Délmagyarország, 1995. április (85. évfolyam, 77-100. szám)

1995-04-01 / 77. szám

^JX/uLoáioJLJOL a ^ Szegeden a lap! SLMAQYARORSZÁQ SZOMBAT, 1995. ÁPR. 185/77. ALAPÍTVA: 1910-BEN ÁRA: 19,50 FT „NEM CSAK A HÚSZÉVESEKÉ A VILÁG!" ROCK 'N' ROLL-TÁNCEST ZENEKARRAL PÉNTEKEN ÉS SZOMBATON A HÁGIBAN! BELÉPŐDÍJ NINCS! • Horn Gyula miniszterelnök Szegeden fl közbiztonság és a Fiatalok voltak • Fiú legyen? Vagy lány? napirenden Sokféle népi mód­szert kitaláltak már arra, hogy miként lehetne befolyásolni a megszületendő gyermek nemét ­ezek nagy része azon­ban hajítófát sem ér. Hiába fordulnak ke­let felé, s hiába tör­ténik a fogantatás hofdtöltekor, ez ért- . ... .. , he tőén édeskevés a Az em^rnel marad a véletlen, tudományhoz ké- (Foto: Schmidt Andrea) pest. Orvosi eljárás azon- mokat. Szarvasmarháknál ban nem létezik a foganta- végeztek erre irányuló kí­tás befolyásolására. serieteket, ám rengeteg fej­Allattenyékztésben kidől- lődési rendellenességgel szfi­goztak már egy módszert, letett borjú volt a végered­melvnck segítségével szét le- ménv. Ezért döntöttek úgy het válogatni a könnyebb Y, a kutatók, hogy nem avat­illetve nehezebb X kromo- koznak be a természet rend­szómát tartalmazó spermiu- jébe. (Riporta S. oldalon.) Hashajtó az „ínyenc csempésznek Rendőrségi őrizet mellett kórházba fektették azt a 29 éves venezuelai állampolgárt, akinél csütörtökön Ferihegy H-n beléptetése során találtak. A vizsgálat kideritette, hogy a ká­bítószert cipőjében rejtette el, -illetve kokaint tartalmazó kap­szulát nyelt le. Barreto Pocheco cipőjében a vámosok összesen 805 gramm kokaint fedeztek fel. A csem­pész egyébként nem kis kocká­zatot vállalt azzal, hogy emellé még 20 kábítószer-kapszulát is lenyelt. Ezért rendőrségi fogda helyett előbb az egyik kórház­ba szállították. Péntek reggeli jelentések szerint már 17 kap­szula előkerült, de még további háromra vámak. A „további eredmény" érdekében némi hashajtóval gyorsítják a kábító­szeres kapszulák visszanye­rését. Az „ínyenc" venezuelai el­len kábítószerrel való vissza­élés alapos gyanúja miatl a vá­mosok büntető-feljelentést tel­tek. A rendőrség egyúttal eljá­rást indítotl Christiano Pascu­ale 47 éves olasz állampolgár ellen, aki a szállítmány meg­rendelője volt. i Kutyaélet Salgótarjánban Lenin a ^vérengzőbb Tiltott kutyaviadalokat tarta­nak Salgótarjánban a város egyik garázssorán. A borzal­mas látványosságra egy rend­őrségi feljelentés hívta fel a fi­gyelmet. Eszerint egy Lenin névre hallgató pit-bull terrier a véres viadalok egyik sztárja, sorra marcangolja szét az áldo­zatul odavetett szerencsétlen kóbor kutyákat, illetve udvar­ról, lakások környékéről ello­pott ebeket. A kisebb testű fia­tal állatok a gyilkolásra tanított kutyák önbizalmát vannak hi­vatva erősíteni életük árán. a nagytestűek pedig véres edző­partnerül szolgálnak. A sza­bálysértésnek minősülő ügyben már megkezdték a nyomozást. Légi kaiasztiifa Bukarestben A TAROM román légitársaság által közzétett utaslista szerint a tegnap Bu­karest mellett, a felszállás után három perccel Ipzuhant Airbus AJ 10 típusú utas­szállító gépen 32 belga, kilenc román, há­rom amerikai, két spanyol és egy-egy fran­cia, holland, illetve thaiföldi állampolgár utazott. Belgium bukaresti nagykövetsége kézölte, hogy az utasok között volt Bel­gium bukaresti konzulja, illetve a követség egyik munkatársa. A légi balesetben az utasok és a tíztagú személyzet egyember­ként életét vesztette. (MTI - Telefotó) Spirálmenetben. (Fotó: Schmidt Andrea) • A Magyar Köztársaság kormányfője, Horn Gyula tegnap Szegeden tartózko­dott. Az MSZP elnöke, miniszterelnök 14 óra előtt néhány perccel érkezett a me­gyeházára, ahol először a megyei önkor­mányzat vezetőivel találkozott. Horn Gyula tájékozódott Csongrád megye és Szeged közbiztonságának helyzetéről. A helyi és a kormányzati teendőkről esett szó e közbiztonsági aktíva értekezleten, melyen l^hmann István, a megyei köz­gyűlés elnöke, Fritz Péter, az MSZP me­gyei elnöke, országgyűlési képviselő és dr. Salgó László megyei főkapitány, to­vábbá a megye országgyűlési képviselői, a megyei és a szegedi közgyűlés tagjai, a Közigazgatási Hivatal vezetői, a me­gyebeli települések polgármesterei, jegy­zői, a rendőrség, a vámőrség, a Nemzet­biztonsági Hivatal, az APEH, a munka­ügyi központ egyes vezetői is részt vettek. A szegedi alpolgármesterekkel és a jegyzővel a városházán találkozott a mi­niszterelnök. Horn Gyula; az MSZP elnö­ke beszélgetett a párt megyei és szegedi vezetőivel, városaink szocialista polgár­mestereivel és az önkormányzatok MSZP-s képviselőivel. A szegedi program zárásaként, késő este a Forrás szállóban a Baloldali Ifjú­sági Társulás elnöke, Kiss Péter és a a BIT III. országos gyűlésének küldöttei köszönthették körükben Horn Gyulát. (A miniszterelnök szegedi program­járól, a közbiztonsági aktíváról a 3., a BIT-találkozóról a 7. oldalon részletesen beszámolunk.) Elfogadjuk a 6,25 milliót A kormány csütörtöki dön­tése értelmében Magyarország elfogadja azt az amerikai se­gélyajánlatot, amely 6,25 mil­lió dollár összegben a hadsereg repülésirányító központjának felújítását segíti elő. Erről Ke­leti György honvédelmi mi­niszter beszélt pénteken, nyír­egyházi sajtótájékoztatóján. A tárca vezetője elmondta: a korszerűsítés hosszabb távú, s a hadsereg NATO kompatibili­Ujszegedi nagydoktor Új „nagydoktort" avatnak a JATE bölcsészkarán. Március 31-én a Magyar Tudományo^ tását, a majdani egységesített légtérellenőrzést és irányítást szolgálja. Keleti György hoz­zátette: a felújítás eredménye­ként a személyi állományt mintegy kétharmadával csök­kenthetik, emellett az energia­felhasználásban szintén jelen­tős megtakarítást érhetnek el. A miniszter megerősítette: az idén az orosz adósság fejében a hadsereg 300 millió dollár érté­kű haditechnikai eszközhöz jut. Akadémia vizsgabizottsága Sza­bolcsi Miklós elnökletével - Fe­renczi László, Kabdebó Lóránt és Kulcsár Szabó Ernő opponen­sek egybehangzó javaslatára ­érdemesnek tartotta az irodalom­tudomány doktora címre Szigeti Lajos Sándor tanszékvezető egyetemi tanárt. Negyven török mogyoróban Negyven török bújt meg egy Hamburgba tartó kamion mo­gyoró szállítmányában. A Vám- és Pénzügyőrség Orszá­gos Parancsnokságán tegnap elmondták, hogy a gyulai vám­hivatal pénzügyőreinek gyanús volt egy péntek reggel belépés­re jelentkezett török kamion fuvarokmánya. Ezért az árut is átvizsgálták. A ponyva felnyi­tása után mindössze néhány mogyorózsákot kellett elmoz­dítani ahhoz, hogy a gyanú be­igazolódjon. A zsákok mögött ugyanis egy barátságosan mo­solygó fiatalemberre bukkan­tak. Ezután szinte „végelátha­tatlan" sorban újabb és újabb férfiak kerültek elő a kamion gyomrából. A rögtönzött nép­számlálás során negyven törö­köt vettek lajstromba. A gyulai vámhivatal az al­kalmi török „turistacsoportot" és az idegenvezetői feladatokat ellátó, ugyancsak török állam­polgárságú gépkocsivezetőt további intézkedésre átadta a Határőrségnek. • A vezérigazgatókat feljelentik, ugye? • Szép kis lajstromot gyűj­töttek csokorba azok, akik névtelen levélben följelen­tették Nagy Istvánt, a Pap­rika Rt. vezérigazgatóját. Hogy miket róttak föl ne­ki, arról írásunkat az 5. ol­dalon olvashatják. Munkásgyűlés 1992-ben. Nagy Istvánt akkor is megizzasztották. (Fotó: Fnyedi Zoltán)

Next

/
Oldalképek
Tartalom