Somogyi Hírlap, 2017. április (28. évfolyam, 77-99. szám)

2017-04-01 / 77. szám

KÖZSZOLGÁLATI TÉR •MPOSVto* 2017. ÁPRILIS 1., SZOMBAT • XXVIII. ÉVFOLYAM, 77. SZÁM. ÁRA: 185 FT. ELŐFIZETVE: 126 FT www.sonline.hu ' Mas*»***«*/ MRSIONlBMOH Veresse <■ ai átusoknau KUPON SZERETNE NAGY KEDVEZMÉNNYEL SZŐNYEGET VÁSÁROLNI? kővetkező lapszámunkban uponunkat! A részleteket Ija a kuponszelvényen. EGY PERCBEN Kigyulladt egy autóbusz SÁNTOS Tűz keletkezett egy távolsá­gi autóbusz motorterében pénteken reggel a 66-os főúton, Sántoson. Az utasok elhagyták a járművet. A sofőr keze az oltás során megsérült, ezért hozzá mentőt hívtak. Az utasok nem voltak veszélyben, őket mentesítő já­rattal szállították tovább. A füst ke­letkezésének okát vizsgálják. H. M. Kötözött sonka a húsvéti sláger DUNÁNTÚL Szélesebb termékválasz­tékkal és drágább sonkával jön az ünnep. Az elmúlt egy évben az alap­anyagok és a termelési költségek drasztikus emelkedése miatt a mi­nőségi és a prémium füstölt termé­kek ára idén tizedével nő p- 7 Itt a nemzeti konzultáció A kék menet üzeni: egyre több a beteg KAPOSVÁR A kutatások szerint nyolcszorosára nőtt az autisták száma Magyarországon. Nem beszélünk róluk eleget és nem figyelünk rá­juk eléggé - hangzott el az autizmus világnapjához kapcsolódó kaposvári felvonuláson. Kék lufikkal és szalagokkal hosszú sorban sétál­tak végig pénteken gyerekek és idősebbek a belvároson, hogy felhívják a figyelmet a betegségre és főképp a betegekre. Fotó: L. R. ► 3 HIRDETÉS TÖBBET ADUNK! NYEREMENYJATEK A 6. OLDALON! Hét év börtön a molesztáló rendőrnek BUDAPEST A Fővárosi ítélő­tábla tíz év fegyház helyett hét év börtönre csökkentet­te az 52 éves K. József, volt rendőr alezredes büntetését, melyet kiskorúak veszélyez­tetése, szexuális kénysze­rítés, és szexuális erőszak bűntette miatt róttak ki rá. Kaposváron elsőfokon 10 év fegyházat és 10 év köz­ügyektől eltiltást kapott a szekszárdi férfi, aki meg­előzési és drogprevenciós előadásokat és táborokat tar­tott. A vád szerint ilyen al­kalmakkor élt vissza hatal­mával, illetve befolyásával, és cselekedeteivel megvaló­sította a „fiatal-, illetve kisko­rú lányok sérelmére elköve­tett kiskorú veszélyeztetése, valamint nemi élet szabad­sága és nemi erkölcs elleni bűncselekményeket”. ► 3 BUDAPEST A nemzeti konzultációs ívek péntektől kezdtek megérkezni a háztartásokba. ► 9 Jó reggelt! D igitális sírkövet fejlesztett ki Szlovéniában egy temetkezé­si vállalat és a maribori mű­szaki egyetem. Hagyományos már­vány sírkőre hasonlít, ám ha valaki megközelíti a síremléket, a mozgás- érzékelők életbe léptetik a számító­gépet, amely levetíti a benne tárolt digitális információkat. Ezeket még maga az elhunyt vagy halála után a családtagjai töltöttek fel. Sokkal több információt jelenít meg, mint egy régi sírkő, amelyen a legtöbb esetben csak az elhunyt neve, a szü­letésének és a halálának dátuma szerepel. A kifejlesztői szerint a digi­tális kor számos új lehetőséget biz­tosít az élet után is. De feltámaszta­ni nem fog bennünket. K. G. Minden második adóbevallást módosítanak BUDAPEST Az adóhivatal sa­ját fejlesztésű e-szja-rend- szerének március 15-i indu­lása óta eltelt két hétben kö­zel negyedmillióan nézték meg a bevallási tervezetü­ket. A NAV tájékoztatása sze­rint az szja-bevallásdkat ed­dig már több mint 241 ezer adózó nézte meg, és közü­lük mintegy 199 ezren be is küldték már a NAV-nak. Az adóhivatalnál azt is közöl­ték: csaknem minden máso­dik tervezeten módosítottak valamit az adózók. ► 7 Jógázó apróságok SOMOGY A jóga nem csak felnőtteknek való, egyre nagyobb népsze­rűségnek örvend az úgynevezett törpjóga megyeszerte. Sok egész­ségügyi probléma előzhető meg ezzel. Fotó: Lang Róbert ► 6 Fél évszázad után fészket rakott újra a bíbic Somogybán SOMOGYFAJSZ Több mint fél évszázad után újra fészket ra­kott a bíbic Somogyfajszon. A költöző madár nemrég érke­zett Afrikából a somogyi te­lepülés halastavaihoz. A So­mogy Természetvédelmi Szer­vezet vizes élőhely rekonst­rukciója sikeres, a bíbicen kívül egyre több költözőma­dár talál otthonra a tavaknál. - A tocsogókba rakja a fészkét a bíbic, több mint 50 év után idén először jelentek meg ná­lunk - mondta lapunknak Tö- mösváry Tibor, a Somogy Ter­mészetvédelmi Szervezet el­nöke. - Az első madarak már­cius elején érkeztek és már kö­rülbelül tíz pár rakott fészket a területen, s várhatóan ápri­lis végén, május elején kelnek ki a kismadarak. A múlt század közepén még szinte minden faluban volt ki­sebb legelő, kaszáló vagy rét, ami kedvelt helye volt a bíbi­ceknek. A legelő állatok eltű­nésével ezek a madarak kiszo­rultak a falvakból és rákény­szerültek arra, hogy szántóföl­dekre fészkeljenek. ► 5 PROMÓCIÓ <tqm1L­770865 912060 1 7 0 7 7 SZERKESZTŐSÉG: E-mail:sonline@sonline.hu OLVASÓSZOLGÁLAT 20/9689-444 TERJESZTÉS 8-16 óráig - kézbesítéssel kapcsolatos problémák esetén 40/510-510 HIRDETÉS 8-16 óráig - ha hirdetni kíván lapunkban, ezt a számot hívja 82/528-113 MA HOLNAP 22 21 # Egész nap ragyogóan napos, száraz idő várható. Több helyen megélénkül a DK-i szél. 19-22 fok vár­ható délután. ► 13 Boldog névnapot kívánunk Hugó „ nevű olvasóinknak! 4 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom