Délmagyarország, 2003. április (93. évfolyam, 76-100. szám)

2003-04-01 / 76. szám

MO MA: A PÉNZ SISSEBCGVOGY-ÍR DELMAGYAR KEDD, 2003. ÁPRILIS 1., 93/76. FÜGGETLEN NAPILAP, ALAPÍTVA 1910-BEN ÁRA: 63 FT (ELŐFIZETVE: 49 FT) HÉTFŐTŐL SZOMBATI* • KÍGYÓ UTCAI• TAVASZKÖSZÖNTŐ... > Vázák 750 Ft-tól 1 > Konyhai textíliák ? 730 Ft-tól > Folyamatos akciók Szeged, Kölcsey u. 5. (A Royal mellett) UJ NYITVA TARTÁS! P • KÍGYÓ UTCAI • SZOLGALAT Negyvennégy év után nyugdíjba vonul a MÁV Rt. szegedi területi igazgatója, Szabó Gyula. 4. oldal www.delmagyar.hu Folytatás az 5. oldalon A Németh Imre iskola sorsa is bizonytalan a jelenlegi helyzetben. Fotó: Schmidt Andrea Folytatás a 3. oldalon Zacskóban a dohány Átlagosan húsz százalékkal emel­kedik mától a cigaretta után fize­tendő jövedéki adó. Az országban a becslések szerint 2,5-3 millió dohányost tartanak számon, a megyék közül pedig Csongrádban van a legtöbb füstölgő. Az emelés után a magyar cigaretta jövedéki­adó-tartalma lassan megközelíti az uniósét. A hazai gyártók ol­csóbb változatokkal próbáliák megfogni a vevőket. Negyven­grammnyi paklis dohányból öt­ven szál cigi sodorható. Részletek a 3. oldalon Tovább szűkül a Bertalan Bagdadban találat érte az államfői rezidenciát Bászra ostromgyűrűben Több száz brit tengerészgyalo­gos indított hétfő hajnalban át­fogó támadást Bászra közelé­ben. A 64. amerikai páncélos ezred 4. zászlóalja hajnalban behatolt al-Hindíjába és utcáról utcára harcolva sikerült áttör­nie a városközpont irányába, megütközve a téglafalak és sö­vények mögül kézi fegyverekkel és vállról indítható rakétákkal tüzet nyitó iraki erőkkel. Tiltakoznak a sertés­tenyésztők Félpályán lezárták az utat a gaz­dák a Békés megyei Nagyszénás és Gádoros között szombaton délelőtt. A térség sertéstenyész­tői - közöttük nagymágocsiak és fábiániak - így kívántak til­takozni az alacsony felvásárlási árak miatt. Gondjaikra tegnap parlamenti interpellációval ke­resett megoldást Farkas Sándor képviselő. Értékesítő szövetkezetet hoztak létre a Békés megyei Gádoroson a környékbeli falvak sertéste­nyésztői annak érdekében, hogy közösen képviseljék érdekeiket a felvásárlók előtt. E szövetkezet­hez csatlakoztak a Szenteshez közeli települések gazdái is. Sze­rintük tarthatatlan az a piaci helyzet, amely a magángazdálko­dókat jelenleg sújtja. Elmondta: a felvásárlók az előszerződés elle­nére sem veszik át állataikat, vagy ha mégis, az ár az önköltsé­get sem fedezi: a sertés kilónkén­ti ára jelenleg 180-210 forint. A gádorosi szövetkezetben je­lenleg 700 sertés vár eladásra. A gazdák szerint azért alacsony a felvásárlási ár, mert az unióból támogatott sertéshús érkezik az országba. A nagymágocsi Kun György úgy tudja, hogy a Csong­rád megye határához közel, Gá­doros közelében dán vállalkozók megvásároltak egy majort, ahol a közeljövőben évente negyven­ezer állatot nevelnek, ezzel to­vább gyengítve a magyar gazdák itthoni piaci pozícióját. TÉMÁINKBÓL GAZDÁTLAN SZEMÉTHALMOK Évek óta problémát okoznak az utak szélét csúfító szeméthal­mok. Csongrád megyében a leg­több hulladék a Makó és Szeged közötti, illetve a Csongrádot Sze­geddel összekötő út mellett talál­ható. 3. oldal KÖTBÉR ÉS PLUSZMUNKA Májusban, 9 hónapos késéssel átadhatják a szegedi Radnóti Miklós Gimnázium új torna­csarnokát. 