Népújság, 1976. szeptember (27. évfolyam, 206-231. szám)

1976-09-01 / 206. szám

ökölvívás Összesítésben Petőfibánya az első felvételünkön a felnőtt középsúly döntőjét vívja Kocsis (MÁV HAC) és Nagy (Borsodi B.) j (Fotó: Szántó György) f Hatvan város sportfelügyelő­sége és a MÁV HAC közösen , rendezte meg a város ,,B” ka- ! tegóriájú ökölvívó-bajnokságát. 1 Á sportcsarnokban 17 egyesület . 33 felnőtt és 34 ifjúsági ököl­vívója lépett szorítóba. Eredmé- i nyék: Ifjúságiak. Papírsúly: 1. Mol- j P.ár Tibor (Egri 212. DSK), 2. i Varga János (MÁV HAC), 3. Pál f József (Petőfibánya). Légsúly: 1. Vajda Sándor (Cegléd), 2. Pintye Sándor (Kisvárda), 3. Borsodi József (MÉMTE). Har­matsúly: 1. Gönczi Róbert (Tö- rökszentmiklós), 2. Bata László (MÁV HAC) 3. Wachler Lajos <E. 212. DSK). Pehelysúly: 1. Herbert Ferenc (Békés), 2. Basa István (MÁV HAC). Könnyüsúly „A”: 1. Hörömpő János (Ceg­léd), 2. Benedek Pál (ÉVIG), 3. Barta András (Özd). „B”; 1. Péter Dezső (Kisvárda), 2. Bo­dor János (ÉVIG), 3. Barna Je­nő (MVSC). Kisváltósúly: 1. Szilágyi László (MÁV HAC), 2. Tóth László (Petőfibánya). Vál- tósúly: 1. Borók Imre (Petőfi­bánya), 2. Pesti Lajos (Törok- szentmiklós), 3. Buris Dénes (Özd). N agy váltó súly: 1. Har­mos Imre (Petőfibánya) 2. Tol- mácsi Zoltán (Petőfibánya). Kö­zépsúly: 1. Szabó Zoltán (Pető­fibánya. Felnőttek. Papírsúly: 1. Tóth János (Kisvárda). Légsúly: 1. Nyíri László (ÉVIG). Harmat­súly: l. Abrahám Gyula (MÁV HAC), 2. Kecskés György (Bor­sodi B.), 3. Nagy Miklós (Agria). Pehelysúly: 1. Lakatos Ferenc (MÉMTE), 2. Puporka László (Petőfibánya), 3. Szuromi And­rás (Agria). Könnyűsúly: 1. Atyi Lajos (DMTE), 2. Sztupovszi Pál (MVSC), 3. Tornyi István (Kecskemét). Kisváltósúly: 1. Csuta Imre (Békés), 2. Pallai József (MVSC), 3. Sütő András (DMTE). Váltósúly: 1. Fábián Sándor (DMTE), 2. Szaniszló Sándor (DMTE), 3. Podmaniczki Miklós (Kecskemét). Nagyváltó- súly: 1. Engi János (MÉMTE), 2. Pászti Tibor (Kecskemét). Kö­zépsúly: 1. Nagy Attila (Borsodi B.), 2. Kocsis József (MÁV HAC), 3. Bakk Rudolf (MVSC). Félnehézsúly: 1. Nagy Lajos (Agria) 2. Silye István (Borsodi B.), 3. Bukta Tibor (Agria). Nehézsúly: 1. Szabari Tibor (Kecskemét). Pontverseny. Ifjúságiak? 1. Petőfibányai Bányász 22, 2. MÁV HAC 14, 3. Kisvárdai Va­sas és Törökszentmiklósi Vasas 8—8 ponttal. Felnőttek: 1. DMTE 14, 2. Borsodi Bányász 11, 3. MVSC 7 ponttal, összesítésben: 1. Petőfibánya 25, 2. MÁV HAC 22, 3. MVSC 11 ponttal. A győz­teseknek és a helyezetteknek a plaketteket, valamint a tiszte­letdíjakat Pádár Béla sportfel­ügyelő, Kutnyák Géza, a megyei ökölvívó-szövetség titkára és Pnthő András, a MÁV HAC ve­zető edzője adta át. A városi KISZ-bizottság tiszteletdíját az ifjúságiak között első Petőfibá­nya, a konzervgyár tiszteletdí­ját a legeredményesebb felnőtt Kézilabda Egri Vasas—DVTK 12—10 (6—5) NB Il-es női mérkőzés. Eger. bervai pólya, 200 né­ző. V.: Baranyai, Szekeres. Eger: Keller, Pappné í, Jakab 1, Lajtos, Séf fér, Tóth 2, Bodóné 6. Csere: Berecz- kyné 2. Edző: Bereczky György. A találkozó kezdetén egy­perces néma felállással em­lékeztek meg a jelenlevők a súlyos betegségben elhunyt Miklós Máriáról, az Egri Dohánygyár kézilabdázójá­ról. Az első játékrészben fej­fej mellett haladtak a csa­mn A Népújság tippjei a 36. hétre: 1. Budafok—Debrecen x 2 2. Ganz MÁVAG—KKFSE 1 3. Szóin. MÁV—Pécs x 2 4. Komló—Szolnoki MTE 1 5. Fűzfő—Volán x 2 6. Egri Dózsa—Szekszárd 1 x 7. IKARUS-^Záhony x 8. Saig. KSE—Nyíregyháza 1 2 9. Papp J. SE—Bp. Sp. x 2 10. Sárisáp—Dunaújv. Ép. 2 11. Zalaszentgrót—Répcelak 1 12. Kőszeg—Sabaria x 2 13. Rákóczi SE—Győri Dózsa x 2 Pótmérközések: 14. Szigetvár—Pénzügyőr 1 13. Pécsi VSK-Bp. Építők 1 IC. ÉMG Sashalom—Alba R. 1 patok. Az elfogódottan ját­szó, Csatlósnét nélkülöző eg­riek mindig vezettek, de csak egy-egy góllal. A játé­kosok lövéseit nem kísérte szerencse, hatszor a kapufát találták el. Szünet után meggyőzőbb lett a hazaiak játéka és egyre inkább el­húztak ellenfelüktől. A tá­madások sikerrel fejeződtek be, s közben Keller két bün­tetőt is hárított, ötgólos ha­zai vezetésnél sem adták fel a jól játszó vendégek a mér­kőzést. és sikerült csökken­teni hátrányukat. Izgalmas mérkőzésen a lelkesebben játszó csapat nyert. Néhány bravúros alakításon túl Bo­dóné és Bereczkyné játszott végig jól. EGER 1. POSTAHIVATAL hírlap­kézbesítőket alkalmaz. Fájó szívvel tudatjuk, hogy a legjobb férj, sógor, rokon: SZUROMI FERENC ny. ig. tanító, 63 éves korában, boldog házasságának 37-ik évében hirtelen elhunyt. Drága halottunk temetése 1976. szeptember 1-én 15 órakor lesz a kápolnai temetőben. Emléke örökké szívünkben él. Sürgönyeim: Szűrömmé, Kápolna, Máriássy u. 12. sz. versenyzőket felvonultató DMTE, a Lenin MG Tsz jutalmát pedig az összesítésben legjobban sze­repelt petőfibányai szakosztály kapta meg. Az ÁFÉSZ által fel­ajánlott tárgyjutalmat Pethö Andrásnak, a MÁV HAC vezető edzőjének adták át. A három­napos versenyt nagy létszámú közönség nézte végig. A MÖSZ képviseletében Jelenlevő öuóri Albert, Zádorl István és Deme­ter Zoltán elismerően nyilatko­zott a verseny szervezéséről, rendezéséről, megállapították, hogy a városi sportcsarnok al­kalmas nagyobb versenyek le­bonyolítására is. A CSÄNYI ÁFÉSZ IGAZGATÓSÁGA FELVÉTELRE KERES AZ 1. SZ. VEGYES- IPARCIKK BOLTJÁBA szakképzett boltvezetőt. Jelentkezés szeptember 5-lg a szövetkezet központjá­ban: Csány, Petőfi u. 2. SZÖVTERMÉK Vállalat vezetősége és a gyászoló család mély fájdalommal tudatja, hogy JOÖ ERZSÉBET, a vállalat volt dolgozója, bosszú szenvedés után 1976. augusztus 30-án, 41 éves korában elhunyt. Temetése 1976. szeptember 2-án 14 órakor a Hatvani-temetőben. Gyászoló* család és a SZÖVTERMÉK Vállalat vezetősége EGRI VASÖNTÖDE felvételre keres férfi segédmunkásokat és tmk-villanyszerelőt. Jelentkezni