3308 találat (0,113 másodperc)

Találatok

1. 1949-10-15 / 240. szám
[...] IÁV szimfonikus zenekar vezé­nyel Pécsi István PETÖFI RÁDIÓ M t főzzünk [...] 30 Horváth Jenő zongorázik Cse­pel István klarinéfozttk 15 15 Gottwaldov a [...] Páka Jolán énekel kisérj Hajdú István 15 00 Rádióiskoia 13 40 [...] néni Fónay Márta Kék Mihály Bozóky István KoTe g is ák Horváth [...]
2. 1949-11-19 / 269. szám
[...] 16 30 Kazah irodalom Közreműködik Bozóky István Ladomerszky Margit Ruukay Éva Somló István Rende­ző Körmöczi László dr 17 [...] Dezső Canterbury érseke Sze­gedé Szabó István Lightborne bér­gyilkos Pécsi Sándor 23 [...] Ági Rátonyi Róbert é Rozsos István A Rádiózenekart és az Atomi [...]
3. 1951-05-31 / 124. szám
[...] folyamatokra vonatkozó kísérletekről A továbbiakban Bozóky László Mák ranczi Béla és [...] vonat­kozó kísérleti eredményeiket Befejezésül Kovács István Kossuth díjas akadémikus számolt be [...]
4. 1960-06-19-01 / 144. szám
[...] föispánsága Nendt­vich Andor polgármestersége Pi­lismarót Bozóky Géza rectorsága Deák János hittudományi [...] W 3 L év Szent Ist­ván havának 10 napján Gróf Klebelsberg [...] Stile Sándor s K Pilismarót Bozóky Géza a k rektor Az [...]
5. 1966-09-22 / 224. szám
[...] és közgyűlé­sének magyar résztvevői dr Bozóky László professzor é Fehér István a Központi Fi­zikai Kutató Intézet [...] vett részt Előadást tar­tott dr Bozóky László pro­fesszor is Azt a [...] a 6 tagú intéző bi­zottságba Bozóky professzort is beválasztották A fizikai [...]
6. 1966-10-02 / 233. szám
[...] konferencia Rendkívül hasznos volt Dr Bozóky László professzor nyilatkozata Pénteken befejeződött [...] részéről csak egy személy Sebestyén Ist­ván előadó járja a tsz eket [...] költőnek mint Bertha Bul­csú Pákolitz István Lázár Ervin Bárdosi Németh János [...] szoboravató ünnepség me­lyen névadójuknak Szabó Istvánnak portréját leplezik le Külön érdekessége [...]
7. 1966-12-07 / 288. szám
[...] lást idézett elő Az omlásve­szélyt Bozóky Ferenc vájár észlelte Azonnal riasztotta [...] X szint nyugati főkeresztvágatában Panyi Ist­ván vájár szervedett halálos sérülést A [...] 21 lg Hő­sök tere Szabolcsfalu István akna területek lakói részére ke­rülnek [...] testvérünk sógorunk és ked­ves rokonunk BOZOKY FE­RENC 30 éves korában tra­gikus [...]
8. 1970-06-24 / 146. szám
[...] a Széchenyi téren Elhunyt Fekete István Fekete István író mezőgazdasági szakíró keddre virra­dóan [...] Abaliget közelében Egy személyautó elütötte Bozóky Eszter 17 éves gyalogost aki [...] őket Természetesen Németh Já­nos Kiss István Balogh Mihály Kucsera László Juhász [...] Kurella Mátyás Osztermann László Bogdanov Ist­ván Weinhoffer mohón várta az el­ismerést [...]
9. 1970-08-25 / 198. szám
[...] versenyzője nyerte második he­lyen Major István a siklósi tsz lovasa végzett [...] vadász ugratásban a siklósi Major István és a pécsi Molnár Dénes [...] Subits Lajos Csere Varga helyett Bozóky a szünetben Kelemen helyett Gu­lyás [...] 0 2 0 Erőmű pálya István aknai Bányász Pécsi Ki­nizsi 5 [...]