4. oldal TIZENKÉTEZER NAPI Szegeden hatszázzal kevesebb az óvodás, kilencszázzal az iskolás Iskolabezárás a láthatáron A szegedi Bertalan híd holnap reggeltől már csak két sávon lesz járható, így tovább növekszik a regge­li csúcsforgalom zsúfoltsága. A szűkítés várhatóan két hónapig tart. A korlátozás nem csak a híd, ha­nem a környező utak forgalmát is jelentősen lassítja. Ezért nő a tömegközlekedési járművek menet­ideje is. írásunk az 5. oldalon. Fotó: Miskolczi Róbert Al-Hindíja az iraki fővároshoz eső legközelebbi város, ameddig a délről előrenyomuló erők elju­tottak. Az összecsapásokban leg­kevesebb 15 iraki katona életét vesztette és több tucat fogságba esett, akik a Köztársasági Gárda Nabukodonozor dandárjához tartozónak mondták magukat. Az amerikai zászlóalj az Eufráte­szen átívelő híd déli lábánál fog­lalt el harcállásokat. Egy harci repülőgép két rakétát lőtt ki hétfőn Bagdadban az egyik elnöki palotára. Az iraki fővárost összesen három robbanás rázta meg a délutáni órákban. Ez volt az első eset az iraki háború kitö­rése ¡március 20.) óta, hogy fé­nyes nappal érte csapás az elnöki palotaegyüttest. Azt a palotát, amelyet a találatok értek, Szad­dam Húszéin kisebbik fia, a Köz­társasági Gárdát vezető Kuszaj használja. A harci eseményekről a 2. oldalon A 29. brit kommandós ezred tüzérei a körülzárt Bászra egyik elő­városát lövik. Fotó: MTl/AP/Stephen Hird Szegedet is elérheti az iskolabe­zárási hullám. Egy átfogó vizs­gálat nyomán várhatóan még ezen a héten négy óvoda és négy iskola őszi bezárására tesz ja­vaslatot a polgármesteri hivatal oktatási irodája. Az oktatási bi­zottság szerdai ülésén tárgyal az ügyről, a végleges döntést a köz­gyűlés hozza meg. Három év alatt 11,6 százalék­kal, 5354-ről 4730-ra zuhant a szegedi óvodások létszáma. Ugyanakkor az általános isko­lákban 6,5 százalékkal keveseb­ben, 13 ezer 546 helyett 12 ezer 660-an járnak. A 624-gyel keve­sebb óvodás és a 886-tal keve­sebb iskolás miatt a nevelé­si-oktatási rendszer rossz ki­használtsággal működik - álla­pította meg a polgármesteri hi­vatal oktatási irodája által vég­zett átfogó vizsgálat. Kardos Já­nos irodavezetőtől megtudtuk: a pénteki közgyűlés elé kerül az eddig elkészült vizsgálati anyag. Az iroda feladata a demográfiai adatokra kitérő elemzésen túl, hogy megoldási javaslatot dol­gozzon ki arra, hogyan lehet a fo­lyamatosan csökkenő gyermek­létszámhoz hozzáigazítani az in­tézményrendszert. Az máris lát­szik, hogy már most is elkerülhe­tetlen lesz az intézményrendszer karcsúsítása, azaz az óvoda- és iskolabezárás. Ráadásul négy év múlva az óvodai létszám csökke­nése eléri az általános iskolákat, így a helyzet tovább romlik.

Next

/
Oldalképek
Tartalom