427 találat (0,094 másodperc)

Találatok

1. 1910-05-28 / 5. szám
[...] kérdéséi­vel foglalkozott Kimerítően reflektált Tisza István támadásaira és részletesen kitért Héderváry [...] lyözb en foglalkozott azután Tisza Istvánnak a választói reform kérdésében elfoglalt [...] beszédébőlx hogy ő ellen­tétben Tisza Istvánnal az általános egyenlő demokratikus választói [...] atháttérbe szorította Marósludasról jelenti tu­dósítónk Bozóky Árpád szolnoki ügyvéd volt országgyűlési [...]
2. 1910-06-02 / 9. szám
[...] amelynek leglelkesebb legintranzigensebb katonája Tisza István gróf az ország ma győzelemre [...] Szász József Wesselényi Ferenc báró Bozóky Árpád és még többen A [...] aradi választás elé ahol Tisza István gróf és Ba­rabás Béla állottak [...] Ernő mp gy 9 tt Bozóky Árpád Jp ellen Fehértemplom Pescha [...]
3. 1910-06-03 / 10. szám
[...] Andor Petrogalli Oszkár Be re István Embery Árpád Telbisz Alajos Narlányi [...] n Ferenc Lipthay Sándor Keller István Bozóky Árpád Gyelmis Ernő Mahler György [...] Csanak János Endrey Gyula Szappanos István Csépány Géza Gáspár János Szemere [...] Babocsay Sándor Nagy Barna Kuszka István Éber Antal Baloghy Ernő Kállay [...]
4. 1910-07-01 / 34. szám
[...] Fáy Albert dr és Szakáll István küldöttségi elnököket visszaélésekkel vádolja A [...] szemben A választás ellen Ber­talan István és 10 társa a Kúriához [...] munkapárti képviselőjelöltet a kunszentmártoni választókerületDen Bozóky Árpád Justh párti jelölttel szemben [...] ellen ér­kezett be apetició Rakovszky István Csorna Janiga János dr Szabadka [...]
5. 1910-10-15 / 122. szám
[...] ajtón de nem kapott választ Bozóky István házmestert hivta segítségül aki az [...] házmester A leány nem felelt Bozóky lét­ráért szaladt és a két [...] Antalt Dudás Lászlót és Baz­nócski Istvánt Már lövöldözésre került a sor [...]
6. 1911-09-19 / 214. szám
[...] rneg Esküdtek Vermes Vilmos Komlósi István Nemessák József Szeobay Miklós Epsteíri Gyula Hoffer Jenő Kertész Sándor Bozóky Péter Péh Márton Kende­resi János [...] vá­sártéren leütötte és kirabolta Vámos István piaci árust Onnan egy közeli [...]
7. 1913-06-06 / 130. szám
[...] Lajos 20 éves kőfaragósegéd s Bozóky János betértek az alsóvárosi Puszta [...] lett a vége Horváth és Bozóky ekkor mindjárt eltávoztak a korcsmából [...] a korcsmából és csak Beznóczky István nevü barátját találták ottan Horváth [...]
8. 1915-01-15 / 14. szám
[...] kűttek csomagot énnekem a szent istván társulattól jött megért 10 vagy [...] és cigarettát amihez még Pap István földbirtokos egy hektoliter bort is [...] Az ételek elkészítésében éis szétosztásában Bozóky Mi­liáiyné társulati vezető Trepschitz iGyuláné [...]
9. 1916-12-31 / 311. szám
[...] Becsey Károly szövetkezeti ügyész iSzűcs István és Ökrös Lajos főszabászok Takács [...] Antal Firityász­ky Veliir Sipos József Bozóky Imre Kal­már István Szili István Korpásy Nándor Beszélgessünk A faihonvéd [...]
10. 1918-06-06 / 130. szám
[...] Erdélyi Sándor Török Antal Kiss István Botza Pál Kovács Dávid Dezső [...] 2 be Mayer Antal Schweiger István és Szeifert Károly hivatalnokot Ezen­kívül [...] Drencsényi Sándor Kovács Sándor Tóth István Bozóky Imre Schmidl Viktor irodakezelők Pávai [...] Széli József Maronyák János Cser István Rozsnyai Árpád és Agócsy Gyula [...]
11. 1927-02-19 / 40. szám
[...] dr S o ó s István polgármestert hogy néhány tanárral együtt [...] és aki a pénzt felvette Bozóky Péler tanyai föld­mives Egy más alkalommal Bozóky Félegyházán Kumonyi Kálmántól azzal az [...] és V pengő pénzbüntetésre ítélte Bozókyt Az ügyész és a védő [...]
12. 1927-03-15 / 60. szám
[...] a munkás dalkör énekszámokkal Pes­talics István és Olejnyik József szavalatokkal szerepelnek [...] Domaszéki Gazdasági Egyesület helyiségében ifj Bozóky József a Talpra magyarts Ábrahám [...] r Károly dr K ó­szó István dr Buócz Béla és még [...] ünnepségen az emlékbeszédet dr Kószó István tartotta majd a vacsora alkalmából [...]
