431 találat (0,052 másodperc)

Találatok

1. 1955-12-17 / 98. szám
[...] eladásra I Az egri Bródy Sándor I stúdió színjátszói Molière Sca [...] Mihály Póczlk Erzsébet Bozsing György Szaniszló Margit Me czenzef Ferenc Pataki [...] I na Áprily Lajos Sástíi Sándor Ármány és Szerelem Rembrand összeolvasva [...]
2. 1956-10-10 / 79. szám
[...] járási pártbi­zottság beszámolóját melyet Tóth Sándor elvtárs a járási pártbizottság első [...] országot s mintha folytatná Szabari Szaniszló azt mondta Talán követünk el [...] ajkát A hozzászólások után Tóth Sándor elvtárs adta meg a vá­laszt [...]
3. 1956-10-10 / 79. szám
[...] rájuk bízott gyereke­ket Ez érződött Szaniszló 1 st vánné konyhavezető hangjából [...] csak zsíroskenyeret vacsorára Igaza van Szaniszló István nénak s ezúton kérjük [...] ravidéki Erőmű kultúrtermé­ben Előadó Koltay Sándor Vita vezető Bodor Mihály ÜJABB [...]
4. 1957-07-24 / 58. szám
[...] KERESÉS után si­került csak Nagy Sándort a petőfibányai KISZ titkárt megtalálni [...] dolgoznak is dicséri őket Nagy Sándor Nem is akárhogyan RENDETLEN VOLT [...] a versenyen csatlakozott Zsemle Ferenc Szaniszló József csapata is Igyekeznek a [...] nehezebb mérkőzésen résztve hessen NAGY SÁNDOR mégis pa­naszkodik úgymond néha néha [...]
5. 1957-10-02 / 78. szám
[...] tagjai Az ülés előadója Tóth Sándor elvtárs a megyei pártbizottság osz­tályvezetője [...] elért két­ségkívül jelentős eredmények­nek Tóth Sándor elvtárs azután arról beszélt hogy [...] mondotta Mor­vái elvtárs majd megdicsérte Szaniszló és Zsemje elvtárs KISZ brigádját [...]
6. 1958-03-20 / 49. szám
[...] kedvence lett Meghatóan játszotta Gál Sán­dor az öreg Borbás szerepét Feleségével [...] és hideg szél csípi arcunkat Sándor József Benedek írja a naptár [...] számú általános iskola ahol Szabari Szaniszló általános is­kolai igazgató a kultúrház [...]
7. 1958-05-21 / 100. szám
[...] kísé­rőnket a Szputnyik III at SZANISZLÖ JÖZSEFí a Mátravidéki Szénbányászati Tröszt [...] KISZ Köz­ponti Bizottságának első tit­kára Sándor József az MSZMP Központi Bizottságá­nak [...] eredményeként UT Egerben a Bródy Sándor utca közepetáján az árok partjára [...]
8. 1958-09-19 / 203. szám
[...] utazók­kal való udvarias magatartá­sukért Adler Sándor Légrádi NEMRÉGIBEN történt Pé tervásárán [...] amelyben Zsom Imre gépkocsivezető és Szaniszló Fe­renc kalauzt dicsérik segítő­készségükért a [...]
9. 1958-09-23 / 206. szám
[...] üdvözölte a megjelente­ket K Nagy Sándor elvtársat az MSZMP Központi Bizottsá­gának [...] tanácsszervek küldötteit Ezután K Nagy Sándor elv­társ az ünnepség szónoka emelkedett [...] ha­tározatoknak címmel E cikk foglalkozik Szaniszló Ferenc egri lakos lakásügyével Az [...]
10. 1958-10-29 / 237. szám
[...] köszönhet­jük Szászi Andrásnak Ró zsaszentmártonban Szaniszló Józsefnek Petőfibányán Go da Istvánnak [...] tél a fogát mondja Szalmá­st Sándor tsz elnök A tavaszi vetés [...] is Jovbák Emma és Derest Sán­dor A fiatalok asztal­hoz ülnek A [...] óvni erősíteni kell ma is Szaniszló Józsefnek is Goda Istvánnak is [...]
11. 1958-11-12 / 249. szám
[...] W Névnap Ne feledjük csütörtökön SZANISZLÖ ÖTSZÁZ MÉTER hosszú új villanyvezetéket [...] az egri Vendéglátó Vállalat Lukács Sándor brigádjá­nak cukrászműhe­lyébe Ahogy belépünk meleg [...] frissen sült tészta illatával Lukács Sándor és Gyulai Dávid fog­yod bennünket [...] minden­ki csak dicsérni tudhatja Lukács Sándor brigádjá­nak készítményen p Cikkünk nyomán [...]
12. 1959-03-13 / 61. szám
[...] meghonosítá sában a termelésben mint Szaniszló József Lőcsei í Emil fiatal [...] létrehozásához mondotta többek között Komlós Sándor elvtáre az újlaki Téglagyár igazgatója [...]
