Somogyi Hírlap, 2008. május (19. évfolyam, 102-126. szám)

2008-05-21 / 117. szám

SOMOGYI HÍRLAP - 2008. MÁJUS 21., SZERDA 3 MEGYEI KÖRKÉP Harsányi Miklós Polgármester 12 éves Trabanttal vezérverdák A somogyiak közül sokan kedvelik a sötét árnyalatú autókat Feketére esküsznek a so­mogyi polgármesterek. Hallatlanul népszerű a sötét árnyalatú hivatali kocsi, persze sokan nem vetik meg a jól felszerelt ezüstmetált. A mi autónk. Ádám László hetesi polgármester Suzukival jár. Önhikis pályázaton sem nyert a falu, Merciről legfeljebb csak álmodhat...- Televíziózásra alkalmas fedél­zeti képernyő, fából vagy bőrből készült kormány, CD-tár, első sportülés, elektromos toló- és bü- lenőtető - hírek szerint Nagyka­nizsa maximum 10 millió forin­tért, extrákkal turbózott szolgála­ti autót akar közbeszerzésen vá­sárolni. A kanizsai polgármester somogyi kollégái rendszerint al­só- és középkategóriás modellt választanak, bár néhányan kifeje­zetten a bitangerős modelleket kedvelik.- Az előző Opelt két és fél li­teres benzines, 220 lóerős Ford Mondeóra cseréltük le - magya- _ rázta Feigli Ferenc, Barcs polgár- | mestere, aki egyben a dél-du- | nántúli regionális fejlesztési ta- | nácsot is irányítja. A fekete szí- H nű autót helyi kereskedőnél vá­sárolták; ára közel 8,2 millió fo­rint volt, az előző kocsit 3,7 mil­lió forintért számították be. Tola­tásjelző, légkondi, több légzsák, ABS és kipörgésgátló is része a gazdag felszerelésnek. Sötétített üveget viszont nem kért a meg­rendelő. - Nem vagyok lesötétít­ve, bárki láthatja, hogy a kocsi­ban utazom - jegyezte meg. Szita Károlyt, Kaposvár pol­gármesterét egy nyolcmillióért vásárolt VW Passat fuvarozza. A fekete árnyalatú hivatali autó 36 ezer kilométert futott. Tekin­télyt parancsoló méretével tű­nik ki a sorból a siófokiak autó­ja: a Peugeot 607-est idén vásá­rolták. Az előzőleg tesztautó­ként használt jármű - ahogy hallottuk - nem tartalmaz kü­lönleges extrákat, hacsak a so­főr életét megkönnyítő automa­ta váltót nem tartjuk annak.- Bőrülés, sötétített üveg, lég­zsákok, automata légkondi - Ge­lencsér Attila, a megyei közgyű­lés elnöke használtan vásárolt Skoda Superbbal járja Somo- gyot. A 9,5 liter átlagfogyasztású kocsiért 7,6 millió forintot kellett leszurkolni a kereskedőnek. Sárdi Árpád alelnök autóját idén cserélték le, manapság egy Opel Astrával közlekedik. A főjegyző hathengeres Opel Vectrát hajt, Jakó Gergelynek, a közgyűlés al- elnökének pedig egy négy éve gyártott Astrával kell beérnie. Egy külön kérése volt az autó- vásárláskor a nagyatádi küldött­ségnek. Természetesen azonnal teljesült a kívánságuk: 64 ezer forintért szerelték be a riasztót. Ormai Istvánt - miután nyugdí­jazták az előző hivatali Daee- woot - mostanában egy VW Jettában lehet látni.- A mi autónkkal, azaz egy Suzuki SX 4-essel közlekedem - magyarázta Ádám László, He­tes első embere. A település egy fillért sem nyert az önhikis pá­lyázaton, így álmukban sem gondolhatnak saját hivatali au­tóra. A polgármester amúgy hű­séges típus: előző autóját is Esz­tergomban gyártották, bár az­zal igencsak megjárta. - Egy százas szöggel körberajzolták azt a kocsit; valószínűleg egyik jóakaróm tehette. Decsi József is él-hal a két- és négykerekűekért. A mezőcsokonyai polgármester jogosítványát 1965-ben állították ki, először egy Pannónia motor- kerékpárért adott ki 20 ezer fo­rintot. Nem sokkal ér többet a TÖBB MINT HAT MÉTER HOSSZÚ, majdnem két méter széles, az ára csaknem 18 millió forint - ilyen Mercedessel közlekedik Szerémi György. A kaposvári mentőfőorvos mentőkocsija ta­vasszal érkezett meg a megye- székhelyre. Dégi Endre dan­mostani járgánya sem: a Traban­tot 12 éve vette.- Az éjfekete színébe szeret­tem bele - avatott a titkok titká­ba Újfalvi Jánosné bélávári pol­gármester. A fullos Ford Fiestá­val tökéletesen elégedett. dártábornok a múlt héten kap­ta meg az 1,9-es TD Skodát, az előző hivatali kocsiját a bűn­ügyi igazgató használja. A ka­tasztrófavédők főnöke, Heizler György némileg kilóg a sorból Hivatalból piros színű Renault Meganeval rója az utat. Mentőfőorvos tizennyolcmilliós Merőivel Kitiltottak mindenkit az életveszélyes iskolából (Folytatás az 1. oldalról) Paksi Lajos sajtótájékoztató­ján hangsúlyozta: valamennyi politikai erő egyetért abban, hogy az oktatásfejlesztés köz­ügy. Kaposváron sokat tett az önkormányzat az elmúlt évek­ben ezért, ám mintha az utóbbi időben megállt volna ez a folya­mat. Ma már a fejlesztési célok közt a sor végén kullog az okta­tásfejlesztés - mondta Paksi Lajos. - Ez már a tartalmi mun­kát is akadályozza. Az MSZP-s képviselőcsoport korábbi évek­ben megfogalmazott javaslatai visszhang nélkül maradtak. Ám most már fontos volna egy másfél milliárdos alap létreho­zása, valamint egy új közokta­tási koncepció elfogadása, mely legalább öt évre meghatározná a tennivalókat. A képviselő hozzátette: már a pedagógusok is látják, hogy ko­moly probléma van a szakmá­ban. - Ezért a célunk, hogy a nyilvánosság közreműködésé­vel induljon el egy olyan szak­mán belüli egyeztetés, gondol­kodás, ami közös szakmai aka­rattá válik, majd az önkormány­zat számára is elfogadható kon­cepcióvá érik. A képviselő szerint ma már halaszthatatlan, hogy az önkor­mányzat valamilyen megoldást találjon a kereskedelmi iskola problémájára. ■ Márkus Kata Intézményfelújításra 1,2 milliárd forint kéki ZOLTÁN címzetes főjegyző jelezte: Kaposvár önkormány­zata rendelkezik megfelelő közoktatás-fejlesztési koncep­cióval. A város soha nem lá­tott mértékű, 1,2 milliárd fo­rintos intézményfelújítási programot fogadott el - Uni­ós forrásra pedig azért nem tudunk pályázni, mert a kiíró szakmailag elfogadhatatlan intézmény-összevonásokhoz kötötte a támogatás megítélé­sét, melynek következtében több közalkalmazott elbocsá­tására is sor került volna. HIRDETÉS Egyúr az űrből A FIATALOK fele, az ötven fe­lettiek nyolcvan, az összes megkérdezett 62 százaléka a rendszerváltást megelőző időszakban volt a legboldo­gabb az egyik hazai közvé­lemény-kutató felmérése alapján. AMIKOR NEM VOLT világútle­vél, csak a SZOT-beutaló, Zán- ka és Csillebérc Mint a mó­kussal, vagy jobb esetben a jugó tengerpart. Chanel he­lyett Impulse, 8x4 és Barbon. Levi's helyett Trapper és ísko- laköpeny, Nike helyett Alföldi papucs és Tisza-cipő. Barbie-t és Kent is csak a Moncsicsi helyettesítette, a Danone-t a Bedeco, a Kill Bilit Linda, az Amerikai pitét a Szerelem el­ső vérig, a Mátrixot a Pogány madonna, a Jóbarátokat a Szomszédok. Jó volt a BMW X5 helyett a Trabant, a kivált­ságosoknak ezerötös Lada, a mountain bike helyett az ösz- szecsukható Csepel Csillag, a FIFA 07 helyett a gombfoci. És volt munkahely, fizetés, ha valaki sokat akart: gmk. Kiszámítható jövő, közbizton­ság, nyugodtan bevállalható OTP-kölcsön. Persze mindez az átkosban, a vörös diktatú­rában, a gulyáskommuniz­mus végnapjaiban, az egyre inkább elhatalmasodó gazda­sági válság időszakában. A múltat végképp eltörölni... CSAK ÉPPEN tizennyolc év távlatából utóbbi már senkit sem érdekel. Sőt, ott tartunk, hogy sokan úgy vélik, az épp­hogy felnőtt korba lépett de­mokráciánk vezetői semmi­vel sem jobbak, mint a kora­beli potentátok. Gyurcsány kontra Orbán, Nyakó vs. Szíjjártó - némileg korábbról Torgyán doktor, Lányi Zsolt, Pepó Pál, Zacsek Gyula, úr­isten... -, pannon puma és nemzethalál, betemethetet- len árkok, sárdobálás, kéz- és pénzmosás, hazugságára­dat pro és kontra. akkor már inkább tényleg az Egy úr az űrből. Benne még bízhatunk... Befőttesgumival akarta kicselezni a díjfizetést Befőttesgumival akarta kicse­lezni az autópálya-használati díj megfizetését egy kaposfői sofőr az M7-es autópályán Sió­fok térségében. Közlekedési el­lenőrzésbe futott bele, s a rend­őrnek feltűnt: a forgalmijában lévő rendszám és a jármű rend­száma nem egyezik. Kiderült: a sofőr egy, már forgalomból ki­vont Lada rendszámát erősítet­te befőttesgumival a gépkocsi saját rendszáma elé, hogy ezzel elkerülje a fizetetlen autópá­lya-használat miatt fenyegető bírságot. Egyedi azonosítójel meghamisítása miatt az Autó­pálya Alosztály munkatársai előállították a Siófoki Rendőr- kapitányságra. ■ J. E.

Next

/
Oldalképek
Tartalom