Népújság, 1962. november (13. évfolyam, 256-280. szám)

1962-11-07 / 261. szám

8 NEPOJSAG 1962. november 7., szerda A Honvéd Zalka SE két ponttal vezet a megyei labdarúgó-bajnokságban A megyei labdarúgó-bajnokság vasárnapi fordulójában sok érde­kes, izgalmas, változatos küzde­lemre került sor. A hajrában min­dig fokozódik a harc, s így min­den mérkőzésnek fokozott jelentő­sége van. Az él­lovas Honvéd Zalka SE köny- nyen nyert a Gy. Vasutas ellen, a Hatvani Kinizsi viszont súlyos vereséget szenvedett Füzesabonyban, s így a. Honvéd előnye két pontra nőtt. A második helyre a Rózsaszentmártont verő Honvéd Korvin SE került, a Füzes­abonyi VSC pedig megelőzte az Egri Előrét, amely Apcon 0:0 ará­nyú döntetlent harcolt ki. A for­duló legszebb találkozóját Hatvan­ban láthatták a nézők, a Hatvani VSE—Egri Dózsa II. mérkőzésen. Félidőben a Vasutas-csapat vezetett l:0-ra. utána azonban feljött a Dó­zsa és teljesen megérdemelten for­dította maga javára a mérkőzés sorsát. Tiszafüred 1:0 arányú vere­séget szenvedett Lőrincitőlúgy lát­szik. a Tisza-paHiak az idén búcsút mondanak a megyei I. osztálynak, na csak valami komoly változás nem történik. Tizenkét mérkőzésen ugyanis egyetlen pontot sem sze­reztek. s gólarányuk 4:46! Füzesabonyi VSC— Hatvani Kinizsi 4:1 (0:1) Füzesabony, 300 néző. V.: Bódis. FVSC: Kelemen - Csuhaj!, Kiss, J&skó - Gál, Táróczi - Ferencz. Gulyás. Zajácz, Bocsi II., Erőss. — Edző: Hajnal István. Kinizsi: Bata — Barna. Smith, Gubis — Koczka, Szendi — Boron­kai, Román, Laczik, Kovács, Ga­rami. Edző: Seress Gyula. Hatvan kezdett jobban, majd fo­kozatosan feljött a hazai csapat. A 18. percben Gulyás elől az utolsó Pillanatban rúgták el a labdát a védők. Hazai támadások közepette a vendégek szerezték meg a veze- lést: egy távoli lövés a kapufáról Boronkai elé pattant, s a csatár közelről a hálóba bombázott. 0:1. A második félidőt fergeteges fü­zesabonyi rohamok vezették be. A 48. percben Gál 18 méteres szabad­rúgása nyomán védhetetlenül szállt a labda a hálóba. 1:1. Nem sokkal később Erőss egyéni játék után lőtt a kapuba, 2:1, majd Bocsi II. nagy lövését a kapufa mentette. A hazai csapat fokozta az iramot. A 63. percben Túróczi 30 méterről leadott nagy lövése a jobb felső sarokba vágódott. 3:1. Ezzel el is dőlt a mérkőzés sorsa, s a jól uitszc hazaiák a 80. percben to­vább növeltév előnyüket: Gulyás büntetőjével szemben Bata tehe­tetlennek bizonyult. 4:1. Az FVSC második félidőben nyújtott nagyszerű teljesítménye alapján megérdemelten győzött. — Jók: Gél (a mezőny legjobbja), Kelemen, Kiss, Túróczi, Erőss, il­letve Bata, Schmidt, Boronkai. - Bódis jól vezette a mérkőzést. SZIGETVÁRY JÓZSEF Gyöngyösi Bányász— Recski Bányász 2:2 (1:0) Gyöngyös. 200 néző. V.: Simon dr. Gyöngyös: Győri — Varga I., Ba­logh, Vörös - Farkas, Borosi — Pethes. Varga II.. Sőregi, Morvái, Eperjesi. Edző: Héthy László. Recsk: Kovács I. — Kovács II., Bótíi I., Bódi II. - Maruzs II., Bor­sos — Osztafin, Rónai, Szabó, Hor­váth, Orosz. Edző: Mészáros Ber­talan. Recski tárna Jások vezették be a mérkőzést, ellentámadás során vi­szont Pethes a kapufát találta el. A félidő egyetlen gólja a 35. perc­ben esett: baloldali támadás végén Sőregi beadását Morvái 8 méterről a bal sarokba vágta. 