Somogyi Hírlap, 2006. augusztus (17. évfolyam, 178-204. szám)

2006-08-01 / 178. szám

flgyrajáró diákot várnak Míg a Balaton- parton és a me­gyeszékhelyen telt ház fogadja a kollégiumi szál- láskeresőket, másutt alig akad néhány vendég. ►2. OLDAL TARTALOM MEGYEI KÖRKÉP 2 NAGYKORPÁD 4 PANORÁMA 6 GAZDASÁG 8 ÉLETMÓD 9 SPORT 10 SOMOGYI GAZDASÁG 11 KÖRNYEZETVÉDELEM 13 KRÓNIKA 16 Robbantok nyomában jártak A terroristák robbantásainak turisták estek áldozatul, épületek dőltek rom­ba. Bulgáriában a feltételezett akciót követő mentésben somogyiak is segí­tettek. A tapasztalatokat jól tudják majd hasznosítani itthon is. ►a. oldal IDŐJÁRÁS .,-r% Ma délelőtt felhpsödés kezdő­dik. Délután a leg­magasabb hőmér­séklet 31 Celsius- fok lesz, de utána esőre, kezdődő le­hűlésre van kilá­tás. ► 16. OLDAL Csodaszer a sárgadinnye A sárgadinnye nemcsak finom, hanem rendkívül hasznos is. Szé­píti a bőrt, ráadá­sul természetes gyógyírként is számon tartják. ►9. OLDAL Hatvan éve fizetünk forinttal A világtörténelem legnagyobb infláci­óját követően, napra pontosan hatvan évvel ezelőtt váltotta fel a teljesen el­értéktelenedett pengőt a forint. Azóta folyamatosan veszít az értékéből, rövi­desen euróra cseréljük, ►a., 11. oldal VEGYE ESZRE Vegye észre, hogy „lejmolni” viccesen, ötletesen is lehet. S tán érdemesebb is. Óriás kerekű terepjáró állt meg utánfu­tóval a zamárdi strandnál, rajta két lu­xus motorcsónak; az Adriára tarthat­tak, talán csak megpihentek a Bala­tonnál egy rövid időre. Három egyete­mista a szuper csónakok tövébe ült, földre tett egy kalapot, s kiírta mellé egy táblára: „Mi is ilyenre gyűjtünk. ” Fél óra alatt sokan megálltak előttük, először eltűnődtek, majd a legtöbben mosolyogva zsebbe nyúltak. Annál is szívesebben tették, mert az adakozókat még borral is megkínálták az elmés fi­ák. Sokan elfogadták tőlük. Erőszako­san, tolakodóan is lehet kéregetni, meg így is. A motorcsónakra való pénzük persze aligha gyűlt össze, de az esti bulijuk legalább ingyen volt... (fi) jll Ilii Illllll! IINI1I1I 9770865 912022 06178 Napszúrást kap a termés légköri aszály A csapadékhiányt fokozza a rekkenő meleg Meztelen gyereke fotózott, rendőr vitte el a strandró bilincsbe verve Hektáronként 150 kilóval ke­vesebb kalászos termett a várt­nál, a homokosabb részeken tönkremennek a gyümölcsfák és rossz zöldségtermés várha­tó. Ez az elmúlt harminc év leg­pusztítóbb aszályának eddigi mérlege. Ha rövidesen nem enyhül az idő és nem érkezik sok csapadék, drámai helyzet állhat elő a mezőgazdaságban.- Júliusban - az átlagos 77,4 milliméter esővel szemben - csupán nyomokban és lokáli­san mértek csapadékot - mond­ta Varga Gábor, az FM hivatal vezetője. - A sokéves átlaghoz viszonyítva négyszer keve­sebb, tavaly júliushoz képest pedig hatszor kevesebb csapa­dék hullott. a zöldségtermesztők arra hívják fel a figyelmet, hogy nem lehet olyan gyorsan el­adni és feldolgozni a zöldsé­geket, ahogy azok érnek. Ezért várhatóan húsz százalékkal csökken a piacra kerülő zöld­A csapadékhiány önmagá­ban még nem lenne nagy prob­léma. Tavasszal ugyanis jóval több eső esett, mint szokott. Mindehhez azonban rekkenő ség mennyisége az idén. Ez drágulást okoz, annál is in­kább, mivel már most látszik: a zöldborsón kívül minden­ből kevés lesz Karfiol, spenót és uborka jóval kevesebb ter­mett, mint szokott. hőség társult. Az elmúlt har­minc év legmagasabb júliusi átlaghőmérséklete 20,4 fok volt, eddig. Az idén ez megdőlt és 24,8 fok körül alakult, ami első ránézésre nem nagy. De ha átlagban van ekkora elté­rés, az komoly hőmérséklet­különbséget takar. Konkrétan azt jelenti, hogy az elmúlt két hétben nem ment 30 fok alá a nappali hőmérséklet.- A légköri aszály sokkal ve­szélyesebb, mint amikor csak a csapadék kevés - mondta Var­ga Gábor. ►a. oldal Keddtől megközelítőleg hai minc százalékkal drágul vezetékes gáz ára. A rász< rulók kiegészítő támogatás igényelhetnek. Ezt csak a kaphatja meg, aki augusztu 15-ig elküldi kérelmét laki helye jegyzőjének. A Szociáli és Munkaügyi Minisztériur becslése szerint két-háron százezer háztartást érinthet kompenzáció. Mintegy kétszáz nem t; mogatott gyógyszer is drágáb lett mától. Átlagosan 20-3 forint a növekedés, ►s. OLD/ Csak cukorborsóból szedhető elég a kertekben Frankfurtba repül majd heti három járat Sármellékről Negyven ember kaphat munkát a bioerőműben Május óta tízezer utast szállí­tott London és a Balaton között a Ryanair. A Sármellékre érke­ző angol utasok legnagyobb ré­sze vakációzni érkezett a Bala­tonhoz vagy a környező gyógy­vizeket kereste fel. A FlyBalaton repülőtér bebi­zonyította, hogy felkészült to­vábbi nemzetközi járatok foga­dására. Október 31-től Frank­furtba indulnak menetrend szerinü gépek heti három alka­lommal, szintén a Ryanair légi- társasággal. Az új szolgáltatás­sal a számítások szerint a repü­lőtér forgalma további 40 ezer utassal nő, így 2007-ben már 80 ezer utasra számítanak Sár­melléken. ■ Fábos Erika Úszósiker a kaposvári Ferlindis Petra harmadik helyezést szerzett a Moszkvában rendezett junior uszonyos és búvárúszó világbajnokságon a 4x200 méteres uszonyos váltó tagjaként. A magyar válogatott öt somo­gyi tagja hétfőn délután érkezett haza az orosz fővárosból ►ÍO. OLDAL Újabb bioerőmű épülhet Nagy­atád környékén - tudtuk meg Ormai István nagyatádi pol­gármestertől. A várost megke­reste egy cég, amely a telepü­lés külterületén mezőgazdasá­gi melléktermé­keket, gabona- és repceszalmát hasznosító erő­művet építene.- Az üzem várhatóan há­rom év múlva kezdheti meg a termelést, akkor ötven MegaWatt áramot termel ma­jd - mondta Ormai István. - Az előzetes munkák, a hatás- tanulmányok elvégzéséhez a város képviselő-testülete hoz­zájárult. Ennek köszönheti en projektcég létesülhet, hog előkészítse Nagyatádon a 6, hektárnyi területet igényi erőmű megépítését. A negyven embernek műi kát adó létesí mény nem z; varja majd a 1; kők nyugalmá hiszen a városti távol eső része épül fel. Ráadi sül még a szállítások útvonal; is szabályozza az önkormán; zat. Az addigra vélhetően me; épülő, a várost elkerülő ut; használhatják majd az erőm; be érkező és onnan kijövő já művek. ■ Csikós Magdoln ■ Szalmával tüze­lik majd az erő­művet, amelyet 6,5 hektáron építenek fel. Rendőrök vitték el Kertész Gí bort, a Népszava fotóriportert a zamárdi strandról. A fotós a újság balatoni riportjához k< szített illusztrációkat, de kt szülő pedofilnak nézte, mei meztelen gyermekeiket fotó; ta, ezért rendőrt hívtak. A rendőrök anélkül, hogy helyszínen tisztázhatta voln magát a fotós, bilincsbe verté és elvezették. Mivel később k derült, hogy a balatoni felvéti lek egyike sem pornográf, a f( tóst elengedték. A Népszava az eset miatt Magyar Újságírók Országo Szövetségéhez (MÚOSZ) fői dúlt, tájékoztatták az illetéke ombudsmant is, és feljelenté; tettek. A Somogy Megyei Rei dőr-főkapitányság vezetője s< ron kívüli vizsgálatot rende el az eset kivizsgálására. Drágul a gáz és több gyógysze ára is elsejétől

Next

/
Oldalképek
Tartalom