lehet: Eger, Nemecz u. IX. alatt 8.00—15.30 óra között. APRÓHIRDETÉS Állas Felveszünk lakatos és lemezlakatos szak­munkásokat. Jelentkezni a VILATI üzemgazdasági osztályán 8—12 óráig. Hatvani Téglagyár felvételre keres férfi és női munka­vállalókat, betanított munkára. Jelentkezés az üzemvezetőnél. INGATLAN Eladó szőlő ' 500 n-öl Heves, Sárga­puszta, Antal Lajos volt tanyája mellett. Érdeklődni Heve­sen Juhásznénál, Baross Gábor u. 21. Park Szálló azonnali belépésre keres konyha­lányokat, kézilányokat. Jelentkezés a munkaügyi osztályon. 2 diák részére al­bérleti szoba fürdő­szoba-használat­tal kiadó. Eger, Ga- rai utca 3. Érdek­lődni délután 5 órá­tól. Hatvan, Széche­nyi u. 8. sz. három­szobás ház 800 n-öl kerttel eladó. Tóth Jánosnál. Bútorozott szobá­ba keresek egy diák vagy dolgozó lány társat. Eger, Koszo­rú utca 45. JARMO Jó állapotban levő 601-es Trabant Lim. eladó. Érdeklődni 15 óra után Eger. Albert Ferenc u. 3. Tamás. Z rendszámú Zsi­gulit vennék. Eger. telefon: 57-28. VEGYES 29-én hétfőn dél­ben a Rákóczi út— Benzinkút—Cse- bokszári környékén elveszett egy nős­tény, fekete-vörös tarka 3 éves kisku­tyám. Blrl névre hallgat. Kérem a becsületes megtalá­lót jutalom ellené­ben hozza vissza. Faragóné fényké­pész, Eger, Széche­nyi u. 13. Használt TÜNDE hordozható televí­ziót vennék. Eger, Bem tábornok tér 10. Olcsón eladó 4 féle műveletet vég­ző asztalos barkács- gép. Érdeklődni le­het: Eger, Cifrakapu u. 114. fszt. 1. dél­után 4 órától. Cse- bokszárl. Komfort—T. gáz­tűzhely 1 palackkal, valamint mély és sportrészes gyer­mekkocsi eladó. Molnár László Eger, Dobó út 25. Rovargyüjtemény vagy egyedi dara­bok megvásárolha­tók Eger, Széchenyi u. 23. Menyasszonyi ru­ha hozzávaló kellé­kekkel eladó, vagy kiadó. Érdeklődni 16 órától Eger, Far­kas-völgy u. 9. Mely fájdalommal tudatjuk, hogy Ed. Ifincze Bertalan, az OÉA Kutató és Termelő Mű volt személyzeti osztályvezetője 59 éves korában, 1976. augusztus 29-én, elhunyt. Temetése szeptember 1-én 14 órakor az egri Hatvani-temetőben lesz. Az OÉÁ Kutató és Termelő Művei saját halottjának tekinti. agárdi Állami gazdaság pályázatot hirdet ÜZEMI ÁLLATORVOSI MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉRE SZARVASMARHA- ÉS SERTÉS­TELEPRE. PÁLYÁZATI FELTÉTEL: minimum egy év nagyüzemi gyakorlat. Jelentkezni lehet írásban, vagy személyesen a gazdaság személyzeti vezetőjénél, vagy főállatorvosánál. Cím: Agárdi ÁG. 2484 Agárd. A váratlan csapástól lesújtva tudatjuk, hogy Br. Marton Béla, a Városi Tanács V. B. pénzügyi, terv- és munkaügyi osztályának helyettes vezetője 1976. augusztus 28-án, életének 54. évében, rövid betegség után elhunyt. Dr. Márton Béla 30 éven keresztül a gyöngyösi járás és Gyöngyös város közszolgálatában tevékenykedett, 1 évekig a végrehajtó bizottság titkára volt, haláláig betöltötte a városi közös munkaügyi döntőbizottság elnöki tisztét, és több társadalmi sportvezetői tisztséget. A Városi Tanács az elhunytat saját halottjának tekinti, akitől 1976. szeptember 3-án (pénteken) 14.30 órakor az alsóvárosi temelőben búcsúzunk. GYÖNGYÖS VAROS TANACSA RÁDIÓ KOSSUTH 8.25 Figaró házassága 9.00 Vietnami muzsika 9.30 Schumann: Karnevál 10.05 Mit hallunk az új tanévben? 10.40 Zenekari muzsika 12.35 Tánczenei koktél 13.20 Béládi Miklós könyvszemléje 13.30 Népi zene 14.00 Ezeregy délután... 14.30 Fúvószene 11.44 A Magyar Állami Operaház énekkara éockd 15.10 Az Ezüsthegy titka (Rádiójáték) 15.48 Filmzene 16.10 Alekszandra Pahmutova dálaiból 16.20 izményi hegedűs 16.32 Bach: D-dúr szvit 17.05 A magunk érdekében, a magunk védelmében 17.30 Schubert: a-moll vonósnégyes 18.00 Operettdalok 18.30 Esti magazin 19.15 Gondolat 20.00 Színes népi muzsika 20.33 Verdi: A trubadúr PETŐFI 8.33 Könnyűzene 9.33 Fúvósátiratok 10.00 Zenés műsor üdülőknek 11.33 A Szabó család (Ism.) 12.00 Holnaptól nem szeretlek 12.33 A hivatás 12.58 Romantikus kamaramuzsika 13.33 Megy az ének vándorútra 14.00 Kettőtől fél hatig 17.30 Elmúlt a nyár 18.33 Közvetítés bajnoki labdarúgó-mérkőzés II. félidejéről 19.20 Egy kis figyelmet kérek! 19.41 Hamupipőke (Operarészl.) 20.00 FTC—MTK-VM bajnoki labdarúgó-mérkőzés II. félideje 20.55 Diákkönyvtár 21.38 Magángyűjtemény 22.41 Egy óra dzsessz 23.41 Verbunkos muzsika SZOLNOKI RADIO 17.00 Műsorismertetés — Hírek 17.05 Marlene Dietrich énekel 17.10 őrjárat az iskolában 17.25 Fúvóspolkák 17.30 Farmer és nyakkendő 18.00 Alföldi krónika 18.15 örökzöld dallamok 18.27 Hírösszefoglaló — Lap­és műsorelőzetes MAGYAR 10.00 Tévétorna (Ism.) 10.05 Delta (Ism.) 10.45 A felügyelő (NSZK tevéfiimsorozat) 11.45 Játék a betűkkel (Ism.) 16.40 Ahol mindenki felfedez 17.20 A sebészek évszázada (NSZK tévéfilmsorozat) 17.45 Ej. haj. száll az ének. . . 17.55 Aquincum 18.30 Szépen, jól, magyarul! 13.40 A Vietnami Szocialista Köztársaság nemzeti ünnepén 19.20 Tévétorna 19.30 Tv-híradó 20.00 420-as. urak (Indiai film) 21.45 Duna-völgyi párbeszéd (Portréfilm) 22.20 Tv-híradó 3. 2. MŰSOR 20.01 Századunk (Dok.-film) 20.55 Tv-híradó 2. 21.15 Fattv George (Osztrák film) 21.40 A mezők kulcsa (Francia film) POZSONYI 19.00 Híradó, oublicisztika 20.00 vetélkedő 20.50 Publicisztika 21 00 Híradó 21.20 Szovjet musical 23 on caitó^rmle mozi EGRI VÖRÖS CSILLAG: (Telefon 22-33) du fél 4. fél fi és 8 órakor Talpuk alatt fütyül a szél Kalandos bet* ártörténet színes magyar filmen EGRI BRÓDY: (Telefon: 14-07) du. fél 4 és fél 6 órakor Gyilkosság másodkézből Szinkronizált, szovjet bűn­ügyi film Este fél 8 órakor Talouk alatt fütyül a szél EGRI KERT: Este fél 8 órakor Mi van doki? GYÖNGYÖSI PUSKIN: Mr. Majestyk GYÖNGYÖSI SZABADSÁG: Egy kis előkelőség GYÖNGYÖSI KERT: Huckleberry Finn és a csirkefogók HATVANI VÖRÖS CSILLAG: Akció az elnök ellen HATVANI KOSSUTH: Nemo kapitány és a víz alatti város

Next

/
Oldalképek
Tartalom