Somogyi Hírlap, 2017. május (28. évfolyam, 100-125. szám)

2017-05-10 / 107. szám

16 SPORT Somogyi Hírlap 2017. MÁJUS 10.. SZERDA Bajnoki dobogóra álltak a budósok Szombathelyen kezdődik a bajnoki negyeddöntő Csak bravúrral lehet Hazai pályán is kikaptak a siófoki kosársulisok KARATE Tizennégy érmet nyer­tek a Balaton Budo karatékéi Százhalombattán a Fudokan országos bajnokságon. Huszon­öt egyesületből közel 350-en mérték össze tudásukat. Somo­gyi Péter tanítványai közül a 9 éveseknél Ligeti Ábel, míg all éveseknél Dömötör Marcell áll­hatott fel a dobogó tetejére. Leányok, 8 évesek, kata-ku- mite:...3. Farkas Alisha, 9 é., kumite:...3. Szappanos Lídia (mindkettő Balatonszárszó), kata-szivacs kumite:...3. Zrí­nyi Sára (Balatonfenyves). Fiúk, 8 é., kumite:...3. Ferbel Dominik (Fonyód). 9 é., kata: 1. Ligeti Ábel (Balatonföldvár), 2. Zrínyi Bálint (Balatonfenyves), kumite:...2. Ligeti Ábel, kata A csoport-kumite:...3. Farkas Christopher (B.szárszó). 10 é., kumite:...2. Drenkovics János, 11 é., kata: 1., kumite:...2. Dö­mötör Marcell (mindkettő Ba­latonfenyves). Gamos A. Elhunyt két kaposvári sportember GYÁSZOL a somogyi asztalite­nisz-társadalom: örökre ittha­gyott bennünket Háttá István és ifjabb Varga János. háttá ISTVÁN 66 évesen szív­elégtelenségben hunyt el. Meg­annyi serdülő és ifi megyei baj­noki cím birtokosa. Párosban Péter Aladárral ezüstérmet szerzett a vidékbajnokságon. 1978-ban lett a Kaposplast női csapatának a mestere, amely- lyel két évtizedet (1987-2006) húzott le az élvonalban. 1991- ben az ötödik helyen zártak, s indulhattak az ETTU Kupában. IFJABB VARGA JÁNOS - aki már három éve szklerózis mul­tiplex betegségben szenvedett - 53 éves volt. 1978 és 2000 kö­zött félszáznál is több megye­bajnoki címet gyűjtött be egyé­niben és párosban. Országos if­júsági ranglistaversenyt nyert egyéniben 1982-ben, a követ­kező két évben pedig ezüst- és bronzérmes volt. Tizennyolc évet húzott le az NB I.-ben. Fenyő G. ___________________________________HIRDETÉS Co rner pénzváltó @ Kaposvár, MoneyGmm. ca .. h o nemzetközi pénztranszfer I U U . I L- . Pénznem 1 egységre Vétel Eladás EUR 309,70 312,70 USD 283,20 286,20 CHF 282,20 288,20 ÉRVÉNYBEN: május 9. Közületeket is kiszolgálunk! Telefon: 82/312-951 www.cornergroup.hu Nyitva mindennap: 8-21 óráig BEFEKTETÉSIARANY-ÉRTÉKESÍTÉS meglepni a Falcót Fekete Ádám edző szeretne meglepetést okozni Fotó: Muzslay Péter Idén is bejutott az NB l./A csoportos férfikosárlabda bajnoki rájátszásba a Kapos­vári KK együttese, amely ez­zel teljesítette alapcélját. A somogyi alakulat hatodik­ként fejezte be az alapsza­kaszt, míg a középházi kö­zépszakasz küzdelmeit he­tedikként zárta. Ennek értel­mében a legjobb négy közé jutásért pályahátrányban kezdi a valamelyik fél harma­dik győzelméig tartó párhar­cot a Falco KC Szombathely csapatával szemben. Kun Zoltán zoltan2.kun@mediaworks.hu KOSÁRLABDA NB I./A CSOPORT, FÉRFIAK A kaposváriak első csa­pását szerdán 18 órakor Szom­bathelyen az Aréna Saváriában rendezik. Nagyon nehéz feladat vár a somogyiakra, tekintve, hogy a szombathelyiek igen kiváló for­mában vannak. Kiváló mérleg­gel léptek fel a tabella második helyére, így pályaelőnnyel raj­tolnak a negyeddöntő során. Rá­adásul korábbi szerepléseik so­rán soha nem nyertek még ti­zenhét hazai összecsapást zsi­nórban. Az eddigi rekordot az ezüstéremig jutó 2011/12-es Falco tartotta tizennégy hazai bajnokival.