13. 1959-10-13 / 240. szám
[...] Sípos Sárosi Bozsik Szojka Kotász Sándor Gö röcs Albert Bund zsák [...] hivatalos egyéni versenyt a magyar Szaniszló nyerte A kassai marathoni nemzet­közi [...] megyei Nyomda Vállalat Eger Bródy Sándor u í Felelős vezető Mandula [...]
14. 1960-06-11 / 137. szám
[...] szelvénye van például Cseh János Szaniszló Ferenc Nyeste Ernő gépko­csivezetőknek vala­mint [...] a városi pártbizottság titkára Tóth Sándor a megyei pártbizottság osztályvezetője Kocsmár [...]
15. 1961-04-21 / 93. szám
[...] Török Laczik Juhász II Bokros Sándor Varga Tóth Juhász I Gál [...] Gé­za János Bocsi Éva Zsuzsanna Szaniszló Éva Valéria Szabó End­re Sándor Ködmön Éva Mária Kiss Sándor János Hágen István Hóra Rozália [...] György és Mező Mária Molnár Sándor és Hajdú Ilona Hegedűs Sándor és Stricz Mária Erzsébet Hegedűs [...]
16. 1961-04-25 / 96. szám
[...] szabódtak a pesti kiküldöttek Mucsi Sándor a megyei ta­nács ipari osztályának [...] sőt még az a kuka Szaniszló Berci felesége rá is kiabálta [...] Eger háló eladási ára mondta Sándor a 5350 forint szerényen Balázs [...]
17. 1961-10-03 / 233. szám
[...] munkájáról ŐSZIESRE AZ EGRI Petőfi Sándor Kol­légium épületét mindenki is­meri Reggelenként [...] találom Tóka János igaz­gatót és Szaniszló Istvánná gondnoknőt Ketten irányítják a [...] hogy Látogatás az Egri Petőfi Sándor Kollégiumban megsaoktassuk s megszerettes­sük velük [...] gyomrot kell jóllakatni Ezzel kapcso­latban Szaniszló Istvánná gondnoknőt kérdeztük meg AZ [...]
18. 1961-11-16 / 270. szám
[...] végez vagonkirakó Okleveles kiváló dolgozó SZANISZLÖ JÓZSEF a Petofi altáróban dolgozik [...] Szászi András bri­gádvezető Novák Ferenc Sán­dor Elemér de a brigád min­den [...] várják a keres­kedelmi szervektől Pethő Sándor
19. 1962-11-07 / 261. szám
[...] Nagy Hegedűs Kiss Bagó Kovács Sándor Balogh Bondik Csirke Rácz Ed­ző [...] II Imre III Edző Dorner Sándor Kezdés után enyhe rózsái fölény [...] második menetben Dutka nagyerejű egye­nesétől Szaniszló megroggyant majd feladta a harcot [...] megyei Nyomda Vállald Eger Bródy Sándor utca 4 Igazgató Marosán József [...]
20. 1962-12-01 / 281. szám
[...] Kassai Mária Lénárt Vero­nika Papp Sándor Szabó István Fodor Marianna Németh [...] Penyaskó Cecillia Stadler Ernő Ecsédi Sán­dor Mestyán Ildikó Nagy Tibor Sütő [...] János Adám Gizella Tihanyi András Szaniszló Magdolna Be reczkei Zoltán Baráth [...] Marx Károly utcában Alkot­mány utcában Sándor Imre utcában Csiky Sán­dor utcában Maczky Valér utcában ÉMÁSZ [...]
21. 1963-04-12 / 85. szám
[...] megyei Nyomda Vállalat Eger Bródy Sándor utca 4 Igazgató Marosán József [...] Miskolczi Szar bó Edzó Madaras Sándor Sírok Bodnár Földi Cztbik Varga [...] G Fodor Bíró Murányi 2 Szaniszló illetve Bú­zást Jók Fodor Szaniszló Murá­nyi Bírói illetve Vass Hegyes [...]
22. 1963-06-30 / 151. szám
[...] Sípos révén egy lásodik és Szaniszló valamint Juhász révén két harmadik [...] Igazgató Marosán József Eger Brődy Sándor utca 4 fiztál játékosai különösen [...]
23. 1963-11-13 / 265. szám
[...] megyei Moziüzemi Vállalat címére Eger Sándor Imre u 2 A helyes [...] nagydíjat 1963 november 13 szerda SZANISZLÖ A nap kel 6 óra [...] tanár a horti művelődési Rembeczki Sándor miskol házban ci lakos gépkocsijának [...]
24. 1964-02-07 / 31. szám
[...] 70 00 Váltósúly l Kelemen Sándor Petőfibánya 285 kg 87 5 [...] HAC 2 Búzái EITSK 3 Szaniszló Gy Honvéd Nagy váltó súly [...] megyei Nyomda Vállalat Eger Brody Sándor utca 4 Igazgató Marosán József [...]
25. 1964-04-09 / 82. szám
[...] egri Búzái és a gyöngyösi Szaniszló vívta egymás­sal A gyöngyösi fiú [...] sakk bajnok­ságát az egri Jeges Sándor nyerte Tavasz az egri dombokon [...] Marcsik Salgó 1 Kókai MÁV Szaniszló Honvéd Zalka SE 2 Balogh [...]
26. 1964-05-26 / 121. szám
[...] Búzái a döntőiben a gyöngyösi Szaniszlót győzte le pontozással míg középsúly­ban [...] egri Búzái mögött a gyöngyösi Szaniszló lett a má­sodik A tizenkét [...] 18 helyezést értek el Ró­zsa Sándornak nem sikerült a bajnokság első [...] 125 ös kategória 3 Rózsa Sándor 9 Cövék László 250 es [...]
27. 1964-10-31 / 256. szám
[...] János a városi tanács Kamuti Sándor a KISZ Köz vb titkára [...] elő­adást Nagytályán a művelő­dési házban Szaniszlő Károly rendőrőmagy EGYRE TÖBB szocialista [...]
28. 1964-11-01 / 257. szám
[...] János a városi tanács Kamuti Sándor a KISZ Köz vb titkára [...] elő­adást Nagytályán a művelő­dési házban Szaniszlő Károly rendőrőmagy EGYRE TÖBB szocialista [...]
29. 1964-11-03 / 258. szám
[...] Géléi József Ihász Kálmán Katona Sándor Komora Imre Nógrádi Ferenc Novak [...] Tatár Mihály Tüske Ferenc röplabdazQ Szaniszló József öttusázó A kitüntetettek nevében [...]
30. 1964-11-13 / 266. szám
[...] MTI mozik EGRI VÖRÖS CSILLAG Sándor Mátyás EGRI BRÓDY Az orvos [...] rész 1964 november 1 péntek SZANISZLÓ napja A nap kél 6 [...]
31. 1965-02-18 / 41. szám
[...] Kisváltósúly 1 Bóta Eger 2 Szaniszló Gyöngyös 3 Járdány Eger Váltósúly [...] megyei Nyomda Vállalat Eger Bródy Sándor utca 4 Sgaxgstöz Mnrmán majd [...]
32. 1965-03-20 / 67. szám
[...] 8 t ökölvívók restek Hisvárdán Sándor Gy Honvéd Váltósúly 1 Juhász [...] Nyomda vükriat Eger Brő y Sándor utca 4 Igazgatói Károsán József [...] Zámboki MÁV HAC Kisváltósúly L Szaniszló SZOMBAT Teke Budapesti Spartacus Hgri [...]
33. 1965-03-30 / 75. szám
[...] rovits Gúla Kovács Kajái öhler Szaniszló Juhász Hol­ló Gayer Balogh Pampuk [...] megyei Nyomda Vállalat Eger Bródy Sándor utca 4 Igazgató Marosán József [...]
34. 1965-04-03 / 79. szám
[...] rendez amelyen beszédet mond Nagy Sándor sz ü fő­előadó A műsorban [...] valamint a KISZ aranyko­szorús jelvényét Szaniszló Ká­roly őrnagynak Visontai Bér nátnak [...]
35. 1965-07-07 / 158. szám
[...] megyei Nyomda Vállalat Eger Bródy Sándor utca 4 Igazgatói Marosan József [...] Atkár 400 m 1 Zsoltész Sándor Atkár 800 m 1 Fehér [...] Péter At­kár Távolugrás 1 Zsoltész Sán­dor Atkár Női számok 100 m [...] Kiss B Mátraderecske 160 3 Szaniszló Istenmezeje 160 Grá­nátdobás 1 Bíró [...]
36. 1965-07-21 / 170. szám
[...] 3 Kasza Kom­ló 150 4 Szaniszló P vására 145 Nők 1 [...] Hatvan 611 mp 3 Boda Sándor Eger 545 mp Mechanikus 10 [...] 17 11 8 Magas­ugrás 1 Sándor Nógrád 191 cm 2 Balogh [...] megyei Nyomda Vállalat Eger Bródy Sándor utca 4 Igazgató Marosán József [...]
37. 1965-09-23 / 224. szám
[...] megyei Bizottságának titkárát és Kárpáti Sándort a KISZ központi bizottsága titkárát [...] hatvani MÁV csomóponti pártbizott­ság titkára Szaniszló Károlyt a BM megyei kapitányságának [...] KISZ bi zottság titkára Kárpáti Sán­dor a KISZ kb titkára aki [...]
38. 1965-10-14 / 242. szám
[...] feladta Kákái ellen 6 4 Szaniszló ellenfél nélkül győzött 8 4 [...] bányá­szok szereztek vezetést a selypiek Sándor góljával három perccel a befejezés [...] Balogh Orbán Korponai Maksa illetve Sándor és a közvetlen vé­delem Az [...]
39. 1965-11-13 / 268. szám
[...] véget 1965 november 13 szombat SZANISZLÓ napja A Nap kel 6 [...] megyei Nyomda Vállalat Eger Bródy Sándor utca 4 igazgatót Marosán József [...]
40. 1966-04-16 / 89. szám
[...] harmadik helyet sikerült ki­harcolniuk Sánta Szaniszló és Bakó nyert bajnokságot míg [...] bajnokságot A csapat tagjai Jeges Sándor Sándor Tamás Vanyó József Engel Tibor [...]
41. 1966-04-29 / 100. szám
[...] Birkái Gyöngyös Kisváltó súly I Szaniszló Gyöngyös 2 Fehér MVSC 3 [...] még bejelentheti Felvilágosítást ad Osgyáni Sándor és Hidasi László Budapest IX [...]
42. 1966-05-24 / 121. szám
[...] között végzi mindennapi munkáját Leiszner Sándor az öntödei vállalat egri telepének [...] ha ez öreg napjaim­ra visszatérne Sándor bácsi a mi párt titkárunk [...] versenyt ren­deztek amelynek első helye­zettje Szaniszló Zoltán az eg­ri IV számú [...]
43. 1966-06-09 / 135. szám
[...] gyöngyösi fia­tal képviselte Közülük Sántha Szaniszló és Bukó döntő fö­lénnyel szerezték [...] kaptak A 67 éves Hilkó Sándor Gyöngyösi Kékes Ruházati Ktsz a [...]
44. 1966-08-18 / 195. szám
[...] Szabó Attila Rózsaszentmár ton Takács Sándor Lőrinci Bankos József Selypi Cukor­gyár [...] közül Ózdon Nagy András Sántha Szaniszló Bukó és Kiss P szerzett [...]
45. 1966-10-12 / 241. szám
[...] egyéni versenyben a legjobb magyar Szaniszló csak az ötödik Vasárnap este [...] II Barta Bársony Edző Fischer Sándor A többet kezdeményező és több [...]
46. 1966-10-21 / 249. szám
[...] Tulai Fehér Kökény Stefanidesz Bánhegyi Szaniszló A csapattal tart a Honvéd [...] emléket egyik nagy szülöttének Bródy Sándor író­nak Eger városa Sajnos a [...]
47. 1966-11-13 / 268. szám
[...] késlel­tetnék 1866 november 13 vasárnap SZANISZLÖ napja A Nap kel 6 [...] tanulóképzés feladatait beszélik meg WEÖRES SÁNDOR ver­sei alapján összeállított mű­sorral készül [...] megy Nyomda Vállalat 1 Brödy Sándor útra 4 Igazgató Marosán JOzaaá [...]
48. 1967-06-09 / 134. szám
[...] Orbán Ferenci Gál Háncsa Gajer SzanisZLó Somoch Juhász és Mincsik IV [...] elméleti oktatást és élménybeszámolót tart Sándor Béla nemzetközi sakkmes­ter Ivád Egerszalók [...] udvarral azon­nal beköltözhetően eladó Eger Sándor Imre u 4 Telefon 20 [...]
49. 1967-07-07 / 158. szám
[...] megsérült A két mérkőzé­sen szerepelt Szaniszló a ruti­nos Túróstól és Turzától [...] Ko­vácsi Stefanideaet háromszor Gayer kétszer Szaniszló egyszer egyszer pedig Orbán Mincs [...] s tagjai a következők Kalapács Sándor sportköri gazdasági előadó Molnár Mihály gépkocsivezető Szentmarjay Tibor edző Sán­dor Imre gyúró és a játéko­sok [...]
50. 1967-08-09 / 186. szám
[...] vendégek lendültek tá­madásba Pócs lesérült Sán­dor pedig a kiállítás sorsára jutott [...] Morvái Tóth Szép Edző Dorner Sándor Recsk Zám Rónai Sütő Szűcs Maruzs Sándor Forgó Dinnyés Pócs Árok szállási [...] Lutter Lintallér Puskás Várkonyi Fe­kete Szaniszló Kovács Krajcso vics Kozma Az [...]
51. 1967-12-20 / 300. szám
[...] Tamás Gárdonyi úti óvoda Pelyhe Sándor Hibay út óvo­da Fenyvesi Róbert [...] XI sz isko­la VI o Szaniszló László Gyógypedagógia Eger járásban könyvet [...] Bo clony I o Ködmön Sándor Bükkszenterzsébet III Zagyva Erika Bükkszék [...] Katalin Egercsehi bányatelep óvoda Göbply Sándor Beköl ce napközi Otthon óvoda [...]
52. 1968-02-14 / 37. szám
[...] Bukat az ózdi Kocsis ellen Szaniszló pedig a miskolci Ördögh ellen [...] győ­zelmével ért véget A Bukát Sza­niszló mérkőzés viszont nem so­káig tartott [...] Gáspár Egri ITSK Pehelysúly t Sándor Borsodi B 2 Simon Zalka [...] László sportorvos a másikat pedig Sándor Imre az Egri Dózsa gyúrója [...]
53. 1968-03-09 / 58. szám
[...] Csepel ellen nyerni fogunkl Simon Sándor kács Béla edzőtől Ügy érzem [...] az eredmény a mi javunkra Szaniszló Sándor Kérdés Vasárnap Czagány el­len komoly [...] ezzel kapcsolatos munkát vál­lal Sztregova Sándor Hatvan Bajcsy Zs u 53 [...] mindenfajta deszkavá gást vállalok Göböly Sándor bér­fűrészelő kisiparos Beköice Béke u [...]
54. 1968-11-17 / 270. szám
[...] egri TÜZÉP telepen és a Sándor Imre utcai tüzelőanyag meg­rendelő irodában [...] inges di­vatos bőrmellényt viselő fia­talember Szaniszló Zoltán KISZ alapszervezeti tanári titkár [...]
55. 1968-12-15 / 294. szám
[...] gyűjtőket Cécs István Eger Csiky Sándor u 3 VOSZK a svájci [...] csapatbaj­nokság során gyengén öklö­ző Bukó Szaniszló és Bukát nevéhez fűződik Mindhár­man [...] Kriger ellen 6 4 Kisváiíósúly Szaniszló ellen Szobia az első menet­ben [...] ház eladó Érdeklődni lehet Tóth Sándor Vécs Kossuth út 25 szám [...]
56. 1968-12-21 / 299. szám
[...] és jókedélyből A színészek Makay Sán­dor Komáromy Éva Olgyai Magda Kanalas [...] teremtenek Hajer Marika és Guzi Szaniszló jel­mezei a mini témát hangsú­lyozzák [...]
57. 1969-09-14 / 213. szám
[...] Zalka SE Ku­li burczik Tatabánya Sándor ji Borsodi B Gál MTK jj Vadócz Ózd Szaniszló MGM Kovács Tatabánya Kerékgyártó Zalka [...]
58. 1970-03-06 / 55. szám
[...] NEB elnöke üd­vözölte majd Takács Sán­dor az Egér Gyöngyös vidé­ki Termelőszövetkezetek [...] Az ülésen részt vett Friedrich Sándor a Heves megyei Be­ruházási Vállalat [...] Berta­lanná VIsontai Józsefné Bogdán Kálmánná Szaniszló Feljelentés alapján az egyik intézmény [...] megyei Nyomda Vállalat Eger Bródy Sándor utca i aaána Igazgató Marosán [...]
59. 1970-10-07 / 235. szám
[...] Hor­váth II Oláh Mike Fábián Szaniszló Sütő H 3 r váth [...] i aczkó Alattyányi Tarpás Ed­ző Sándor Károly A hazaiak Irat nagy [...] Halmőczkl Vernyik László Edző Zsiska Sándor Füzesabony Farkas Kúródi Kárpáti Gulyás [...]
60. 1971-04-03 / 79. szám
[...] Pusztai balszerencsés volt mivel klubtársa Szaniszló elleni találkozón beleszaladt egy ütésbe [...] Eger FÉN YEZTESSEN Szihalmon Klész Sándor autófényező duk kozónál Fényezés politúrozását [...]
61. 1971-06-03 / 129. szám
[...] L 567 3 ifj Szőke Sándor Eger 559 kör Fu­tóvadkan 30 [...] as férfimérkőzés Nagykálló V Novotny Sza­niszló Az Egri Finommechanika tartalékcsapata főleg [...]
62. 1972-03-14 / 62. szám
[...] KISZ Heves megyei Bizottságán Kiss Sándor a megyei KISZ bizottság titkára [...] munkásmoz­galom mártírjainak sírját emlékművét Kiss Sándor külön szólott az idei Dózsa [...] pártbizottság munka­társa A résztvevők meghallgat­ták Szaniszló Károly alezre­des beszámolóját a gyermek­es [...]
63. 1972-05-11 / 109. szám
[...] gépkocsi másik két utasát Gál Sándort és feleségét sú­lyos sérülésekkel szállították [...] János Jászai dí jas Komlós Sándor orosz­lánjaival aratott már sok tapsot [...] magával ragadta A közelben tartóz­kodott Szaniszló Zoltán kato­na aki meglátva a [...] megyeh Nyomda Vállalat Eger Bródy Sándor ttSss í szám Igazgató SÓLYMOS [...]
64. 1972-07-02 / 154. szám
[...] Emlékéremmel tüntették ki az egri Szaniszló Zoltánt ÜBbreczeni Zoltán grafikai az [...] 30 án szabadságon volt itthon Szaniszló Zoltán Ellátogatott Kiskörére is ahol [...] part felől Tanár bácsi Ti Szaniszló Zoltán aki meg­hallotta a kiáltást [...] megyei Nyomda Vállalat ger Bródy Sándor utca szám Igazgató SOEYMOS JÓZSEF [...]
65. 1972-09-19 / 221. szám
[...] SE Kis váltósúly Metzger Csepel Szaniszló MGM Vasas Váltósúly Csjeff Ű [...] Huszár Tibor Varga Gábor Barta Sándor Sakk Egyéni­ben 1 Juhász Sándor Gyön gyösli Kórház 2 Dobos [...] Baranyi Oldal Mészáros Szűke Kiss Sándor Kurucz Zelnik Csorba II Laczkó [...] Petőfibánya Bóta Fe­renc Egercsehi Pandúr Sándor Apc További eredmények Miskolci Bányász [...]
66. 1973-01-27 / 22. szám
[...] Éva Egri Dózsa Sí 4 Szaniszló Gabriella Salgótarjáni Kohász 5 Szalóczy [...] és dolgozóinak akik bátyám LÁSZLÓ SÁNDOR temetésén virágaikkal és részvétükkel fájdalmamat [...]
67. 1973-01-31 / 25. szám
[...] Tivadar 8 Bíró Tibor 9 Szaniszló Zoltán 10 Országh László Sakk [...] 3 ser­dülő B 400 m Sándor Hat­vani K 53 9 serdülő [...]
68. 1973-02-20 / 42. szám
[...] Nagy Árpád Okos Ernő Tóth Sán­dor Csongrádi Jenő akik­től ebben az [...] Jenőnek Kerék­gyártó Lajosnak és Barácsi Sándornak ítéli a díjat Ke­rékgyártó Lajos [...] ökölvívója de­cemberben az MNK verse­nyén Szaniszlóval mérkő­zött Ellenfele egy ütés nyo­mán [...]
69. 1974-04-04 / 79. szám
[...] kik jön­nek oroszok németek Dél­ben Szaniszló Margit fivére óvatosan fe meríszkedett [...] lépcsőn Margit oda­bújt a bátyjához Szaniszló félreállt az ajtóból A csinos [...] amelyet az előzőekhez hasonlóan Török Sándor írt Az előző ket­tő A [...] S J 4 melyet Varga Sándor tett meg a barátját leterítő [...]
70. 1974-06-09 / 133. szám
[...] míg a Kék fényben szereplő Szaniszlónak csak másfél és lám az [...] is mit csinált ez a Szaniszló Ügyeskedett Mint ama termelőszövetkezet vezetősége [...] miért kell ebből ügyet csinálni Szaniszlót ha hagyják illetőleg ha hagyták [...] mint a kisebb és na­gyobb Szaniszlók összessége Persze nagyon leegysze­rűsítve de [...]
71. 1974-07-16 / 164. szám
[...] 3 Eger lárás Márton István Sza­niszló Árpád Péter Károly 119 ponttal [...] a komputerre MTI foto Kovács Sándor Ä Szovjetunió a kosárlabda világbajnok [...]
72. 1974-09-17 / 217. szám
[...] Soós Tamás 14 dr Fekete Sándor 14 12 Pozsgay Zsolt 12 [...] 4 Mátyás László 7 Bóta Sándor 7 3 Tóth Imre 4 Kelemen László 4 13 Szaniszló Tibor 4 Árvái Gyula 4 [...]
73. 1975-05-06 / 104. szám
[...] Andrásné Törő Jó­zsef né Törő Szaniszló és Tö­rő Szaniszlóné ugyancsak a [...] programnak ígér í kezik Kiss Sándornak a j KISZ Heves megyei [...] megye Nyomd Vállalat Eger Bródy Sándor otea 4 áss tSaagtete 3 [...]
74. 1975-07-13 / 163. szám
[...] ki A vár termeit Poniatowsid Szaniszló Ágost a nagy tudo­mány és [...] hasonló pompájú rezidencia volt A Szaniszló kori állapot restau­rálására vonatkozó döntést [...] a legjele­sebb építőmesterek most a Szaniszló kori épületszámy egyik legszebb helyiségének [...] meg Szépirodal­mi 1975 E NAGY SÁNDOR Passuth László 1975 Július 15 [...]
75. 1975-07-24 / 172. szám
[...] órakor zárta be kapuit Udvardi Sándor külkeres­kedelmi miniszterhelyettes szerda délelőtt tájékoztatta [...] az SZK 4 cs gabo­natartálya Szaniszlo Miklós gyorsan Ott terem az [...]
76. 1975-08-09 / 186. szám
[...] volt könnyű feladat mert Bakos Sándor személyé­ben csak egy olyan játékost [...] eladó Eger Kisfaludy u 11 Szaniszló 3 szoba összkom­fortos társasházi la­kás [...] el­adó Eger Kisfalu­dy u 11 Szaniszló Gázpalack tűz­hellyel együtt eladó Érdeklődni [...]
77. 1975-10-10 / 238. szám
[...] megjelenését várja Batsányi szerepében Hor­váth Sándor A rendező Hajdúfy Miklós Tv [...] BIKC 8 ENTAJ Frontnovellák Mihályi Sándor rendező irányításával Gáspár Matyit könyvéből [...] kik jön­nek oroszok németek Dél­ben Szaniszló Margit fivé­re óvatosan felmerészkedett a [...] Margit oda bújt a bátyjához Szaniszló félreállt az ajtóból A csi­nos [...]
78. 1976-09-01 / 206. szám
[...] József Petőfibánya Légsúly 1 Vajda Sándor Cegléd 2 Pintye Sándor Kisvárda 3 Borsodi József MÉMTE [...] András DMTE Váltósúly 1 Fábián Sándor DMTE 2 Szaniszló Sándor DMTE 3 Podmaniczki Miklós Kecskemét [...]
79. 1977-01-15 / 12. szám
[...] Sokak jogos igényét vil­lantja fel Szaniszló Zoltán Senki se szeretné elfe­lejteni [...] még­is talán bölcsebb lett volna Sándor Pál a Herkulesfür dői emlék [...] töké­letesen beszéli ezt a nyelvet Sándor Pál értő filmnyel­vét tehetségét sejtette [...] ál­dozatok tűnnek el a képme­zőről Sándor Pál azonban kitalált valamit igaz [...]
80. 1977-07-27 / 175. szám
[...] La­katos Bana Boldizsár Edző Baloga Sándor Heves megye A Nagy Né­meth [...] Szász Debreceni D Váltósúly 1 Szaniszló DMTE 2 Tatos Bp Epitök [...] 10 ponttal A fel­ajánlott tiszteletdíjat Szaniszló Sándor a DMTE edzője kapta A [...]
81. 1977-08-05 / 183. szám
[...] világító kandcllábcrcket MTI fotó Branstetter Sándor felv KS Moszkva 1930 így [...] 2 Horváth 38 2 3 Szaniszló 40 4 33 1 3 [...] 2 Kovács 45 0 3 Szaniszló 46 9 33 1 3 [...] E ladó UP Zsiguli Kerékgyártó Sándor Egerszólát F ehér ID Wartburg [...]
82. 1978-04-25 / 96. szám
[...] elnökség a továbbiak­ban meghallgatta Gáspár Sándornak a SZOT főtitká­rának beszámolóját a [...] Horváth Mihály úti lakótelepen Szabó Sándor felv Hétfőn Hatvanba látogatott dr [...] Boldis Pál műszaki igazgatóhelyettes és Szaniszló László építésvezető Vázolta a négy [...]
83. 1978-05-12 / 110. szám
[...] cementgyár nagy transzformátorállomását A képen Szaniszló Árpád Nat kó László és [...] választ a leendő cementgyárnál Búzás Sándor párttitkár valamivel nyugodtabban de­rűsebben beszél [...] egy­aránt szeretettel fogadták Hatvanban Demeter Sán­dornak hívják nagvbátonyi fiú A Budapesti [...] készültek mígnem az érdeklődő Demeter Sán­dort arra biztatták hogy ve­gyen részt [...]
84. 1978-07-05 / 156. szám
[...] Nagy Endre Kaknk Máté és Szaniszló Árpád szennyezett te­repszakasz leküzdésére készül [...] Vt 65 ko­rong 2 Tóth Sándor Kom­polt 62 k 3 Rónaszéki Sándor Hatvan 59 k Az értékes [...]
85. 1978-12-03 / 285. szám
[...] s mindenkor vi­szonzásra talál Kányádi Sándor sokfelé megfordult a nagyvilágban Költészetét [...] pontosan tudja csinál e háborút Szaniszlő király újesztendőre Ka­tonát szednek zsoldosok [...] tesznek Csak ne csináljon hábo­rút Szaniszlő újesztendőre Tava­szig ki sem mozdul [...]
86. 1979-03-24 / 70. szám
[...] kerül sor a miskolci Ró­nai Sándor Megyei Művelő­dési Ház színháztermében Megyet [...] veszek fel Érdeklődni Gyön­gyös Vachott Sán­dor u 9 Telefon 11 216 [...] l Tele fon 17 327 Szaniszló Skoda 1000 MB sür­gősen eladó [...] darabon alul nem szállítok Joó Sán­dor Ács Toldi u 6 2941 [...]
87. 1979-03-25 / 71. szám
[...] veszek fel Érdeklődni Gyön­gyös Vachott Sán­dor u 9 Telefon 11 216 [...] II l Tele­fon 17 327 Szaniszló VEGYES Piros sport iker gyermekkocsi [...]
88. 1980-03-23 / 70. szám
[...] hallottam az adást de Pelle Sándor a könyvtáro­sunk igen s utána [...] ahogy az itt buzgólkodó fiatalasszony Szaniszló Zoltánná elmond­ja legalább ezerfajta gyógy­szerrel [...]
89. 1980-08-09 / 186. szám
[...] th Pál Felső tarkány Kállai Sán­dor Komló Madarász Já­nos Átány Nász [...] él­vonalhoz tartozik Az ifjúsá­giakkal Nagy Sándor a ser­dülőkkel pedig Holecz Árpád [...] ifjúsági csapattal to­vábbra is Vigh Sándor fog­lalkozik a serdülők mun­káját pedig [...] eladók Egei Kisfaludy u II Szaniszlóék Nagy teljesítményű betonkeverő gép 380 [...]
90. 1981-04-23 / 94. szám
[...] reménykedve köszönjük a beszélgetést Budavári Sándor A Népújság tippjei a 17 [...] Mátraalji Szénbányák köz­ponti tanácsterme Sulyok Sándor elvesztette függőben maradt játszmáját így [...] Benedek füzesabonyi járás 92 2 Szaniszló Benő gyöngyösi já­rás 83 3 [...]
91. 1981-12-28 / 302. szám
[...] 400 m gyors 1 Nagy Sándor Ű Dózsa 4 01 96 [...] 400 m vegyes 1 Wladár Sándor Ű Dózsa 4 39 82 [...] sz 7 8 osztályosok 1 Szaniszló Zoltán 3 sz 2 Gedeon [...]
92. 1982-05-01 / 101. szám
[...] Eddig nem jutottunk hozzá Kassai Sándor és Zay At­tila a szerelőládákon [...] arcok tűnnek elő a félho­mályból Szaniszló József a brigád vezető helyettes [...] már nem először bizonyíta­nak Hekeli Sándor Görnyedt hát­tal a fenyőge­rendák között [...] érdeklődőkben nincs hiány Fotó Szabó Sándor A beiskolázás mérlege a megállapítás [...]
93. 1982-05-21 / 117. szám
[...] Já­nos az OTSH elnökhelyet­tese Barcs Sándor Szusza Ferenc a bajnok Rába [...] majd a vá­logatotthoz került gyúrót Sándor Imrét Érdekessége a fogason sorjázó [...] is örök emlék marad Budavári Sándor Divatos keskeny fazon szerint tojáshéj [...] Salamon 8 Karácsony 7 ill Szaniszló 10 Egri Kato­nai Kollégium Gyöngyös­solymos [...]
94. 1982-06-15 / 138. szám
[...] Mól nár 6 Irlanda 2 Sándor Czup rák 8 Csere Tamás [...] környékére Érdek­lődni Kékestető Állami Gyógyinté­zet Szaniszló Árpád Háromszobás csa­ládi ház eladó [...]
95. 1982-07-11 / 161. szám
[...] férőhelyes tojó ketrec eladó Gulyás Sándor Eger Kara­szek tér 12 IV [...] szombat és vasárnap egész nap Szaniszló Bénus Benő Eger Cifrakapu 154 [...]
96. 1982-07-15 / 164. szám
[...] í letartóztatta Sallai Imrét Fürst Sándort Karikás Frigyest Kili­án Györgyöt a [...] tudomására Sal­lai Imre és Fürst Sándor elvtár­sainkat a magyar forradalmi harcosok [...] egymástól különböző motí­vumokat Fotó Szabó Sándor Szeptemberben kezdődhet az oktatás Eger [...] szeptemberben megkezdőd hessen az oktatás Szaniszló Elemér az épí­tőipart vállalat munkáért [...]
97. 1982-10-16 / 243. szám
[...] Berta Norbert Szűcsi és ifj Szaniszló Lász­ló Gyöngyös A nyereménye­ket postán [...] Tóth Ot­tó Halma jugra Bogdándy Sándor Debrecen A köny­veket postán küldjük [...]
98. 1982-11-12 / 266. szám
[...] kapott a torna gólkirálya Torgyik Sándor GYÖNGYSZÖV a legjobb kapus Bajuhovszki [...] A tolnaiak elismert mestere Sáth Sándor kiszúr­ta a lelátó alján ácsorgó [...] lehetőségei Balogh Pálmáról nyilatkozik edzője Szaniszló József A caracasi sportlövő vi­lágbajnokságon [...] az MHSZ KEK spor­tolójának edzője Szaniszló József nyilatkozott az MTI nek [...]
99. 1983-05-20 / 118. szám
[...] elégedett fiatal Ko­csis Katalin és Szaniszló Tamás Fotó Szabó Sándor célunk az hogy egyre töb­ben [...] nem könnyű a személyenkénti megítélés Szaniszló Tamás hatvani naponta hazajárhatna ő [...]
100. 1983-05-25 / 122. szám
[...] kész Csak kész legyen Budavári Sándor Csak röviden KÉZILABDA Változó sikerek [...] 6 Vermes 7 KISS 6 Szaniszló 2 Pál 2 Cse­re Tóth [...] 3 Vadász Golcs Edző Balázs Sándor LABDARÚGÓ NB II Négypontos mérkőzés [...]