13. 1927-05-25 / 120. szám
[...] után rendelni ugy menjen Horváth István különleges cipőkészítő Szeged Tisza Lajos [...] fel Ritoók Margil 18 Dr Bozóky Dezső felolvasása Kí­nai emberek 18 [...]
14. 1928-07-20 / 163. szám
[...] az ott tartózkodó munkások közül Bozóky Pál 50 éves algyői embert [...] éppen a mécsest gyújtotta agyonsújtotta Bozóky Pál jajszó nélkül holtan terült [...] keletke zéséért a felelősség Ruszlán István bádogosmestert terheli akinek munkásai a [...] délután beidézték a főkapitányságra Rnsxhnt Ist­ván bádogosmestert és hét munkását K [...]
15. 1930-03-09 / 57. szám
[...] Hu­bay Pusztai hangok Hegedű Zsigmond István Zongorán kiséri Gaal Klára Tanár [...] 25 M irbesznrtak egy munkást Bozóky Antal 20 éves Alsónyomássoron lakó [...] meg ám adta és mellbeszurta Bozókyt a men­tők a közkórházba szállították [...]
16. 1930-05-08 / 102. szám
[...] A csendőrség tényleges állományában őrnaggyá Bozóky László századost a szegedi V [...] órakor az iparkamara termében Petróczy István ny repülőezredes előadást tart a [...]
17. 1930-06-17 / 134. szám
[...] ott volt a fiam Vincze Istvánná a törvényszék előtt is be­ismert [...] egyedül jött társaságában volt Vargha István is A legények nevetgélve közeledtek [...] Leesett az eperfáról karját törte Bozóky Mi­hály 22 éves asztalossegédet hétfőn [...] jobb karját eltörte A mentők Bozókyt a sebészeti klinikára szállították x [...]
18. 1930-07-16 / 158. szám
[...] Ábrahám Nevezzük Alsóvárosi Ábrahám­nak Ábrahám István 1719 ben mint tanácsbeli vallomást [...] előtt Való­színűleg azonos azzal az Istvánnal ki a pol­gárok 1723 iki [...] súlyos szerencsétlenség ért egy mun­kást Bozóky András 45 éves géplakatos létrán [...] javításán Munkaköz­ben a létra megingott Bozóky András pedig négy méter magasból [...]
19. 1931-02-08 / 31. szám
[...] Dr Bectő Imrénl dr Sin­ger István dr Singéi Istvánná dr Kertész Béla rlr Schultz [...] Strell Józsefné Lengyel Ferencné Len­gyel Istvánná Tóth Istvánná Horváth Zoltánná Aigner Nándorné dr [...] zsike Hernádi Jucika Fehér Pannika Bozóky Mancika Márton Bözsike Kaszás Ilonka [...] fele­sége akit becsületes nevén Tápai Istvánnak hív­lak De hát az igazi [...]
20. 1931-03-17 / 62. szám
[...] Dlamant Béla Szamek György Adorján István és Felekl László zeneszámokkal járultak [...] Horváth Kázmér Szabó Gyula Nagy István Kovács Ist­ván Sipos Miklós Tétsy László Popper [...] iparostanonciskola ünnepélyén sze­repeltek Ambrus Rózsi Bozóky Ilona Balla Erzsi Kiss Rózsi [...] szabadságünnepet rendezett vasár­nap délelőtt Kecskés István lelkes szavakkal nyi­totta meg az [...]
21. 1931-06-11 / 129. szám
[...] részletes jelentésé dr Gyu ris István terjesztette elő A vásáron 900 [...] az egyetem aulájában dísz­közgyűlés volt Bozóky Géza rektor mondott meg­nyitó beszédet [...] A szegedi választás főbiztosa Skultéty István táblai tanácselnök A élmagycirorszá i [...] szerint Szegeden a főbiztos Skultéty István táblai tanácselnök helyettese Curry Richárd [...]
22. 1932-01-23 / 18. szám
[...] 1 Scbütz Béla L Csányt István 1 I ehf lay József [...] Rács József 5 ft Szabó István 20 Kakuszi Ferene 1 Kovács [...] 81 dr Zóld Jenő 10 Bozóky Arpádné 2 Zeefő Péterné 1 [...] Báló N né 1 Bába István Sa Ganíe Arroldné 2 Jakok [...]
23. 1933-11-08 / 253. szám
[...] állo­más vezetősége az őröltető személyeket Bozóky és Csányi Ferenc alsóvárosi paprikatermelő­ket [...] délelőtt megtartot­ta a tárgyalást Elsőnek Bozóky lánosnét hall­gatták ki aki elismerte [...] meg a paprikát Dr Horváth István kihágási bíró számos tanút hallgatott [...] Ítéle­tét amely szerint paprikahamisitás miatt Bo­zóky Jánosnét UO pengő pénzbüntetésre átvál­toztatható [...]
24. 1934-05-26 / 118. szám
[...] legjobban ajánlom fcslnáWa­ Dr Csekey István és dr Virányi Elemér észt [...] a magyar könyvpiacon dr Csekey István egyetemi tanár szerkeszté­sében dr Bán [...] tad­vdnszky J 5 zsef és Bozóky József képviselte a országos küldöttközgyűlés [...] szegedi csoportot Lad­vdnszky Tőzsér és Bozóky József képviselte a beszámoló szerint [...]
25. 1934-06-10 / 129. szám
[...] Im­re és Trehács Lidia Kállay István és Horváth An­na Farkas Károly [...] Sándor és Barna Rozália Kovács István és Farkas Magdolna Deák István és Bödő Anna Sehm dt [...] hónapos Kovács Sándorné 73 Gábor Istvánná 58 Fehér Dezső 32 Vókes [...] 48 Argvelán Zoltán 14 hónapos Bozóky János 22 Meszlénvi Gynla 42 [...]
26. 1934-08-17 / 185. szám
[...] 8 Lúgot ivott egy kisfia Bozóky Gida 2 éves kisfiú egyetemi [...] Megjelent a Színházi Élet Szent István szá­ma A Színházi Élet munkatársa [...] hét eseményeinek Gáspár Antal Szent István napi csillagszórás cimü remek cin [...]
27. 1934-09-23 / 215. szám
[...] Imre és Hegykői Ilona Hódy István és Szécsi Julianna Barna Vince [...] András és Kohos Etelka Tánczos Ist­ván és Szanka Piroska Tompa József [...] és Róna Anna Meghaltak özv Bozóky Ferencmé 90 Timár Jánosné 26 [...] 52 Né­meth Ferenc 37 Herédy Istvánná 37 éves korában Emésztési gyengeség [...]
28. 1934-12-02 / 272. szám
[...] szeretettel dolgozik a árosrész érdekében Bozóky József felszólalásában hitet tett Újszeged [...] a ke­rület Lantos Rélát és Bozóky Józsefet városi kép­viselőnek nagy többséggel [...] most is megteszi Dr Széchenyi István kijelentette hogy az egvségespárt programja [...] naiv és hiszékeny Dr Hajnal István a Gömbös kormány politiká­jára ürítette [...]
29. 1934-12-11 / 279. szám
[...] József dr Kelemen László Kecskés István dr Tóth László Cziegler Arnold [...] Szabó Imre Szél József Horváth István Masa Miklós Császár Ru­dolf Pálfy [...] Ferenc Kozma Ferenc dr Cse­key István dr Gyuris István Schmidt József Dáni János dr [...] választókerület Szövetkezett Városi Balpárt jelöltjei Bozóky József 430 Lantos Béla 460 [...]
30. 1934-12-25 / 291. szám
[...] Vlíl kerületben tartott választás megsemmisítéséért Bozóky József ujszegedi lakos petíciójában kijelenti [...] megejtett választás eredményeként dr Gyuris István 665 szavazattal Schmidt József 663 [...] leadott kettő szavazat dr Gyuris Istvánra és Schmidt Józsefre adatott le az esetben v Csányi István lenne a második rendes tag [...]
31. 1935-02-02 / 28. szám
[...] Bokor Pál tb főügyész Németh István Bozóky János Dobó Gyula Papdy József [...]
32. 1936-01-19 / 15. szám
[...] tfí vétele és eladtása Szent István Társulat Kárász u és Duaronios [...] Anny Bózó Mária Kapossy Ica Bozóky Manci Bozóky Panni Szeles Mária Oláh Bözsi [...]
33. 1937-01-14 / 10. szám
[...] tanácsa szerdán dél­ előtt tárgyalta Bozóky György 27 esztendős nagy­éppen ezért [...] nyomozás során a gyanú hamarosan Bozó­kyra terelődött aki eleinte tagadta a [...] elő kését és döfte Puskásba Bozókynak azonban ezt a védekezését nem [...] féL Az orvosszakértők előadták hogy Bozókyn va­lóban talá tak néhány jelentéktelen [...]
34. 1937-03-28 / 70. szám
[...] szerepel még dr Csek ey István egye­temi tanár Rcnyé Anna énekművésznő [...] én cs 11 én pilismarót Bozóky Gyula ny vezérkari ezredes a [...]
35. 1937-06-29 / 145. szám
[...] gedi Ítélőtábla előtt A vádlott Bozóky György a mult év őszén agyonszúrta a haragosát Puskás Istvánt Mindkét gazdalegény egy leánynak udvarolt [...] bál volt és ezen megjelent Bozóky György és Puskás Ist­ván is A bal után Puskás [...] tettlegesség követte és ennek hevében Bozóky agyonszúrta Puskás Istvánt A törvényszék aa év elején [...]
36. 1937-09-16 / 211. szám
[...] szegedi uccákon A razzia sorún Bozóky Józsefet Szabó Ist­vánt Ladvánszky Józsefet Rózsa Mi­hályt és [...] 10 pengő pénzbüntetésre Ítélték Szabó Istvánt a 10 pen­gős pénzbüntetésen kivül [...] t v o r i Istvánnal Nem csinálunk titkot belőle hogy [...] Szeged 1937 szeptember 15 Csóti István Szeged Káívária u 36 E [...]
37. 1937-11-28 / 272. szám
[...] beszélnek vitéz Makray La­jos Fricdrich István Homonnay Ti­vadar és R e [...] Vince és Pap Margit Juhász István cs Jcnatisin Mária Ladányi Sándor [...] György és Putz Katalin Frindik István és Mar­kó Mária Prislinger Antal [...] hó Szűcs Vik­tória 23 özv Bozóky Péterné 87 özv Csabay Ka­talin [...]
38. 1938-04-28 / 93. szám
[...] is hazafelé igyekezett amikor megérkezett Bozóky A legények között szó­váltás keletkezett [...] holtan találták az úttesten Puskás Istvánt Megállapítást nvert hocv a gyilkosságot Bozóky kövotte el olyan módon hogy [...]
39. 1938-06-09 / 127. szám
[...] a sértettel elitéltek Dr Molnár István törvényszéki bi­ró szerdán tárgyalta a [...] ügyét Rabi Vilmos B o­zóky István Borba s János Törköly Má­tyás [...] akik azt iga­zolták hogy nem Bozókyék hanem éppen a sértett Kun Szabó volt a támadó Bozókyék csak önvédelemből ütlegelték Kun Szabó [...]
40. 1938-08-18 / 175. szám
[...] Bobdanetzky Im­re kereskedelmi iskolai tanár Bozóky Ilona Böröcz Mária zeneművészeti főiskolai [...] Ven­deiné mapántisztviselőnő Katona Jolán Ke­lemen István nyomdász Kevevári Gyula do­hányavári tisztviselő [...] or­vosszigorló a tanfolyam vezetője Horváth István tüzoitófőparancsnok és dr Szabó Zoltán [...]
41. 1939-02-05 / 29. szám
[...] 30 Schröder József 18 Cse­rép István 2 Faragó Rozália 2 Baffia [...] Imre 32 Dénes éter 62 Bozóky Sándor 69 Burkus Mihály 65 [...] özv Horváth Józsefné 83 Dékóny István 16 özv Pásztor Györgvné 85 [...] számú félházát 600 pengőért Lőrinez István Czene István Orosz­lán utca 5 számú házát [...]
42. 1939-06-25 / 143. szám
[...] és 16 leány Házasságot kötöttek Bozóky Imre Szántó Margittal Jankó Mihály Bódi Terézzel Guzi István Csurgó Ilonával Fodor En­dre Harmos [...] Sánta József Dobó Erzsébettel Csom­bai István Bóka Annával Ováry József ördögh [...]
43. 1939-10-01 / 224. szám
[...] dr Hciner La­os dr Rusznyák István dr Faludi Imre dr Jva [...] st­vánné Sándor Leánder Lajos Vöncki István Sza­bó Józsefné Mészáros József Raróczi [...] Imre Mecher Antal ifj Bitó István Táborszky Ignác Az I száinu [...] Tóth András és Futó Rózsa Bozóky Imre és Oltványi Veronika Király [...]
44. 1940-04-24 / 92. szám
[...] János 5 Berkovies Mar­cell 2 Bozóky László 5 Grüu­berger Rudolf 5 [...] noncai L 20 Özv Vecsernyés Istvánná 5 A Delmagyarország eddigi gyűjtése [...]
45. 1942-03-29 / 72. szám
[...] I osztályú húzásra kaphatók Gsváth István Ksi labor u 3 AdóhiváUl [...] érdeket karrierjéről érkezett hir Szegedit Bozóky András a mull év os [...] itthon is a műkedvelő előadáso­kon Bozóky nagyobb sikerekre vágyott és levelet [...] meghallgatják a hangját A fiatal Bozóky András másnap már út­ban volt [...]
46. 1942-09-01 / 197. szám
[...] Jogerősen egyhónapra Ítélték Fischer Ferencné Bozóky Amá­lia 43 éves szegedi lakos [...] háron liter vizet öntött Újvári István egyes­biró az üzletszerűen folytatott árdrá [...]
47. 1943-05-01 / 97. szám
[...] verseny sikeres lebonyolítása érdekében Rlchter István a SzVSE főtitkára vala­mint Árva [...] ahová Maikovics Szilárd elnök Kövács István és Takó András kisérik et [...] Dobó Szűcs Pintér I Héger Bozóky Sava­nya Tóth Pákozdi Burkus Lehet [...] fenntar­tási dijat hadbavonult dr Varga István városi orvos helyettese részére helyettesi [...]
48. 1943-05-16 / 110. szám
[...] Tm Ve Szabó Honira Laczó István Vezé nyel Fricsav Ferenc Tegvek [...] Galgóezi Szűcs SzáJl Pintér Bnrkns Bozóky Tóth Pákozdy Savanya oOo Országos [...]
49. 1943-05-29 / 121. szám
[...] Galgóczi Pintér Széli Hégel Burkus Bozóky Tóth Pákozdy Savanya X Kakuszí [...] Gyula Főmunkatársak Kunsicry Gyula Lendvai István Parraqi György Minden este ezt [...]
50. 1943-06-24 / 141. szám
[...] ének és szentbeszéd a Szent István Bazilikából 11 15 ivert­rnagyarorsaág eiá [...] 4 10 A szárnyékember Tő­mörkényi István elbeszélése Felolva­sás 4 30 Hirek [...] Nemze közi vizjelzöszolgálat 11 15 Bozóky Mag­da énekel 11 40 Ok [...]
51. 1943-09-19 / 212. szám
[...] számolásban lene­sen jártas nőket Szent István tér 2 Varga Ist­ván Keresek azonnali belé­pésre kis családhoz [...] fehér GYKRMEKAGY MATRACCAL együtt eladó Bozóky Mikszáth Kálmán utca 13 1 [...] el helyezkedés t keres Csuriz István Szeged Tisza Lajos körút tó [...] gyorsiro könyvelö­nő állást keres Csű­rik Istvánná Jóbázból való fiút KIFUTÓNAK FELVESZ [...]
52. 1943-10-13 / 231. szám
ÉJ KÖNYV SÖTÉR ISTVÁN Templomrabiók Sőtér István uj regénye nagy meg­lepetés lesz [...] vált realizmusból való kive­zetésére Sőtér Istvánt ebből a könyv­ből fogja a [...] a férfiak ké­zül pedig Sághy István Hatler Sán­dor Papp István és Varga D Józset játszik [...] rúgott egyet 11 esből kapott Bo­zóky Il őt kiállították Ébner kapu­sunk [...]
53. 1943-10-17 / 235. szám
[...] óra 55 Rádiózenekar Vezényel Ber­tha István 1 45 Időjelzés birek víz­állásjelentés [...] lánc ame­ról Beszél l luhár István és DeseöPyet nehéz bevenni Ez [...] 45 Időjelzés hirek 5 Halmos István és Ginsepps Moretti énekel Vldák [...] Deák Raffai Széli Dobó Galgóczy Bo­zóky I Szokoli Tóth Buza Burkus [...]
54. 1945-03-17 / 61. szám
[...] Fe renc vizsgálóbíró mint tanácsvezetö Bozóky Lajos Csányi Piroska Ju hdsz [...] a lábam ezért a Szt Ist­ván krt 2 alatti nyilas ház [...]
55. 1945-03-28 / 70. szám
[...] 18 Gábor Mihály 1 tíodó István munkások 20 Zom­I rácz Pál kocsis 21 Kaszla István Török Antal elömunkások 25 Far­I [...] ruua férfik erek pár eladó Bozóky Valéria tér 4 toll üzlet [...] 7 3 ig Dr Pásztor István Ká­rász utca 6 a 11 [...]
56. 1945-08-08 / 178. szám
[...] keresel Csendes lakó jeligére Üzenetek Bozóky Imre és Bacsó Béla hadi [...] sörözőjébe a főpostánál Főszerkesztő Szirmai István Felelős szerkesztő Gárdos Sándor Felelős [...]
57. 1945-11-18 / 261. szám
[...] biztositani kell a kenyeret Szirmai István megköszöni Mada­rász felszólalását mondván végre [...] a szegcdi közellátás problémáját Vírágh István kisgazda után Ko­mócsin Mihály MKP [...] követeli a gazdasági rendőrség felállítását Bozóky Lajos szocdem felhívfa W figyelmet [...]
58. 1946-09-11 / 202. szám
[...] Henrik elvtárs elnöld megnyitója után Bozóky Lajos elvtárs a Szociáldemokrata Párt [...] a jég állan­dó robbantásáról Végül István Béla közellátásügyi felügyelő bejelentette hogy [...]
59. 1946-12-29 / 293. szám
[...] esemény lesz Zongo­rán kiséri Hajdú István az országosan közismert zongoraművész Politikai [...] Misán György Bárkányi Márton Matuszka István Gál Dezső Balga Erzsébet Gyöngyösi [...] nyulbőrt pézsmát legmagasabb árban vásárol Bozóky Valéria tér 4 Telefon 773 [...]
60. 1946-12-31 / 294. szám
[...] keze látszik dolgozni mert BpdócSi István igazgató Budapesten kollégái előtt kijelentette [...] kitűzött tárgyalás időpontja és Bodócsi István zemmelláthatóan vidá­man ült a vádlottak [...] és nyulbőrt legmagasabb árban vásárol Bozóky Valéria tér 4 Telefon 773 [...]
61. 1947-01-01 / 1. szám
[...] most a legfontosabb célkitűzésünk GYÓLAI ISTVÁN A szakszervezetek 23 ezer szegedi [...] szakszervezeti embert szólaltatunk meg Gyólai István elvtár­sat is sokan Ismerik Szegeden [...] nyuibőrt pézsmát legmagasabb árban vásárol Bozóky Valéria tér 4 Telefon 773 [...]
62. 1947-01-24 / 19. szám
[...] népelíenes mesterkedéseit A nagygyűlés előadói Bozőky László Tombácz Imre Völgyi Vil­mos [...] A nemzet­gyűlés csütörtöki ülésén Kossá István alelnök bejelentette hogy a népíő­ügyészségtől Nagy László Szurdi Ist­ván és Szilassy Kornél képviselők ügyé­ben [...]
63. 1947-01-28 / 22. szám
[...] gyűlést majd átadta a szót Bozóky Lászlónak az MKP szónokának Azért [...] gyorsabb orvoslást találjunk kezdte beszédét Bozóky elvtárs A panaszokból megállapítható hogy [...] létnSnimu­rommegye főispánja a vármegye Bátkal István pedig AniiavÖlgy la­kossága Döbrentei Kátolyné [...] rámutatott az orvoslási lehetőségekre Szirmai István beszéde A város alkalmazottak taggyűlése [...]
64. 1947-02-15 / 38. szám
[...] Szűcs Bálint Olasz Imre Olasz István Rostás Fe­renc Szii ás Lajos [...] Magyar Kommunista Párt kiskereskedő csoportjától Bozöky Lészló a Szociá űe­mokraia Párt [...]
65. 1947-02-25 / 46. szám
[...] György a Szociáldemokrata Párt nevében Bozóky István ko­szorúzta meg az emlékművet Az [...]
66. 1947-03-02 / 51. szám
[...] vádlott hogy Kovács Bélát Tóth István befolyásolni akarta hogy pártprogrammá legye [...] miniszter­sége elölt En Andráss Tóth István Szilágyi Gábor Nagy Bódog és [...] Pénte­ken Kelemen Kristóf Somogyite lepen Bozóky István Újszegeden Nagy Sándor Felsővároson Olkírtlü­csányi [...]
67. 1947-03-08 / 56. szám
[...] során Nagy Sándor és Csorló Ist­ván dombegyházi földművelőket a vizsgálóbíró letartóztatta [...] közülük Varja Vince Dorozsmán Boztfky István Sán­dorfalván Tóth Lajos pedig Tápén [...] nyulbőrt a legmagasabb áron veszek Bozóky Va éria iér 4 Telefon [...]
68. 1947-03-09 / 57. szám
[...] nyulbőrt a legmagasabb áron veszek Bozóky Valéria fer 4 Telefon 773 [...] álfapot­ban eladó Újszeged Hatházák Dobó István Egy közele fős hásaskecske és [...]
69. 1947-04-10 / 80. szám
[...] kenyeret követett a kiskereskedők számára Bozóky László elvtárs az Országos Kongresszuson [...] beszámoltunk kél ízben is felszólalt Bozóky László a DIKSz elnöke Bozóky László a Délvidék kis kereskedőinek [...] értekez­letet Az elnöki megnyitó után Bo­zóky László elsőnek szólalt fel és [...] V szegedi füszerkereskedők részé­ről Guzi István és Kecskeméti József ka Hársak [...]
70. 1947-04-30 / 97. szám
[...] Koós Ká­ ro ly Nagy István és Szontiinrey Jenő a kolozsvári [...] Székely László s k főtitkár Bozóky László s k ügyv elnök [...]
71. 1947-05-03 / 99. szám
[...] melyet Székely László főtitkár és Bozóky László ügyv elnök irt alá [...] és Élelmiszer Kiskereskedők elnö­ke tiltakozóit Bozóky ügyv elnök ama felszólalása ellen [...] KISOSz kon­gresszuson nem hangzott el Bo­zóky elnök szájából Az bog 7 [...] és bazáráru kis­kereskedők elnöke Verlelu István sk a piaci rőfös kiskereskedők [...]
72. 1947-05-29 / 119. szám
[...] amely hivatanak elnöke tudvalevőleg Varga István És amikor azt mondjuk hogy [...] a két kereskedői mentalitás kö­zött Bozóky László j
73. 1947-06-18 / 135. szám
[...] Vasút Rókus 3 óra Katkó István Nyugdijasok 3 óra Sztodolnik L [...] V Vizmütelep fél 3 óra Bozóky L Lemezgyár 2 óra Dénes [...] a szakszervezeti székházban dr Bibó István egy nyilv r tanár Fasizmus [...]
74. 1947-07-02 / 147. szám
[...] átéli dal­lammin ázását Dr Sikolya István igazán elisme­résre méltó Belmonde l [...] jelentett Vala­mennyi szereplő Bodnár Jenő Bo­zóky István Horkay János Pásztor J mos [...]
75. 1947-07-11 / 155. szám
[...] közelmúltban a Délmagyarország tiltakozott Relcler Istvánnak a liszt­eloszló hivatal vezetőjének antidemo­kratikus [...] ellen Rámutat­tunk arra hogy Retcler István a szegedi pékeknek önkényesen álla­pítja [...] a közellá­tási hivatal lisztosztályának igazgató­ját Bozóky László és Székely Lasz ó [...] hétfőn a pékek felkeresik Retcler Istvánt hogy az általa készitett julius [...]
76. 1947-07-20 / 163. szám
[...] szerepe az állami aparátusban Irta Bozóky László DIKSa úgyv elnöke DllGÁSZ [...] elismeréssel kei megemlékeznünk dr Bibó István a szegedi tudományegyetem politika­professzorának Értelmiség [...]
77. 1948-02-06 / 30. szám
[...] lépett be az MKP ba BOZóKY LÁSZLÓ 1909 ben született Szegeden [...] a Délmagyar­ország irányítását GYÓLA 1 ISTVÁN 51 éves 1913 óta vesz [...] város egyik legnépszerűbb po­litikusa KOVÁCS ISTVÁN Deszken született 1896 ban Földműves [...] a Városházán Hozzászólnak Dr VADÁSZ ISTVÁN államügyész a Közalkalmazottak Szakszervezetének vezetője [...]
78. 1948-03-07 / 56. szám
[...] tilen piszkos elha­nyagoll volt Széchenyi István mikor 18113 szeptember 3 án [...] rábízott mun­kát Varga Lajos Tóth István és Tóth Béta üzemi lakatosok [...] a vi­déki dolgozók érdekében is Bozóky László ügyv elnök beszámolt a [...]
79. 1948-03-09 / 57. szám
[...] volt Vasárnap délelőtt dr Uusz­nyáik István orvosprofesszor a Magyar Szovjet Művelődési [...] Kiskereske­dők Érdekképviseletének meg­alakítása tárgyában Előadó Bo­zóky László a v b ügyvezető [...] Dobó Sándor pártonkívüli jegyző Kovács István MKP 1 jegyző he­lyeltes Bózó [...] Kéri Mátyás NNP ellenőrök Bózó István MKP és Dudás Mihály MKP [...]
80. 1948-03-17 / 63. szám
[...] El­nök Luca Ferenc ügyvezető elnök Bozóky László ügyve­zető társelnök ZsuLán József [...] 8 kor rácsonyi Gábor Farkas Ist­ván és Hódi Imréné Főtitkár Völgyi [...] elhelyezett már­ványtábláról amelyet dr Szé­kely István rektor vett át köz­vetlen szavakkal [...]
81. 1948-03-18 / 64. szám
[...] ve­zetőségében A vidéki ügyvezc­töség Ingja Bozóky László Társelnök Lucs Ferenc Elnökii [...] András és Kenne Sándor Vérles István tüzelő és énttftanyagkeres­ked ő Itoldogasszonv [...] egyellcn hcgied ü­estjét Ivisér Hajdú István KONCERT Mesterbérlet VII Tisza fél [...]
82. 1948-03-21 / 67. szám
[...] 1948 máraius 4 én Kuhn István bír végrehajtó lellek a szöllők [...] sikerült megvalósítani a kereskedő egy­séget Bozóky László aki a ke­rcskedőegység egyik [...] A magyar közvélemény folytalla nyilatkozatát Bozóky elvtárs az egészen kisszámú fényes [...] y otca B TsMaai Vérles István tüzelő és épitöanyagkeres­kedő Boldogasszony sn­g [...]
83. 1948-04-13 / 85. szám
[...] polgármester Róna Béla pénzügyi tanácsnok Bozóky László elnöki meg­nyitója után dr [...] bíróságokon Az igazságügy minisztérium­ban Riies István igazságügy­miniszter elnőklésével érte­kezletet tartottak a [...]
84. 1948-04-16 / 88. szám
[...] kg édes nemes paprika Ilavalecz Istvánná 30 dr Nagy József 30 Bozóky László 15 Klazsik György 15 [...]
85. 1948-07-25 / 169. szám
[...] is szólhatna mikor ld Paczuk István és a többiek szentébe mond­ják [...] szegedi vezetőségét ameiyben elnök lett Bozóky ászló társelnök Vass László ügyvezető [...] Dékány Mihályt négyévi fegyházra Vékrs István gazdát pedig 2 társasági e [...]
86. 1948-07-27 / 170. szám
[...] Isfván nyilafkozafa a vizsgátalokrót Dobi István földművelésügyi miniszter H minisztériumban lefolytatott [...] Tölcsérl József Somogyi­telep Szemei édl István Sző­reg Varga János Szeged ör­dőgh Fei ene Szeged Bozóky András Pá fj u 3 [...] Sándor Római ltórut 33 Vér István Királyhalom Növck István Szeged Király Károly 1907 Szeged [...]
87. 1948-12-18 / 290. szám
[...] Anna Lengyel Andrásné Terhes Sándoraé Bozóky Matild Hajkurász Má­ria Makra Jutia [...] József Rózsa Vince és Szűcs István 7200 ról napi 7500 kilóra [...] Független Kisgazdapárt politikai bizottsága Dobi Ist­ván elnökletével csütörtö­kön esle ülést tartott [...]
88. 1949-06-01 / 126. szám
[...] rá rnap délelőtt taggyű­lést tartott Bozóky László elv­társ ügyvezető az elmúlt [...] jó példával jártak elő Nagy István ifj Palotás Ferenc és Kocsik [...] 1537 ponttal lett első Bérénvi István 1311 ponttal második tett Németh [...]
89. 1954-11-26 / 280. szám
[...] orvos Hámori Ed tanító Kántor István kereskedősegéd Vass Rezső tanár ördögh Péterné gyárimunkás Erdei István gyárimunkás Rózsa István telepvezető Bors István sütőseged Németh Zoltán tanár dr [...] Csiíes Mihály tsz tag Csányi István öntő Mágori Imréné kö alkalmazott [...] 137 Hódi Imre kertész 138 Bozóky István B M beosztott 173 Szegedi [...]
90. 1955-05-24 / 120. szám
[...] Bőrklinika tanter­mében rendez előadást Dr Bozóky László a Központi Fizikai Kísérleti [...] Markovits Vera Megyesi Pál Szabady István Halmi László Wágner József Mezey [...] este fél 8 órakor Piros István a Mező­gazdasági Technikum tanára vezetésével [...] 3 2 Bírósági hírek KOMÓCSIN ISTVÁN ml­hályteleki Rózsa közi lakos mint [...]
91. 1955-05-25 / 121. szám
[...] Balázs és Liebmann Bála Dr BOZÖKY LÁSZLÓ a Központi Fizikai Kutató [...] Markovits Vera Megyesy Pál Szabadi István Halmi László Wagner József Me­zei [...]
92. 1955-08-25 / 199. szám
[...] Mihály 29 éves és Becskei István 28 éves deszki lakos A [...] évi közügyektől való eltiltásra Becskei Istvánt pe­dig 8 hónapi börtönbüntetés­re és [...] Ax atomkutatás hazai eredményei Beszélgetés Bozóky Lászlóval a fizikai tudományok kandidátusá­val [...] árakban Mohácsi Tivadar és Péczi István f Szabó László újabb játszmájában [...]
93. 1956-01-24 / 20. szám
[...] Rausnitz János Kathi Margit Születések Bozóky Mihály Lakner Mar­git Ottó Dörmő István Borsi Anna Anna Gárgyán István Tóth Pintér Mária László Kovács [...] Mi­hály Bodó Erzsébet Mihály Vi­rág István Makra Rozália Mária Liliom András Czentár Erzsébet István Bordás Pál Halas Anna Pál [...]
94. 1957-05-21 / 116. szám
[...] és Mlhálka Zsó­fia Anna Balogh István és Mül­ler Judit Tóth Ferenc [...] Ottó és Vass Erzsébet Ottó Bozóky Gyula és Földesl Kornélia Erika [...] Piroska kötött házasságot Elhaltak Kelemen Istvánná Förgeteg Anna 88 Kecskés Józsefné [...] Borbély stván és Törteit Júlia István Hómat István és Gombár Mária László dr [...]
95. 1957-06-18 / 140. szám
[...] László Katalinnak Elsita Katalin Ipolyszegi Ist­ván és Kellenberger Veroni­ka Erzsébetnek István Móra Dezső és Kaszab Ilonának [...] és Kor­mányos Ilonának Ilona Mar­git Bozóky Mihály és Lak­ner Margitnak Zoltán [...] és Román Máriának Mária Petró István és Búza Juliannának István Deme Antal és Hajnal Julianná­nak [...]
96. 1960-07-21 / 171. szám
[...] leik szeretett férjem dr MAGYART ISTVÁN temetésén megjelentek és vlrágadományalkkal fájdal­munkat [...] Az elsó helyezettek lepkesúlytói fel­felé Bozóky Antal 110 kg ifj Bozóky Mihály 115 kg Dávid László [...]
97. 1960-08-20 / 197. szám
[...] sorozatának rendkívül ízléses kiállítású Drahos István fametszeteivel díszített kötetét kapja kezébe [...] művet Devecseri Gábor mes­teri fordításában Bozóky Mária illusztrációival kapják az olvasók [...] Boris Shristoff énekel 11 10 István király 11 óra 25 Tánczene [...] Ná­ci dalaiból 12 50 Vas István és Vidor Miklós versei 13 [...]
98. 1961-03-01 / 51. szám
[...] órtókes kis kötetben olvashatjuk Ki­rály István emlékbeszédét is amelyet Mikszáth halá­lának [...] szép fordítása s nem utolsósor­ban Bozóky Mária ihletett illusztrációi valóban eddig [...]
99. 1962-02-22 / 44. szám
[...] A MALÉV Hunga György és Bozóky Mária igé­rian Air Transport népvise [...] készült film is a hal­Czeglédi István hatatlanságba emelt Zelenák A monumentalitás [...] kisipari termel esztergályos és Lörincz Ist­ván A Szovjetunióban tettek televíziós Hutaként [...] kerékpártulajdo­nosoké pedig 132 Lörinc 7 István az ipari tanuló oktató új [...]
100. 1964-10-09 / 237. szám
[...] este 7 órakor kezdődő elő­adást Bozóky István a színház új főrendezője rendezi [...]