Somogyi Hírlap, 2005. november (16. évfolyam, 256-280. szám)

2005-11-17 / 269. szám

SOMOGYI HÍRLAP - 2005. NOVEMBER 17., CSÜTÖRTÖK 5 KAPOSVÁR Pompon-táncosok az Egyíid színpadán Mesejáték, irodalmi műsor és zenés-táncos előadás is színesítette a Zrínyi Ilona ál­talános iskola kulturális be­mutatóját, amelyet tegnap rendeztek meg az Együd Ár­pád művelődési központban. Az alsó és felső tagozatosok színvonalas műsorral szóra­koztatták a vendégeket. Hosszú ideje minden évben megtartják a seregszemlét, amit ezúttal is telt ház előtt tartottak meg. (hm) Versenyeznek a zeneiskolások Házi válogatót rendeznek ma a Liszt Ferenc Zeneiskolában. Papp Tibor igazgató elmondta: a megmérettetésen 6-7 műsor­számmal lépnek fel a kapos­vári intézmény hangszeres szólistái és kamarazenekarai. A második fordulót jövő héten rendezik majd meg, melyen a megye zeneiskolái képviselte­tik magukat. A két versenyről 15 szólistának és kamarazene- karnak lesz lehetősége fellép­ni tavasszal Budapesten a Mű­vészetek Palotájában, (mg) Hét csapat indult az énektanítói versenyen A tanítóképző főiskolások or­szágos énektanító versenyét rendezték meg a Gyakorló is­kolában. Nagyné Árgány Bri­gitta elmondta: a szakembe­rekből álló zsűri döntése alap­ján minden résztvevőt díjaz­tak. A budapesti, a győri, a kecskeméti és váci főiskolá­sok végeztek az első helyen a házigazda kaposváriak előtt. Az előkelő harmadik helyet a bajai és esztergomi verseny­zők szerezték meg. (mg) Kultikus hely a kultúrban ifiház Delente fiatalokkal telik meg az emeleti presszó A fiatalok saját falfestményükkel tették Igazán magukévá az Ifiház presszót fotú: lánc Róbert TÖRZSÖK TEMETKEZÉSI KFT. Kaposvár, Dombóvári u. 1. Tel.: 82/410-500, 412-404 Ügyeletes szállítás: 06-30-6367-003, 06-30-2565-444 Fonyód, Szivárvány u. 37. Tel.: 85/363-630 Ügyeletes szállítás: 06-30-2565-400 Vas András Az ablak nyitva ugyan, de még így is csak homályosan látni: go­molyog a cigarettafüst, s a bár­pult feletti reklámok nem képe­sek bevilágítani a helyiséget. A kora délutáni szürkületben akár komornak is tűnhetne az Együd Árpád művelődési központ emeletén található Ifiház presz- szó hangulata, ám a falakon kör­befutó élénk színű festmények, no és a nagyszámú, húszon in­neni törzsközönség jelentősen javít a szürke képen.- A falfestés a művelődési ház és a képzőművészeti szak- középiskola közös produktuma - árulja el Molnár Rudolf, a presszó üzemeltetője. - Jó a kapcsolat az intézmény és az is­kola között, így sikerült meg­nyerni a diákokat a díszítéshez. A végeredmény valóban nye­reményszámba megy, egyedi hangulatot kölcsönöz az amúgy is főként fiatalok látogatta egy­ségnek. Legalábbis délidőben főként középiskolások látogat­ják a presszót: a környékbeli al­ma materek tanulói között szél­sebesen elterjedt: afféle kulti­kus találkahelynek is kiváló az ifiház első emelete.- Két éve járok ide - mondta nagyot slukkolva cigarettájából Tamás, akinek útja a Táncsics gimnáziumból vezet errefelé naponta. - A felettünk járóktól hallottuk, hogy jó kis hely ez; kipróbáltuk, ideszoktunk. Köszönhetően többek között a csocsóasztaloknak. Az asztali foci körül alakul ki a legna­gyobb tumultus, az aktuális küzdőfeleknek szurkolótábora is van. A szabályok egyszerűek, a győztes a pályán, pontosab­ban az asztalnál marad, s a ki­hívó fizeti a következő derbit. A tét tehát adott, ennek megfele­lően hatalmas a hangzavar, s el­röppen egy-egy nyomdafestéket kevéssé tűrő kötőszó is, bár a hangulat alapvetően békés.- Kifejezetten az idejáró kö­zépiskolások kérése volt, hogy állítsunk be csocsóasztalokat - folytatja Molnár Rudolf így nem csoda, ha szinte állandóan foglaltak az asztalok. Legalábbis nagyjából délután háromig, ekkor ugyanis hirte­lenjében kiürül a presszó: a di­ákok számára véget ért a lazí­tás, ki-ki indul a dolgára. Kü­lönórák, edzések vagy csak egyszerűen a házi feladat szólít­ja el a kompániát. Estig csende­sebb idő jön, aztán egy idősebb korosztály veszi birtokába a körasztalok körül álló vasvázas székeket: harmincon fölüliek térnek be egy kis beszélgetésre, csendes sörözésre, kései kávé­ra, teára.- Éppen ezért legjobban az átmeneti, délutáni időszakot szeretem - mondja Hajni, aki a szintén közeli főiskoláról ül be alkalmanként olvasgatni, tanul­ni, jobb esetben a barátnőkkel beszélgetni. - Csend van, nyu­galom, még a vizsgákra is fel le­het készülni. Persze, most ki­csit korán jöttem - int a csocsó körül zajongó ifjabb generáció felé -, de olvasni így is tudok - teszi hozzá, majd belekortyol kapucsínójába. A következő gólnál kitörő üdvrivalgásnál azért összerez­zen és az órájára pillant: még körülbelül fél óra, aztán felkere­kednek a legények.. Űj körforgalom a Raktár utcában Nem áznak az utasok A Raktár utcában épülhet a legújabb körforgalmi csomó­pont Kaposváron, igaz, később, mint ahogy azt tervezték. A tervek ugyanis arról szóltak, hogy már az idei év végén köz­lekedni lehet rajta. Ezzel szem­ben a tereprendezés és a szük­séges területek, valamint ható­sági engedélyek beszerzése lassabban ment, mint számí­tották. így a vállalkozó csak jö­vő júliusra tudja befejezni az építkezést. 10 buszmegállóban épített ki fe­dett várókat a kaposvári önkor­mányzat az idén. Erre csaknem 6 millió forintot költött a város. Kaposváron több mint 60 olyan buszmegálló található, ahol szükség lenne buszváró kialakí­tására. Ahol van elég hely a mun­ka elvégzésére, a város fedett vá­rót építtet. Ez a program évekkel ezelőtt kezdődött és minden év­ben legalább öt várakozóhelyet ki is alakítottak, először a legfor­galmasabb vonalak mentén. SOMOGYBÁN A-TOL Z-IG Marcali Bagi Iván és Nacsa Oli­vér volt a kulturális központ ven­dége. Az 1998-as Magyar Rádió Humorfesztiváljának győztes du­ója háromnegyed órás műsort adott a mintegy kétszáz néző­nek. Paródiákkal és zenés-éne­kes jelenetekkel nevettették meg a közönséget, (ve) Ordacsehi Iratokat, telefont és pénzt tulajdonított el az a tolvaj, aki figyelmetlen tulajdonosok au­tóit törte fel a községben. A két gépkocsiban okozott kár három­százötvenezer forint, (ft) Ráksi Új aszfaltburkolatot kapott a Dózsa György utca. Garai Ist­ván polgármester elmondta: a beruházás 1,3 millió forintba ke­rült, amelyből egymilliót pályáza­ti forrásból biztosított az önkor­mányzat. (bl) Segesd Huszonöt évvel ezelőtt alapították a tollaslabda-szakosz­tályt a településen. A jubileumi ün­nepségsorozat részeként avatták fel az általános iskolában Filó Bence dicsőségtábláját; a mind­össze 13 éves segesdi tollaslab­dázó eddig már háromszor nyert korosztályos országos bajnoksá­got, s kétszer diákolimpiát. A di­csőségtáblán Orsós Norbert neve is szerepel, (fg) Siófok Társadalmi munkában újult meg a napokban a helyi Kál­mán Imre Múzeum. A siófoki Kész Kft dolgozói vállalták fel az alsó és a felső szinten lévő kiállítóter­mek javítási, festési munkáit, (kz) Autóház Barcs Kft. Barcs, Erkel F. u. 5. Nyitva tartás: H-P: 8­Tel.: 82/565-355 17-ig, Szó.: 8-12-lg FordFiesta 1.995.000 Ft-tól vagy 400 OOO Ft kedvezménnyel, 3 év garanciával befizetéssel elvihető'*­FordFusion 2.599.000 Ft-tól FordFocus 2 999 OOO Ft-tól klímával! HASZNÁLT AUTÓ ÉRTÉKESÍTÉS! I MŰSOR november 17-23. PREMIER KI.ŐTT! CSODACSIBE FEJ VAGY ÍRÁS (12)1 1408 (kn.) 91414 (sz) (m) 1915 I9-20án 11.15.1.5.15,15.15,17.15 17-18-án és 21-23-ig 15.15,17.15 PREMIER! EUZABETHOWN A SZÁLLÍTÓ 2.(12) 80697 (12)91403(0 (0 21:15 15,30.21.00 17-21-ig és 23-án 18.15 VADGALAMB (kn.) 83414 (sz) 19-20-án 11.30.13.30 KORTÁRS FILMKLUB! ÁLLOMÁSFŐNÖK (£2) 91305 ZORRÓ LEGENDÁJA (12) 91388 (0 22-én 19.00 (sz) 18.00,20,45 17-én és 19-23-ig 15.15 GRIMM (tó) 91395 19-20-án 12.30 is (015.00 17-21-ig és 23-án 1730,20.00 A BLFVÖS KÖRHINTA (kn.) 83412 (sz) 19-20-án 11.00,1.3.00 jBBffHidelBs: telelonon: 06-82-527-070 lirtemelen: www.1rniplx.1m sms-*n:06-20-453-4300 Tudja, mit hoz a holnap? ESESt biztosan! Az ingyenes apróhirdetések lapját keresse __^ mi nden pénteken \ az újságárusoknál!

Next

/
Oldalképek
Tartalom