Somogyi Hírlap, 2007. október (18. évfolyam, 229-254. szám)

2007-10-06 / 234. szám

Teherautókat vizsgálnak Elsősorban a tehergépjárműveket el­lenőrzik a jövő heti Tispol-akcióban. Október 9-én 8-tól 16-ig, másnap 10-18 óráig, illetve jövő csütörtökön 7-től 15 óráig zajlik a közúti vizsgálatsorozat Somogy, Baranya és Zala útjain. Még nincs itt az influenzajárvány Sokan prüszköl­nek, náthásak, fáj a torkuk, nem véletlenül: az enyhe idő kedvez a vírusok terjedé­sének. ► 7. OLDAL TARTALOM* MEGYEI KÖRKÉP 2 GAZDASÁG 6 KÖZÉLET 8 ÉLETMÓD 9 TV-MŰSOR 10 SPORT 11 HÉTVÉGE 13 KRÓNIKA 16 Kinek árt a tornasor? Személyiségzavart okozhat az ala­csony gyerekeknek, ha testmagassá­guk miatt a tornasor végére kerül­nek. Ezzel indokolták a sorakozó megszüntetését az egyik budapesti is­kolában. ► 9. OLDAL A pénznek nincs szava parlament Somogyi képviselők csőrije a támogatások miatt Az uniós pénznek manapság nincs túl jó híre. Vagy azért, mert „ellopják”, vagy azért mert nincs is. Megkerestük, hol akadt el a legnagyobb eu­rópai forrás. Egy fillér pályázati pénzt nem láttunk még. E sommás kijelentést Kaposvár Megyei Jogú Város polgármestere tette a minap az MTV egyik közéle­ti műsorában. Szita Károly sar- kosnak tetsző fogalmazása a részletek ismeretében érthető. Arra gondolt, hogy a második Nemzeti Fejlesztési Tervként ismert 2007-2013-as EU- pénzek erősen akadoznak. A Balaton-partiak is hason­lóan elégedetlenek. Siófok és ' az egész déli part kisemmizé- sét sejti az uniós támogatások odítélése mögött Gruber Atti­la országgyűlési képviselő. - Lelkesítő ígéreteket hallot­tunk milliárdokról, korrekt pályázási feltételekről, de most eljött az igazság pillana­ta - így Gruber az ország- gyűlésben. - Mi indokolja a régió több száz településének automatikus kizárását? Miért söpörték le a déli part és hát­tértelepüléseinek fejlődését szolgáló szakmailag gondo­san előkészített pályázatokat?- Bizonyára elkerülte a kép­viselő úr figyelmét, hogy a kö­zelmúltban adtuk át a kőrös­hegyi völgyhidat, fejeztük be az M7-es autópálya építését, ami a régióban 220 milliárd forintos fejlesztést jelentett az elmúlt két-két és fél évben, mely alapvetően megváltoz­tatta a térség arculatát - vá­gott vissza a parlamentben Kolber István államtitkár. ►2. OLDAL Kaposvár és Siófok vezetői is hiába várták az elsőkörös uniós pénzeket. Sebaj, majd a következőben... Kevés az aláírás a kaposfiiredi népszavazáshoz Nem lesz népszavazás a ka- posfüredi elkerülőút ügyében. Ugyan a választási törvény alapján a helyi népszavazási kezdeményezés elutasításáról mérlegelési lehetőség nélkül a polgármester dönt majd, ám Kéki Zoltán címzetes főjegyző­től megtudtuk: nem gyűlt ösz- sze elegendő számú aláírás a népszavazás kiírásához. ■ Az összes kaposvári választópolgár 0,33 százaléka bizony nem elég a voksoláshoz. A népszavazásra bocsátott kérdés arról szólt volna - mondta Kéki Zoltán -, hogy az állami kezelésű 67-es főút ka- posfüredi elkerülő szakasza keleti irányban kerülje-e ki a településrészt? A Kaposvári Helyi Választási Bizottság meg­vizsgálta a benyújtott aláírás- gyűjtő íveket, és megállapította: a beérkezett 269 aláírásból 180 volt érvényes. Ez az összes ka­posvári választópolgár 0,33, a kaposfüredieknek pedig a 8,1 százaléka. A helyi rendelet alapján pedig helyi népszava­zást a kaposvári választópol­gárok 25 százaléka kezdemé­nyezhet. ■ Márkus Kata VEGYE ÉSZRE! Vegye észre, hogy a felesleges levele­zés, a bürokratizmus nem csökken, in­kább nő! Ezt mondatja velem az, hogy a korábban egyetlen közüzemi cég két külön társaságba szerveződött, és né­hány nap különbséggel mindkét új cég - díj hitelezve feliratú borítékban - egymástól függetlenül is értesített er­ről. Persze a költséget majd megfizet­jük. Külön lapot is mellékeltek, ame­lyen kiokosítottak arról, hogy nem vál­tozik az ár, a szolgáltatás minősége, és mi a teendőm a változással kapcso­latban. A lényeg persze az, hogy a vál­tozás számomra, fogyasztóra nézve tennivalót mégsem jelent. Csak más lesz a partnerem. Az ügyfélszolgálatot pedig továbbra is ugyanaz a kft. látja el. De akkor mi szükség volt a sok ezer levél kiküldésére?... (kj) Csatlakozásra szólította Veszprém megye Siófokot CsaÜakozzon Siófok Veszprém megyéhez - vetődött föl a Veszprém Megyei Közgyűlés­ben. Elnöke levélben tárta az öt­letet Siófok önkormányzata és a kistérségi társulás elé. A felve­tés Balatonvilágos elszakadásá­val kapcsolatos, ahol a lakosság szívesebben tartozna Somogy- hoz, hiszen hivatalos ügyeik zö­mét a közeli Siófokon intézik, sokakat a munkahelyük is oda köt. Veszprém megye neheztel a hűtlen községre. - Természe­tesnek tartom az ellenállást, hi­szen az elmúlt időszakban több veszprémi település is megyét váltott. Ennek ellenére tovább­visszük az ügyet, és kérjük a népszavazást - mondta Fekete Barnabás, Balatonvilágos pol­gármestere.- Megtisztelő a veszprémi közgyűlés kérése - reagált a szomszédos megye levelére Ba­lázs Árpád siófoki polgármes­ter. - A város egyedül nem csat­lakozhatna Veszprémhez, ilyen szándék esetén az egész kistér­ségnek mennie kellene, ezért kikértem a többi település veze­tőinek álláspontját is. A kistér­ség véleménye egybehangzó volt: nem akarják elhagyni So­mogy megyét. Az 1850-es években Siófok te­rületét Veszprémhez csatolták. A következő megyeváltás száz évvel később: Siófok 1950-ben vált újra somogyivá. Focimaraton Nagybajomban Nyolcvanegy csapat, köztük tizenkét leány­együttes lépett pályára a IV. Grosics Gyula Októberi Gyerekfoci-tornán, ahol somogyi, tolnai, baranyai és zalai csapatok mérkőztek. ►12. OLDAL Tűzoltók hozták le a geszti férfit a villámhárítóról A templomtornyot akarta megmászni egy férfi Somogy- gesztiben - tájékoztatták la­punkat. A villámhárítón kapaszko­dott felfelé a fiatalember, s a pénteki kaland alkalmával egészen hat méter magasságig jutott el. Az illető azonban ott maradt, s nem mozdult tovább. Pfeifer Péter, a megyei ka­tasztrófavédelmi igazgatóság ügyeletese közölte: a kaposvá­ri tűzoltók létra segítségével mentették ki a férfit szorult helyzetéből. Úgy tudjuk, a ko­rai kaland végén nem adott részletes magyarázatot tettére a „toronymászó”. ■ Harsányi Miklós IDŐJÁRÁS Indul a nagy Délutánra fogyasztó-show mérséklődik az Tizenkét kövér északi szél. Esőre ember, akik fölös nem kell számíta- kilóiktól fogyasz­ni. A hőmérséklet tós valóság-show­17 Celsius-fokig bán akarnak emelkedik. megszabadulni. ►16. oldal De mi ebben az Üzlet? ►ÍO. OLDAL

Next

/
Oldalképek
Tartalom