3. oldal, 1173 találat

Találatok

201. 2006-09-09 / 212. szám
[...] JÓZSEF 32 éves korában elhunyt Kérése szerint szűk családi körben csend­ben [...] szívvel tudatjuk hogy DR DEÁK ISTVÁN szemorvos 66 éves korában elhunyt [...] Köszönetet mondunk mindazok­nak akik ANNUS ISTVÁN temetésén megjelentek gyá­szunkban osztoztak 14994801 [...] juk hogy drága szerettünk BUDA ISTVÁN szegvári lakos 87 éves korában [...]
202. 1958-06-26 / 149. szám
[...] előrehaladásukkal Nóvák Szilveszter if­júmunkás Zemkó István technikus is jó vitorlázó Kun Ottó Ifjúmunkás és Mol­nár István pedig a bátor ejtőernyősök közül [...] a Kon art munkaba lepek Kerese­ Igen Mi is érdeklőd zervgyárban [...]
203. 1927-02-06 / 29. szám
[...] A megbilincseli ember Halálozás Kozma István volt máv műhely­főnök nvug főfelügyelőt [...] 8 Faúr Kornél 10 Oltovay István 15 és dr Máchánszkv László [...] ren­dez Ai ünnepi beszédet Rákos István az orszá­gos Eötvös alap elnöke [...] hogy Felsőta­nya lakosságának egyelőre kél kérése van a város­hoz Az egyik [...]
204. 2002-08-21 / 194. szám
[...] téren a városháza előtt valamint István király és Gizella szobránál tartották [...] Hagyományőrzők után a Szé­chenyi téri István király és Gizella szobrához vonult [...] államalapítás ünnepe A polgármester hangsúlyozta István király művét siker ko­ronázta hiszen [...] szervezők és a tulajdonosok ha­tározott kérése ellenére is meg­mászták a matuzsálemeket [...]
205. 1939-04-26 / 94. szám
[...] elő A zöldségesek és virágárusok kérése indokolt A város egy fillérrel [...] jeggvel Jurik Ica és Szabó István bucsufellép­tével Kedden délután Erzsébet Kedden [...]
206. 1992-12-11 / 291. szám
[...] alapján voltak kénytelenek megtenni Szalai István az elbocsátás óta elmaradt munkabérét [...] konkrét számok közlésé­től az edző kérése miatt elte­kintünk A munkaügyi bíróság [...] múlik A já­tékvezetőket diszponáló Zsemberi István a II Kórház mindenben segítő [...] MOI rviz Férfiak 1 Mészáros István MOL Petrol S 2 Ko­vács [...]
207. 1941-01-14 / 10. szám
[...] pénztári jelentést ismertette dr Gyuris István ipartestületi titkár Az el­nöki előterjesztések következtek ezután amelyek­nek során Gyuris István bejelentette hogy az iparosbálat február [...] miniszter az ipartestületi elnökségnek azon kérése ügyében is amely a Szegeden megindítandó építkezésekkel kapcsolatos Gombos István a varrókészletek beszerzése ügyében kórt [...]
208. 1921-04-12 / 83. szám
[...] csak szövetkezetekről beszélt Az a kérése hogy a pénzügyminisz­ter régebbi ígéretéhez [...] a kongresszus egyhangúlag elfogadott Horváth István az OMKE titkára az o [...] án Dr Balkányi Kálmán Kószó István képviselőt Ottovay Károly Sándor Pál [...] Miksa felszóla­lása után dr Kószó István nemzet­gyűlési képviselő emelkedett szó­lásra Nagy [...]
209. 2005-10-27 / 252. szám
[...] teljesít­mény hiszen Benyik Györgytől Fried Istvánon át Sző­nyi György Endréig az [...] és egyéb szolgáltatással kapcsola­tos információ kérése közüzemi szerződés adatváltozásainak bejelen­tése szabálytalan [...]
210. 2007-12-06 / 284. szám
[...] mondta hogy határozatukat a Fidesz kérése ellenére csütörtök reggel még nem [...] KOVÁCS ANDRÁS LÉVAY GIZELLA SZÁVAY ISTVÁN Képszerkesztő JAC 0 B GÁBOR [...] Kft tagja Ügyvezető igazgató SZAMMER ISTVÁN Chevrolet Rupesky 6728 Szeged Fonógyári [...]
211. 1955-07-30 / 178. szám
[...] a szegedi ter­melőszövetkezetek tagjainak régi kérése a város termelő­szövetkezeteinek földjeit nyilvánítsák [...] hét­holdas dolgozó paraszt 683 Papdi István hatholdas dol­gozó paraszt 587 kiló [...] számos képvise­lője Az avatóünnepséget Román István az Erőmű igazgatója nyitotta meg [...]