- Azok a szurkolók, akik ellá­togatnak a vasi városba a hely­színen a vendégpénztárban válthatják meg belépőiket - tájé­koztatta lapunkat Polczer Kata, a Kaposvári KK technikai veze­tője. - A szombati hazai mérkő­zéssel kapcsolatos fontos infor­máció, hogy sok vendégszurko­lóra számítunk, így ismét (a ZTE meccshez hasonlóan) két szek­tort (G és H szektorok) biztosí­tunk a vendégeknek. Ezzel kap­csolatban kérjük a saját szur­kolóink megértését! A verseny- szabályzat előírja, hogy a ven­dégcsapat mérkőzés előtti kéré­se esetén (...) a nézőtér legalább tizenöt (15) százalékos befogadó képességéig térítés ellenében a pályaválasztó köteles jegyet biz­tosítani. A G-szektorba vásárolt helyre szóló bérleteseknek az E és F szektorokban foglalunk he­lyet, a nem helyre szóló bérle­teseket kérjük, hogy lehetőség szerint az A-B-C-D szektorban foglaljanak helyet. Pénteken 16:30-17:30 között elővételben is megvehetik a belépőket a ka­Fodor Márton bízik csapatában Az idei menetelést a Kapos­vári KK együttesének kell megszakítania, ám ez csak bravúr árán valósítható meg. Egy biztos, itt már nincs ve­szíteni valója a somogyiak­nak, igazán felszabadultan kosárlabdázhatnak egy jóval esélyesebb szombathelyiek­kel szemben.- Voltak hullámvölgyeink, gödörben voltunk, ezt a kö­zépszakaszt el kell felejte­ni - nyilatkozta még a Pé­csi VSK-PANNONPOWER el­leni győztes meccs után Fo­dor Márton, a Kaposvári KK hátvédje.- Egy új bajnokság kezdő­dik, lehet hogy olyan energi­ák fognak felszabadulni, me­lyekről nem is tudtunk, és én ebben nagyon bízom. Na­gyon jó csapat vagyunk, re­mélem erre a play-offra ke­ményen összeszedjük ma­gunkat! posváriak a sportcsarnok jegy­pénztárában. Szombaton való­színűleg a sportcsarnokot a kül­ső munkálatok miatt már csak az oldalsó, parkolók felőli ka­pukon lehet majd megközelíte­ni, a portás bódé melletti fa ka­pu nagy valószínűséggel be lesz zárva. Kapunyitás: 17 órakor. Kérjük a szurkolóinkat, hogy lehetőleg fehér pólóban buz­dítsák a csapatot! Interaktív tollasórát rendeztek a városi sportcsarnokban Aranyemberektől tanulhattak TOLLASLABDA A Magyar Tollas­labda Szövetség immár máso­dik alkalommal rendezett in­teraktív tollaslabda-bemutatót a somogyi megyeszékhelyen, így népszerűsítve a sportágat. A Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola di­ákjai a Multi Alarm SE válo­gatott kiválóságaitól, így az öt­szörös bajnok Gradwohl Dáni­eltől, a négyszeres ob-aranyér- mes, Kaposváron dolgozó Bog­dán Nikolettől, valamint a jö­vő egyik legnagyobb ígéreté­nek tartott Perusza Zoltántól leshették el a fogásokat a váro­si sportcsarnokban. Fenyő Gábor A diákok vevők voltak az interaktív