Népújság, 1959. október (10. évfolyam, 230-256. szám)

1959-10-13 / 240. szám

6 ÍÍÉPÜJTSAG 1959. október 13., kedd sSfKbkf Négy fronton győzelem a jugoszlávok ellen Utánpótlás válogatottunk kitűnő játékkal győzött Szolnokon, o.x ifjúsági csapat gyenge teljesítményt nyújtott Heves megye— Szolnok megye 3:1 (2:1) Saolnok, 800 néző. Vez.: Tausz. Heves: Szűcs (Papp) — Veres n., Alaxai, Juhász — Bujalka (Kele­men), Gáldi — Opovszki (Hídvégi), Kristyán, Lóhner, Sáfrán, Kiss. Edző: Kókai János. Kitűnő, napsütéses időben, aránylag jótalajú pályán került sor a két csapat mérkőzésére. Az első percekben nagy erővel rohamozott a kedvvel, lendülettel játszó Heves megyei csapat. A 4. percben Lohner fordulásból le­adott nagyerejű lövése hajszállal süvített el a baloldali léc mellett, majd Alaxai 18 méteres bomba­szabadrúgását üggyel-bajjal nyomta a kapu fölé Papp. A szöglet után nagy kavarodás támadt a szolnoki kapu előtt, melynek végén Bohner fölé lőtt. A másik oldalon Szűcs kétízben is remekül hárított, Hatalmas Iramban, színvonalas küzdelem folyt a pályán. Szűcs előrevetőd­ve tisztázott nehéz helyzetben és Veres n. felszabadított. Ellentá­madás során Opovszki futott el a szélen és beadását Sáfrán közelről a kapusba lőtte! A következő percben Lohner 20 méteres nagy lövését ismét ujj­beggyel tolta kapu fölé Papp, majd Juhász távoli lövését a gól­vonalról fejelték vissza a védők. A 17. percben Sáfrán tiszta hely­zetben közvetlen közelről kapura lőtt, a kapus azonban remekül vé­dett. Szinte a levegőben lógott a hevesi gól — mégis a szolnokiak támadását kísérte szerencse: B. Nagy elhúzott a védők mellett, és közelről a léc alá bombázott. 0:1. A gól után is Heves megye ma­radt a kezdeményező fél, Sáfrán labdájával Opovszki tört ki és éles lövését a kapus nagy szerencsével hárította. A következő percben is a jó formában levő szélső veszé­lyeztetett, beadását Papp a kapufa segítségével hárította. A 37. percben végre megszületett a kiegyenlítő gól: Kristyán bállá- bas lövését Papp vetődve a kapu­fára nyomta, és a berohanó Sáf­rán a védőktől szorongatva, nagy érővel lőtt a hálóba. 1:1. A félidő befejezése előtt Heves megye szögletet harcolt ki. Opovsz­ki ívelte be a labdát, Lohner re­mekül emelkedett ki a védők kö­zül és homlokáról a léc alá vágó­dott a labda. 2:1. A második félidőben hevesen tá­madott a nggy becsvággyal küzdő szolnoki csapát. Szűcs három íz­ben is némi szerencsével mentette meg kapuját a góltól. Ebben a já­tékrészben Heves megye keveseb­bet támadott, de a csatársor előre­törései minden eek voltak. esetben veszélye­A 68. percben végleg eldőlt a mérkőzés sorsa: Lohner lapos lö­vése előbb a bal kapufáról vissza­pattant, majd rögtön utána Opovsz­ki beadását védhetetlenül fejelte a kapu balsarkába a Heves megyeiek jól játszó középcsatára. 