212. 1917-09-04 / 205. szám
[...] és Társai 2 725 Tambrik István 2 706 Kátay István 2 577 dr Rés a [...] talán még soha Az egyet­len kérése a két egyesületnek az a [...] kabátok stb 1 isztelettel Zsoinay István divatterem tulajdonos Szeged Széchenyl tér [...]
213. 1930-10-17 / 234. szám
[...] Fenyő Mátyás Gál Miksa Gombos István dr Gróf Árpád Grosz Marcel dr Grűner István Holtzer Ti­vadar Horváth József Iritz [...] I ajos Farkas János Forgács István Gönczi Károly dr Hajnal István Horváth István Hulmann András Hunyadi Vas Gergely [...] el kihágást Szövetkezeti gyűlésekre engedély ké­rése nem szükséges sőt a Szegedi [...]
214. 2009-11-03 / 257. szám
[...] 67 éves korában elhunyt Hamvait kérése szerint elbúcsúztattuk Emlé­ke mindörökké szívünkben [...] szívvel tudatjuk hogy szerettünk MÓNUS ISTVÁN Hódmezővásárhely Károlyi utcai lakos 52 [...]
215. 1995-05-23 / 119. szám
[...] nem tart igényt 1514 Báthori István te­mesi ispán és Csáky Miklós [...] vármegye szétverik Dózsa seregének Balogh István deák vezette előhadát Bornemissza Já­nos [...] az ellent­mondásokon Az ügyésznő to­vábbi kérése javaslata döntse el még ma [...]
216. 1937-06-19 / 137. szám
[...] Németországban tar­Iczkodutt le Hitler többszöri kérése ellenére se fogndla őt Bécsben [...] tességekröl szóló pénzügyminiszteri jelentés Farkas István szólt hozzá a Jelentéshez és [...] üdvözöllo a katolikus világsajtót Strauss István beszélt ezután Követelte bogy a [...]
217. 1935-08-29 / 193. szám
[...] szabadságol a fő­parancsnok megkapta Halász kérése az hogy a közgyűlés mond [...] Bubinstein Erna Tolnay Edith Békássy István Feleky Kamill D Arrigö Korné [...]
218. 2003-04-23 / 94. szám
[...] vette ám H nét határozott kérése ellenére egyetlen szakértő sem vizsgálta [...] voltak a ma­guk módján Andrejcsik István operaénekes szerint a többtagozatú szegedi [...] felkért szakértő zsűri tagjai Iglódi István Me­rényi Miklós Gábor Konter László [...] önkormányzat maxi­mális támogatását Ifi Lajos István a színházi ze­nekar titkára úgy [...]
219. 1941-07-05 / 151. szám
[...] bajtársiasságnak és a vitézségnek Szabó István az egri 60 közös gyalogez­red [...] szakasz háromnegyed része hála Szabó István önfeláldozásának és hősi ességének megmenekült [...] Kul­turbund diszszakasszal vonult fel Tnrme­zev István községi főjegvző és Tfllgvessy Lajos [...] Mi 5 X A BEAC kérése a SzVSE hez Pénteken le­velet [...]
220. 1997-08-27 / 199. szám
[...] közelmúltban megrendezett szentesi I Szent István Nemzetközi Judo ku­pán Az 1988 [...] A tréner Molnár Csaba külön kérése volt hogy a szegedi megmérettetésen [...] voltak a rendez­vénynek dr Szalay István polgármester és dr Tóth László [...] küzdőtéren lépjen pályára Dr Szalay István a békés megoldás híveként szólt [...]
221. 2009-11-24 / 275. szám
[...] sem hajlandóak hogy a laborosok ké­rése szerint letegyék odakint a kabátot [...] mie­lőbb kikecmereg tisztelettel üd­vözli Nikoiényi István KAPCSOLATOK DELMAGYAR HU SMS 30 [...]
222. 1929-09-12 / 206. szám
[...] Előadók Szűcs Imre gazdálkodó Gombos István Hodács Antal Dobó János és [...] a küldöttséggel hogy az alsótanyaiak kérése valószínűleg teljesül x Békeidők Del [...]
223. 1990-11-23 / 297. szám
[...] vagy ültetvé­nye van belátja hogy kéré­se irreális Viszont ha az el­utasítás [...] községekben lakó kisgaz­dapártiakból sőt Pintér Ist­ván képviselő is megjelent körükben mondván [...]
224. 1914-05-15 / 113. szám
[...] fortén t a női választójog kérése miatt A z ülésen ugyanis [...] el sek és tisztelgett Tisza István gróf mim 8 tereLnöknél majd [...]