10. 1972-05-04 / 103. szám
[...] A jelentős nemzetközi össze­jövetelt dr Bozóky László pro­fesszor a kongresszus elnöke [...] osi Tanács elnökhelyettese és Kovács Ist­ván akadémikus az Eötvös Lo ránd [...]
11. 1973-05-12 / 119. szám
[...] fejére Nem vaklárma mondja Máté István a PIK műszaki osz­tályvezetője Már [...] sál nyújtotta a férfinak Gubicsa Ist­ván ráeszmélve hagy pénzét Niko­lics Teréz [...] orvostudomány Kozma Pál agrártudomány Környey István orvostudomány Krom pecher István biológiai tudo­mány Lévai András műszaki [...] Denes fizika Bihari Ottó jogtudo­mány Bozóky László fizika Csikói Gyula fizika [...]
12. 1974-10-20 / 288. szám
[...] diadalát a múló évek fölötti Bozóky Éva Alapításának 175 évfordulójára készül [...] László Gallovits Attila Vóradi M István Körmendy László Herda János stb [...]
13. 1975-01-13 / 12. szám
[...] Hans Jürgen Wischnewskit fo­gadta Huszár István a Minisz­tertanács elnökhelyettese és Púja [...] Az amerikai képviselőket fo­gadta Huszár István miniszter­elnökhelyettes Púja Frigyes külügyminiszter és [...] és ápolja felejthetetlen példa­mutató emlékét Bozóky Éva Befejeződtek a magyar kuvaiti [...]
14. 1975-03-05 / 63. szám
[...] március 5 szerda PR SZALAl ISTVÁN Hófehér Finnország DÉLI MELÓDIA A [...] szenvedélyes ember lesz a földön Bozóky Éva Párbaj a Ferdinándokkal Részletek [...]
15. 1975-05-17 / 133. szám
[...] mutatja be Karcsai Kul csár István Louis Jouvet francia színész és színházi ember Ne meskürty István pedig Fellini olasz filmrendező életútjáról [...] és költészet fé­nyes csillagai felé Bozóky Éva K S Fejes Endre [...]
16. 1975-06-04 / 151. szám
[...] is erős eltérésnek kell lennie Bozóky Éva Példátlan sikerű sorozat Ligeti [...] Borsay Pál Októberben a Horváth István által mon­dott Pilinszky versekhez Kircsi [...] izgalmas zenei­irodalmi matinét hallhattunk Barth István Liszt díjas fuvola és N [...] az idei utolsó matinén Barth István Kircsi László Borsay Pál és [...]
17. 1975-07-30 / 207. szám
[...] gyönyör­ködtessenek és vizuális kultú­ránkat fejlesszék Bozóky Éva A Szovjetunióból érkezett népiegyüttesek [...] mögül mo­solygó asszony neve Kajtár István né A Pedagógusok Szakszer­vezete Városi [...] jó rendűséget je jelent Kajtár Istvánná igazgatói irodájában év közben is [...] panaszok meghallgatása intézése ké­pezik Kajtár Istvánná nyári vakációját A városi bizottság [...]
18. 1975-08-13 / 221. szám
[...] Strobl Alajos Vedres Márk Csók István s Vasza ry János voltak [...] örök barátaink min­dig jelen vannak Bozóky Éva A roskatag épület utcai [...]
