Somogyi Hírlap, 2007. november (18. évfolyam, 255-279. szám)

2007-11-09 / 261. szám

4 MEGYEI KORKÉP SOMOGYI HlRLAP - 2007. NOVEMBER 9., PÉNTEK MI ÉRDEKLI? Télen is merülnek GULYÁS LÁSZLÓ őrnagy, ka­posvári tűzoltó: - A ziman­kó sem szegi kedvét a bú­várcsapatunknak. Bár ez az időjárás nem igazán kedvez a nyílt vízi merülésnek, azért idén sem mondunk le a szokásos jég alatt akci­ónkról. Ez az igazi próbaté­tel. Most is a gyékényesi bá­nyatónál tartjuk meg a gya­korlatot, feltehetően január­ban. A jövő héten újabb edzést hajtunk végre. Ezút­tal a kaposvári uszodát ke­ressük fel, ahol az 50 méte­res medencében egy külön pályán gyakoroljuk a men­tési technikát. Kezdetek óta tagja vagyok a csoportnak; kiváló a közösség. ■Emma Kaposvári Hospice-vezető nevit cindy, a Hospice-szol- gálat vezetője: - A szolgálat több mint tíz éve működik Kaposváron, nagy örömöm­re egy évvel ezelőtt a Fehér Liliom Hospice Alapítványt is létrehoztuk. Évente 70-80 utolsó stádiumban lévő da­ganatos beteget ápolunk. A haldokló testi fájdalmát le­het csökkentem, lelkét fel lehet készíteni a hosszú út­ra. Ám a halál még mindig tabu téma. Emiatt a beteg magányosan, fájdalomtól gyötörten hal meg. Mi sokat temetünk. Minden bete­günkkel egy kicsit megha­lunk. Minden cselekedetün­ket áthatja az a mély hit, hogy az emberi méltóság az utolsó pillanatig tart. Divatos bébi a pólyában gyermekvállalás Csak a pénz szab határt a szülői lelkesedésnek Az öltözködést nem lehet elég korán kezdeni. A somogyi bababoltok megannyi különleges kínálattal kecsegtetik a szülőket, és ők kapnak az alkalmon Altató mackó és hintás- zenés altató etetőszék, for- gó-zenélő a kiságy fölé. Ki tudja, mit meg nem ven­nénk az újszülöttnek. Meiszterics Eszter Bár a pólya és bölcső manapság már nem divat, a bababoltok tu­lajdonosai szerint semmi sem szabhat határokat a szülők vásár­lási kedvének. Az üzletvezetők azt mondják: gyakorlatilag bár­mit megvennének a tehetőseb­bek a csemetéiknek, ami érthető is, hiszen a családba érkező kis­babának mindenki szeretné meg­teremteni a tökéletes otthont és kényelmet. A gyermekvállalás azonban sokaknak pénz kérdése is. Átla­gosan ugyanis ötvenezer forin­tot kell költeni egy gyermek születésénél. Ebben az összeg­ben azonban nincsen még ben­ne a több garnitúra ruha, a táp­szer, a pelenkacsomagok és egyéb, mindennap szükséges eszközök. Somogybán az elmúlt évek­ben mintegy 1300 kisbaba szü­letett évente elsőszülöttként, és jellemzően egyre kevesebb csa­lád vállal második, még keve­sebb pedig harmadik babát. Horváth Violáéknál már bár­melyik pillanatban jöhet a baba. A kismama babonás, ezért még nem vettek meg mindent a kis jövevénynek.