2:1. Ezután a hevesiek lefékezték a Játék iramát, sokszor úgy tetszett, hogy csak „játszadoznak'’ a nagy erővel rohamozó ellenféllel... A Heves megyei válogatott győ­zelme egy percig sem volt vitás, s ez a győzelem jóval nagyobb arányú is lehetett volna. Az első 25 percben például négy biztosnak látszó lövést hárított, szerencsével a szolnokiak kapusa. Egyénileg a csapat minden egyes tagja jól játszott. Szűcs megbízha­tóan látta el feladatát, volt egy­két bravúros védése is, a gólról nem tehetett. A védelemben a rendkívül erélyesen szerelő, kemé­nyen romboló Veres II. volt á leg­jobb, Alaxai a gólnál hibázott, egyébként fölényesen hárította a támadásokat. Juhász végig nagy harcot vívott gyors szélsőjével, s ebből a harcból rendszerint győz­tesen került ki. A két fedezet mind a támadásból, mind a védekezés­ből kivette részét, a Bujalka he­lyére beállt Kelemen néhány jő leadással hívta fel magára a fi­gyelmet. Az Ötletesen játszó táma­dósorban Opovszki sokszor ellen­állhatatlanul ment el védői mel­lett, kár, hogy kevés használható labdát kapott. Lohner igazi közép- csatár játékot mutatott be, reme­kül lőtt kapura, s ha kellett, há­tul is segített. Kristyán és Sáfrán végig nagy területen mozgott, min­den támadásban benne voltak, s a kapura is veszélyt jelentettek. Kiss valamivel halványabb volt a szo­kottnál, de ő is kevés használható labdát kapott. Hídvégi kevés ideig játszott, ekkor is volt azonban né­hány gyors kitörése. A játékvezető 3:l-es állásig jól vezette a mérkőzést, utána azon­ban — a mi véleményünk szerint — erősen nyomta csapatunkat. Szolnok megye— Heves megye 3:0 (Irt) Szolnok, 300 néző. Vez.: Gombás. Heves: Adám — Szalma, Nyitrai, Besztercei — Szondi, Kévés - Tóth (Makalicza), Ivádi, Csirke (Zádori), Alattyáni, Szaka. Edző: Jávori J. Kezdetben a hevesi válogatott tá­madott . többet. A 3. percben Ivádi átadását Csirke kapásból rálótte, a védők azonban a . lövés pillana­tában szabálytalankodtak, s a megítélt szabadrúgás után Ivádi lövése a kapufát súrolva, hagyta el a játékteret. Általában nagy hibára! játszott mindkét válogatott, a hevesiek durva labdabeadási hibákat vétet­tek, s ez rányomta a bélyegét az együttes egész teljesítményére. A 13. percben majdnem gólt ért el a vendégcsapat: Szendi távoli lövése egy göröngyön felpattant és a kapus csak nagy üggyel-bajjal tolta a labdát, a léc fölé. Éttől kezdve a jobb erőben levő, jobban adogató és harcosabb fel­fogásban küzdő szolnoki csapat fokozatosan fölénybe került. A 17. percben a . késédelmeskedő Szalma elgáncsolta a kitörő balszélsőt, a 11-est Adám gyors vetődéssel ki­ütötte. A 19. percben született az első góíj baloldali támadás végén Csizmadia lövését Adám elnézte, s a labda a keze között jutott a há­lóba. 2*0. A ' gól után nyomasztó fölénybe került a hazai együttes, a heve­siek; négy előretolt csatára szinte egy percig sem tudta tartani a labdát, A második félidő rögtön szolno­ki góllal kezdődött. Jobboldali tá­madás végén a szélső beadását Adám előrevetődve kiütötte, pon­tosan Karkecz elé, aki közelről a kapu jobb sarkába nyomta a lab­dát. 2;o. A hevesi csapat teljesen beszo­rult, csak ritkán jutott át az el­lenfél térfelére. Az 59. percben szöglethez jutott a szolnoki együt­tes, a beívelt labda Fülöp fejéröl élesen a kapu bal sarkába vágó­dott. 3:0. A hátralevő időben teljesen egy­oldalú játék folyt, a kifulladt He­ves megyei csapat időnként csak vergődött a pályán. Csak a mér­kőzés vége felé vált ismét kiegyen­súlyozottá a küzdelem, amikor a Tóth helyére beállt Makalicza ré­vén néhány lendületes támadást vezetett a csatársor. A Heves megyei válogatott, saj­nos. ugyanazt a teljesítményt nyúj­totta, mint Egerben, az edzőmér­kőzésen. Ehhez még hozzájárult, hogy erővel sem bírták végig a 80 percet. A hevesiek közül Kévés nyúj­totta a legjobb teljesítményt, de Nyitrai, Bcszterczei és Ivádi játé­ka is kielégített. Alattyáni nagyon akart, de jóformán semmi sem si­került neki. Csirke végig rossz fel­fogásban Játszott, semmire sem mert vállalkozni. Szakának volt egy-két jó megmozdulása, sokszor azonban bosszantó hibákat , vétett. Szalma jól rombolt, de szélsője többször is fáképnél hagyta. Adám indiszponáltan védett, az első gólt elnézte, s ez kihatással volt to-1 vábbi munkájára is. Szendi az első félidőben rengeteget dolgozott, a másodikban azonban teljesen el­tűnt a pályáról. Tóth nagy terüle­ten mozgott, a félidő végefelé be­állt Makalicza bizonyult a legve­szélyesebb csatárnak. (~dy) *lAGYARORSZÁG—JUGOSZLÁVIA 4:2 (2:2) Belgrád, 55C00 néző. V: Ionná (oiasz). A magyar csapat a következő összeállításban játszott: Grosics — Mátrai, Sípos, Sárosi — Bozsik, (Szojka), Kotász — Sándor, Gö- röcs, Albert, (Bund zsák), Tichy, Szimcsák I. A jól kezdő magyar csapat már a negyedik percben vezetést szer­zett, Szimcsák I. középre ívelt labdáját Albert közvetlen közelről a hálóba fejelte. 1:0. Nem sokkal később a kitörő Tichyt Miladino- vics hátulról elkaszálta, a 11-esnek Bozsik futott neki, de a jobb ka­pufa mellé lőtte a labdát! Gyors jugoszláv ellentámadás kö­vetkezett, melynek végén Mujics 8 méterről védhetetlenül a jobb felső sarokba bombázott. 1:1. A 15. percben szabadrúgáshoz ju­tottak a hazaialt, Kosztics futott a labdának, és erős félmagas lövése Grosics kezéből a bal sarokba ju­tott. 2:1. A magyar csapat a S3, percben egyenlített: Sárosi előreívelt lab­dájára Beara későn mozdult ki ka­pujából, s a magasra felugró Al­bert hat méterről a bal felső sa­rokba fejelt. 2:2. A II. félidőben döntően a magyar csapat ragadta magához a kezde­ményezést. A 69. percben Albert tört előre a labdával, a rátámadó jugoszláv védőket sorra kicselezte, majd elhúzta a labdát a kifutó ka­pus mellett is, és mintegy 10 mé­terről az üres kapuba lőtt. 3:2. Mesterhármas! A legszebb gól a 82. percben esett. Szimcsák beadását Tichy fejjel Göröes elé juttatta, aki ügyesen hátragurított az előrefutó Bur; (Izsákhoz, s a középcsatár fut­tából, 17 méterről a kapu jobb­sarkába lőtte a labdát. 4:2. A magyar csapat ezen a mérkő­zésen sokkal egységesebb volt el­lenfelénél, szemre is tetszetősebb volt a játéka, a támadások Is öt­letesebbek voltak a jugoszlávöké­nél. A győzelmi arány akár na­gyobb is lehetett volna. MAGYAR B—JUGOSZLÁV 4:0 (2:0) út, 8000 néző. V: B Hungária delbinder. A magyar B-válogatott kitűnő játékkal, ilyen arányban is megér­demelten győzött. A gólokat: Mo­nostori II.. Gerencsér. Csemai ém Lantos szerezték. MAGYAR UTÁNPÓTLÁS— JUGOSZLÁV UTÁNPÓTLÁS 1:1 (1*) Szeged, 10 000 néző. Szünet után jelentősen feljavult a magyar együttes és megérde­melten győzött a sportszerűen küz­dő jugoszlávok ellen. A gólt Nyíri lőtte szabadrúgásból. MAGYAR IFJ.—JUGOSZLÁV IFJ 3:1 (0:1) Belgrád. -1-5 0C0 néző. Az első félidő kiegyensúlyozod volt, a jugoszlávok a 20. percbei: lőtték góljukat. A II. félidő elején Farkas egyenlített, majd az 51. percben .a. vezetést is megszerezte. Az utolsó gól a 67. percben esett, ennek is a kitűnően játszó Farkas volt a szerzője. Barátságos labdarúgó-mérkősések S. Kohász— Gyöngyösi Spartacus 2:1 (1:1) Gyöngyös, 300 néző. Vez.: Kezes. Gyöngyös: Csaba — Nagy, Far­kas, Rozgonyi — Túri (Bánhidi), Koncz — Trencsényi, Marosvári Treiber, Baranyi, Láncos. Spartacus-támadásokkal indult a játék, majd feljött a vendégcsapat és kiegyensúlyozottá vált a küz­delem. Baranyi lövését szögletre ütötte a kapus, a másik oldalon Csaba hárított veszélyes helyzet­ben. A 12. percben Baranyi lesgólt ért el, majd Treiber kapáslövése a felső sarok mellett süvített el. A 18. percben Marosvári szerzett érvénytelen gólt, a kiugró Nagy közelről a gyöngyösi kapuba he­lyezte a labdát. 1:0. A gól után is a vendégek tá­madtak többet, de a gyöngyösi védelem jól állt a lábán. A 43. percben szöglethez jutott a gyöngyösi csapat, melynek végén Treibertől Baranyihoz, onnan Ma­rosvárihoz jutott a labda, s az ösz- szekötő közelről kiegyenlített. 1:1. Salgótarján kapufával válaszolt a gólra. A II. félidőben a vendégek ve­szélyeztettek. A középcsatár les­gólt ért el, majd sérülése miatt elhagyta a játékteret, helyére cse­rejátékos állt be. Az 50. percben Baranyi jó hely­zetbe került, de túlságosan kivárt, és a védők felszabadítottak. Ebben a játékrészben jól játszott a gyön­gyösi csapat, sokat kezdeménye­zett, de a csatárok lövéseit nem kísérte szerencse. Gyöngyösi tá­madások közepette a vendégek szerezték meg a győzelmet jelentő gólt: a 73. percben, súlyos védel­mi hibából, Zólyomi szerezte meg a labdát és nem hibázott. 2:1. A gyöngyösi csapatból Csaba, Farkas, Marosvári és Baranyi nyúj­totta a legjobb teljesítményt. (Radnai) Eger—Marosvásárhely—Nagyvárad m. A lombos erdők mellett szórvá­nyosan már fenyő-foltok is mutat­koztak. A Királyhágó tetejére érve, rövid pihenőt tartott a küldöttség és ismét működésbe lépett — mint már annyiszor az utóbbi napokban — fényképészünk, Pócsik Dénes. A hegytetőről r úgy tetszett, mintha a végtelenbe nyúló messzeségben ta­todul a 100 méteres hátúszás mezőnye. A 4-es pályán a román Muthu, az 5-ösön Törös, a b-oson Bolya. A versenyt Toros nyerte, lálkozót ülnének a hegyek és a hegycsúcsok ... Lefelé indulva, rövid időre meg­álltunk a Körös forrásánál, majd a társaság lassan elcsendesedett, csak a román Ruzsinszki és az-egri Katona Jóska új barátságát jelentő nagy nevetések verték fel az autó­busz csendjét. A napkorong a sebesen futó Kö­rösbe bukott már, amikor az autó­busz Nagyváradra érkezett, • Nagyvárad szép város, de az #szóküldöttség tagjai nem számí­tottak arra, hogy igazi világvá­rosba érkeztek. A Körös két part­ján elterülő városrészeket sűrű villamosjárat köti össze, a nagyki­terjedésű, gyönyörűen díszített parkokat Budapestre emlékeztető épületek veszik körül, melyek kö­zül különösen az Állami Színház és a Néptanács épülettömbje ra­gadja meg a figyelmet. A feliratok itt is román és ma­gyar nyelven vannak írva, s a főtéren az egriek szereplé­sét is két nyel­vén írt színes tábla hirdette. Mielőtt a ver­senyre került volna sor. a küldöttség tag­jai megszemlél­ték a njdtott medence mellett fekvő, most épülő fedett- uszodát, melyet november 7-én adnak át hasz­nálatra. A szé­pen csempézett, 33,5 méteres me­dencét teljesen újszerű. mo­dem épület fog­lalja magába. Jól elhelyezett lelátók állnak majd a közön­ség rendelkezé­sére és kényel­mes öltözőhe­lyiségek a spor­tolók részére. Ezek után ér­demes elgon­dolkozni azon, hogy a román állam milyen hatalmas össze­geket áldoz a vidék úszósport­jának fejleszté­sére te — noha Romániának eb­ben a sportág­ban hagyományai. sincsenek ... Marosvásárhelyen most épült nyitott medence, de a tervükben fedettuszoda építése la szerepel. Kolozsvárott alkalmuk volt úszó­inknak az új fedettuszoda építke­zéseit látni, hasonlóan Nagj^vára- don, ahol néhány hét múlva már úszóversenyzők veszik birtokukba a korszerű íedettuszódát. A román sportvezetők elmondották, hogy hasonló építkezések kezdődnek Temesvárott, Ploestiben és nem utolsósorban Bukarestben ... A verseny, sajnos, itt is kedve­zőtlen, hideg, szeles időben zajlott le, az egri úszók szinte ..bele­fagytak” az uszoda amúgy is hi­deg vizébe. A lelátókon 3—400 fő­nyi nézőközönség helyezkedett el a hideg idő miatt, bár máskor egy-egy bajnoki vízilabda-mérkő­zésen nem ritka a 3-4 ezres né­zőszám! EREDMÉNYEK. 100 m női gyors: 1. Frank i:08, 2. Ringelhann 1:15. 100 m férfi mell: 1. Bolya 1:18,8, 2. Tőrös 1:20. 100 m férfi gyors: 1. Bodnár 1:01,6, 2. Katona 1:01,8, 3. Ruzsinszki (Nagyvárad) 1:02,3. 100 m női pillangó: i. Ringelhann 1:25,5. 2. Frank 1:31,2. 100 m férfi pillangó: 1. Muthu (Kolozsvár) 1:16, 2. Bolya 1:16,7, 3. Szepesi 1:17. 200 m f^fi gyors: 1. Katona 2:15,2, 2. Bodnár 2:31,9. 100 m férfi hát: 1. Tőrös 1:14, 2. Mártonffy 1:22,5. 100 m női hát: 1. Bánfy (Kolozsvár) 1:21,6, 2. Frank 1:27,9. Mindkét nap alkalmával vízilab­da-mérkőzésre került sor, az ellen­fél, a nagyváradi csapat a román országos bajnokság második helye­zettje. Ez alkalomból marosvásár­helyi, kolozsvári es bukaresti játé­kosokkal erősítették meg csapatu­kat. A másnapi mérkőzésen az egri együttes hasznosította az előző napon tapasztaltakat, sokkal job­ban ment a játék, amelyre jellem­ző, hogy kétízben is emberhát­ránnyal szereztek gólt. A mérkőzés befejezése előtt négy perccel 3:l-re vezetett az egri együttes, ekkor azonban ismét „működésbe lépett” az előző napi játékvezető és a román együttes kiegyenlített. A mérkőzés végén a közönség tapssal köszöntötte az egri együttest, amelyből Bodnár András a mezőny legjobb játéko­sának bizonyult. A küldöttség tagjai nagyváradi tartózkodásuk alatt megtekintették az Ady Múzeumot, majd az Állami Színházban a Néma leventét néz­ték meg. A búcsúvacsorán, mely őszinte baráti légkörben folyt le, nem hiányzott a jókedv, a dal és a tánc sem. Mivel a küldöttség vonata az éjfél utáni órákban indult, már le sem feküdtek. Egyenesen a vacso­ra színhelyéről távoztak az állo­másra, ahová a vendéglátók is tel­jes létszámmal kikísérték őket. Amikor befutott a Bukarest— Az ünnepi díszbe öltözött uszodában felvonul a íehérköpe- nyes román és a csíkos köpenyes Heves megyei úszó- és vízilabda­válogatott. A nagy súlytöbblettel rendelkező hazai csapatot a gyengén működő játékvezető jelentős előnyhöz jut­tatta, de ez sem lett volna baj, ha Pócsik mérkőzés közben nem kap gyomorgorcsöt és Denk Jancsi nem „fagy bele a vízbe”. Ilyen körül­mények között az egri csapat 5:2-es félidő után 8:5 arányú vereséget szenvedett (Pócsik Dénes felvételei.) Budapesti gyorsvonat, már mint régi ismerősök váltak el egymástól a nagyváradi és az egri sportolók, sportvezetők, mindegyikük őszin­tén érezte azt, hogy ez a romániai vendégszereplés értékes volt, köze­lebb hozta egymáshoz a két baráti nép sportolóit! — vége — KORMOS PÁL Nagybátonyi Bányász— Hatvani VSE 6:2 (5:0) Hatvan, 300 néző. V.: Körtvélyesi. Hatvan: Széplaki — I-Iidvégi, Tóth L, Adám - Tóth II. (Rékasi), Pete — Szabó. Rékasi (Zilahi), Srej, Lo­vász, Murányi. Tapogatózó játékkal kezdődött a mérkőzés, a HVSE kezdeményezett valamivel többet, mégis a vendé­gek értek el gólt: egy ártatlan lab­dára Széplaki kimozdult kapujá­ból, a labda megcsúszott egy gö­röngyön és a kapus mellett a há­lóba jutott. 1:0. Nem sokat váratott magára a második gól sem, a 9. percben a nagybátonyi középcsatár kiugrott a védők mellett és biztosan lőtt a hálóba. 2:0. Ezután mezőnyjáték alakult ki, hatvani fölénnyel, a csatárok azon­ban rengeteg gólhelyzetet kihasz­nálatlanul hagytak. Az ellenfél ki­törései viszont mind veszélyeseb­bek voltak és a 17. percben 3:0, a 19. percben 4:0, a 41. percben már 5:0 volt az NB Il-es csapat javára. A II. félidőben sem változott a játék képe, továbbra is a HVSE volt a kezdeményezőbb fél és a 49. percben Lovász révén sikerült szé­píteni. 5:1. Az 55. percbe . súlyos védelmi hibából lőtte Nagybátony utolsó gólját: 6:1, majd a támadás­ba lendülő HVSE a 70. percbén Zilahi révén 6:2-re alakította & mérkőzés végeredményét. A hátra­levő időben Lovász és Zilahi hi­bázott jó helyzetben. A HVSE a n. félidőben biztató teljesítményt nyújtott. Egyénileg Srej, Adám és Rékasi volt a leg­jobb, a védelem három gólban is „benne volt”, a támadósor a má­sodik félidőben erősen feljavult. (Nagy) Csak röviden . • • — A moszkvai női kosárlabda világbajnokságon Magyarország csapata óriási küzdelem után 49:48 arányú győzelmet aratott Ju­goszlávia együttese felett. — A megyei utánpótlás csapatok tornáján Nógrád 4 :i arányban le­győzte Bp. Utánpótlás csapatát és így Heves megye együttese két pont előnyre tett szert. Az ifjúsá­giak vonalán Nógrád ugyancsak 3:2-re nyert Bp. Dél ellen. — A római nemzetközi atlétikai versenyen a magyar Varjú 17.79 méteres dobással győzött a súly lö­késben, Iharos 13:55.6-os idővel csak hámiadik lett 5000 méteren. — Nemzetközi labdarúgó-mérkő­zések: Vasas—Nagyvárad 3:2, Szombathely—Chemie Halle 2 :i, Racing Paris-Üjpesti Dózsa 3:6. — Elkészült az ökölvívó NB I- sorsolása, az újonc gyöngyösiek első mérkőzésüket november 8-án vívják Gyöngyösön, a Vasas Dina­mó együttesével. — A Rigában lebonyolított nem­zetközi ifjúsági asztalitenisz-verse- nj'en mind a férfiak, mind a nők csoportjában a magyar utánpótlás válogatott lett az első. — A Kari Marx-Stadt-ban lebo­nyolított nemzetközi Öttusa verse­nyen a Bp. Honvéd győzött Lioese I. és a Vorwärts II. csapatai előtt. A nem hivatalos egyéni versenyt a magyar Szaniszló nyerte. — A kassai marathoni nemzet­közi futóversenyt a szovjet üopov nagy fölénnyel nyerte fneg. Kosárlabda EGRI MÁV SC—KOMAROMI 64:44 (23:19) Eger, NB Il-es női mérkőzés, 300 néző. Eger: Széphegyiné (10), Frint (2) — Hanus A. (30), Juhász M. (18), Hanus M. (4). Csere: Majoros, Kun, Mile. Kellemes időben, szokatlanul nagyszámú néző előtt került sor a mérkőzésre. A vendégek kaptak hamarább lábra, az egri csapat ne­hezen melegedett a játékba. A II. félidőben kitűnő teljesít­ményt nyújtott az egri együttes. fokozatosan elhúzott ellenfelétől és a játékrész közepén már 16 pontos vezetésre tett szert. Az előnyt ar. uto’só percekben még növelni tud­ták. Egyénileg Hanus Ágnes a me­zőny kiemelkedően legjobb játéko­sa volt, rajta kívül Széphegyiné és Juhász M. nyújtott kitűnő teljesít­ményt, A csapat vasárnap ismét Eger­ben játszik, ellenfele a békési MÁV együttese lesz. A mérkőzés lí) órakor kezdődik a népkerti pá­lyán. Ökölvívás PETÖF1B. B—EGRI SC 11:9 Felnőtt CSB mérkőzés. Petőfibá- nya, 400 néző. V: Koncz, Mezei. Nagyszámú néző előtt, hatalmas küzdelmet vívott egymással a két csapat. Eredmények. (Elöl a petőfibányai versenyzők). Bérezés—Nagy. Bérezés átesett a súlyhatáron, győzött Nagy. 0:2. Kohajda—Bálint. Döntetlen. Ko- hajda méltó ellenfele volt a válo­gatott Bálintnak, az egri versenyző jobb harmadik menetével győzött, a bírák azonban döntetlent hirdet­tek ki. 1:3. Melis ellenfél nélkül győzött. 3:3. Zsiska—Hegyesi. Hegyesit sport­szerűtlen magatartás miatt lelép­tették. 5:3. Veréb—Bark őczi. Barkóczi pon­tozással győzött. 5:5. Simonkovics-Tábori. Simonko- vics átesett a súlyhatáron, Tábori győzött. 5:7. Munkácsi—Kún. Kűn pontozással győzött. 5:9. Hinity—Horváth. Horváth a má­sodik menetben feladta. 7:9. Erbeskom—Maár. Pontozással győzött Erbeskom. 9:9. 1. Jugoszlávia—Magyar. 2 2:4 2. Magyar B—Jugoszláv B \ 4:0 3. Alessandria—Bologna X l:l 4. Atalanta—Juventus X 22 5. Bail—Genoa 1 1:0 6. Lazio—Lanerossi 1 2:1 7. Sampdoria—Inter. X 0:0 8. Spal—Udinese I 2:1 9. Angers—Nimes X 0« 10. Le Havre—Monaco 1 2:0 11. Lyon—Limoges 1 1:0 12. Toulon—Reims törölve 13. Fiorentina—Róma 1 8:1 népüjsAg Magyar Szocialista Munkáspárt Heves megyei Bizottsága és a Megyei Tanács lapja. Felelős szerkesztő: Suha Andor. Kiadja: Népújság Lapkiadó Vállalat. Felelés kiadó: Tóth József. Szerkesztőség: Eger, Beloiannisz u. 8. Telefon: 56-74. 56-78. Postafiók S3. Kiadóhivatal: Eger, Bajcsy-Zsilinszky utca 1. Telefon: 24-44 Postafiók: 23 Heves megyei Nyomda Vállalat. Eger, Bródy Sándor u. í. Felelős vezető: Mandula Ernő. Terjeszti a Magyar Posta. Előfizet­hető a helyi postahivataloknál és kézbesítőknél. Előfizetési díj: egy hónapra 11 Ft. Keresztes—Kalanovlcs. A máso­dik menetben Kalanovicso: mély­ütés címén leléptették. 11:9. A TOTO eredménye 41. hét: MOSZKVA K—175-ös motorkerék­pár sok új pótalkatrésszel sürgősen eladó. Eger, Beloiannisz u. 3. Szer- kesztőség. N’agy gyakorlattal rendel­kező VÍZVEZETÉKSZERELÖT felvesz az *iger és Környéke Építő­ipari Ktsz, Eger, Csákány utca 11. —- ... -„.iuiUfcSKMfcftS«"

Next

/
Oldalképek
Tartalom