225. 1921-01-05 / 3. szám
[...] az összehívást amihez 40 képviselő kérése szükséges A kormányzópártban tegnap este [...] vád alá helyezik e Friedricb Istvánt BUDAPEST jan 4 Saj tud [...] ügyében ad e vádiratot Friedrich István ellen Dr Szilassy Pál és [...]
226. 1992-12-19 / 298. szám
[...] fo­rintra van szükség külön­ben Amennyiben kérése nem teljesül más eszközök­höz folyamodik [...] Esztergom megyei Ászár községben Gyü­gyei István gazda aki nemrégiben lépett ki [...] méteren át magával vonszolta Gyügyei István ennek következtében olyan súlyos sérüléseket [...]
227. 1938-10-05 / 214. szám
[...] ik abban bogy a kiscgyesülctek kérése meghallgatásra talál Budapesti értéktőzsde zárlat [...] kör­út 55 II 8 SzAlt Ist­ván körű l III 5 Telefonszám [...]
228. 1926-02-04 / 27. szám
[...] kiküldölt parla­menti bizottságra bizta Rakovszky István ér­Az indemnitás Miután Scitovszky elnök [...] Viczián az índemnitást elfogadja Rakovszky István a frankügy parlamenti tárgyalásinak elhalasztását kívánja Viczián után Rakovszky István emelkedik nólásra A Ház feszült [...] tartózkodjék az erős kl­fejezésektől De kérése van a többiégne ii Ni [...]
229. 1928-01-28 / 23. szám
[...] isko ai épilkezásek Dr Petróczy István miniszteri tanácsos pénteken Szegeden járt [...] Nem való­színű hogy a kurzuslap kérése meghallgatásra találjon a torony alalt [...]
230. 2008-05-16 / 113. szám
[...] rendeztek meg Végeredmény 1 Hajdú István Szentes 2 Kain Sándor Szeged [...] a BL ben akkor a kérése süket fülekre talált Nem lehetett [...]
231. 1922-12-10 / 221. szám
[...] egészében a piaristáknak A szülők kérése ter­mészetesen nem irányul az állami [...] alezredes és társai ellen Friedrich István had­ügymin szternél csak kérték hogy [...]
232. 1995-03-06 / 55. szám
[...] Ferenc Postás 918 4 Deák István Postás 915 5 Tihanyi Csaba [...] csapatot Fiúk hagyjuk itt őket Kéré­se a ZTE nél talált meghallga­tásra [...]
233. 1948-05-30 / 121. szám
[...] a tárgya­lások Ületékes egyházi körök kérése alapján csak a legközelebbi napok­ban [...] és dr Grü j jner István törvényhatósági bizottsági tagok Szeged város [...]
234. 1946-08-24 / 187. szám
[...] hogy a köz tisztasági teíep kérése méltányos és jogos átirt a [...] és népellenes bűnökkel vá­dolt Laukó István nagybánhegyesi la­kos ügyét Laukó keretlegény [...]
235. 1940-09-17 / 211. szám
[...] Az erdélyi menekültekkel kapcsolatosan Ters­tyánszky István dr rendörfőtanáceos a rend­őrség idegenellenőrző [...] szerint dönt majd a bérlők kérése ügyében Gyorsan javul az autóbuszszerencsétlenséget [...] csoportok fejezte be nyilatkozatát Terstyúnszky Ist­ván dr rendőrfötanácsos Háziünnepség a Major [...] j dijat nyert indulóját Műk István irta Ezután Hor­váth Kálmán Németh [...]
236. 1920-02-08 / 31. szám
[...] Fodor Károly tanácsnok és Molnár István számvevő pénteken kimentek Majsára s [...] az érveit s az a kérése hogy a most kulturális célokat [...]
237. 1940-01-09 / 5. szám
[...] JJalás P Elemér dr EreJsy István dr szegedi egyetemi ny r [...] aliarja megépíteni Templom telei iránti kérése most áll aönlés alatt Az [...] igazgatók Kovács József vitéz Bőzsó István és Hódi Péter jegyzők Hajdú [...] Vass János tb igazgató llóvö István tb könyvtárno­kok Kovács József és [...]
238. 1923-05-03 / 99. szám
[...] tudósítójától Vala­mennyi páitban csak Bethlen István gróf mi­niszterelnök és Kdllay Tibor [...] céljairól a kö­vetkezőképen szól Bethlen István gróf magyar miniszterelnök Kállay Tibor [...] és pénz­ügyi nehézségeket enyhikék Bethlen István gróf miniszterelnököt és Kállay Tibor [...] párisi kiküldetésé­vel Magyarországnak az a kérése hogy füg­gesszék fel azt az [...]