- A legfontosabbak, mint a kiságy és a babakocsi, meg né­hány ruhácska és a pipereholmi, már megvannak, de mivel nem nézettük meg, hogy kisfiú lesz-e vagy kislány, nem vettük meg a többi kiegészítőt - mondta bol­dogan a leendő anyuka a baba­boltban. Mivel az első gyerme­két várja, nem volt mit örökölni a testvérektől, viszont volt olyan ismerős, aki felajánlotta hasz­nált pelenkázóasztalát. Gerencsér Róbertné, az egyik kaposvári bababolt munkatársa azt mondta: egy kisbaba felsze­relésénél a babaágy, a babako­csi, a gyermekülés és az etető­szék a legdrágább holmik. Ezen­kívül persze számos luxuster­méket kínálnak a kismamák­nak. Ilyen az elektronikus steri­lizáló, a hintás-zenés altató etető­szék vagy a forgó-zenélő a kis­ágy fölé. Utóbbi a legkapósabb termék, a többi bőven kihagyha­tó a vásárlásból. Egyre többen költenek a biztonságra is, a ba­baőrzőre és a légzésfigyelőre az utóbbi években jóval nagyobb a kereslet. A bababoltok természetesen az anyukáknak is kínálnak szá­mos újdonságot. Az egyik leg­kedveltebb holmi az úgyneve­zett kenguru, amely hátizsák­szerű testre erősíthető táska, amiben a babát lehet cipelni.- Sokan ezt nagyméretű ken­dőkkel pótolják, ami viszont egy­Altató mackó, a legújabb luxustermék általán nem biztonságos, mivel nehéz megkötni úgy, hogy bizto­san ki ne csússzon a baba - ma­gyarázta az eladó. Szintén nép­szerű az eldobható papírbugyi, amelyet kifejezetten a szülés utáni, kórházban töltött napokra ajánlanak, továbbá szintén prak­tikus megoldás a melltartóbetét, amely a fehérneműt védi. A kismamák többségére egyébként az a jellemző, hogy ésszerűen gondolkodnak a kis­baba ruházkodását illetően, azaz nagy részük úgy véli: úgyis ha­mar kinövi a gyerek a ruhát és a cipőt. Ezért az ősszel-tavasszal meghirdetett bababörze nagy népszerűségnek örvend, itt ugyanis fillérekért lehet hozzá­jutni márkás, jó minőségű baba­ruhákhoz, bababútorokhoz, de még babakocsikhoz is. A babaholmik ára Kiságy: ____________15 000-70000 Pelenk ázó: 5000-30000 é Babakocsi:_______15000-200000 1 Etetőszék: __________8000-50000 5 Gye rekülés: 15000-50000 | Rugdalózó: ~ ~ 2000-6000 í Bundazsák:___________6000-7000 2 Cumisüveg:____________1500-3000 | Pelenka (havi adag): 5000-8000 I Árak forintban tól-ig a bababoltok egyik legnép­szerűbb új terméke egy plüss- mackó, amelyben hangleját­szó berendezés van elrejtve, ez­által a maci olyan hangot ad, amilyet a csecsemő hallott az édesanya méhében. A szakem­berek úgy vélik, hogy nemcsak az anyukák számára trauma a szülés, hanem a kisbabák számára is a születés. Ezért a hangok lejátszásával könnyeb­ben meg lehet nyugtatni és korty- nyebben az új környezethez le­het szoktatni az anyaméhből kikerült újszülöttet. Az isme­rős hangok ugyanis biztonság- érzetet adnak a babának. Vagyonőrök is vigyáznak a somogyi postások biztonságára A posta fokozott biztonsági in­tézkedések mellett csütörtöktől megkezdte a novemberi nyugdíj­járandóságok kézbesítését. La­punk úgy tudja: Somogybán a 60 legveszélyesebbnek ítélt kéz­besítőjárásban vagyonőrök, pol­gárőrök kísérik a Magyar Posta (MP) munkatársait. ■ A határőrség munkatár­sai is figyelemmel kísé­rik a kézbesítőket.- A postások novemberben a rendszeres havi járandóság mellett a 13. havi nyugdíj máso­dik részletét, valamint a nyug­díjemelés visszamenőleges ősz- szegét is kézbesítik a nyugdíja­soknak - számolt be Tomecskó , Tamás, az MP szóvivője. Hozzá­tette: a postások védelméről a rendőrök mellett polgárőrök és vagyonőrök is gondoskodnak. A határ közeli településeken pe­dig a Vám- és Pénzügyőrség, va­lamint a Határőrség munkatár­sai is figyelemmel kísérik a kézbesítőket. A szóvivő kitért rá; a lakos­ság segítségét is kérik. Az ügy­felek ébersége ugyanis számos esetben megakadályozta a pos­tások elleni támadást. Kérdésünkre - miszerint ez­úttal mekkora összeget kézbe­sítenek - Tomecskó Tamás nem kívánt tájékoztatást adni. ■ Harsányi Miklós Tavasszal rózsába borul egész Várda Már készülnek a virágágyások Várdán annak az ötszáz tő rózsá­nak, amelyet Tóth István szőregi vállalkozó ajánlott fel a somogyi település számára. Ahogy azt ko­rábban megírtuk: hetedik alka­lommal tüntették ki a falut a Vi­rágos Magyarországért Mozga­lom díjával kiváló településszépí­tő tevékenységéért Varga András polgármestertől megtudtuk: a ki­tüntetés mellé különdíj is járt, a rózsa hazájának nevezett dél-al­földi település egyik vállalkozója ajánlotta fel a rózsatöveket. A ker­tészek már elkezdték a munkát, 400 tőből ültetnek rózsaligetet a bekötőút mentén. ■ M. E. Márton-napi libanapok és új bor bemutató I * Balatonszemesen a Kistücsök étteremben november 8-11-ig Libaétel specialitások, Magyarország vezető pincészeteinek 2007-es újbor bemutatója. Asztalfoglalás: 84/360-133 __ _______ A Somogyi Hírlapot már e-mailen is megrendelheti! E mail címünk: somogy.terj@axels.hu Ingyenesen hívható telefonszámunk: 06-80 200-434 ^■ríbiik martOIHiapi agyagllDa. A kaposvári Együd Árpád Művelődési Házban dol­goznak a natúrmontázs-készítő szakkör tagjai. Ferencné Fogarasi Éva ve­zetésével olyan tárgyakat készítenek, amelyek ünnepekhez, jelesebb na­pokhoz is köthetők. Most a Márton-napi libát formázzák agyagból, papír­ból, szövetből, a ianylibák fejére kendő, a fiúkéra csákó kerül Cigányzene mellett vigadna a Somogyért- Elvitathatatlan tény, hogy a ci­gányzene szerves része volt a ma­gyar és a nemzetközi kultúrának. A szórakozóhelyekről azonban szinte eltűntek a klasszikus ci­gányzenekarok - állapította meg Gyenesei István, a Somogyért el­nöke csütörtöki sajtótájékozta­tóján. - Ennek elsősorban nem anyagi okai vannak. Kevesen ta­nulnak cigányzenét, emiatt nem alakulnak zenekarok. Egy svájci állampolgárságú, magyar szár­mazású üzletembernek is feltűnt ez. A neve elhallgatását kérő me­cénás anyagilag is támogatná egy zenekarra való rajkó képzését. Ehhez a Somogyért egyesülettől kért segítséget. Az elképzelések szerint első­sorban roma származású, zenei alapismeretekkel rendelkező fia­talokat keresnek, alak zenekart alkotnának. A svájci üzletember jóvoltából öt hangszeren - hege­dű, cimbalom, bőgő, brácsa és klarinét - tanulhatnának a bu­dapesti Tálentum Alapítvány is­kolájában. Ez az intézmény a raj­kózenekar tagjainak képzési he­lye is. A fiatalok kollégiumi elhe­lyezés mellett részesülnének az általános vagy középiskolai és zenei képzésben.- A mecénás egyetlen kérése, hogy a zenekar évente három­szor a nagyközönség előtt mu­tassa meg, hogy mennyit fejlő­dött - tette hozzá Gyenesei Ist­ván. ■ F. Szarka Ágnes

Next

/
Oldalképek
Tartalom