tollasórára Fotó: Lang Róbert Az örökös bajnok A tollaslabda-sportág egyik leg(el)ismertebb alakja Kapos­várról indult. A most 44 esz­tendős Bánhegyi Richárd - akkor már debreceni színek­ben - 2004-ben bő fél év alatt több mint 40 kiló súlyfölösleg­től szabadult meg (132 kg-ról indult...), hogy újra visszatér­jen a pályára és újra bajnok le­gyen. Akkor sokan megmoso­lyogták a válogatott sportolót, ám ő olyannyira komolyan vet­te, hogy a 25. aranyérmét is begyűjtötte, s ezzel örökös baj­noknak mondhatja magát. KOSÁRLABDA NB II., NYUGATI CSOPORT, FÉRFIAK: SIÓFOKI KOSÁRSULI-KOZÁR­MISLENY PETŐFI SE 58-80 (17-15,16-25,16-22, 9-18) Siófok, Krúdy Gyula Szak­képző Iskola, vezette: Szőcs, Rácz I. Siófoki Kosársuli: Kövér (23/6), Rácz A. (11/6), Czucz (11/3), Németh B. (6), Fogaras- sy (5/3), Visnyei (2), Lelkes (-), Czvik (-), Fejes (-), Horváth D. (-), Mekota (-), Barna (-). Edző: Edző: Pákozdi Zsolt. A férfikosárlabda NB II., Nyugati csoport állása: 1. Ri- csilla Sport - Hévízi SK (0.97), 2. PTE-PEAC (0.92), 3. Soproni Tigrisek KE (0.89), 4. Zalaeger­szegi KK (0.87), 5. Kozármis- leny-Petőfi SE (0.76), 6. Marcali VSzSE (0.76), 7. Dombóvári KSE (0.76), 8. Szombathelyi Egyete­mi SE (0.65), 9. Oroszlányi SE Lions II. (O.ól), 10. Dunaújvá­ros (0.53), 11. Siófoki Kosársu­li (0.53). Két vereséggel folytatta szereplé­sét a Marcali U14 KOSÁRLABDA U14-ES BAJNOKSÁG Hazai pályán folytatta a kor- osztályos bajnoki küzdelmeket a Marcali VSzSE fiú kosárlab­da-csapata.- Első meccsünket azzal a Bonyháddal játszottuk, akik­től eddig mindig szoros talál­kozón kaptunk ki - tájékoztat­ta lapunkat Magyar Viktor, a marcaliak edzője.- Nagyon rossz stílusban és hozzáállással kezdtük a mér­kőzést, ami borzasztó dobó­százalékkal párosult, így a fél­időt 10 pontos hátránnyal zár­tuk. A harmadik negyedben megmutatta a csapat, hogy tud küzdeni és végre bedob­tuk a helyzeteinket is. Sikerült megfordítani a meccset, átvet­tük a vezetést. A negyedik ne­gyedre meghatározó játékosa­ink dőltek ki mentális fáradt­ság és sérülés miatt. Emiatt nehéz helyzetbe kerültünk, de továbbra is jól küzdöttünk. Fontos pillanatban tudtunk kosarat dobni, amivel nyerhet­tünk volna, de a végén rádob­tuk a labdát, ami nem ment be, az ellentámadás után egy sze­rencsés hármassal kikaptunk. A Kanizsa elleni második mér­kőzésre több játékosunk is el­fáradt. A fiatalabbjaink pedig nem tudták felvenni a meccs ritmusát. Védekezésünk átjá­róház volt, amiből nem volt in­dítás kosarunk. Felállt véde­lem ellen pedig technikailag sokat hibáztunk. Bonyhádi KSE-Marcali VSzSE 61-59; Marcali VSzSE- Kanizsa KK 65-82. Kun Z. HIRDETÉS FÜSTÖLT DARABOLT COMB 29G0 Fi/kg helyett AKCIÓBAN RÉSZTVEVŐ MINTABOLTOK: Kaposvár. Szent l-Somssich sarok (Mérői Pékség) Kaposvár. Rippl-Rónai tér 2. (Somogy Üzletsor) Kaposvár. Baross G. u. 5-12. (Nagypiac. Régi Kaposvár Üzle' o • TT/ 1 Dcvcmiicuu. Somogyi Hírlap 2017. május 10-12 HIRDETÉS Megújult a Nemzeti Sport mobil alkalmazása Töltse le Ön is mobiltelefonjára! nemtetiL sport

Next

/
Oldalképek
Tartalom