19. 1975-09-03 / 241. szám
[...] mondotta Fiszter Gyuláné a Dobó István utcai gimnázium igazgatója Hazajöttem hiszen [...] és levelező ta­gozaton mondotta Stelcz István az Építőipari Szakkö­zépiskola új igazgatója [...] honismereti szakköre amit elődje Debitzky István igazgató vezetett mind igen fontos [...] de vala­miképp e kell indulni Bozóky Éva Stelcz István Fiszter Gyuláné
20. 1976-05-09 127. szám
[...] Széchy Mária sírjára Ven­déglátónk Kincs István biz­tatta Móricz Zsigmondot hogy erről [...] a láncairól elszabadult ér zésvilóg Bozóky Éva
21. 1978-04-20 / 108. szám
[...] városban frónö az osztályfőnöki órán Bozóky Éva írót a Könyvtáros című [...] elő­adás után a tanulók el­beszélgettek Bozóky Évá­val aki délután a Leöwey [...] Antal né csoportvezető Pécs Káli István árukísérő Zalaegerszeg Bognár Ferenc főosztályvezető [...] művei I címmel Itt Ella István Kistétényi Melinda Kárpáti József Trajtler [...]
22. 1978-06-18 / 166. szám
[...] mexikói Schrammel Imre és Bencsik Ist­ván magyar művészek vesznek részt A [...] Gre Aker norvég és Nagy István magyar mű­vészt Első ízben dolgozik [...] és a város fejlesztése érdekében Bozóky Éva A Világosság című folyóirat [...]
23. 1978-08-23 / 232. szám
[...] üzleti kapcsolatok tíz évét Szűcs István a Carbon igazgatója méltatta 1968 [...] varrt termék is mondta Szűcs István majd kifejezte re­ményét hogy a [...] A kapcsolatok méltatása után Szűcs István igazgatói di­cséretet és emléklapokat La­haye [...] Erika Nagy Réka Bicskey Ká­roly Bozóky István Cserényi Béla Csikós Gábor Katona [...]
24. 1978-09-05 / 245. szám
[...] a pécsi kamaraszín­ház előcsarnokában Simon István a színház vezető titká­ra A [...] de most kerültek Pécsre így Bozóky Istvánt vagy Bicskey Károlyt A sokoldalú [...] kis ünnepséget Aranydiplomát kapott Sza­bó István Kutasi József Ko váts Lajosné [...] Imréné Dombay Miklós­áé és Tantó Istvánná tanító Gyémántdiplomát kapott az­az 60 [...]
25. 1978-12-31 / 359. szám
[...] előadását Szereplők Lukács Sándor Verebes István Héjjá Sándor Hegedűs D Gé­za [...] az ISMERŐSEINK KÖZELRŐL sorozatban Vágó Istvánnal a televízió néhány népszerű játékának [...] Bor­bála ezenkívül Vári Éva és Bozóky István játssza Előze­tesképpen a fő és [...]
26. 1979-01-13 / 12. szám
[...] a pipogya felelőtlen nagyvárosi aranyifjú­ban Bozóky István kevés szó­val kevés mozgással néhány [...]
27. 1979-02-26 / 56. szám
[...] legújabb műsora Ebben szerepet kapott Bozóky István szín­művész a Pécsi Nemzeti Színház [...] a Országos Mentőszolgálat di Farbaky István főorvos vezetti pécsi szervezete között [...]
28. 1979-11-18 / 316. szám
[...] Jankovich Júlia az operatőr Pálfy István a rende­ző Bükkösdi László Bednci [...] 22 órakor kezdődik sziiuHnz Meseóra Bozóky István színész rendező és Molnár Andrea [...] új szolgáltatósokat terveznek Mellékvágányon Filókovity István két műsorá­ra hívjuk fel a [...] az aktualitásokról élményekről találkozásokról Filákovity István szombati műsorának címe Mellékvágányon Petrekanics [...]
29. 1980-04-03 / 93. szám
[...] vájárnak Halász György vájárnak Kocsis István vájárnak Pavlyás László vájárnak Stankóczi [...] szakmunkásnak Sötét Ferenc szak­munkásnak Szűcs István szakmunkás­nak Urbán István szakmunkásnak Az onkolóqiai ellátás és [...] két évtizedes kiemel­kedő eredményeiért Kollár Istvánnak az Országos Érc és Ásványbányák [...] Együt­tes Liszt Ferenc díjas vezetőjének Bozóky Istvánné Barta Máriának a Szegedi [...]