3:0. Szünet után recski rohamok kö­vetkeztek és az 51 percben meg­történt az egyenlítés: Szabó a jobb alsó sarokba gurította a labdát. 1:1. A másik oldalon Sőregi beadá­sát Pethes a gólvonalon hibázta el, majd a 65. nercben Recsk vezetés­hez jutott: kavarodás végén Szabó lőtt a hálóba. 1:2. Nem sokkal ké­sőbb a kitörő Varga II-őt felvágták a védők, a 11-es azonban elmaradt. Gyöngyös a 85. percben egyenlí­tett Morvái góljával. 2:2. A döntet­len igazságos. Jók: Bódi L. Kovács II., Szabó, Orosz, a gyöngyösiek közül senkit sem lehet kiemelni. Simon dr. sok hibával vezette a mérkőzést. SZKOCSOVSZKY TIBOR Apci Vasas—Egri Előre 0:0 Apc, 400 néző. Vez.: Kezes. Apc: Pandúr — Nagy, Hegedűs,, Kiss — Bagó. Kovács — Sándor, Balogh. Bondik, Csirke, Rácz. Ed­ző: Éliás István, Előre: Kelemen — Lezsák. Mata, Vass — Szász, Palotai — Fintér, Hu­szár, Armos, Petrányi, Tóth. Edző: Nagy András. Apc kapott hamarább lábra, az egri védelem azonban mindent há­rított. A 20. percben kavarodás tá­madt az Előre kapuja előtt, végül Rácz nagy lövése a kapufán csat­tant. A ' visszapattanó labda Csirke elé került, az összekötő azonban hibázott. A második félidőben változatos, jó iramú küzdelem folyt, mindkét csapatnak akadtak helyzetei, a csa­tárok azonban egyet sem tudtak kihasználni. Helyzetei alapján az Apci Vasas állt közelebb a győzelemhez. Jók: Hegedűs, Kiss, Bendik, Csir­ke, illetve Kelemen, Mata, Szász, Huszár. Kezes jól vezette a végig sportszerű mérkőzést. KOMÁROMI TIBOR Honvéd Zalka SE— Gyöngyösi Vasutas 3:0 (1:0) Gyöngyös, 300 néző. V.: Bacsó. Honved: Ambrus — Turgonyi, Murányi, Köves — Szonda, Csúzda — Kardos, Csányi, Czuder. Bócsik, Horváth. Edző: Szalontai Béla. Vasutas: Gyóni — Szőlosi, Geiger, Ivádi — Madár, Barna — Rédei, Szécsényi. Berta, Járdán, Márkus. Edző: Ivádi László. Kezdetben mindkét részről sok hiba csúszott a játékba, negyedóra elteltével azonban a Honvéd ma­gára talált, felülkerekedett és vé­gig kezében tartotta az irányítást. A 8. percben Czuder szabadrúgása a kapufáról Horváth elé pattant és a szélső a jobb alsó sarokba bom­bázott. 1:0. A félidő további részé­ben jóiramú játék folyt, újabb gól azonban nem esett, mert a vasuta­sok védelme kitűnően állt a lábán. Szünet után a Vasutas kezdett jobban, mégis Honvéd-gól követke­zett: az 51. percben Kardos szögle­tét Csányi a bal sarokba vágta. 2:0. A másik oldalon Varga II. 16 mé­terről leadott szabadrúgását men­tette a kapufa. Az utolsó gól a 80. percben esett, Kardos nehéz szögből lőtt labdája a kapufáról Csányi elé perdült és a csatár közelről a hálóba gurította. 3:0. Közepes színvonalú mérkőzésen a Honvéd megérdemelten győzött. Jók: Csányi (a mezőny legjobb-; ja), Murányi, Horváth, Kardos, il- j letve Geiger, Madár, Járdán. Bacsó kifogástalanul vezette a ' mérkőzést. MARINKA LAJOS Bélapátfalva—Heves 2:1 (1:1) Bélapátfalva, 200 néző. V.: Barcs.'l Bélapátfalva: Nagy — Kéri. Kris- i kó, Holló — Erdélyi, Kelemen — í Horváth. Nagy, Sólyom. Bartha, ! Pintér. Edző: Wéber László. Heves: Nagy — Laboda, Frank, Nagy F. — Gombaszegi, Barcsik — | Vermes, Besenyei, Burovincz. Kán, Balogh. Edző: Nagy Ferenc. Tapogatózó játékkal indult a küzdelem, majd a hamarább lábra- kapó Bélapátfalva az 5. percben vezetést szerzett: Barta 16 méter­ről leadott nagy lövése a jobb felső sarokba vágódott. 1:0. Ezután néhány percig egymás- utáni szögletek jelezték a hazaiak fölényét, a félidő közepétől azon­ban feljött Heves és a 25. percben egyenlített: Vermes szögletét Gom­baszegi a bal sarokba továbbí­totta. 1:1. Szünet után nagy harc indult leg a győztes gólért, inkább He­ves kezdeményezett többet, a ha­zai védelem azonban szilárdan állt a lábán. A 75. percben Burovincz | óriási helyzetben hibázott, majd 3 perccel a befejezés előtt eldőlt a mérkőzés sorsa: Sólyom előre ívelt labdáját Horváth mellel maga elé tette és nagy erővel a jobb felső sarokba bombázott. 2:1. Heves el­keseredett rohamokkal válaszolt, egy ízben .Vermes közeli nagy lö­vését Nagy ritkán látható bravúr­ral öklözte szögletre. A döntetlen inkább igazságos lett volna. Jók: Nagy. Kelemen, Barta (a mezőny legjobbja), illetve Nagy F., Gombaszegi, Barcsik. Barcs kielé­gítően vezette a mérkőzést. KUDLÁK ISTVÁN Honvéd Korvin SE— Rozsaszentmárton 3:2 (0:2) 1 Verpelét, 800 néző. V.: Srej. Honvéd: Hutter — Hadobás, Ko­vács, Kozma — Bákai, Nagy — Fe­dor, Balázs, Szabó, Bakonyi, Ka­tona. Edző: Dombóvári János. Rsz.-márton: Mátra - Kazi. Ha­lász I.. Gömöri — Dorner. Táj ti — Morvái II.. Báti, Papp, Imre II., Imre III. Edző: Dorner Sándor. Kezdés után enyhe rózsái fölény alakult ki, majd feljött a hazai csapat, de a vendégek védelme szilárdan állt a lábán. A 13. perc­ben váratlanul esett a rózsaiak ve­zetőgólja: Morvái egy előrevágott labdaval kiugrott a védők közül és a hálóba lőtt. 0:1. Fokozódott az iram, a hazaiak részéről több nagy helyzet maradt kihasználatlanul. Á másik oldalon viszont siker koro­názta a vendégek egyik előretöré­sét, Papp lövése szállt Hutter ka­pujába. 0:2. Szünet után a hazaiak teljesen beszorították ellenfelüket, amely sokszor kilenc emberrel védeke­zett. A nagy nyomás a 66. percben érett góllá, amikor Bákai lövése a vetődő Mátra hasa alatt jutott a hálóba. 1:2. Nem sokkal később Szabó lövése a kapufát találta el, majd a p5. percben kavarodás tá­madt a Vendégek kapuja előtt és Szabó kiegyenlített. 2:2. Már úgy látszott, hogy marad a döntetlen, amikor közvetlenül a befejezés előtt Verpelét megszerezte a győz­tes gólt. Balázst a 16-oson belül felvágták, a labda Kazi lábáról Fedor elé pattant és a csatár ka­pásból a hálóba lőtt. 3:2. A gól után Dorner és Kazi megsértette a játékvezetőt, s ezért mindkettőjü­ket kizárták a játékból. A 90. perc­ben Halász és Fedor csapott össze, Halász a szélső felé rúgott. Fedor pedig megfogta a hátvéd lábát. A játékvezető őket is kiállította. Nehéz küzdelemben született meg a hazaiak megérdemelt győzelme. A Honvéd minden egyes tagja di­cséretet érdemel lelkes játékáért, a vendégek közül Mátra. Halász, MorvcU, Imre II. és Papp nyújtott ió teljesítményt. Srej határozottan, jól vezette a mérkőzést. VITÉZ DEZSŐ Egri Spartacus— Szűcsi Bányász 4:1 (1:0) Eger, 300 néző. V: Medveczki. Spartacus: Mészáros — Bárdos, Jester, Csepcsányi — Somody, Lu- >ai — Gallovics, Pócsi, Zsoldos. 5rei. Mihálvszki. Bányász: Maka — Kovács, Fá- czán, Laczik — Hordós, Prauda — Hegedűs, Ocsovai, Tímár, Kardos, Korponai. Edző: Tarr Béla. Az első helyzet a vendégek előtt adódott, de Tímár közelről mellé lőtt, a másik oldalon Zsoldos ki­várt a lövéssel és a védelem fel­szabadított. A félidő egyetlen gólja a 28. percben esett: Gallovics be­adását Srej a jobbsarokba fejelte. 1:0. Szünet után kiegyensúlyozott küzdelem folyt a pályán, a 48. percben Eger tovább növelte elő­nyét: Mihályszki beadását Gallo­vics futtából lőtte a bal sarokba. 2:0. Ellentámadás során Korponai a kifutó Mészárosba lőtte a labdát. A 65. percben végleg eldőlt a mér­kőzés sorsa. Srej átadását Pócsi fordulásból a jobb felső sarokba vágta. 3:0. Nem sokkal később Korponai ré­vén szépített a vendégcsapat, de aztán a 89. percben újabb Spar­tacus gól következett: szöglet után Srej fejesét Maka elcsípte, de a labdával együtt a gólvonalon túlra zuhant, öngól: 4:1. A jobb támadósorral rendelkező Spartacus győzelme megérdemelt. Jók: Srej, Csepcsányi, Pócsi, illet­ve Maka, Fáczán, Hordós. Medveczki apróbb hibákkal ve­zette a játékvezetői szempontból nehéz mérkőzést. Balogh Béla Egri Dózsa II.—Hatvani VSE 2:1 (0:1), Hatvan Lőrinci—Tiszafüred 1:0 (1:0), Tiszafüred A megyei labdarúgó-bajnokság állása: 1. H. Zalka 12 10 _ 2 40: 8 20 2. H. Korvin 12 8 2 2 29:18 18 3. Hatvani K. 11 8 1 2 26:11 17 4. FVSC 12 7 1 4 25:19 15 5. Egri Előre 11 6 2 3 29:14 14 6. HVSE 12 4 5 3 21:11 13 7. Gy. Bányász 11 6 1 4 27:17 13 8. E. Spart. 13 5 3 5 19:18 13 9. Heves 12 5 2 5 22:16 12 10. GYVSE 12 5 2 5 19:20 12 11. R-márton 12 4 2 6 24:23 10 12. Apc 13 4 2 7 18:31 10 13. B-falva 11 4 1 6 15:26 9 14. Lőrinci 12 3 2 7 10:21 8 15. Szűcsi B. 11 2 — 9 6:36 4 16. T-íüred 12 — — 12 4:46 — Egri D. II. 13 6 4 3 35:26 16 Egri Gyula elvtárs a megyei sportakadémia első előadója Hírt adtunk olvasóinknak arról, hogy a megyei TST mellett mű­ködő agitációs és propaganda­bizottság ebben az évben is meg­rendezi hagyományos, téli sport­akadémiáját, amelynek első elő­adására november 12-én, hétfőn délután kerül sor Egerben. Ezen a napon Egri Gyula elvtárs, a Ma­gyar Testnevelési és Sport Tanács elnöke a magyar sport új útjáról tart majd előadást, a rendkívül ér­dekesnek ígérkező téma előrelát­hatóan nagyszámú hallgatóságot vonz majd a sportakadémiára. A megyei sportakadémia további előadói: Radnay János, a televízió sportosztályának vezetője, Honti György, az MLSZ ' főtitkára és Molnár József, az MTST módszer­tani osztályának helyettes vezető­je. Ökölvívás Petőfibánya—Ózdi Kohász 15:5 Petőfibányá, 400 néző. V: Mol­nár, Bódis. Légsűly: Bérezés ellen Jóbi a harmadik menetben feladta. Az első menetbep Bérezés szép soro­zatokat vitt be ellenfele testére, akit meg is intet­ik /% tek. A második srij Äff*? menetben ki­/ /Ük egyensúlyozott ütés-váltásokat •' láthatott a kö­(JjP zónség. Jóbira » / egy ízben nyolcat 'S Lf számoltak. A ti«» harmadik me­netben az ózdi fiút ismét megin­tették, s utána feladta a harcot. 2:0. Harmatsúly: Kohajda pontozással vesztett Tulai ellen. Kevés akció, pontatlan ütések jellemezték a ta­lálkozót, Kohajda nem érdemelt vereséget. 2:2. Pehelysúly: Báli ellen Vinczét sorozatos szabálytalanság miatt le­léptették. Dulakodással tarkított mérkőzésen Vincze sok tenyerest ütött, kétszer meg is intették, majd leléptették. 4:2. Könnyűsúly: Farkas ellen Berkit a második menetben sorozatos szabálytalanság címén leléptették. Az első menetben Berki fejjel ment előre, megintették, majd a második menetben ismét intés kö­vetkezett és a mérkőzés-vezető az ózdi fiút leléptette. 6:2. Kisváltósúly: G. Tóth ellen Éne­kest a második menetben soroza­tos szabálytalanság miatt leléptet­ték. A két rutinos versenyző kö­zött óriási küzdelem folyt, a bel- harcban G. Tóth bizonyult jobb­nak, a sorozatosan szabálytalansá­gokat vétő Énekest leléptették. 8:2. Váltósúly; Kun—Pataki döntet­len. Az első két menet alapján Pa­taki győzelemre állt, az utolsó me­netben azonban Kun fokozatosan belelendült, felülkerekedett, és si­került kiharcolnia az igazságos döntetlent. 9:3. Nagy váltósúly: Dutka ellen Sza- niszló a második menetben felad­ta. Nagy ütések és dulakodás jel­lemezte a küzdelmet. A második menetben Dutka nagyerejű egye­nesétől Szaniszló megroggyant, majd feladta a harcot. 11:3. Középsúly: Szilágyi kiütéssel győzött Palatinusz ellen. Az ózdi ökölvívó állandóan menekült Szi­lágyi elől, de végül is egy csapott jobbhorog eltalálta és kiszámol­ták: 13:3. Félnehézsűly: Szita ellen Nagy az első menetben feladta. Egyolda­lú küzdelem volt. 15:3. Nehézsúly: Koázta (Ózd) ellenfél nélkül győzött. 15:5. A Kelemen és Hinity nélkül ki­álló tartalékos Petőfibánya a várt­nál könnyebben győzte le ellenfe­lét. A bírák — Kohajda esetétől el­tekintve — jól látták el feladatu­kat. Kulcsár Mihály \ televízió műsora november 7-én 7,50: Moszkva, Vörös tér, 1962. november 7. Közvetítés az ünnepi felvonulásról. 13,35: A Magyar Hirdető műsora. — 13,50: Magyarország—Wales. Nemzetek Kupája labdarúgó­mérkőzés közvetítése a Nép­stadionból. 18,10: Történelmi filmkockák. 18,35: Zenés képes­lap. Ária- és balettrészletek a július 15-i „Térzene a Halász- bástyáról” c. műsorból, kép­felvételről. 18,50: Megemléke­zés a Nagy Októberi Szocialis­ta Forradalom 45. évforduló­ján. 19,00: N. Pagonyin: Arisz­tokraták. Vígjáték három' fel- vanásban. Közvetítés a Jókai Színházból. Az I. szüretben: Tv-Világhíradó. A II. szünet­ben: Demeter Imre színházi jegyzete. 22.25: Hírek. A tv Világhíradó ismétlése. (MTI) '•»isEsaBBBÉsisafgffl! Idényzárás az atlétikában Tsz tagok! Egyéni termelők! Az Adatforgalmi Vállalat hitelbe kihelyez ivarérett siiltlőkoeát kg-ként 16.50 Ft-o* áron Kétszeri Hálásból származó szaporulattal való törlesztés ellenében. A hitelbe kihelyezett koca ellenértéke kétszeri Hálásból származó 3—3 darab, továbbtartásra alkalmas süldő vételárából kerül levonásra. A süldőkoca vemhességének igazolásával egyidejűleg biz­tosított 3 q takarmányjuttatáson felül, a szer­ződő az első Hálásból átadásra kerülő 3 db süldő után — elléskor — süldőnként 50 kg. második Hálásból származó 3 db süldő után. ugyancsak elléskor. süldőnként 50 kg., tehát összesen 6 q abraktakarmányt kap a ter­melő 1 db koca után, kedvezményes állami áron. Bővebb felvilágosítást a járási kirendeltségek és a .köz­ségi felvásárlók adnak. SZOLNOK—HEVES MEGYEI ÄLLATFORGALMI VÁLLALAT Termelőszövetkezetek! Termelőszövetkezeti tagok, egyéni termelők, állattartók! Változatlan átvételi árakkal, kedvezőbb fel­tételekkel megkezdődött az 1963. évi szerződéses sertéshizlalási akcióban a szerződéskötés Az akció keretében szerződés köthető minden meglevő, jó csontozatú, hizlalásra alkalmas süldőre A leszerződött sertés-darabonként ■ 150 kg takarmányt is biztosítunk kedvezményes áron, a háztáji és egyéni termelők részére. A leszerződött sertéseket 1963. . január 1-től az alábbi súlyban és árakon vesszük át: 100—120 kg súlyú fehér hússertésért 120 kg feletti súlyú fehér hússertésért 100—130 kg súlyú hús- és húsjellegű sertésért 130 kg feletti súlyú hús- és húsjellegű sertésért 120—140 kg súlyú zsír- és zsírjellegű sertésért 140 kg feletti súlyú zsír- és zsírjellegű sertésért 170 kg és ezen felüli súlyú, tenyésztésbe fogott koca. vagy kanlott sertésért Előleg: termelőszövetkezeti tagok és egyéni termelők részére, sertés-darabonként 400 Ft. Termelőszövetkezetek, a szerződés alapján, rövidlcjáratú hitelt vehetnek igénybe és a fenti árakon felül az eddi­giekhez basonló nagyüzemi felárat is kapnak. Az akció feltételeiről részletes tájékoztatást az Állat- forgalmj Vállalat helyi megbízottja, vagy a helyi kiren­deltség nyújt; SZOLNOK—HEVES MEGYEI ÄLLATFORGALMI VÁLLALAT 15.70 Ft 16.50 Ft 15,30 Ft 16.20 Ft 15,20 Ft 16,— Ft 14,50 Ft Az atlétika ver­senyidénye tulaj­donképpen már be­fejeződött, ha azon­ban továbbra is enyhe marad az idő, Heves megyé atlétái még néhány dobó­versenyen és hosszú- távú futóversenyen vesznek részt. A legutóbbi gyön­gyösi idényzáró pá­lyaversenyen főleg a gyöngyösi iskolák és a káli gimnázium ta­nulói indultak. Az eredményeken már érezni lehetett az idény végét, de megyei csúcs is akadt! Tőzsér Zoltán (Gy. Vasutas) 53,53 méterre javította a megyei ifjúsági gerely­hajító rekordot. Jó formáját bizo­nyítja, hogy mind a hat kísérlete 50 méter fölött volt. A serdülő ge­relyhajításban jó eredményt ért el Erdélyi György, a gyöngyösi gim­názium fiatal tanulója, aki még 1963-ban is serdülő versenyző lesz! A vendégek közül Ráczkövi Mária újból bebizonyította tehetségét. Jobb eredmények: Férfiak. 100 m: Varga (Gy. IT6K) 12,0. Ba­kos (Gy. Gimn.) 12,7. 400 m: Bor­bély (Káli Gimn.) 60,8. Távol: Tő­zsér (Gy. Vasutas) 560. Magas: To* zsér 160. Hármasugrás: Nagy S. (Káli Gimn.) 11,92, Tőzsér 11,78. If­júsági súlylökés: Takács 11,67. Ser­dülő súlylökés: Tőzsér 13,26, Tóth (Gy. ITSK) 10,59. Gerely ifjúsági: Tőzsér 53,53, új megyei ifjúsági csúcs! Gerely serdülő: Erdélyi (Gy. Gimn.) 40,07. Nők. 100 m: Ráczkövi (Káli Gimn.) 13,6, Melicher (Gy. Gimn.) 14,4. 400 m: Ráczkövi 72,0. Távol: Ráczkövi 408. Magas: Molnár (Gy. Vasutas) 125. Diszkosz: Kiss Zs. (Gy. Gimn.) 27,50, Cseplye (Káli Gimn.) 24,55, Hovanyecz (Gy. Bányász) 24,15. Ge­rely: Jakab (Gy. III. sz. isk.) 24,40. XXX A hatvaniak Salgótarjánban ver­senyeztek és a következő jobb eredményeket érték el: Férfiak. 100 m: Tóth G. 11,5. Magas: Böze 165. Súly: Répássy 10,97. Diszkosz: Répássy 34,66. Gerely: Petz 44,23. Nők. 400 m: Nagy K. 61,4. 80 m. gát: Mátrámé 13,2, megyei felnőtt és if­júsági csúcs! (komiéi) Birkózás Egerben rendezték meg Heves megye felnőtt kötöttfogású birkó­zó-bajnokságát. Eredmények. 52 kg: Berkes (E. Dózsa), 2. Oláh (Gy. Spart.) 57 kg: 1. Molnár (Gy. Sp.), 2. Pálinkás (Egri Dózsa). 62 kg: 1. Kovács (Egri D.), * 2 2. Kiss (E. Dózsa). 70 kg: 1. Szűcs (Egri Dózsa), 2. Híves (Gy. Spartacus), 3. Soós (Os­toros). 78 kg: 1. Kun (Egri Dózsa), 2. Zilai (Gy. Spartacus), 3. Szálkái (E. Dózsa). 87 kg: 1. Mák (Gy. Sp.), 2. Kulcsár (Egri Dózsa). 97 kg: 1. Tompos (Egri Dózsa). Nehézsúly: 1. Füst (Egri Dózsa). A FÜZESABONYI Vegyes Ktsz a lakosság szolgálatában 1963. évre vállal kislakásépítést készpénzért, vagy OTP-hitelre, kulcsátadásig. A hozott anyagot és az építtető által biztosított segédmunkát beszámít­juk. Építési ügyek intézésében minden felvilágosítást megad a ktsz vezetősége. ELVESZETT kulcscsomó átvehe­tő a Népújság Kiadóhivatalában. NEPOJSAG A Magyar Szocialista Munkáspárt Heves megyei Bizottsága és a megyei tanács laaja. Főszerkesztő: Papp láoos Kiadja: Népújság Lapkiad«* Vállalat. Felelős kiadó: Tótb József Szerkesztőség: Eger; Beloiannisz u. 8. Telefon: 12-57. 12-73. Postafiók: 23 Kiadóhivatal: Eger, Bajcsy-Zsilinszky utca 1 Telefon: 24-44. Post a fi ók- 23 Heves megyei Nyomda Vállald Eger; Bródy Sándor utca 4. Igazgató: Marosán József. A MÜ. M. 214. sz. Iparitanuló Intézet műszerész szakoktatói állásra pályázatot hirdet Pályázhatnak a technikusi végzettségű műszerészek, vagy szakmunkás végzett­ségű, legalább 5 éves gya­korlattal rendelkező műsze­részek. Pályázatukat a MÜ. M. 214. sz. Iparitariuló In­tézet (Gyöngyös, Katona J. u. 4.) címére lehet beadni. Érdeklődőknek írásban azonnal válaszolunk. Kéri a Gyapjúforgalmi Vállalat a mezőgazdasági termelőszövetkezeteket és juhtartókat, hogy a levá­gásra kerülő juhokat még élő állapotban nyírják le, mert élő gyapjúért magasabb árat tizei! Gyapjúátvétel Hevesen minden szerdán. Zrínyi utca 10. szám alatt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom