Bank Somogy Megyei Igazgatósága. Az 1996-os fejlesztések, beru­házások meghozták az ered­ményt: ma már a megye kere­sőképes lakosságának csak­nem 70 százalékával állnak kapcsolatban különböző szol­gáltatásaik révén. A Somogy megyei fiókok havonta össze­sen 25-30 milliárd forintos pénzforgalmat bonyolítanak le. — Csaknem egymilliárd fo­rint értékű beruházást valósí­tottunk meg 1996-ban — mondta Kovács Antal megyei igazgató. — Ezek közül is ki­emelkedik az integrált számí­tástechnikai rendszer, az on line-rendszer a lakossági fo­lyószámláknál, melynek segít­ségével egyidejű kapcsolatot tudunk teremteni valamennyi fiókunkkal, az ügyfeleink így bárhol el tudják intézni ügyes­bajos dolgaikat. Ezzel csök­kent a sorbaállás, gyorsabbá és könnyebbé vált az ügyintézés. A másik nagy eredmény a kül­földön és belföldön egyaránt használható, korszerű kártya- rendszerek bevezetése. (Folytatás a 3. oldalon) Talcarítatlanok a somogyi utak A megállapítás nem a közútkezelő Kft-től, hanem a gépkocsivezetőktől, autóbuszsofőröktől ered. A Győrből érkező autóbuszjárat vezetője például tegnap azt mondta: Marcaliig jó ütemben lehet haladni, de utazna... Szóval — ké­pünk is bizonyítja — takarítatlanok az utak fotó: kovács tibor Parlamenti képviselők a lehetőségekről A jövő kulcsszava: gazdaság Január végéig szünetel a munka a T. Házban. Az országgyű­lési képviselők azonban nem pihennek. Hogyan készülnek, s milyen reményekkel, az derül ki a következő összeállításból. Dr. Egerszegi László (MSZP): - 1997. lesz az utolsó év, ami­kort még a kormányprogram­ban vállalt kötelezettségeink teljesíthetők lesznek — ezt vá­rom leginkább és több, nagyon fontos törvény megalkotását. Bízom abban, hogy a reálbé­rek és a nyugdíjak valamelyest növekednek, elindul a nemzeti agrárprogram, és csökken az infláció. Sajnos, nem látok esélyt a népességcsökkenés megállítására, a munkanélkü­liség gondjaira, a feketegazda­ság kezelésére és a létfeltéte­lek ordító különbségének mér­séklésére. Ezért kevésbé va­gyok derűlátó, mint amennyire az egy kormánypárti politikus­tól elvárható lenne. Suchman Tamás (MSZP): - Azt remélem, hogy 1997-ben mindenki, aki a hatalomban vagy a hatalom közelében van, megérti, hogy az egyes ember számára nincs fontosabb, mint napi gondjainak megoldása, számára a politikai ciklus csak annyit jelent, hogy más párttól vagy más politikustól váija az állampolgárokat megillető gondoskodást. Politikusként ezért kívánom azt, legyen elég erőnk nekünk, képviselőknek, hogy a remények megvalósí­tásához szükséges feladatokat sikeresen végezzük el a ma­gyar társadalom, a magyar nép érdekében. Magamnak azt kí­vánom még, hogy megtalál­jam a helyem a magyar politi­kában, hogy eddigi és nem változó kötelezettségemhez híven tenni tudjak mindazért, amely célok megvalósításáért eddig is tettem, és melyhez szándékom és lehetőségem ma is töretlen. Pásztohy András (MSZP): - 1995-96-ban óriási tör­vénycsomagot fogadott el az országgyűlés, ennek a mun­kának a hozadékát várom az új évtől: hogy ne csak makro­szinten, hanem a hétközna­pokban is érzékelhetővé vál­jon a gazdasági növekedés, hogy az egyszerű emberek is tapasztalják végre, van ér­telme dolgozni. Szeretném, ha a kistelepüléseken az élni- és tenni akarás tovább erő­södne, és ezt egy nagyobb kormányzati támogatás ösz­tönözné. (Folytatás a 3. oldalon) Újszülött az újév első hajnalán Kaposváron, a Kaposi Mór kórház szülészetén 1997. első hajnalán egy gyermek született. Éjszaka, 0 óra 42 perckor Ale­xander Péter nevű fiúnak