30. 1980-08-26 / 234. szám
[...] Gyula Játsz szunki Tűzzel Sárospataky István Tűzkút Pilinszky János Gyerekek és [...] Németh Nóra illetve Bán János Bozóky István és Horváth István színművészek Piróka Éva Juhász Pál [...] ai nyáron a pécsi Sza­bó István Úttörőház Kirándulá­sok vetélkedők szakkörök sportprogramok [...] tiszteletére szabad­téri bányabemutató készül az István téren Hétfőn reggel kezdődött a [...]
31. 1980-10-16 / 285. szám
[...] hogy az évek so­rán Balogh István tanácselnök és munkatársai a fürdő [...] már hiába szép a tündér Bozóky Éva Szíglíget
32. 1981-06-08 / 155. szám
[...] vágyom Igen vonz például Paál István em­beri művészi és színházvezetői egyénisége [...] ez a szereposztás elve is Bozóky Istvánnal a szinész igagatóval arra törekszünk [...] valaki betér a bajai Türr István Múzeumba igencsak megakad a szeme [...]
33. 1982-08-18 / 226. szám
[...] a Dunára né­ző oldalon Szent István Szent László szobrok Kiss György [...] elmélet és gyakorlat dr Weis István Munkaügy és Munkásvédelem elmélet és [...] dr Somogyi Ferenc Faluszemináriumot dr Bozóky Géza Gazdasági jogot dr Nagy [...]
34. 1982-11-21 / 320. szám
[...] egy min­den szempontból illetékessel Vitáris Istvánnal a Fővárosi Nagycirkusz újonnan kinevezett [...] ezek mielőbb családi körbe kerülhessenek Bozóky évö mi ma i iinMii [...]
35. 1983-08-13 / 223. szám
[...] feladata mindenki­nek aki embereket nevel Bozóky Éva Nemzetközi kiállítás a Pécsi [...] művész bemutatását iktatta programjába Beöthy István szobrai után most Kálmán Béla [...]
36. 1983-10-01 / 271. szám
[...] Múzeum anyagát mu­tatja be Barkóczi István ta­nulmányával A tizenkét fü­zet eddig [...] jelent meg a megújult sorozatban Bozóky Mária Kunvári Lilla Losonci Mik­lós Csik István L Menyhért László Szondái Sándor [...]
37. 1984-03-09 / 68. szám
[...] mel­A nemzetközi nőnap alkalmából Orbán István r vörgy köszöntötte a Baranya [...] Kiváló Munkáért kitüntetésben részesült dr Bozóky Clarissa reumatológus szak főorvos Mohács [...] teg­nap délután a péosi Széchenyi István Gimnázium és Szakkö­zépiskola dr Hajdú [...] legújabb utcájában a Dr Boross István utcában egyelőre még sértetlenek a [...]
38. 1984-10-20 / 289. szám
[...] egy másik történelmi Személyiség Wer­bőczy István epizódfigurájá­nak néhány perces színre vite­lével [...] Verne Gyula szerű magya­rítása Szilárd István Ujlaky László és Molnár Ildikó [...] ember az munkaerőnek is jobb Bozóky Éva
39. 1985-12-22 / 350. szám
[...] a tükörbe Földessy Dénes Holl István két próba között Szeg Fülöp [...] Hol vagy Ványa bácsi Holl István új szerepének próbáján Fotó Läufer [...] Györgyi Egy kéthetes újsághír Holl István betegsége miatt levették a Pécsi [...] mi van velem és akkor Bozóky István elhívott a 4 vasárnapi nyíregyházi [...]
40. 1986-07-19 / 197. szám
[...] MARTON GYÖNGYI Szerkesztőségi hirügyeietes NAGY ISTVÁN a 10 053 as telefonszámon [...] ötvenen Az egyhetes program alatt Bozóky Lajos táncpeda­gógus a magyar és [...]
41. 1986-08-20 / 229. szám
[...] és minőségérzékének az ékes bizonyítéka Bozóky Éva a cukrászdát hozatta és [...] került a turul mert Szent Ist­ván király a pogányság jelké­pének tekintette [...]
42. 1987-04-18 / 107. szám
[...] ba­rátja Nagy Imrénél találkozott Szőnyi Istvánnal Aba Novák Vilmossal Varga Nándorral [...] a Budapesi Képzőművészeti Főiskolára Szőnyi István lebe­szélte erről és azt ajánlotta [...] Nagy Imre melleti évek­ben Szőnyi Istvántól Aba No váktól Varga Nándortól [...] egyik csúcsteljesítményét jelentő Ének Szent István királyhoz ért A Bozóky énekeskönyv veretes szövegének mondanivalóia tel­jes [...]
43. 1987-12-30 / 359. szám
[...] köztük Ko­vács Péter és Simon István hogy szinte valamennyi pécsi gépjármü [...] Tyll Attila Gyöngyössy Katalin Avar István Balázsovits Lajos Bozóky István Cserhalmi György Juhász Jácint Konrád [...] Attila Pa láncz Ferenc Pathó István Szilágyi Tibor Sztankay István Tolnai Miklós Trokán Péter Újréti [...]
44. 1988-08-24 / 235. szám
[...] Hanák Pétert Fügedy Eriket Dió­szegi Istvánt hallgathattuk meséli az egyik fiatal [...] kerültek te­rítékre mint például Szent István korában a keresz­ténység és a [...] zúgnak a szentistvánnapi dallamok a Bozóky kódexben fennmaradt ősi himnusz a [...] ha tudni aka runk Szent Istvánról és ma­gyarjairól G O
45. 1990-03-14 / 72. szám
[...] Az eseményen részt vett fodor István az Országgyűlés megbízott elnö ke [...] Kutatások Központja tudomá­nyos főmunkatánsa Serényi István a földrajztudomány doktora az MTA [...] Márai Sán­dor író költő Molnár István koreográfus kiváló művész őze Lajos [...] Színház jászai Mari díjas színművésze Bozóky István nyugalmazott színész rendező Böszörményi Géza [...]
46. 1992-03-26 / 85. szám
[...] parancsnok és mások A séta­repüléseken Bozóky Géza és Dambrovszky Imre az [...] és hozták haza melyekből Mol­nár István főszerelő irányításá­val 1948 ra egy [...]
47. 1993-06-07 / 153. szám
[...] aranyérmet a 21 éves Nagy István szerezte meg A címvédő pécsi [...] Mohács 1200 néző V dr Bozóky Mohács Szabó A Kosa Rumszauer [...] Papp Benkovics Szőke Edző Rónai István Paks Al mási Bregovics Sashegyi [...] Hajmási B Laklia Edző Duschák István A Komló kont­ratámadásai mindig veszélyt [...]
48. 1994-05-02 / 120. szám
[...] Takács G Fülöp Edző Rónai István Jól záró védelmek kevés gól­helyzet igazságos pontosztoz­kodás Kereszthegyi István Komlói Bányász Letenye 2 1 [...] T Kapronczai Csalos Edző Stájer István A balatonföldváriak a sok helyze­tükből [...] Mohács 700 néző V dr Bozóky Mohács Kovácsevics Kosa Burai Szugfill [...]
49. 1994-06-28 / 176. szám
[...] rendszerben történthet mondta el Altmann Istvánná a Magyar Televízió műszaki igazgatója [...] visszariadva nya­raltassák a felnőtt családtagok Bozóky Éva A nyár gonddal jár [...]
50. 1994-10-06 / 275. szám
[...] csók 100 néző V dr Bozóky Lánycsók Kovácsfi Puch Csonka Linder [...] Sellei Markó Hadnagy Edző Csordás Ist­ván Harkány Sáfárik Av dicsevics Pallai [...]