Somogyi Hírlap, 2005. március (16. évfolyam, 50-74. szám)

2005-03-01 / 50. szám

__ ■■ ■ jw^ ja ak a«a jraa aa ja m ja jf i MÁRCIUS A NYERŐ IDŐ! = Március 1-jétől 31-ig 25 karórát sorsolunk ki a Somogyi Hírlap előfizetői között 4»wngs\\\^ ^ « Mai nyertesünk: Császár László lengyeltóti előfizetőnk. Gratulálunk! H Nyereményét postán juttatjuk el. A sorsoláson minden előfizetőnk részt vesz! *00 EBB^JBS33M|^3^BEÍSBEIBEBBS33BSBEn Somogybán otthon vagyunk! ———__mmm—_—^ ^--------------------------------------------------------------------------------------------- www.somogyihirlap.hu ------------------------------------------------------------------------------------------­-------------------- +« , DEL-BALATON *B | \rfJ" Takarékszövetkezet somoevi mrbii s aBa dflk 'íffíií® |f *&%&* aví^'flrwn V NÁLUNK ezen a héten még elérhető! f|, K SS Kaposvár, Arany J. tér 9. JV dák és még 13 kirendeltségünkön. ^______5' XVI. ÉVFOLYAM, 50. SZÁM. ARA: 85 FT, ELŐFIZETVE: 61 FT KÖZÉLETI NAPILAP 2005. MÁRCIUS 1., KEDD ^^JUPOSVáRl! ( nnty zsm. Városi RSG Sportcsarnok ia:-xvft»r,r:.*&9|{ Eltűntek a vevőjelöltek Hetek óta nem jelentkeznek azok a vevők, akikkel Törőcsik Ferencné andocsi polgármester tárgyalt a múlt hónap elején az évek óta üresen álló és romló állagú egykori nagytoldi- pusztai kúria adásvételéről. Pedig lo­vas- és erdei iskola kialakításához, valamint állandó jellegű múzeum be­rendezéséhez vásárolták volna meg az egykori kúriát. A terv terv marad. 870 millió a Balatonra 870 millió forint felhasználása fölött rendelkezik 2005-ben a Balaton Fej­lesztési Tanács. Az összeg tíz száza­lékát zárolták az idei évi országos költségvetésről szóló törvény alapján, ennek föloldásáról először júliusban intézkedhet a Pénzügyminisztérium. Az egyik legfontosabb feladat a köz- munkaprogram végrehajtása. •<«? ^jfm - ; SOMQGYTARNÓCA ........2 ’ : MEGYEI KÓRKÉP 3 : : aktuális________á : KAPOSVÁR____________5 ID ŐJÁRÁS : HAZAI TÜKÖR__________6 Napszemüveg : Készség-------------2 ke ll j kék tükör______Jfl a b undához : SE2BI-------------1112 16. OLDAL : apróhirdetés____15 : KRÓNIKA____________16 VE GYE ÉSZRE! Vegye észre, amit nem lehet nem észre­venni! Ami megdöbbent, felháborít és elszomorít, például azt, hogy tízegyné­hány éves gyermekeink zsebpénzük egy részét - nagy részét? - cigarettára költik. A vasúti kocsiban, amelyikben utaz­tam, vágni lehetett a füstöt Fiatalok dohányoztak és kártyáztak önfeledten. A legidősebb sem látszott többnek 16 évesnél. Átnéztem a másik kocsiba, ugyanez volt a helyzet. Cigi, kártya Könyv sehol, tanulni elég az iskolában. Persze, cigit ma még mindenhol lehet kapni, minden élelmiszerboltban, tra­fikban, még cukrászdában is. Könyvet pedig csak könyvesboltban. Lehet, hogy itt valami nem stimmel? De az is lehet, hogy nem zsebpénzt kellene adni gyerekünknek, hanem könyvutalványt.. ? BÓDIS BERNADETT in in imi 9*770865 912022 0 5 0 5 0 Kalória-riadó az iskolákban táplálkozás Minden tizedik iskolás gyermek elhízott Szünetben a büfé előtt A nyalóka, a chlps és az édesség a slágertermék. A törvénytervezet ezeket kitiltana FOTÓ: LÁNG RÓBERT Czene Attila, Fábos Erika Az oktatási tárcánál olyan tör­vénytervezeten dolgoznak, amely kitiltaná az iskolákból az egészségtelen vagy magas kalóriatartalmú, de alacsony tápértékű élelmiszereket. így feketelistára kerülne a chips, a kóla, a cukrászsütemények, de a táplálkozási szakértők szerint a rántott húsos szend­vics sem gyerekeknek való. Az ötlettel elvben szinte mindenki egyetért. Az iskolá­sok között ugyanis évről évre több a kórosan elhízott gye­rek. Az óvodások közül min­den tizedik komoly súlytöbb­letet visz magával, s mire fel­nőnek, a férfiak 58, a nők 63 százaléka elhízott. Ha a rendeletet elfogadják, a mai kínálat alapján, szep­temberben az iskolai büfék túlnyomó része bezárhat. A somogyi büfések ugyanis azt mondják: a minimálbérnél alig valamivel nagyobb kere­set ugyanis éppen az egész­ségtelennek gondolt ételek és italok eladásából származik. A gyerekek inkább az egész­ségtelen élelmiszereket kere­sik. Ahol már most is van, fonnyad a gyümölcs, meg­romlik a joghurt, mert a diá­kok dolgozatírás előtt energi­át nyújtó csokoládét, unalmas órákra pedig ropit vásárol­nak. A szigorítás egyébként nem hazai találmány. Európa több országában már van tiltó­lista az iskolai büfékben, Franciaországban pedig a múlt tanévben egy hasonló, de jóval szigorúbb rendeletet fogadtak el. ►<*. oldal Üttorlaszok Somogybán is Útlezárásra kért engedélyt a Magyar Gazdálkodók és Gaz­daszövetségek me~0jBftlj**f gyei szervezete, j Vf"T P I Szabó Tamás 'UamabíM elnök el­mond- ^5g|| sok termelő ” nem tudott megjelenni a fővárosi orszá­gos tiltakozó megmozdulá­son, ezért helyi demonstráci­ót indítanak. Mintegy 120 traktor vonul pénteken 8-18 óra között félpályás útlezárás­ra Kaposvár és Káposújlak között, a kaposfüredi körfor­galomnál, Ráksi környékén, de lesz demonstráció az MVH megyei kirendeltsége előtt is. Régi személyivel Horvátországba Nagy László A Belügyminisztérium és a Külügyminisztérium közös ál­lásfoglalása alapján a magyar állampolgárok most már vala­mennyi érvényes személyi ok­mánnyal beléphetnek a Horvát Köztársaság területére. Bakonyi József, a pécsi határ­őr-igazgatóság sajtófőnöke el­mondta: a régi típusú, könyv­formátumú - Népköztársaság és Köztársaság címeres - és a két kártya típusú személyi iga­zolványt egyaránt el kell fogad­ják a határon. Lényeges, hogy a 14 éven aluliaknak természete­sen továbbra is útlevél kell, ha a déli szomszédainkhoz akar­nak utazni, függeüenül attól, van-e személyi igazolványuk. Hiába várnak internetre hátrány Cégek információ nélkül Strandmedencék víz nélkül F. Szarka Ágnes A vízforgatók hiánya miatt május elseje után az ÁNTSZ bezárathat 28 somogyi stran­dot. A határidőt egy 1996-ban született kormányrendelet írja elő, mentességet csak a gyógy­fürdők kaptak.- Tizenöt gyógymedencére kértek és kaptak felmentést - mondta Balogh Márta, az ÁNTSZ osztályvezetője -, ezek­ben a vizet naponta cserélni kell. Bebizonyosodott, hogy a gyógyvíz összetételét megvál­toztatja az oxigénes vízforga­tás, így ez nem megoldás. Minden medencénél elké­szültek a tervek, de pénzhiány miatt a kivitelezés több helyen is késik. Igáiban az uszoda vízforgatója április végére el­készül, ám a három gyermek- medencénél pályázati lehető­ségre várnak.- Ötmillió forintos támoga­tást kaptunk a 15 milliós beru­házáshoz - mondta Jakab Jó­zsef polgármester -, saját erő­ből a hátralévő vízforgatókat nem tudjuk beszereltetni. A Csokonyavisontán sincs az úszómedencének víz- H forgatója, más megöl- dás híján gyógyvíz- zel töl­tik fel. Csík László polgármes­ter szerint ez csak átmeneti megoldás, de a szükséges százmillió forintot nem tudják előteremteni. A kaposvári strandon 7 me­dencében nincs vízforgató. Frank József igazgató bízik ab- _ bán, hogy nem zárják be a strandot B - Még nincs végső ■ dátum. Mindenesetre jfl készül az új élmény- :|WfcL fürdő, ahol már |||k lesz vízforgató. A termálvízzel töltött medencékhez nem kell vízforgató ADSL-szolgáltatást Inkén. Az Informatikai és Hírközlési Mi­nisztérium finanszírozásában megvalósuló Közhálóprojekt keretében viszont a könyvtárban, az ál- , | talános iskolában r~r^sl óvodában idén ^ 1 áprilistól biztosíta­nak szélessávú hoz­záférést. Inkén ugyanis veze- v_ ték nélküli, ' GSM-rend­.......szerű a telefon. Ám az ADSL-szolgáltatáshoz való hozzáférést legkönnyeb­ben ott lehet megvalósítani, ahol van vezetékes alap­hálózat, vagy fajlagosan ki­sebb költséggel építhető ki. Varga Andrea- Hátrányos helyzetben van­nak az inkei vállalkozások, in­tézmények és magán- személyek, hiszen még mindig nem l BsJ**” -•f®| rendelke/­hozzáféréssel- állítja Rózsa \ mester. A keve- sebb információ anya- \ — gi veszteséget is okoz­hat. A lakosság az önkormány­zatot hibáztatja, pedig ők nem tehetnek róla. Lőrinc Tamás, a Matáv területi vezetője sze­rint egyelőre nem tervezik az

Next

/
Oldalképek
Tartalom