Délmagyarország, 1995. január (85. évfolyam, 1-26. szám)

1995-01-02 / 1. szám

Ál-Sylvester Stallone Jól megviccelte a szom­bathelyieket Szilveszter előestéjén a helyi lap, mely napokkal korábban beha­rangozta Sylvester Stal­lone érkezését a Casino Szombathelybe. A világ­sztár nem, ám egy helyi fiatalember, aki némikép­pen hasonlít Stallonéra, meg is érkezett annak rendje-módja szerint a vasi megyeszékhelyre. A tréfát komolyan vevő mintegy ezres tömeg azon­ban nem sokat látott kö­zelről a „világsztárból". Az ál-Stallone ugyanis mercedesével végighajta­tott a megyeszékhely sétá­ló utcáján, majd a casinó­ban rulettezett egyet, s ahogyan jött angolosan távozott. Az MTI értesülé­sei szerint a Vas Népe cí­mű megyei lap hétfőn írja le a történések hátterét. A szilveszteri tréfa per­sze lehet, hogy április 1-jé­re jobban illett volna. Ezt igazolja a várakozó tömeg csalódottsága: a tinédzse­rek és szüleik elhitték a vi­lágsztár tiroli üdülését, he­likopteres átruccanását. Csak azt nem értették, hogy miért nem kaptak legalább egy dedikált fény­képet, Rocky-Rambó Syl­vester Stallonétól? Álmában érte a halál A rend őreinek és a tűz oltóinak szempontjá­ból nyugodt és csendes volt a szegedi szilveszter éjszaka - állították egy­behangzóan az ügyeletes tisztek. Amint azt Ocskó László tűzoltó zászlóstól megtudtuk, a „lánglo­vagokat" háromszor riasztották az óév bú­csúztatón. Harmincegyedikén délelőtt Hódmezővásárhelyen, éjfél előtt néhány perccel pedig Sze­geden gyulladt ki egy szemetes konténer. A tüzet pillanatok alatt eloltották. A harmadik esetről, mely újév reggelén tör­tént, a rendőrség ügyeletes tisztje. Bokor Béla főhadnagy számolt be lapunknak. El­mondta: január elsején 6 óra 35 perckor K. L. huszonöt éves szegedi lakos Lada típusú sze­mélygépkocsijával az E-75-ös főúton Kistelek irányába ha­ladt, s feltehetően elaludt a volán mellett. Áttért az út bal oldalára, majd - körülbelül száz kilométeres sebességgel ­belehajtott az árokba, s fékezés nélkül egy fának ütközött. A személygépkocsi kigyulladt, K. L. a helyszínen életét vesz­tette. A baleset körülményeit szakértők bevonásával vizsgál­ják. Elsején néhány részeg nem bírt az erejével - tudtuk meg továbbá a rendőrség ügyele­tesétől -, ugyanis két alkalom­mal borítottak fel személygép­kocsit a városban. Az egyik esetben, ahol az anyagi kár jelentős, garázdaság vétsége miatt eljárást indítottak isme­retlen tettesek ellen. Sz. C. Sz. torölve Szegeden a lap! ARORSZÁG HÉTFŐ, 1995. JAN. 2., 85/1. ALAPÍTVA: 1910-BEN ÁRA: 19,50 FT Nem maradtak sportesemény nélkül megyénk városai az év utolsó napján sem. Mind Hódmezővásárhelyen, mind Makón, mind pedig Szentesen futóversenyt ren­deztek, amelyeken igen népes volt az indu­lók tábora. Szentesen (jobb oldali képünk) és Vásárhelyen éppenséggel „átfutottak" a tavalyi évből az ideibe, hiszen 1994-ben startoltak, s csak 1995-ben értek célba. A tavalyi év utolsó előtti napja sem telt el futball nélkül, hiszen december 30-án játszották a Kék Mókus Kupa teremfoci bajnoság döntőjét, ami még a hosszabbí­tásban sem dőlt el. Végül is a kéménysep­rők kisegítették a vásárhelyieket... Mindezen eseményekről bővebben a 6-7. oldalon olvashatnak. (Fotó: Gyenes Kálmán) löbJQ a JtofeüÉ M nnak idején, amikor még az ötvenegynehány forintos mm benzinárak ellen folyt az osztályharc - még szerencse, hogy nem a vér - országszerte az utcákon, valaki iro­nikusan megjegyezte: miért kell bonyolítani az ügyet, le­gyen mindenféle „nafta" literenkénti ára annyi, amennyi az oktánszáma. Nem gondolta, hogy egy kormányváltás után ez majdnem be is következik. Csupán a „tudomá­nyosság" látszatát fenntartva lett most 91,60 forint a 91­es, meg 97,60 a 98-as benzin... A Kossuth Rádió hírműsorában dolgozó kollégáim teg­nap a második legfontosabb dolguknak tartották számba venni az összes, e hónaptól érvényes áremelést. A vezető hír természetesen az államfő újévi beszédének ismertetése volt, melyet ekként vezettek fel: Göncz Árpád szerint a ma­gyar állampolgárok hangulata jelenleg sokkal rosszabb, mintáz állapotuk. így igaz Az elnök üzenete arra persze nem tért ki - mi­vel egy ily alkalmi beszélynek ez nem is feladata -, hogy eme hangulat kiknek, meg eme állapot kiknek köszönhető, ám mindannyiunknak alkalmunk nyílt ezen elgondol­kodni. Aztán, mondom, második hírként ott állott az ár­emelésáradat, melyről - folytatásokban - az elmúlt napok­ban minden sajtóorgánum beszámolt. Gáz, villany, tele­fon, hogy a legdrasztikusabbakkal kezdjem, aztán üzem­anyag, meg postaköltségek, azután husika, tésztafélék, meg sajt, és tejecske - igaz is, mi kerül egy liter fejecs­kében 55 forintba? A Kossuth Rádió újévi hírei közé előkelő helyre vere­kedte be magát a zloty szomorú sorsáról szóló tudósítás is. Arról szólt, hogy levágtak a végéből néhány nullát, így aki szilveszterkor Varsóban még 4000 zlotyért vitette a buliba magát, az tegnap már ugyanezen útért - visszafelé ­„mindössze" 4 zlotyt tejelt a taxisnak. Ugye, emlékszünk arra, hogy kik hivatkoztak, és mikor arra, hogy bezzeg ná­lunknál Lengyelországban sokkal rosszabb? Mondanom sem kell, közben most azt is sugallták: ezen a szilveszteren számosan nem juthattak el még a közepesen drága kocs­mákba se, holott a pesti elit vendéglők telis-tele voltak új­gazdagokkal. M árpedig, ha minden továbbra is így folyik, akkor egy év múlva megint teljes joggal mondhatja az államfő, hogy a hangulatunk az állapotunknál sokkal rosszabb. Am hozzáteheti majd azt is: a különbség ugyanannyi, de egy lényegesen alacsonyabb szinten. Sandi István '95 - a tolerancia éve Az Egyesült Nemzetek tak ki, amelyek ezzel ellentét­Szervezete a „tolerancia évé- ben állnak. Áz ENSZ kulturális nek" nyilvánította az 1995-ös világszervezete, az UNESCO­esztendőt, eleget téve ezzel az amelytől az ötlet származik - a ENSZ-közgyűlés korábbi dön- kedvezőtlen jelenségek között tésének. Az intézkedéssel an- első helyen említi az etnikai nak a meggyőződésnek akar- konfliktusok kiéleződését, a ki­nak nagyobb hangsúlyt adni, sebbségek megkülönbözteté­hogy a tolerancia a világbéke sét, valamint az idegengyűlölet egyik alapvető feltétele, s hogy megnyilvánulásait, elsősorban a világ sok pontján olyan ve- a menekültekkel és a menedék­szélyes fejlemények bontakoz- kérőkkel szemben. A kéményseprők játszották a főszerepet szilveszter Békés, jé Tudjuk: jóllakott komon­dortól ne kérdezzük... Olva­sónk is bizonnyal eltelt a mulatsággal. De azért meg­próbáltunk szilveszteri han­gulatunkhoz képest tárgyi­lagosan bemutatni, mi tör­tént a városban a tegnapra virradó éjszaka. Szerencsé­re tűzről, balesetről nincs sok rossz hírünk. Elég lesz mára az áremelés. Amúgy a város - eltekintve a petár­dacsatától - békésen,jó hangulatban szilvesztere­zett. Beszámolónk a 4. és az 5. oldalon. (Fotó: Schmidt Andrea) hangulatú Ratko Mladics és Radovan Karadzsics a boszniai szerbek; Akasi Jaszusi és Rose tábornok pedig az ENSZ részéről írta alá a megállapodást. (MTI - Telefotó) • Vasárnap délben Boszniá­ban életbe lépett a valamennyi frontra érvényes, négy hónapra kötött fegyvernyugvási egyez­mény. Az első jelentések sze­rint a boszniai szerbek és a muzulmánok tiszteletben tart­ják a szombat este aláírt doku­mentumot. ENSZ-f orrások szerint csak az északnyugat-boszniai mu­zulmán enklávé északi részén lévő Velika Kladusa környékén dörögnek a fegyverek, ahol a krajinai szerbek és a velük szövetséges muzulmán egysé­gek továbbra is támadják a kormánycsapatok vonalait. Edward Joseph bihaci ENSZ­szóvivő szerint a támadók harckocsik és tüzérség beveté­sével igyekeznek visszaszoríta­ni az Atif Dudakovics parancs­noksága alatt álló ötödik had­testet. A szóvivő azt is el­mondta, hogy a krajinai szer­bek továbbra sem engedik be az enklávéba a segélyszállít­mányokat, s emiatt mind a la­kosság, mind pedig a térségben állomásozó 1200 bangladesi ENSZ-katona válságos hely­zetben van. (Folytatás a 2. oldalon.) m Újévi ajándék Fegyverszünet Boszniában

Next

/
Oldalképek
Tartalom