239. 1954-11-14 / 270. szám
[...] 35 év körüli mun­kás Erdei István mellett Én azért javasolom tanácstag­jelöltnek Erdei Istvánt mondot­ta Kovács János mert tudom [...] Én is javasolom ta­nácstagjelöltnek Erdei Istvánt szólalt fel egy másik jelent­kező Erdei Istvánnal több éve együtt dolgozom üzemünkben [...] munkát mondja Annyi sok gondja ké­rése van az embereknek hogy öröm [...]
240. 1940-10-09 / 230. szám
[...] textilárusitással s igy uj jogosítványok kérése erre vonatkozó miniszteri intézkedés hiányában [...] bánsági szerb püspökségnek A Szept Istvánt által alapított Csanádi egyházmegyének ro­mán [...]
241. 2003-08-21 / 194. szám
[...] készített föl eljövendő életükre Végső kérése hogy buzgó imáik­kal s nem [...] szeretett férj édesapa testvér NACSA ISTVÁN életének 76 évében elhunyt Te­metése [...] mindazok­nak akik drága szerettünket BALÁZS ISTVÁNT utolsó útjára elkísérték 024785939 A [...] Köszönetet mondunk mindazok­nak akik HÓDI ISTVÁN temetésén megjelentek gyá­szunkban osztoztak 024785937 [...]
242. 2001-02-10 / 35. szám
[...] hogy kikerült a kormányból Móravárosiak kérése Maradion a busz atársunktól A [...] szól Torgyán József lemondásához Mikola István támogatja a szegedi modellt Bérből [...] le az egészségügyi mi­niszter Mikola István tegnap szegedi látogatá­sa alkalmával feltett [...] pra­xisprivatizáció szegedi jel­lemzőiről tájékozódott Mi­kola Istvánt benyomásairól kérdeztük A szegedi kórházak [...]
243. 1915-05-15 / 114. szám
[...] talált meghallgattatásra Ausztria Magyaror­szág azon kérése hogy a nagyhatlalmák ne avatkozzanak [...] be a kiviteli tilalmat Somlyódi István azt hangoztatja hogy a kiviteli [...]
244. 1912-02-10 / 33. szám
[...] Newyork kávékázban szerdán éjjel Tom­bácz István a kávéház tulajdonosa két notórius [...] Zombori Sándor a pénzt Meszes István korcsmárosnak adta át megőrzés végett [...] A korcsmárosból kávéssá avanzsált Tom­bácz Istvánnak nem először gyűlik meg a [...] ügy el­intézésében Ha a gazdák kérése nem lett volna jogos akkor [...]
245. 2007-12-18 / 294. szám
[...] alkalom­mal Szili Katalin miután több­szöri kérése ellenére sem az ajánlás pontjaihoz [...] igennel 168 an nemmel Gyenesei Ist­ván független képviselő pedig egyedüliként tartózkodott [...] Hivatal NBH fő­igazgatói posztjára Simicskó István a nemzetbiztonsági bizottság kereszténydemok­rata elnöke [...] vona­tok mintegy fele közlekedett Gaskó István a VDSZSZ elnöke ezzel szemben [...] Kft tagja Ügyvezető igazgató SZAMMER ISTVÁN
246. 2010-09-13 / 213. szám
[...] szerepelnek Blága László Ferde Csik István Pacal előny válaszolta arra a [...] mondta Szabó Sándor akinek a kérése most nem okozott meglepetést A [...] o­Csernák Kft 6000 Kecskemét Szt István krt 23 K Tel 76 [...]
247. 1993-08-18 / 192. szám
[...] kerül a Kisbojtár A rendőrség kérése A rendőrség eltűnés miatt keresi [...] a Par­tiscum Kft ügyvezetője Roboz István az önkormányzat köz­művelődési irodavezető he­lyettese [...] SzVSE ve­zetőedzői Antal Péter Lóczi István és Dr Tóth János mű­sorvezető [...]
248. 1964-09-15 / 216. szám
[...] és közélet­tel Vasárnap délelőtt Dobi István a Népköztársaság El­nöki Tanácsának elnöke [...] tárgyalások Ezen ma­gyar részről Dobi István Kádár János Gáspár Sán­dor Péter [...] Tervhivatal elnökének első helyettese Darvasi Ist­ván és Gyenes István az MSZMP KB osztályvezető­helyettesei Erdélyi [...] gazdaságok elzár­kóztak a paprikafeldolgozó vállalat kérése etőL Azzal utasították el hogy [...]
249. 1923-09-11 / 205. szám
[...] addig nem kell felfüg­geszteni Lrndvai István mentelmi jogát amig bizonyos konkrét [...] ilyen képvisil 5 mint Lendvai István Peidl Gyula Itt még védője [...] is felfüggeszti Ezulán ugyancsak Lendvai Istvánnak egy másik mentelmi Ügyét bírálják [...] arra ösztökélnek bogy tartson ki kérése mellett Tudomása szerint amikor a [...]
250. 1995-04-01 / 77. szám
[...] lángjai holnap összelobbannak újra Baka István a művészeti kuratórium díjazottja Április [...] alaposan elverte mindkét kezét Egy kérése volt csupán a férfinak az [...]
251. 2005-03-11 / 59. szám
[...] várja a kezdést edzője Hajnal István jó szereplést vár tőle akár [...] a klub és a család kérése is hogy Gönczöl Tündét ne [...]
252. 1933-12-21 / 289. szám
[...] akit meqha­toit az egyik nályázó kérése és ajánló körleve­let irt az [...] Szatmári József Hor­váth János Nagymihály István és S za­bó Ferenc szegedi [...]
253. 1992-06-10 / 136. szám
[...] az MTI kérdésére kedden Gaskó István a Vasúti Dolgo­zók Szabad Szakszervezetének [...] részletben sze­retné kifizetni dolgozóinak Gaskó István elmondta a keddi tárgyaláson erről [...] döntés mert a szakszervezetek elő­zetes kérése ellenére a vasút vezetősége nem [...]
254. 1936-07-30 / 180. szám
[...] A küldöttséghez csatlakoz­ni fog Görgey István képviselő is A küldöttség kérése arra irányul hogy vasárnaponkint az [...]
255. 2010-12-28 / 301. szám
[...] lesz a negye­des parkolási idő kérése A ne­gyed matematikai tanulmányaim szerint [...] Sz Gőg Erika és Finta Ist­ván Szeged VARGA DÁNIEL TAMÁS December [...] Domokos Annamária és Budai Mihály István Békés­sámson SZABÓ VIKTOR ENRIKÓ December [...]
256. 1995-01-14 / 12. szám
[...] Én ugyanis a szövetség vezetői­nek kérése ellenére nem pá­lyáztam Be kellett [...] hagyott el a felesé­gem Thékes István Sokat akar a szarka cs [...]
257. 2008-06-02 / 127. szám
[...] írókat visszavisszük az anyaföld­höz Soós István Vásárhely polgár­mestere közleményben buzdította a [...] már megismerkedhettek a szege­diek Nóvák Istvántól a Hunguest Hotels Zrt tanácsadójától [...] utcával pedig N 0 VÁK ISTVÁN A HUNGUEST HOTELS ZRT TANÁCSADÓJAKÉNT [...] megjegyezte boldogan hal meg Egy kérése volt egymás mellé temessék szerelmével [...]
258. 1912-10-30 / 67. szám
[...] négy pályá zó van Kószó István két indítvánnyal szerepel Az egyik [...] előzetes bemutatás nélkül történik Kószó István másik indítványa a niu­zeumi tisztviselők [...] szellemek fáradtságot nem ismerve utasitás kérése nélkül Olyan gyönyörű volt mint [...]
259. 1941-02-14 / 37. szám
[...] arra a látogatásra amelyet Tisza Istvánnál lelt bizonyos tanulmányi segély kérése ügyében A miniszterelnöknél tett látogatásáról [...]
260. 2005-07-28 / 175. szám
[...] külföldi misszióba menni úgy adódott kérése most teljesül Csongrád egyetlen új [...] pályá­zatra A szónoklatomat a Szent István intelmeiből vett részletek­re építettem Azt [...] szegedi Ságvári gimnázium diákja Szent István intelmeit aktualizálja majd szó­noklatában augusztus [...] be­szédét a Széchenyi téri Szent Ist­ván szobornál mert tudatosab­ban szerkesztett szövegekkel [...]
261. 1947-11-12 / 257. szám
[...] hogy teljesítse a röszkei gazdák kérésé kos anyagiakat nyíre eszköz mások [...] elvtárs polgármestert A küldöttségei Gyólai István elvtárs szak­szervezeti titkár és Bozóki [...]
262. 1988-12-30 / 310. szám
[...] Közzéteszem köszöntünk el egymástól Gazdagh István A december havi tárgy­nyeremény sorsoláson [...] ki megválasztásuk alkal­mából A KÉPTAR KÉRÉSE Szolnay Sándor 1893 1950 nagybányai [...] Bizottságának napilapja Főszerkesztő Sz Simon István Főszerkesztő helyettes Szávay István Kiadja a Csongrád Megyei Lapkiadó [...]
263. 1991-06-22 / 145. szám
[...] gimnázium­ban hétfőn 9 órától Szalay István a JGYTF főigazgatójának megnyitó beszédével [...] DLUSZTUS IMRE Főszerkesztő helyettes SANDI ISTVÁN Olvasó és tervezőszerkesztő TANDI LAJOS [...] igazgató KISPÁL ANTAL Reklámfőnök BELLAVICS ISTVÁN Technikai vezető TÓTH PÉTER Szerkesztőség [...] Ady E u 13 Lengyel István Tigér utca 52 A rendőrség kérése Szemtanúk jelentkezését várja a rendőrség [...]
264. 1937-09-21 / 215. szám
[...] felvett cigányleány minden tiltakozása és ké­rése dacára sem volt hajlandó megállani [...] kézrekeritésére Rendőri hirek Ifj Paku István Luthcr uccai mészáros segédet vasárnap [...]
265. 1958-10-18 / 246. szám
[...] fokozódott a Teljesül a petőfitelepiek kérése j Készül a petöfitelepi 2 [...] jön Apró Antal elvtárs Szirmai István elvtárs az MSZMP Központi Bizottságának [...]
266. 1947-08-10 / 181. szám
[...] termében politikai előadást tart Bibó Ist­ván e etemi tanár népünk nem­zetünk [...] Zalaváry I Mosonyi J Farkas István i Barta János lelkész szá­zados [...] es ékszerész Kárász u 14 Kerese kar és zsebórákat veckerórát is [...]
267. 1910-10-09 / 117. szám
[...] esküt meghiteltetése fölöslegessé vált Belly István hódmezővásárhelyi pénstáros Vojtha sógora a [...] bíró Nem volt e Jánossy kérése egy szegény megszorult ember könyörgése [...] erről hallani sem akart Major István hűvösvölgyi erdőőr a lövöldözés történetét [...]
268. 1994-06-29 / 150. szám
[...] is a társaság­ba dr Jeleníts István piarista tartományfőnök vehette át a [...] közölte az MTI­vel hétfőn Kiss Istvánná a pénzintézet főosztályvezetője A lakossági [...] így szól egy jólelkű olvasó kérése a 434 287­ ről aki [...] Általános Ren­dezési Tervének felülvizsgála­táról Kecskés István telep Szentmihály lakossági fórum lesz [...]
269. 1941-02-07 / 31. szám
[...] hlúüé lesz rövidesen Aki la­kást kerese közölje ezt a délm a [...] exlrarohát magas alakra veszet Szent István tér 5 em balra ffllftfffttf [...] 10 TL faiajtir üzemvezető msk istván
270. 2008-07-18 / 167. szám
[...] sajtó képviselőivel a gyászoló család kérése az hogy a sajtó ne [...] KOVÁCS ANDRÁS LÉVAY GIZELLA SZÁVAY ISTVÁN Képszerkesztő JACOB GÁBOR Rovatvezetők SCHMIDT [...] Kft tagja Ügyvezető igazgató SZAMMER ISTVÁN
271. 1910-07-28 / 57. szám
[...] tárgyában a belügyminiszterhez 2 Szabó István nagyatádi Az elemi iskolai tanitók [...] újonc­javaslat tárgyalása Az ujoncjavaslat Haller István néppárti pártja nevében el­fogadja a [...] és francia pél­dák mutatják Másik kérése a fegyvergyakor­latokra behívott tartalékosok és [...]
272. 2003-07-15 / 163. szám
[...] kapcsán több szervezet és személy kérése alapján indított el közölte Kovács [...] FERENC Szerkesztők KOVÁCS ANDRÁS SZÁVAY ISTVÁN V FEKETE SÁNDOR Rovatvezetők HEGEDÚS [...] Kft tagia Ügyvezető igazgató SZAMMER ISTVÁN
273. 2007-11-23 / 273. szám
[...] ki vasárnapra amelyet a Zoltánfy István Általános Iskolában tartanak 9 től [...] BELÉPÉS DÍJMENTES Asztalfoglalás és menüajánlat kérése TM 1 62 555 400 [...]
274. 1925-01-08 / 5. szám
[...] megdönthetetlen tény az bogy Radics István nemcsak a III internacicna­lévai hanem [...] miféle össreköttetésre volt szüksíge Radics Ist­vánnak aki a szovjettel szerződött az [...] a budapesti áilamrendőrségnek az a kérése hogy annak a szerződésnek másolatát [...] cimü lap közlése szerint Radxs István­nak a horvát paraszt párt vezérének [...]
275. 1915-11-16 / 274. (276.) szám
[...] ipartestület által kezelt özv Kalmár Ist­ván né féle alapítvány évi kamatai [...] egy határozatában már megbélyegezte Debrecen kérése tárgytalanná vált Kolozsvár tör­vényhatósága azt [...] gyászbázból Az elhunytat gyermekei Juliász István nyomdaiul aj dános Juhász Károly [...] öregek korosztályának sorozása irta Fodor István E változatos gazdag tartalmait kiegé­szíti [...]
276. 1941-03-19 / 64. szám
[...] összeköttetés megjavítása érdekében A kamara kérése arra irányul hogy a legközelebb [...] lelkirrvakor­latokat rendez amelyet P Borbély István S J vezet A lelkigyakorlatok [...]
277. 1943-09-29 / 220. szám
[...] tett és a vágási engedélv kérése alkalmával a hejt lcnlés megtételét [...] Központi Huscsarnok lluz livadarné Szent István tér 7 Rókus Köteles Jánosné [...]
278. 1942-04-17 / 86. szám
[...] és teve kenyen éljenek Szent István nemze­tében A pápa végül ti [...] munkabér fizetése tn már a kérése is éi penu ev törvénybe [...]
279. 1995-01-21 / 18. szám
[...] velük És a kollégákkal Wirth Istvánnal és Láng Imrével egy húron [...] helyosztót játsza­nod Köszönet érte Ördögh Istvánnak aki ingyen bocsájtja rendelkezésünkre okos [...] És nem csak ők Thékes István K ülföldön még mel­lemnek szegezik [...] És erre jön az egyesület kérése hogy csak egy bírót küldjenek [...]
280. 1992-05-04 / 104. szám
[...] Varga Kovács J Edző Mihalecz István Csere Sirinbekov helyett Király az [...] Kámán Fischer Kirchmayer Edző Varga István Győri Rába ETO Végh Csikós [...] hollandok dánok és portugálok közös kérése ezen túlmegy ők azt javasolták [...] tartott ülést A búcsúülésen Gyulai Istvánnak és Boskovics Jenőnek az AIPS [...]
281. 1923-09-07 / 203. szám
[...] minden bevándorlóra Lehet hogy Friedrich Istvánnak igaza van abban hogy ő [...] vaíó kivándorlásra his en Friedrich István gyönyörűen kiszínezett cikkei nélkül melyek [...] tanács ne járjon el Görögország kérése ügyében A görögök fizetik Korfu [...]
282. 1911-09-29 / 223. szám
[...] a rendőr kar­jai közé Szécsi István rendőr ha már egyszer a [...] föld né­pének együttes és jogos kérése Az a nagy akció amelynek [...] állapította meg a következőkben Hullmann István 150 Kovács Pál 100 Kiss [...]
283. 1923-08-04 / 176. szám
[...] hogy a munkásoknak igazságos a kérése és azt hiszem bogy a [...] keretei közt Haller tiltakozása Haller István A miniszterelnök azt mondta hogy [...] ezt a politikai csoportot Bethlen István miniszterelnök Haller kérésére egész őszintén [...] Menyhért Zsirkay János és Lendvai István Meg kell állapítania hogy csakugyan [...]
284. 1995-03-11 / 60. szám
[...] egyébként a fővá­rosban a Szent István és a Honvéd Kórházban valamint [...] műtét szükségeltetik Az orr korrekciójá­nak kérése milyen gya­kori Az orr a [...]
285. 1925-12-13 / 167. szám
[...] senkitől sem kért ugy hogy kérése ered­ménytelen maradt volna A társadalom [...] Ottovay Károly 500000 dr Heinrlch István 500000 Szűcs Béla 400000 Pálity [...]
286. 2005-10-22 / 248. szám
[...] A Délmagyarnak az volt a ké­rése alapíthasson munkásta­nácsot és mi ebben [...] Ertsey Péterrel Németh Fe­renccel Petrovácz Istvánnal együtt Ez ügyben mentünk a [...] Kováts Józsefet Fábián Ferencet Szegedi Istvánt Kö­vesdi Lajost Végh Joachimot és [...]
287. 1993-06-26 / 147. szám
[...] elsején dél­előtt 10 órakor Pohankovics István az Ipari és Kereske­delmi Minisztérium [...] Kocsis L Mihály Sárközi Erika kérése ellenére nem volt hajlandó írásban [...]
288. 1940-11-09 / 255. szám
[...] ennek ellenére reméli bogy jogos kérése mielőbbi elintézést nver illetékes ha­tóságnál [...] személynek azon­nalra is kiadó Szent István tér 15 magas­földszint bal 2 [...] munkára felvétetik Ká­dár kovács Szent Ist­ván tér 4 Gyakorlott CIPŐK ERESKEDÖ­SEGÉP [...] 8 L Felelős üzemvezető Ablaka István
289. 2002-03-08 / 57. szám
[...] új tetőszerkezet A terve­ket Nóvák István városi főépítész készíti ILLYÉS SZABOLCS [...] 62 564 450 vállalkozói igazolványok kérése cseréje módosítása újítása megszüntetése SZEMÉLYI [...]
290. 1993-12-10 / 288. szám
[...] játékbolt Képcsarnok Rt Szerkesztő Marik István Hallgassa Ön is Önnek is [...] velünk nyen szólott a portás kérése ellenére gyerekkocsistól be­térő asszonyhoz hogy [...] éjfélkor fejezték be munkájukat Fridman István a Kossuth L sgt 79 [...]
291. 1946-09-07 / 199. szám
[...] Sándor közvetlen bántalmazóit névszerinti Ká­rolyi Istvánt Kis Károlyt Maginovec Lászlót Varga [...] Jenő Troncstk Zoltán cs Madarász István annyit mái is bejelenthet hogy [...] eleget A szülőknek az a kérése hogy a lehető legsürgősebben osszanak [...] lá ogat dr C srzy István mi­niszteri tanácsos és a helyszínen [...]
292. 1942-11-22 / 266. szám
[...] feloldva a babona Gróf Széchenyi István Garaf OQo Hétfőn délután ülést [...] 40 pengő A református egyház kérése a fronton harcolók hozzátartozóihoz A [...] József polgármes­tert és dr Széchenyi István kor­mánybiztos közjegyzőt A MIEFHÓE kulturdélutánját [...] fal agyonnyomott egy napszámost Verrasztó István vásár­ helypusztai gazdálkodó ez év [...]
293. 1925-02-20 / 41. szám
[...] is Az állam azon­ban a kerese i adó bevezetése óta az [...] A polgármester most dr Kószó István belügyi államtitkárt kérte fel hogy [...]
294. 1923-09-30 / 222. szám
[...] szokásss napszámot meg nem haladó kerese bői éléknek végül az összes [...] Pröhle Vilmost a debreceai Tisza István Egyetem tanárát a kormányzó ae [...]
295. 1910-08-10 / 68. szám
[...] ifjú művésznője arra kérte Szomaházy Istvánt a kitűnő irót hogy irjon [...] be Az élet szenvedés Szomaházy István A művésznő tulboldog volt Mikor [...] szó nélkül meg­hajoltak az asszonyok kérése előtt és Ígérték hogy minden [...]
296. 1927-04-27 / 96. szám
[...] elintézését adták elő A küldöttség kérése oda irányult hogy a város [...] elnökéül Mokcsay Zoltán főispán Soós István polgármes­tert nevezte ki I Izgalmasnak [...]
297. 2007-10-19 / 245. szám
[...] KOVÁCS ANDRÁS LÉVAY GIZELLA SZÁVAY ISTVÁN Képszerkesztő IACOB GÁBOR Rovatvezetők SCHMIDT [...] Kft tagja Ügyvezető igazgató SZAMMER ISTVÁN Ingyenes influenza­oltás BUDAPEST MTI Térítés [...] részévé kellene tenni Lengyelország további kérése hogy legalább részben felmen­tést kapjon [...]
298. 1931-08-19 / 187. szám
[...] lett volna megtagadni Az iskola kérése azt jelenti egy szegényebb sorsú [...] fürdó ezévben is megtartja Szent István napi hangversenyét a fürdő siktetőjén [...] mindig a tejeskannák felírását Sranyi István kir fővegyésfc Gulyás Józsefné öngyilkossága [...] meghalt A folyadékból a Németh Istvánnal sétáló Czapolai Erzsébet arcára is [...]
299. 1911-05-13 / 109. szám
[...] a fogoly szaporítása Ugi Nemez István ós Rákosi Viktor szavaira ref [...] gróf Csak az a szerény kérése HNIVN s gv y minél [...] horvátországi W nó 1 Ssabó Istvan az állatorvosok­lZabálv István és Mártonffy Márton a viz­N [...] kertészeti tanintézet áthe­lyezését kérte Szabó István a munkásházak dol­gában szólalt föl [...]
300. 1923-10-02 / 223. szám
[...] az utódállamokkal hirdet anakronizmus Lendvai István beszéit ezután és hitvallást tett [...] tartott közgyűlésében bizalmat szavazott Bethlen István gróf miniszterelnöknek abból az alkalomból [...] volt vasárnap amelyen Nagyatádi Szabó István és az agrárvezérek mondottak beszédeket [...] maga a firgalmi és a kerese i adó kezelése külön hivatalok [...]