Somogyi Hírlap, 1992. június (3. évfolyam, 128-153. szám)

1992-06-01 / 128. szám

SPORTMAGAZIN A. 11 ----------12-------------13. OLDALON III. évfolyam, 128. szám Ára: 9,60 Ft KÖZÉLETI NAPILAP 1992. június L, hétfő ENSZ-BT TILALOMCSOMAG Embargó kis-Juaoszlávia ellen Ellenzéki bojkott mellett kezdődtek a parlamenti választások Belgrádban— Magyar kormánnyilatkozat a délszláv válságról Élmények földön és a levegőben Fokozott ellenőrzés az utakon Kicsit lassabban! „Ugrott” a rendszámtábla Göncz Árpád Kisvárdán Göncz Árpád, a Magyar Köztársaság elnöke Kisvárda vendége volt a hétvégén. Részt vett a település önkor­mányzati képviselő-testületé­nek ünnepi közgyűlésén. A tanácskozáson fogadták el és írták alá Kisvárda és az erdélyi Kézdivásárhely közötti testvá­rosi szerződést. izraeli büntetöakció : Az izraeli légirő gépei teg­nap megtámadták az Iránba- rát Heszbollah-szervezet ke­let-libanoni állásait. Egy, a Szí­riái határtól öt kilométerre fekvő települést lőttek. Ezzel egyidejűleg két izraeli helikop­ter a Heszbollah vezetőinek li­banoni házaira nyitott tüzet. Eszperantisták közgyűlése A Magyarországi Eszpe­rantó Szövetség szombaton tartotta éves közgyűlését Bu­dapesten. A tanácskozás ke­ltében a résztvevők megem- ékeztek a MESZ megalakulá­sának kilencvenedik évfordu- ójáról. — A fokozott közúti ellenőr­zés elsősorban az üdülőöve­zetekre, a népszerű kirándu­lóhelyekre vezető főútvona­lakra, utakra összpontosul — mondta Sinkovics Ferenc őr­nagy, a megyei rendőrkapi­tányság közlekedési osztály- vezetője. — A cél az elmúlt időszak elkeserítő baleseti helyzetének a javítása. A fo­kozott ellenőrzés főként a durva szabálysértések — gyorshajtás, szabálytalan elő­zés, az elsőbbségi jog elmu­lasztása, s kiemelten az ittas vezetés — ellen irányul, s mindaddig tart, amíg a bal­eseti helyzetben nem lesz mérhető javulás. (Folytatás a 3. oldalon) Szabad­kőműves-díj Horn Gyulának A német szabadkőművesek humanitárius nagydíjával tüntet­ték ki Frankfurtban Horn Gyula volt magyar külügyminisztert — jelentette be a „Szabadkőműves páholy az egységért”, amely „Építsünk hidakat!” mottóval most ünnepli fennállásának 250. évfordulóját. (Folytatás a 2. oldalon) Végétért a kanizsai menedzserkonferencia Ukrajna jelentős kedvezményeket ígér Magyarország több okból is kulcsállam az ukrán gazdaság számára. Először is stratégiai jelentőségű hidat jelent Ukrajna nyugat-euró­pai külgazdasági kapcsolatainak fejlesztésé­ben. Ugyanakkor jó ideig szükség lesz a ma­gyar élelmiszeripari termékekre és az ukrán agráripar fejlesztésében való magyar részvé­telre. Többek között erről szólt a nagykanizsai menedzser konferencia zárónapján, szomba­ton Szvjatoszláv Bulah, az Ukrán-Magyar Ke­reskedelmi Ház Rt ügyvezető igazgatója. (Folytatás a 2. oldalon) A Vállalkozók Pártjának kongresszusán Ismét Zwack Pétert választották elnöknek A Legfőbb Ügyészség nem indít keresetet a Vállalkozók Pártja ellen, mivel tájékozódó vizsgálata alapján úgy döntött, hogy a műkö­dés kapcsán felmerült hiányosságok párton belül rendezhetők. Az ügyészségi vizsgálatot Oláh Imre, a párt korábbi megbízott elnöke és Kőhalmi Sándor, ex-ellenőrzőbizottsági elnök kezdeményezte, mivel véleményük szerint törvénysértő módon történt Zwack Péter el­nökké választása, valamint a párt alapszabá­lyának tavaly júniusi elfogadása. (Folytatás a 2. oldalon) Díj­ugratók viadala Dél-Magyarország legki­tűnőbb díjugratói adtak egymásnak randevút a hétvégén a Pannon Agrár- tudományi Egyetem lo­vaspályáján. A területi vi­adal második fordulóján a Kiskuhalasi Határőr Dózsa lovasai szerepeltek leg­jobban, de a házigazda kaposvári Gazdász ver­senyzői sem maradtak érem nélkül. Tudósításunk a 12. oldalon. (Fotó: Kovács Tibor) Jó időben színes prográmok — Vetélkedők és bemutatók Kaposújlakon Miután a szovjet típusú gép, fedélzetén egy magyar szár­mazású amerikai pilótával egy villámgyors „lecsapásból”, függőleges emelkedésbe ment át, a közel állók már-már lehúzták a fejüket, hogy kivéd­jék a géppel való találkozást. A bátrabbak maguk is beülhet­tek a repülőbe és a pilóta a (Fotó: Kovács Tibor) levegőben mindent megmuta­tott, amit a JAK-típusú gépe tudott. A kevésbé merészek­nek maradt a dömperverseny, a repülőgépmodell-bemutató és a zsákbanfutás. (Folytatás a 3. oldalon) Új díszkút a Mátyás emlékműnél Díszkúttal bővült a hétvégén fel. Melocco Miklós alkotásával a székesfehérvári Mátyás ki- méltó emléket állított a huma- rály emlékmű. Az uralkodót és nista uralkodónak Székesfer- a hét szabad művészetet ábrá- hévár, az a város, amely koro- zoló kompozíció egy részletét názásának. fényes esküvőjé- 1990-ben, Mátyás király halá- nek, temetésének a színhelye Iának 500. évfordulóján avatták volt. Albán menekültek a paradicsomos kamionban Kimle térségében szomba­ton felborult egy Németor­szágba tartó, paradicsomot szállító albán kamion. Veze­tője a szembejövő forgalmat előző jármű elől tért ki, lehú­zódott a pályáról és a gépko­csi az útpadkán felborult. A szerencsétlenség folytán de­rült fény arra, hogy a paradi­csomos rekeszek között kiala­kított szűk helyen tizenkettő felnőtt és egy gyermek bújt meg. Valamennyien albán ál­lampolgárok. A baleset következtében egy menekült súlyos, hat könnyű sérülést szenvedett. A súlyos sérültet a győri kórház baleseti osztályán ápolják. Az azonnali hatállyal életbelépő tila­lomcsomag csaknem teljes kereske­delmi embargót és az olajszállítások leállítását irányozza elő. Emberiességi szempontból csupán az élelmiszerek és gyógyszerek képeznek kivételt. A MÁV nemzetközi személyforgalmában egyelőre nem érezhető az ENSZ Biz­tonsági Tanácsa által elfogadott, Szerbia és Montenegro elleni átfogó embargó hatása. (Folytatás 2. oldalon) Az ENSZ Biztonsági Tanácsa szom­baton este New Yorkban átfogó meg­szorító intézkedéseket hozott Szerbia és Montenegró ellen. A határozatot 13 szavazattal hozták, Kína és Zimbabwe tartózkodott a szavazástól.

Next

/
Oldalképek
Tartalom