Délmagyarország, 2003. augusztus (93. évfolyam, 178-202. szám)

2003-08-01 / 178. szám

ff DELMADAR, HETVEGE Az Orsz^gyűlési Könyvtár Xm^yából törölve DELMAGYARORSZAG PÉNTEK, 2003. AUGUSZTUS 1., 93/178. FÜGGETLEN NAPILAP, ALAPÍTVA 1910-BEN ÁRA: 73 FT (ELŐFIZETVE: 49 FT) TÉMÁINKBÓL ASZALYKARIGENYLES Augusztus 20-áig igényelhetnek fagy- és aszálykáruk után támogatási előleget a termelők. Új nyomtatványok jelentek meg, aki még nem adta be kárigényét, a falugazdásznál beszerezheti a papírokat. 3. oldal SZABADLÁBON, ÓVADÉKÉRT Csongrád megyében július elseje, az új büntetőeljárási törvény hatályba lépése óta nagyon kevesen fordultak a bírósághoz azzal a kéréssel, hogy óvadék ellenében engedjék őket szabadlábra az előzetes letartóztatásból. Tegnap engedték szabadon az első óvadékost megyénkben. 5. oldal PATIKABEZÁRÁSRA SZÓLÍT A KAMARA A Csongrád Megyei Gyógyszerész Kamara elnöksége az ország többi kamarai elnökségével egyetértésben körlevélben szólítja fel a patikusokat, hogy augusztus 7-én tartsanak zárva. 5. oldal SZEGEDI TISZTELETBELI KONZULOK A nagy vihart kavaró brókerügy miatt a napokban megkezdődött a tiszteletbeli konzuli hálózat működési feltételeit érintő felülvizsgálat. Szegeden két tiszteletbeli konzul dolgozik ­Sulyok Tamás és Széli János. 6. oldal ELRAJTOLT ATOUR DE HONGRIE Tegnap délben a szegedi Huszár Mátyás rakpartról rajtolt el a Tour de Hongrie kerékpáros körverseny mezőnye, amely a svéd csapat balesete miatt 83 fősre csökkent. A Szeged-Békéscsaba közti 187 km-es szakaszt az ukrán Popkov nyerte, de Remák őrzi összetettben vezető helyét, vagyis továbbra is ő viselheti a sárga trikót. 14. oldal www.delmagyar.hu Az első hidegzuhany augusztusban éri a lakosságot Mától indul az áremelési hullám Augusztusban még csak a villamos energia drágul, szeptembertől pedig a kenyér, ősztől a fűtés, januárban azonban szinte mindenért többet fizetünk. Augusztus l-jétől átlagosan 9 százalékkal drágul az áram, az év hátralévő öt hónapjában emiatt az átlagosnak mondott, havi 3 ezer forintos áramdíjat fizető család 1500 forinttal több villanyszámlát fizet majd, havonta körülbelül 300 forinttal többet. Mindenki könnyen ki­számolhatja az emelés mértékét, hiszen a lakosság kilo­wattóránként 2 forinttal fizet majd többet a villamos energiáért, mint korábban. A mintegy 9 százalékos ár­emelés a 8,4 százalékkal emelkedő nappali és a 12 száza­lékkal növekvő éjszakai áram drágulásának átlaga. 2004. január 1 -jétől 12-ről 23 százalékra emelik a villa­mos energia áfáját, azért, hogy illeszkedhessünk az uniós rendszerhez. Ráadásul a szakemberek azt ígérik, decem­berben megint árfelülvizsgálatot végez el az energiahiva­tal, így januártól könnyen lehet, szembesülhetünk egy újabb 3 százalékos áremelkedéssel. Ha mindent egybeve­tünk, akkor jövőre havonta 600 forinttal emelkednek a kiadások az áramdíj miatt egy átlagos családban, így 2004-ben éves mértékben akár 7 ezer 200 forintos plusz kiadásra is számíthatunk. A magasabb áramszámla természetesen nem hagyja érintetlenül az élelmiszerek, egyéb termékek és szolgálta­tások árát sem: a pékek máris bejelentették, hogy a ke­nyér és a péksütemények ára szeptembertől 20-22 száza­lékkal drágulhat. A sütőipar már két éve próbálkozik ár­emeléssel, sikertelenül, most abban bíznak a vállalkozá­sok, hogy ezt az újabb energiaár-emelést, valamint a ga­bona megdrágulását lenyelethetik a piaccal. A legdurvább áremelésekkel azonban 2004. január l-jé­től nézhetünk szembe. Az áfakulcsok változása, vagyis 12 százalékról 23 százalékra való emelése megdrágítja a tö­megközlekedést: 11 százalékkal fizetünk majd többet a vo­naljegyekért és a havi bérletekért. Ősztől a fűtés díja is nő­het, annak ellenére, hogy a földgáz áfája nem emelkedik. Itt ugyanis belép a 12 százalékos gázáremelés, amely má­jus 15-én következett be, de majd csak október l-jétől él­nek a „tömbök" szerinti kedvezmények. Akkortól az 1500 köbméteres éves fogyasztást regisztráló háztartások 6 szá­zalék kedvezményt kapnak, az 1500-3000 köbméter kö­zöttiek 4-et. A távfűtés Szegeden legfeljebb 15 százalékkal emelkedhet, ebben a távhő áfaemelkedése éppúgy benne van, mint a földgáz díjának növekedése. Folytatás a 3. oldalon Mennek és jönnek a katonák Átszervezik a vásárhelyi és a szentesi laktanyát Simicskó Istvánnak, a parlament honvédelmi bizottsága alenökének Szenes Zoltán vezérkari főnök nyújt át távcsövet. Köztük Keleti György, a bizottság elnöke Táborfalván. Fotó: Tésik Attila Táborfalván tartotta zárógyakorlatát az Irakba készülő magyar alakulat, melynek felkészítésében a vásárhelyi dandár is részt vett. A bemutatót megtekintette a honvédség vezérkara, illetve a par­lament honvédelmi bizottsága is. A testület ottani nyilvános ülésén ismertették a haderőreform részleteit. A vásárhelyi laktanyából - a had­erőfejlesztés részeként - legké­sőbb 2006-ra kivonják a harcko­csizókat és a gépesített lövésze­ket, Szentesen maradnak a mű­szakiak, de mindkét állományt megerősítik, a munkahelyek je­lenlegi száma lényegesen nem változik. A vásárhelyi katonák békefenntartó feladatokra szako­sodnak. A Hódmezővásárhelyi helyőrség debreceni parancsnok­ság alá kerül. Ez a haderőreform­nak a két Csongrád megyei ala­kulatot érintő lényege. A magyar katonaságra váró változásokat Ügytétszotgálali irodáink: Táborfalván, a parlament honvé­delmi bizottságának kihelyezett és nyilvános ülésén Juhász Fe­renc honvédelmi miniszter, vala­mint Szenes Zoltán vezérkari fő­nök ismertette. Táborfalván elhangzott: Ma­gyarországot 10-20 éven belül nem fenyegeti közvetlen katonai támadás, erre a következtetésre jutott a Honvédelmi Minisztéri­um és a NATO, elemezve a kör­nyező térség aktuálpolitikai helyzetét. Ezért a magyar hon­védséget 2013-ra teljesen átszer­vezik, kisebbé, de ütőképesebbé formálják. A sereg nem mond le az ország területének védelmé­ről, ám az eddigiektől jelentősen eltérő feladatai is lesznek. A honvédség tervezett átalakí­tásának részleteit megismerve, a parlament honvédelmi bizottsá­gának alelnöke, Simicskó István kijelentette: rossz az egyes fegy­vernemeket megszüntetőterv. A politikusok a tájékoztató előtt megtekintették azt a vásárhelyi Bercsényi dandár irányításával fo­lyó záró gyakorlatot, melynek so­rán a tatárszentgyörgyi lőtéren az Irakba utazó szállító zászlóalj mutatta be tudását. A sivatagi kö­rülmények közepette elvégzendő feladatokra kiképzett katonák kö­zé öt bercsényis is bekerült. Részletek a 3. oldalon 12 hónap Ahol az Ön pénz» a IwgtObb pénzt hozza KPHM Ingatlanhasznosító Szövetkezet További Információért tárcsázza HELYI TARIFÁVAL HÍVHATÓ vona­lunkat az alábbi telefonszámon, ahol munkatársaink készséggel állnak az Ön rendelkezésére: 06-40/30-40-50 Budapest VII., Rákóczi út 42. 1/327-4588.-89 Győr-Ménföcsanak Forráskút u. 27. 96/449-339 Kecskemét Jókai u. 33. 76/500-034 Kiskörös Petőfi tér 2. 78/414-760 Nyíregyháza Dözsa Gy. u. 9. 42/504-654 Pécs Király u. 42. 72/522-664 Sopron Baross u. 24. 99/506-941 Szeged Kálvin tér 7. 62/452-733 Veszprém Virág Benedek út 4. 88/406-957 Zalaegerszeg Kossuth u. 7. 92/350-917 6 hónap 3 hónap Nyitva tartás: héttő-péntek. 9­A szövetkezetek­ről szóló törvény ódosított ren­delkezése szerint tilos a szövetke­zetek által kínált I hozamokat nyil­lvános úton köz­Izétenni. A szövetkeze­tekről szóló tör­vény módosí­tott rendelkezé­se szerint tilos a szövetkezetek által kínált ho­zamokat nyilvá­nos úton közzé­tenni. A szövetkeze lekről szólói tőrvény módo­sított rendel-l kezése szerinti tilos a szövet-1 kezetek általi kínált hoza­mokat nyilvá­nos úton köz­zétenni. Lehallgatott telefonbeszélgetések Kumhor-iígyhen Több feljelentés Két vállalkozótól összesen 155 tet, 14 millió forintot adott át ne­millió forintot próbált kizsarol- ki. Az arab férfi, Af. R. azt állítja, ő ni az a három férfi, aki jelenleg csak tartozást vett át. előzetes letartóztatásban van. A mezőgazdasági termékek nagykereskedelmével foglakozó Információink szerint összesen B. O. azt mondta, húsz hónapja mintegy 155 millió forintot akart folyamatosan zsarolta két arab kizsarolni két üzletembertől az a férfi, T. H., M. R., valamint har­háromfős banda, amelynek tagja- madik társuk, a Csongrád Megyei it három hete fogták el. Az egyik Rendőr-főkapitányság nyomozó zsarolóra akkor csaptak le az Or- osztályának egykori vezetője, szágos Rendőr-főkapitányság Kumbor Tibor rendőr alezredes. kommandósai, amikor a szegedi vállalkozó, B. O. az utolsó részié- Folytatás az 5. oldalon Buldózerre várnak a szegedi Cserepes soron Nyomorban élve, kábeltévé nélkül Valaha téglagyári munkások számára építették, ma már inkább csak nyomortelepre emlékeztet Szegeden a Cserepes sori la­kókörzet, ahol több mint hetven otthonban százak élnek, csöppet sem irigylésre méltó körülmények között. - Mondok én magának valamit, régen megért arra, hogy ledóze­Ezen a telepen van hetvennégy rolják. lakás, abban hetvennégy vécé, Ezeket a panaszkodó szava­dé állítom, ebből legalább het- kat Móraváros szélén, a híres ven nem működik. A világon zsibpiac szomszédságában, a nem találna olyan embert, aki Cserepes soron jegyeztem föl. elvállalná itt a takarítást. Nyo­mornegyed ez, Szeged szégyene, Folytatás az 5. oldalon Pillanatkép a város széléről. Fotó: Schmidt Andrea

Next

/
Oldalképek
Tartalom