adott életet Nagy Sándomé. A cse­csemő 3500 grammal és 53 centiméterrel született. A Providencia nyerte a belügyi pályázatot A Belügyminisztérium - több mint 60 ezer személy számára tervezett - élet- és balesetbizto­sítási nyűt pályázatát a Provi­dencia Osztrák-Magyar Bizto­sító Rt. nyerte. A tárca tájékoz­tatása szerint 11 társaság pályá­zott. Az ajánlati árak alapján olyan biztosítás forma nyert, amely kiterjed a szolgálati idő letelte után is. Orosz harcjárművek államadósság fejében Az orosz államadósság fejében érkezett Záhonyba egy speciá­lis szerelvényen húsz BTR-80- as típusú páncélozott harc­jármű. A szállítmányból hat páncélos jármű a határvadász zászlóaljakhoz, a többi a hon­védség laktanyáiba kerül. Hivatalban a főváros új rendőrfőkapitánya Hivatalba lépett Budapest új rendőrfőkapitánya. Berta Attila dandártábornok korábban Tolna és Fejér megye rendőr- főkapitánya volt. A budapesti rendőrség új vezetője eddigi nyilatkozataiban több rendőrt ígért a főváros közterületein. Megszűnt a beosztása Borsits Lászlónak Közszolgálati jogviszonyának megszüntetésével felmentette beosztásából Borsits László he­lyettes honvédelmi államtitkárt Keleti György miniszter, mivel a minisztérium szervezeti át­alakításával kapcsolatban a tár­cánál megszűnik a katonai ügyeket felügyelő helyettes ál­lamtitkári beosztás. Anyósa nyulát hajtotta a sárdi pályán A somogysárdiak az év utolsó napján negyedik alkalommal rendezték meg a hagyományos nyúlfuttató versenyt: decem­ber és a községi focipálya ha­vában. A győztes Rókusz-ká- polna-melléki Rettenetes lett, aki alig több mint egy perc alatt suhant végig a pályán. Horváth László hajtó elárulta, már több éve anyósa nyulát kergeti, jó eredménnyel. Má­sodikként Szira László ért célba Gyusztó nevű tenyész- bakjával, a harmadik helyet Hógolyó nyúlta le, aki Filó János előtt vágtázott. Többen feladták a versenyt, mielőtt még mirelit-nyúl lett volna kedvencükből. Az utolsó szőrmók, a 132-es rántott nyúl fél órás idővel érkezett be. A pálinka tartotta benne a lelket. Nyúlcipőben fotó: lang Róbert Rosszabb utakon drágábbért autózunk Majdnem 150 forint a benzin A fogyasztási adó és az Útalap változása miatt január 1-jétől ismét emelkedtek az üzem­anyag-árak. A 98-as ólmozott benzin litere 12 forint 50 fillér­rel lett drágább, így új ára 146 forint. Egyformán, 13 forint 50 fillérrel drágult a többi benzin­fajta. így a 91-es ólmozatlan li­tere 133,50 forint, a 95-ös ól­mozatlané 139 forint, a 98-as ólmozatlan benzin új ára 148 forint. A gázolaj 11,50-nel drá­gább, így litere 129 forint. A kaposvári benzinkutaknál nem volt észrevehető roham az év végén. Letter Sándor, az Avanti üzemeltetője szerint ez nemcsak az utolsó pillanatban tett bejelentés miatt történt így: az autósok belefásultak az ál­landó áremelésbe, és a pénz­tárcájuk is egyre vékonyabb. — Tavasszal néhányan ismét nem veszik elő a gépkocsijukat, évről évre csökken kissé a for­galom. Ebbe szerepet játszik az is, hogy egyre több benzinkút nyűik a városban — mondta Jetter Sándor. — Nálunk 13,50-nel drágul minden ben­zinfajta, a gázolaj 11,50-nel. Jó hír viszont, hogy szigorodtak a minőségi előírások: a dízelolaj dermedéspontját mínusz 12-ről 15 fokra csökkentették. A mos­tani hidegben nincs mit tenni. A Kapos Volán gépkocsive­zetői szintén évek óta tartó, ál­landó forgalomcsökkenésről beszéltek: már nincs zsúfoltság a helyközi buszokon, álló utast egyre ritkábban látni. (Folytatás a 6. oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalom