Népújság, 1977. augusztus (28. évfolyam, 180-204. szám)

1977-08-05 / 183. szám

Megszépül a Népstadion Huszonnégy évvel ezelőtt adták át rendeltetésének legna­gyobb sportlétesítményünket, a Népstadiont. A lelátók ülő­helyei. a világítótestek, az időjárás viszontagságai miatt elöregedtek. Az idén elkezdődött az öt évig tartó nagy rekonstrukció. A 30 km hosszúságii fapadokat műanyagúra cserélik. Felújították a pálya térvilágítását is. A munkát a Népstadion Építőipari Üzeme szakaszosan végzi, s így a fiatalítás alatt is rendezhetnek sportrendezvényeket. Ké­pünkön: festik a világító kandcllábcrcket. (MTI fotó — Branstetter Sándor felv. — KS) Moszkva, 1930 így képzeljük el... Forró nyári napra virradtunk. A város zászlóerdőbe öltözött. Felragyog a moszkvaiak és a külföldi vendégek arca, s a Luzsnyikiban, a Központi Lenin Stadionban fölhangzanak a fan­fárok. A közönség feláll. A fő­bejáraton befut egy sportoló, magasra tartott kezében fáklyát tart. És néhány perc múlva fel­lobban a XXII. nyári olimpiai játékok lángja! Így képzeljük el 1980 egyik jú­liusi napján, amikor fővárosunk­ban megkezdődnek az erő. az ügyesség, a béke és a barátság versenyei. A szakemberek előzetes számí­tásai szerint, 130 országból, 130 ezer külföldi vendég érkezik majd Moszkvába, kb. 12 ezren lesznek a sportolók, a kiszolgáló személyzettel együtt. A hazai • vendégsereggel együtt 245—250 ezer embernek kell szállást biz­tosítani. f* A sportlétesítmények bővítésén túlmenően 60 új stadion létesül, 1306 tornatermet, 22 úszómeden­cét, 110 futballpályát, két fedett teniszpályát építenek. A Lenin Stadion lesz az olimpiai játé­kok főhadiszállása. A meglevő jól felszerelt 140 terem mellett, újabb kosárlabda-. kézilabda-, röplabda- és teniszpályák léte­sülnek, s itt bonyolítják majd le az ökölvívó-, birkózó- és asztalitenisz-versenyeket is. Az átalakítható nézőtéren a ver­seny jellegének megfelelően, másfélezer—négyezer ember fog­lalhat helyet. A leningrádi sugárúton a Di­namó-, a CSSZKA-, az úttörő- és a kerékpáros stadionban foly­nak majd a versenyek. Moszkvában és környékén több új objektum épül. Ezek közül a legjelentősebb a Béke sugárúton épülő fedett stadion. Európa leg­nagyobb épülete lesz, amelyben az összetett sportversenyek kap­nak otthont. 15 kilométeres, kör alakú kerékpárpálya, Izmáljóvó­ban uszoda, a Zubovszkij kör­úton sajtóközpont, a tudósítók szállodái, automatizált telefon - központ létesül. A Micsurin sugárúton lesz az olimpiai falu, ahol 12 ezer ver­senyzőt és kísérőt szállásolnak el. A 107 hektár területen elhelye­zett épületeket és kulturális léte­sítményeket az olimpia befejezé­se után a moszkvaiak veszik bi­rodalmukba. Az 1980. júliús 19-től augusztus 3-ig tartó nyári olimpiai játékok egy időben folynak majd Moszk­vában, Leningrádban, Tallinnban, Kijevben és Minszkben, 21 sport­ágban, 198 éremhármast oszta­nak ki, köztük 146 egyénit. A versenyeket az egész világ figyelemmel kísérheti. Az osz- tankinói tévéközpont új tömb­bel bővül, s ez 20 csatornán te­szi lehetővé a színes adás köz­vetítését. (A Nyegyelja c. lapból fordította: Salga Attila.) Kézilabda Néhány hétig tartó nyári pHI* net után, augusztus 7-én, elkez­dődik az őszi szezon a kézilab­da NB I. B-ben is. Az Eger SE női csapata, miután negyedik helyen befejezte a tavaszi sze­zont, két hét pihenőt tartott. A felkészülés folytatásakor, előbb erőnléti edzések, majd a Gold­berger vendégeként előkészületi mérkőzések szerepeltek program­jukban. Közben másodikok let­tek a Dobó-kupán, vasárnap pe­dig már bajnoki mérkőzést ját­szanak Özdon. Az ifjúsági válo­gatott programjához igazodva, a mérkőzések nem a szokásos hét végi napokon kerülnek lejátszás­ra, hanem gyakran hét közben is lesznek bajnoki találkozók. Az ESE első hazai mérkőzését au­gusztus 11-én, csütörtökön játsz- sza, az NB I-be jutásra esélyes Bp. . Taurus ellen. A csapatban két új játékos bemutatkozására lehet számítani az ősz folyamán. Mint azt Bereczky György edző elmondta, Majoros Ildikó, a Nyíregyházi Volán Dózsa játé­kosa Egerbe költözik, és szemé­lyében az átlövő poszton erősöd­het az egri gárda. Tiszavasvári- ból Nácsa Irén kapus leigazo­lása vehető biztosra. A labdarúgó NB I. őszi sorsolása Elkészült az 1977—78. évi NB I. osztályú labdarúgó­bajnokság őszi idényének sorsolása. A bajnoki nyitány szeptember 3-án lesz, és az első félév december 17-én fejeződik be. A tervezet sze­rint még ekkor sem mennek szabadságra a játékosok, 1978. tavaszáról ugyanis két forduló kerül még az idei műsorba. A bajnoki küzdel­mekre szombat, szerda, szom­bat menetrenddel kerül sor, közben természetesen lesz­nek UEFA-napok és a mű­sort még válogatott mérkő­zések egészítik ki. A Ferencváros, a Bp. Hon­véd, a Vasas és az Ü. Dózsa egymás elleni mérkőzéseit az úi bajnoki évben kettős mér- selejtező. kőzés keretében a Népstadi­onban játssza’ le. Ezekre a bajnokság elején kerül sor, a dátumok: szeptember 3. (I. forduló), szeptember 7. (II. forduló) és szeptember 21. (V. forduló). Válogatott mérkőzések: ok­tóber 5: Népstadion: Ma­gyarország—Jugoszlávia, ok­tóber 8: Győr: Magyarország —-Burgenland, október 12: Népstadion: Magyarország— Svédország, október 29: Nép­stadion : Magyarország—Bo­lívia, világbajnoki selejtező, november 9: Prága: Cseh­szlovákia—Magyarország, november 30: La Paz: Bolívia —Magyarország világbajnoki Az OTSH csütörtöki sajtó- értekezletén az MLSZ veze­tői számoltak be az új idény­re felkészülésről, a váloga­tott csapattal kapcsolatos kérdésekről az NB I-es csa­patok őszi előkészületeiről és a játékvezetésről. Többek között elmondották: az NB II. és NB III. osztályú baj­nokság a hét végén, augusz­tus 7-én rajtol, az őszi idény december 18-án fejeződik be. Tavasszal február 19-én van a nyitány és június 17-én a zárás. Az új versenykiírás értelmében már csak NB I- ben és három NB Il-es cso­portban folyik a legjobbak versengése, az NB III. meg­szűnik, a harmadik vonalat a megyei bajnokságok alkot­ják. A sportág mezsgyéjén az új Ali Csaba Sportiskolások úszóversenyéről A városi strandfürdő 33 1/3 m- es medencéjében zajlottak le a Gyöngyös Városi Sportiskola záró úszóversenyszámai. 30 számban hirdetett végered­ményt a versenybíróság. Az egyéni teljesítmények közül ki­emelkedő Ali Csaba teljesítmé­nye és sokoldalúsága. * Fúk 100 m gyors: 1. Bállá Zoltán 1:29.00, 2. Ali 1:33.1, 3. Kiss P. 1:47,3. 33 1/3 m gyors: i: Juhász Zsolt 27.0, 2. imricsik 27.2. 3. Isoó 28.2. 100 m mell: 1. Ali Csaba 1:52 4, 2. Bállá 1:58.0, 3. Kiss P. 2:06.7. 33 1/3 mell: 1. Juhász Zsolt 35.9, 2. Varga 38.2. 3. Isoó 41.0. 100 m hát: 1. Ali Csaba 1:48.2, 2. Bállá 2:00, 3. Pich 2:13.2. 33 1/3 m hát: 1. Peren ez Gábor 37 0, 2. Isoó 37.2. 3. Juhász 38.8. 100 m pillangó: 3. Ali Csaba 1:57.8. 2. Bállá 2:09. 3. Kovács 2:24.8. 33 1/3 m pillangó: 1. Imricsik Tamás 42.0, 2 ú'. Isoó 44.5, 3. Juhász 45.3. 4xHQQ m. gyorsváltó: 1. Gy. Sportiskola (Ali Bállá. Kovács, Kiss) 6:59.1. 4x100 m vegyesvál­tó: 1. Gy. Sportiskola (Ali, Bállá, Kovács, Kiss) 8:10.0. Lányok. 100 m ayors: 1. Fe­kete Krisztina 1:47,0, 2. Dóra 2:03.7. 3. Egyed 2:07.0. 33 1 3 m gyors: 1. Nagy Mónika 36 0, 2. Horváth 38,2, 3. Szaniszló 40.4. 33 1/3 m gyors (ez évben meg­tanultak számára): 1. Végh Il­dikó 57,0, 2. Nyilas 1:13.3, 3. Molnár 1:55,0. 100 m mell: 1. Dóra Mariann 2:03.9. 2. Fekete 2:09 4. 3. Nyerges 2:17,0. 33 13 mell: 1. Horváth Rita 41,8, 2. Makarész 44,2, 3. Balogh 50,5. 100 m hát: 1. Fekete Krisztina 2:08.6, 2. Nyerges 2:23.1, 5. Dó­ra 2:29.1. 33 1/3 m hát: 1. Hor­váth Rita 33 8. 2. Kovács 45.0. 3. Szaniszló 46.9. 33 1/3 m hát (ez évben megtanultak számá­ra) : l. Halmos Edina 52,1. 2. Hegedűs 59,3, 3. Molnár 1:00,9. 100 m pillangó: 1. Fekete Krisz­tina 2:22.3. 2. Nyerges 2:43.6. 3. Egyed 2:45 0. 33 1/3 m pillangó: 1. Szaniszló Hajnalka 54,2. 2. Horváth 57,3., 3. Nagy M. 50.5. 4x100 m gyorsváltó: 1. Gy. Sportiskola (Egyed. Fekete, Dóra, Nyerges) 9:15.0. 4x100 m vegyesváltó: 1. Gy. Sportiskola (Egyed, Fekete Dóra, Nyerges) 10:08,4. Kiegészítő számok. Férfiak. 100 m gyors: 1. Tóth Csaba 59.0. 2. Vaszkó 1:01.3. 3. Török (mind GYESE) 1:05. 100 m mell: 1. Vaszkó Viktor 1:20.1, 2. Tö­rök 1:27.0, 3. Tóth Cs. 1 :29 0. 100 m hát: 1. Tóth Csaba 1:13,6, 2. Vaszkó 1:19.9, 3. Török 1:20.2. 100 m pillangó: 1. Tóth Csaba 1:09,5, 2. Török 1:11,6, 3. Vaszkó 1:13 3. Nők; 100 m gyors: 1. Bódi Beáta 1:12,0, 2. Horváth 1:13,1, 3. Márton (mind GYE­SE) 1:21,0. 100 m mell: 1. Hor­váth Gabriella 1:28,8, 2. Már­ton 1:35,0, 3. Visegrádi 1:37,0. 100 m hát: 1. Bódi Beáta 1:25,9. 2. Horváth 1:29,7, 3. Csépány 1:33,3 100 m pillangó: 1. Bódi Beáta 1:23.5. 2. Horváth 1:40,0. 3. Visegrádi 1:43,2. Versenyen kívüli váltóeredmények. Fiúk, 4x100 m gyors: GYESE (Tóth, Török Bogdány. Vaszkó) 4:18.2, 4x100 m vegyes: GYESE (Török, Vaszkó, Tóth, Bogdány) 4:57.5. Lányok. 4x100 m vegyes: GYE­SE (Bódi, Horváth, Márton, Csépány) 5:57,4. APRÓHIRDETÉS ÁLLÁS Egerben, Pénzügyi és Számviteli Főis­kola pénzügyi sza­kán végzett, 26 éves üzemgazdász állást keres. Ajánlatokat levélben, „Szeptem­ber” jeligére, az egri hirdetőbe. INGATLAN Makiáron, Hunyadi u. 12. sz. alatt, két­szobás családi ház 500 n.-öl telekkel, azonnal beköltözhe­tően eladó. Érdek­lődni : Hunyadi u. 8. sz. alatt. Kettőszobás, kertes családi ház, 269 n.-öl területtel, azon­nal beköltözhetően eladó. Eger, Cifrakapu u. 34/a. Érdeklődni: egész nap. Eger, Csiky S. u. 37. sz. alatt, társasházi lakás eladó. Érdek­lődni: Boros István. Mindennap, du. 2- től. 3 szoba komfortos, családi ház garázs- zsal sürgősen eladó. Márkáz, József A. u. 4L ____________________ K étszobás, kertes családi ház eladó. Eger, Vécsey-völgy 75. szám. Érdeklőd­ni lehet: minden va­sárnap, 8—11.30-ig. 2 1/2 szoba, összkom­fortos, kertes új csa­ládi ház eladó. Vár­állomásnál. Eger, Bolyki u. 8. ______ H atvani, modern, egyszobás, összkom­fortos lakás átadó. Sürgős. Horváth M. u. 1.__________________ K ét főiskolás lány egyszobás lakást bé­relne. Válaszokat: Lakatos Edit, 3530 Miskolc. Széchenyi u. 10. címre kérjük. 2 szobás, kertes csa­ládi ház eladó. Fü­zesabony, Szihalmi u. 55. Gályán, 200 n.-öl te­lek, közvetlenül mű út és buszmegál­lónál eladó. Gyön­gyös, 113527 jeligére. 3 szobás, komfortos garázsos lakást ven­nék a belvárosban. Egerben. „Készpénz 288” jeligére, az eg­ri hirdetőbe. JÁRMŰ Wartburg Tourist el­adó. Gyöngyös, Pe­tőfi u. 15. Telefon: 11-661._________________ Wartburg, tolótetős, újszerű állapotban eladó. Érdeklődni le­het : Eger, Tűzoltó tér 3. _________________ J ó állapotban levő Skoda Octavia eladó. Eger, Cifrakapu u. 39., VIII. em„ 3. aj­tó._______________ E ladó UP Zsiguli. Kerékgyártó Sándor, Egerszólát.___________ F ehér, ID Wartburg de Luxé, megkímélt állapotban sürgősen eladó. Andornaktá- lya, Rákóczi u. 254. Megtekinthető: szom- bat, vasárnap. Babetta motorkerék­pár, megkímélt ál­lapotban eladó. Ér­deklődni: Eger, At­tila u. 42. alatt, 17 órától. CZ 175-ös jó állapot­ban eladó. Gyön­gyös, Róbert K. u. 2., Il/l. Telefon: 14- 409. VEGYES Szekrénysor, do­hányzóasztalok, fo­telek, rekamié eladó. Eger, Bartakovics u. 30. ____________________ M agas áron veszek mindenféle ágytollat. Házhoz megyek. Címfelvétel: Eger, 15- 92._________ D iamant 12/100-as, alacsony-magas tű­ágyas, 6 színváltós + átrakóapparáttal 4* orsozógéppel el­adó. Szihalom, Hu­nyadi u. 10., Do­moszlainé.__________ M agas, karcsú nő­nek menyasszonyi ruha eladó. Eger, Petőfi u. 3.___________ Hilsgalambok eladók texán, king költőpá­rok. Demjén, Szé­chenyi u. 23., dél­után 3 órától. Kitűnő állapotban . levő . gyári betonke­verő eladó. Ér­deklődni: Arany J, u. 35. EGRI VASÖNTÖDE felvételre keres BETANÍTOTT GÉPI FORMÁZÖKAT, BETANÍTOTT ÖNTÖKET, VALAMINT ÜNTVÉNYT1SZTÍTÖKAT. Jelentkezni lőhet: Eger. Nemecz József u. 11. sz. alatt 8—15 óra között. A VERPELÉTI Általános iskola szakmunkás munkakörbe képesített kazánfűtőt alkalmaz KOMFORT típusú olajkazánok fűtésére. Jelentkezés: a verpeléti általános iskola igazgatóságánál, mindennap 8—12 óráig. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett férjem, édesapánk, nagybácsink: RAGÓ JÁNOS augusztus 3-án 70 éves korában elhunyt. Temetése 1977. Vili. 5-cn délelőtt 11 órakor a Hatvani-temetőben lesz. Gyászoló család Csak röviden... Hamburger SV—Liverpool 3—2 (1—0). A BEK- és KEIC-győzte- sek első összecsapása a Super Kupáért. A találkozónak érde­kessége volt. hogy a híres an­gol csatár. Keegan. először ját­szott korábbi klubja ellen. s mindjárt góllal mutatkozott be. ftíét —O— Cét rendezvénynek is színhe­lye lesz aügusztus 8-án, az egri járási hivatal tanácstermei Be­1977. augusztus 5., péntek loiannisz u. 1—3.). Délelőtt 9 órától az egri járás sportvezetői tartanak megbeszélést a járási spartakiád döntőinek kapcsán. Megtartják a járási I—II. osztá­lyú labdarúgó-bajnokság sorso­lását, és átadják a sportszerűsé- gi díjakat. Ugyancsak hétfőn. M órától itt tartja a Heves megyei Labda rúgó-szö v etség. évadnyitó értekezletét. —O— Eger—Ózd 3—1 (1—1). Előkészü­leti labdarúgó-mérkőzés, Eger, városi stadion. A megyeszékhely NB Il-es és a borsodi NB IXI-as gárda utolsó „nyilvános” kilenc­ven perce volt a bajnoki rajt előtt. Góllövök: Galántai, Méhe- si, Ambrus, illetve Kovács. Vegyen részt A COOPTOUR1ST SZERVEZÉSÉBEN A Marék - Ferencváros UEFA KUrA-MÉRKÖZÉSEN! Időpont: 1977. szeptember 13—i-l Utazás: repülőgéppel. Program: Szófiában teljes ellátás szállodában, \ 0 városnézés, mérkőzés megtekintése. Részvételi díj: 1980,— Ft+költőpénz. Jelentkezési határidő: 1977. augusztus 18. C’OOl’TOUIIIST ÉGER, DR. HIBÁT K. 1J. 22. GÉP- ÉS FELVONÓSZERELŐ VÁLLALAT BÉLAPÁTFALVI Ü.I CEMENTGYÁR kiemeit beruházáshoz felvesz: LAKATOS, HEGESZTŐ, CSŐSZERELŐ SZAKMUNKÁSOKAT, SEGÉDMUNKÁSOKAT. JELENTKEZÉS: Eger. Ady E. űt 31/a.. félfogadás mindennap. Munkásszállást biztosítunk

Next

/
Oldalképek
Tartalom