Somogyi Hírlap, 2011. április (22. évfolyam, 76-100. szám)

2011-04-19 / 91. szám

SPORT SOMOGYI HÍRLAP - 2011. ÁPRILIS 19., KEDD 10 HIHSAV Varga Zoltán lemondott elnöki posztjáról labdarúgás Varga Zoltán, a Marcali Városi Futball Club elnöke bejelentette, hogy munkahelyi elfoglaltságai miatt a jövőben nem kíván­ja betölteni tisztségét és 2011. május 31-i határidő­vel lemond elnöki posztjá­ról. Az egyesület közgyű­lésének addig kell elfogad­ni az éves pénzügyi beszá­molót, ezt követően választ­hatnak új elnököt a labda­rúgó klub élére, (sl) Nyitva Siófokon a sportcentrum szabadidősport A tenisz és labdarúgó pályák fel-újítá­sa után újra megnyitott a siófoki városi sportcent­rum. Az idei év újdonsága, hogy akik bérletet vásárol­nak, azok a város több, mint egy tucatnyi üzleté­ben 10-50 százalékos ked­vezményt kapnak a szolgál­tatások árából. A városi kispályás labdarúgó baj­nokság a tervek szerint május elején indul, (zk) Felemás méríeggel zárt a Marcali kosárlabda Székesfehérvá­ron rendezték a Kosárlabda Gyermek Bajnokság alap­szakaszának 7. fordulóját. A Marcali Szürke Farkasok 33-28-ra kikaptak fehérvá­ri riválisuktól. A vereség amiatt is fájó, mert a Mar­cali ezzel elvesztette az ed­dig biztosnak tűnő dobogós helyezését. A második mér­kőzésen Bőle László edző tanítványai 78-34-re ver­ték a Tatabányai KC-t. (kz) A totón és a góltotón sem volt telitalálatos totónyeremények A Sze­rencsejáték Zrt. tájékozta­tása szerint a 15. fogadási hét második fordulójának totó és góltotó nyeremé­nyei a jövedelemadó levo­nása után a következők: a totón telitalálatos és tizen- hármas szelvény sem volt. A 12-esekre egyenként 113 905, a 11-esekre 34 580, míg a 10-esekre 6390 fo­rintot fizetnek. A góltotó négyesei 5775 forintot ér­nek. (ti) Sokba került a gólcsend kézilabda női nb i/B Tíz percen át nem talált be és kikapott a Marcali Félidei döntetlent követően a második játékrészben egy tízperces gólcsendnek köszönhetően hazai pályán maradt alul a Marcali a Mohács elleni bajnoki mérkőzésen. Samu László MARCALI VSZSE-MOHÁCSI TE 25-30 (15-15) Marcali, 300 néző. V.: Pörögi, Tóbiás marcali vszse: Pécsi - Bog­nár 5, Pék P. 2, Balogh P. 5/1, Major A. 2, Tóth M. 8, Urbán R. 1. csere: Krajczár (kapus), Schmidt 2., Bájhóber N., Gliba, Fehér, Bors. edző: Zsigmond György Az első félidőben többnyire a somogyiak szereztek vezetést és a Mohács egyenlített, de egy-két gólnál nagyobb előnyt egyik csapat sem harcolt ki. A vendé­gek nem bírtak Tóth Máriával, a marcali lövő szinte minden helyzetből betalált, a Mohács azonban így is tartotta a lépést. Hatalmas iramot, időnként szín­vonalas játékot és nagy taktikai csatát hozott az első harminc perc, amely 15- 15-ös állásnál ért véget. Szünet után tízperces gólszü­netet tartott a Marcali, ami el is döntötte a mérkőzést, hiszen a vendégek elléptek ellenfelüktől és végül ötgólos győzelmet arattak. A harcosan kézilabdázó haza­iak kétszer is felzárkóztak, de egyenlíteni már nem sikerült. JÓK: Tóth M., Bognár, Major A. Zsigmond i , a Marcali edzője bosszakodhatott a Mohács elleni hazai vereség miatt Csak biztosítással lehet pályára lépni sportegészségügy A sportorvosival együtt lesz érvényes a versenyengedély Új sportbiztosítási modell kialakí­tásán dolgozik a Nemzeti Erőfor­rás Minisztérium (NEFMI). A ter­vek szerint a jövőben a sportbiz­tosítás megléte - a sportorvosi en­gedélyekkel együttesen - a ver­senyengedély érvényességének feltétele lesz. Czene Attila, a NEFMI spor­tért felelős államtitkára, kiemel­te; a döntések meghozatalánál szem előtt kell tartani, hogy csakis stabil sportegészségügyi háttér mellett lehet hosszú távon kellően hatékony a hazai után­pótlás-nevelési rendszer, és iga­zán sikeres a magyar élsport. - A londoni olimpia előtt egy évvel különösen nagy a tét, ráadásul e kérdéskör valamennyi sportágat közvetlenül érinti. A készülő új sportstratégiá­ban is megfogalmaztuk, hogy a versenysport eredményességé­hez elengedhetetlen a magas színvonalú, a sporttudomány legfrissebb eredményeit is alkal­mazó sportegészségügyi háttér. Ezen a területen sajnos nagyon komoly lemaradásokat kell be­hoznunk - hangsúlyozta Czene Attila, aki a témával kapcsolat­ban Balogh Gábor sportügyekért felelős miniszterelnöki tanács­adóval is egyeztetett. Döntés szü­letett arról, hogy még áprilisban kiterjesztett szakmai grémium tárgyalja az új sportbiztosítási modell és a sportegészségügy át­alakításának és fejlesztésének javaslatait. A konzultációra meg­hívást kapnak az Országos Sportegészségügyi Intézet (ŐSEI) és a Semmelweis Egye­tem szakértői, a szakmai részle­tek kidolgozásában a NEFMI egészségügyért felelős államtit­kársága is közreműködik. Két rendszerben versenghetnek a települések a Kihívás Napján A szervező Magyar Szabadidő- sport Szövetség (MSZSZ) április 28-ig meghosszabbította a neve­zési határidőt a május 18-án sor­ra kerülő Kihívás Napjára. Az MSZSZ az önkormányzat­ok kérése miatt változtatta meg az eredetileg április 15-re kitű­zött határidőt. A Kihívás Napjá­ra idén egymással párhuzamo­san két rendszert hirdetett meg a szövetség. Egyikben a telepü­lések önállóan, hagyományos, korábbiakból ismert módon ne­vezhetnek, a másik esetben - külön kiírás alapján - a Többcé­lú Kistérségi Társulás elneve­zés alatt vehetnek részt a tele­pülések. A kistérségek között nem rangsorolnak májd, ugyanakkor a települések to­vábbra is hét, lélekszámúknak megfelelő kategóriában versen­genek majd. A szabályok ugyanakkor nem változtak, az­az a győztes az a település és kistérség lesz, ahol a lakosság létszámához viszonyítva a leg­többen sportolnak egy időben, legalább 15 percig. Kiütéses sikert aratott a Marcali a Mohács ellen KOSÁRLABDA NB II., FÉRFIAK DÉL-NYUGATi-CSOPÖRT: MARCALI VSZSE-MOHÁCS120-82 (31-17, 24-28, 32-14, 33-23) MARCALI VSZSE: Ágfalvi M. (8/6), Kovács M. (10/3), Miha- lics Z. (36), Szíva B. (9/3), Cso- bod L. (10). csere: Magyar V. (23/21), Horváth P. (8/6), Koma K. (6), Várfalvi D. (10). edző: Várfalvi István. Kiütéses győzelmet aratott a Marcali a Mohácsi TE ellen. A nagyszerű sikerből valamennyi somogyi játékos kivette részét. A sérülésből visszatérő Magyar Viktor hét hárompontos dobá­sával tette le a névjegyét. Mihalics Zoltán 36 pontos telje­sítményével, Kovács Márió né­zőket szórakoztató átadásaival, Csobod Lajos a szerb kétméte­res center elleni remek védeke­zésével nyújtott emlékezetes teljesítményt. A marcali fiatal játékosa Várfalvi Dániel 10 pontjával járult hozzá a fölé­nyes győzelemhez. ■ Kun Z. Borsos Dávid megvédte tavaly szerzett bajnoki címét fókuszban Knipli Csongor ezüst-, míg Kálmán Péter bronzérmet szerzett a felnőtt kötöttfogású birkózó ob-n Az ESMTK újonnan épült birkó­zócsarnokában rendezték a fel­nőtt kötöttfogású magyar bajnok­ságot, ahol a Kaposvári Nehézat­létikai SE sportolója, Borsos Dá­vid címét megvédve a dobogó leg­magasabb fokára állhatott.- A tavalyi elsőség megszerzé­se, vagy az idei címvédés volt nehezebb?- Inkább úgy fogalmaznék, hogy az idei magyar bajnokság­nak már valamivel rutinosabban vágtam neki - mondta Borsos Dávid, aki az 55 kg-os mezőny­ben szerzett aranyérmet. - Az is sokat jelentett számomra, hogy szőnyegre léphettem a dormundi Európa-bajnokságon és talán ki­mondhatom, hogy most jobban ment a birkózás, mint tavaly.- Kaposvári házidöntőt hozott a finálé, hiszen Knipli Cson­gorral csatáztak az aranyérem­ért.- Ezzel együtt teljesen komo­lyan vettük a mérkőzést, hiszen mégis csak a felnőtt magyar baj­noki cím volt a tét. Természete­sen a birkózók között is nagyon sok haver, barát van, ám ameny- nyiben a szőnyegen találkozunk, pláne ilyen fontos mérkőzésen, akkor az összecsapás erejéig el­lenfélként tekintünk egymásra.- Hogy érezték magukat az új birkózócsarnokában? Kibérelték a dobogót borsos Dávid mellett Knipli Csongor, valamint Kálmán Péter is felállha­tott a dobogóra Takács László, Tulézi Márk és Kajtán László tanítványai közül. Az 55 kg-os, de még csak junior korú Knipli Csongor nyakába a klub­társával vívott döntőt köve­tően ezüstérmet akasztot­tak, míg a 96 kg-os me­zőnyben szőnyegre lépő Kálmán Péter a harmadik helyen zárta az országos bajnokságot. A kaposvári házidöntőt követően Borsos Dávid keze lendült a magasba- Remek körülmények között és nagyszerű hangulatban zaj­lott a verseny. A döntők résztve­vőit zenés bevonulás mellett né­hány mondat kíséretében mutat­ták be a szépszámú közönség­nek. Szóval megadták a módját a szervezők, ami persze nekünk versenyüknek is jól esett.- Mit tudhatunk a közeljövő feladatairól?- Versenyem szeptemberig már nem lesz. Viszont az edzé­sekkel természetesen nem ál­lunk le, így a kaposvári egyesü­letemben és a válogatott edzőtá­borában is gondoskodnak arról, hogy a mozgásigényemet kielé­gítsék. ■ Temesvári Iván 4 Á A

Next

/
Oldalképek
Tartalom