Népújság, 1973. február (24. évfolyam, 26-49. szám)

1973-02-20 / 42. szám

Újabb győzelem . • • EGRI FINOMMECHANIKA —OROSZLÁNYI BÁNYÁSZ 57:48 (26:31) NB I-es férfi kosárlabda­mérkőzés, Eger, 400 néző. V.: Herczeg, Puhr. Eger: Korepta 10, Zahár 12, Sípos 6, Komenczy 16, Busák 6. Csere: Sipeki 4, Kiss 3, Merczel, Lezsák, Ma­darász. • Edző: Ifj. Csányí Barna. Oroszlány: Szabó 16, Gal- lai 5, Bács 16, Manner 2, Bocskor 2. Csere: Simon 3, Zsolnai 4, Tóth. Edző: Jago- vics József. Ismételten zsúfolt nézőtér előtt került sor a két csapat találkozójára. A labdát a vendégek szerezték meg, de az első két ponthoz az eg­riek jutottak — büntetődo­básból. Ezután egymás hibái­ból éltek a csapatok, majd a meglepően idegesen küzdő hazaiakkal szemben a ruti­nosabb oroszlányiak előnyt harcoltak ki, amelyet sokáig növelni tudtak, mert a Fi­nommechanika játékosai a legbiztosabb „ziccereket” is kihagyták, s ami meglepő volt: egymás után nyolc büntetődobást rontottak eL A félidő közeledtével azon­ban a csapat öt pontra csök­kentette súlyos hátrányát, amelynek ledolgozására nagy lendülettel indultak harcba a szünet után. Sokáig pont nélküli kűs­I vttüaMa OB L tavaszi sorsolása Korepta labdája kosárra tart „Húsdarálás" a pályán és a pálya szélén. Belül Zahár küzd a védők gyűrűjében, míg pályán kívül a szurkolók szorongnak, akik a mérkőzés megkezdése előtt már egy fél órával így bepréselődtek a mini tornaterembe, hogy szurkolhassanak kedvenceik­nek. (Foto: Molnár István) majd az egyre jobban bele­lendülő Komenczy révén a hazaiak behozták hátrányu­kat és megszerezték a veze­tést is. Már hat ponttal ve­zettek, amikor több taktikai hibát vétettek, s ez majd­nem megbosszulta magát mert két pontra feljöttek a bányászok. A nagy iramot azonban nem sokáig bírták és végeredményben a máso­dik félidőben jobb játékuk­kal az egriek megérdemelten nyertek a rossz napot kifo­gó, volt válogatottakkal ki­álló oroszlányiak ellen. Az egriek nagyon lelkesen ját­szottak, de ennek ellenére fenntartás nélkül csak Ko- menczyt lehet dicsérni. A BAJNOKSÁG ALLASA: 1. Csepel 2. Sopron 3. 3VLAFC 4. Bp. Honv. 5. g.-mAvag 6. Kecskemét C — 537:393 12 5 1 420:404 11 5 1 468:357 11 S 1 432:395 11 4 2 436:408 10 3 3 144:421 9 T V. Izzó 8. Baja 9. BSE 10. Csőszer. 11. Videoton 12. Eger 13. Oroszlány 14. Pécs 4 397:408 8 4 383:416 8 4 422:425 8 4 405:463 8 4 372:431 8 4 362:458 8 5 364:437 7 5 445:471 7 L forduló, május 5—6.: PTC—Bp. Honvéd, Vasas Iz­zó—Szentesi Vízmű, Ű. Dó­zsa—BVSC, OSC—Bp. Spar­tacus, Vasas—Egri Dózsa. II. forduló, május 12—13.: Bp. Honvéd—Epri Dózsa, Bp. Spartacus—Vasas, BVSC— OSC, Szentesi Vízmű—Ű. Dó­zsa, FTC—V. Izzó. III. forduló, május 19.: Vasas—Bp. Honvéd, Egri Dó­zsa—OSC, Bp. Spartacus—Ű. Dózsa, BVSC—V. Izzó, Szen­tesi Vízmű—FTC. IV. forduló, május 20.: Bp. Honvéd—Szentesi Vízmű, FTC—BVSC, V. Izzó—Bp. Spartacus, Ű. Dózsa—Egri Dózsa, OSC—Vasas. V. forduló, május 26—27.: V. Izzó—Bp. Honvéd, Ü. Dó­zsa—FTC, Szentesi Vízmű— OSC, Vasas—BVSC, Egri Dó­zsa—Bp. Spartacus. VI. forduló, június 9—10.: OSC—Bp. Honvéd, Vasas— Ü. Dózsa, Egri Dózsa—V. Iz­zó, Bp. Spartacus—FTC, BVSC—Szentesi Vízmű. VII. forduló, június 16.: Bp. Honvéd—Bp. Spartacus, BVSC—Egri Dózsa, Szentesi Vízmű—Vasas, FTC—OSC, V. Izzó—0. Dózsa. VIII. forduló, június 17.; OSC—Bp. Honvéd, O. Dózsa —V. Izzó, Vasas—FTC, Egri Dózsa—Szentesi Vízmű, Bp. Spa rtaeus—BVSC. IX. forduló, június 2$—24. Bp. Honvéd—BVSC. Szentes ; Vízmű—Bp. Spartacus. FTC —Egri Dózsa, V. Izzó—Va­sas, O. Dózsa—OSC. az Újpesti Dózsa Az Újpesti Dózsa elleni MNK-mérkőzés előkészüle­teinek utolsó szakaszához ér­keztek az Egri Vasas labda­rúgói. A hét közi edzőmér­kőzésen az Ózdi Kohász csa­patát fogadták, és l:l-es fél­idő után 3:2-re győzték le NB Il-es ellenfelüket. Fel­épültek az influenzások, egy­két probléma azonban még akad. Faliszek kisebb sérülé­se okoz elsősorban gondot. De remélik, hogy ő is a csa­pat rendelkezésére állhat. Cserős már közel egy hó­napja beteg, így játékáról egyelőre szó sem lehet. A szerdán fél 3-kor kezdődő mérkőzésre az alábbi keret­ből kerül ki a kezdő csapat és a- tartalékok: Bende, Szűcs, Sipos, Csapó, Póta, Pázmándi, Barta, Szabó, Za- jácz, Faliszek, Hevér, Rozs- noki, Zágonyi, Prommer, Princzes, Beraxa. A mérkő­zések előtti általában szoká­sos esélylatolgatás a két csa­pat közti jelentős tudásbeli különbség miatt értelmetlen dolog lenne. A számos válo­gatottat felvonultató Újpesti Dózsának aligha jelent külö­nösebb gondot az Egri Va­sas legyőzése. Az egri csapat számára már az is jó ered­mény lenne, ha becsvágytól fűtött játékosai a mérkőzés egyes időszakaiban küzde­lemre késztetnék az NB I. listavezetőjét. Nem lehet többet várni a Vasastól, mint hogy végig nagy aka­rással és lelkesedéssel ve- gyen részt a küzdelemben. Az Egri Vasas SK elnök­sége többek között azért is rendezi a stadionban a mér­kőzést, hogy azon minél töb­ben részt vehessenek. Re­mélik, hogy az évszakhoz ké­pest jó időben kerül majd sor a találkozóra és a vi­szonylag korai, fél 3-as kez­dés ellenére sokan igyekez­nek majd az egri pályára. Nem pihennek a babérokon... A versenysportok könyör­telen körfolyamatba kénysze­ríthetik azokat, akik az élvo­nalba akarnak kerülni, egyre jobb eredmények elérésére törekszenek. Mindössze pilla­natokig élvezhetik a nehéz úton elért siker örömét, s utána már a következő fel­adatra kell koncentrálni. Tudják ezt az Egri Sparta­cus tájékozódási futói is. Az elmúlt évben olyan eredmé­nyeket értek eL, melyeket nem lesz könnyű megismé­telem. A szakosztály legjobb versenyzője, Boros Zoltán sorozatban nyerte a hazai és külföldi nemzetközi verse­nyeket, a világbajnokságon harmadik helyezést elért ma­gyar válogatottnak is biztos pontja volt. Az év méltó be­fejezése volt egyébként a ma­gyar bajnokságon aratott győzelme, majd a következő héten az országos váltóbaj­nokságon megszerzett ezüst­érem, melynek kivívásában szintén oroszlánrésze volt A múlt év sikerei lelkesí­tőén hatottak, és a szakosz­tály versenyzői decemberben újult erővel kezdték meg az alapozó edzéseket. A férficsa­pat tagjai — akik közül hár­man rendelkeznek í. osztályú minősítéssel — eddig már 300—500 kilométert hagytak maguk mögött. A felkészülés­ben jelentős állomás az évek óta Noszvajon lebonyolításra kerülő alapozó edzőtábor. Az OKISZ üdülőjében, nagysze­rű tárgyi feltételek mellett, a környék kitűnő adottságait kihasználva edzhetett január 18—31 között az öt versenyző, — Boros Zoltán, dr. Nagy Árpád, Okos Ernő, Tóth Sán­dor, Csongrádi Jenő — akik­től ebben az évben a további jó eredményekei várjuk. Szombaton és vasárnap Galyatetőn bonyolították le az ifjúsági óriás műlesikló bajnokságot, az ezer méter hosszú és 150 méter szint­különbségű pályán, amelyet 32 kapu nehezített A ver­senyen Heves megyét a Ké- ,kesi Sas fiataljai képvisel­ték. Eredményeik: Ifjúsági férfi óriásműlesiklás, baj­nok; Borsos József 48.00, 4. Kovács Zs. 52.32. Csapatban- bajnok Kékesi Sas (Borsos, Kovács, Asztalos, Kivés, ed­ző: Gazdig Gyula) 3:48.87. Ifjúsági női óriásműlesiklás: bajnok: Mészáros Edit 53.87. Csapatban: Kékesi Sas A. 3:59.00, 5. Kékesi Sas B. 8:28.26. Ifjúsági női lesiklás; 3. Mészáros 52.46. Csapat­ban: 2. Kékesi Sas 3:50.80l Női ifjúsági alpesi összetett­ben: Mészáros 33.54, 6. Pelt- zer 264.26. Ifjúsági férfi le­siklásban bajnok: Borsos 44.69, 4. Kovács Zs. 47.01. Csapatban: 1. Kékesi Sas (Borsos, Kovács, Kivés, Asz­talos, edző: Gazdig Gyula) 3:19.74. Férfi ifjúsági alpesi összetett bajnok: Borsos 0 pont, 2. Kovács 99,17 pont. Ugyancsak megrendezték a férfiszámokat is. A férfi felnőtt alpesi összetettben Gazdig (Kékesi Sas) harma­dik lett 23.53 ponttal. A fel­nőtt női alpesi összetettben Peltzer 88.51 ponttal a ne­gyedik helyre került' Tavaszi feikészülss gondokkal — Eesenyőteíken Besenyőtelken évek óta eredményes munkát végezve működik a Lenin Termelő- szövetkezet sportköre. Az ál­talános iskola jó utánpótlást 1. Bologna—Téma na 1 3:0 2. Cagliari—Inter. 2 2:3 3. Laziu—Lanerossi 1 1:0 4. Milan—Juventus X 2:2 5. Napoli—Róma 1 1:0 6. Sampdoria—Palermo X 0:0 7. Torino—Fiorentina 1 3:0 8. Verona—Atalanta X 1:1 9. Brindisi—AS Reggina 1 2:1 10. Catania—Ascoli 2 0:1 ll. Catanzaro—Bari X 0:0 12. Perugia—Monza 1 2:0 13. Reggiana—Genoa X 1:1 +1 14. Cesena—Arezzo 1 2:0 A totó nyereményei: 13+1 ta­lálat (4 db) 253 296 ’Ft, 13 talá­lat (6 db) 164 119 Ft, 12 találat (222 db) 2957 Ft, 11 találat (3451 db) 190 Ft, 10 találat (27 044 db) 36 Ft. 1973. február 20., kedd Egri Dózsa—Tiszaföldvár 2:0 (1:0). Előkészületi labda­rúgó-mérkőzés, Eger, 300 néző. V..: Bodó. Eger: Lan- di (Csank) — Kárpáti (Pat- varos), Kovács, Lakatos, Czeczeli, Ambrus Z., Vigh, Patkós, Szűcs, Simon, Baj- nóczi (Csathó). Sáros, sala­kos pályán, idényeleji for­mában játszott a hazai csa­pat. Az igyekezettel ezúttal nem volt baj, de ennek elle­nére sok volt a rossz labda­továbbítás és a pontatlan ka- puralövés. G. Czeczeli 2. rA füzesabonyi járási férfi egyéni asztalitenisz-bajnok­ság eredményei: Egyes: 1. Szakái Miklós (Besenyőte­lek), 2. Kiss Zoltán (Kora- polti MEDOSZ), 3. Jéger László (Kompolti MEDOSZ). Páros: 1. Szakái—Szabó (Be­senyőtelek), 2. Jéger—Kiss (Kompolti MEDOSZ), 3. Ke­lemen G.—Kelemen M. (Me- zőszemere). A bajnoki érme­ket Kovács József járási TS-elnök adta át a verseny­zőknek. ★ A munkahelyi spartakiád Hatvan városi döntőjét asz­taliteniszben március 3-án a 4. számú Általános iskolá­ban, a sakkozóknak március 4-én, a cukorgyári Művelő­dési Otthonban rendezik meg. A versenyen indulhat­nak Hatvan város üzemei­nek, intézményeinek, vala­mint Boldog, Heréd és Nagykökényes termelősző­CM£irgttee+x.... vetkezeteinefc dolgozói, ha a munkahelyi rendezvénye­ken jogot szereztek a döntőn való részvételre. ★ Galyatetőn a férfi és női óriás műlesikló bajnokságon a Heves megyei versenyzők a következő eredményeket érték eL Férfiak: 5. Borsos 49,78 (Kékesi Sas). Csapat­ban: 2. Kékesi Sas 2:23.98. Nők: 3. Horn (Kékesi Sas) 57,23, 4. Peltzer (Kékesi Sas) 57.41. Csapatban: 2. Kéke­si Sas 3:03.70. ★ Megtartotta ülését az a bi­zottság, amely a különböző sportszervektől, napilapok­tól és magánszemélyektől be­érkezett javaslatok alapján odaítélte az 1972. évi sport- szerűségi díjat. A zsűri úgy döntött, hogy a kiemelkedő sportszerű magatartásért dr. Kamuty Jenőnek, Kerék­gyártó Lajosnak és Barácsi Sándornak ítéli a díjat. Ke­rékgyártó Lajos, a gyöngyö­si Zalka SE ökölvívója de­cemberben az MNK verse­nyén Szaniszlóval mérkő­zött. Ellenfele egy ütés nyo­mán megroggyant, de a ve­zetőbíró nem vette észre. Kerékgyártó nem ütötte meg ellenfelét, jóllehet a küzdelem folytatódott, ha­nem felhívta a bíró figyel­mét, hogy ellenfele nem harcképes. ★ Hamvas Gábor főtiszt lett a hatvani városi labdarúgó játékvezetői testület titkára. Elődje, Szendi László mun­kaköri elfoglaltsága miatt volt kénytelen megválni a titkári teendők ellátásátőL ★ NB I-es labdarúgócsapa­taink nemzetközi mérkőzé­seinek eredményei: Rába ETO—Istra Pula 2:1, Bp. Honvéd—Rechnitz 1:0, Ad- mira-Wiener-Neustadt—Vi­deoton 2:1, Újpesti Dózsa— CS Bihor 1:0, Tatabánya— Vojvodina 2:1, SBTC—Spar­tak Subotica 1:0, Komló— Belisce 1:0, Pécsi MSC—Bo- rovo 2:0. ★ A műjégpályán megrende­zett VIII. téli úttörő-olimpia korcsolya számában a lá­nyok csoportjában Szalmási (Heves megye) 200 m-en a vidék harmadik legjobbja lett. 400 m-en hatodik helyre került, de ebben a számban a vidék második legeredmé­nyesebb versenyzőjének bi­zonyult összetettben Szal­mási ugyancsak hatodik lett, a vidék legjobbjai rangso­rában pedig kivívta a má­sodik helyezést. ★ ; A sportuszodában folyta­tódott vasárnap a legfiata­labbak országos úszó sereg­szemléje, amelyen az Egri Dózsa Sportiskola verseny­zői is rajthoz álltak. Közülük Dorogi (3:03.8) 200 m mell­úszásban harmadik helyet szerezte meg. A lányoknál 1500 m gyorson .Lázár (21:27.6) második lett. Ugyan­csak második lett Pelle (2:52.8) a 200 m-es hát­úszásban. ★ A Kőbányai úti birkózó- csarnokban megrendezett kö­töttfogású egyéni versenyen az Egri Vasas birkózói közül nehézsúlyban Nagy J. bronzérmet szerzett. ★ Nánai M., a Karikás SE volt labdarúgója leszerelt ka­tonai szolgálatából és anya­egyesülete, a Gödöllői Vasas hozzájárult a Hatvani Kini­zsi NB HI-as együtteshez való átigazolásához. ★ Február 25-én a megyei vívószövetség I. osztályú női tőrversenyt rendez Egerben, *a Dobó Gimnázium tornater­mében, 9 órai kezdettel. Ér­dekessége ennek a találkozó­nak, hogy először rendezneK Egerben ebben a fegyver­nemben I. osztályú versenyt, amelyet viRanyfegyvevekkel yívják majd, __, ; __ n evel számukra, és a fiatalb#: , sportolók jó kedvvel, sok­sok lelkesedéssel sikereket érnek el a különféle körzeti, megyei versenyeken. A labdarúgó szakosztály tagjai januártól kezdve ké­szülnek a tavaszi idényre. Edzéseket tartanak az isko­la tornatermében és ha jó az idő, természetesen a szabad­ban is. A megyei II. osztály­ban szereplő csapat a baj­nokság őszi fordulójában má­sodik helyezést ért el, és a to­vábbiakban is az élvonalban kívánnak maradni. Eredményes munkát végez a sportkör sakkszakosztálya is. Máthé Gáspár gyógysze­rész vezetésével sikeresen ne­velik ki utánpótlásukat, és eredményesen szerepelnek a körzeti és megyei sakkbaj­nokságokon. A sportkör munkáját ne­hezítő gondokról Beozsik Ár­pád vb-titkár a sporkör elnö­ke aggódva nyilatkozik: — •A fiatalok részéről megmu­tatkozó kedv és lelkesedés igen szép és dicséretes, de sajnos anyagi gondok, problé­mák hátráltatják fejlődésün­ket. A régebben működő négy szakosztály helyett csak kettőt tudunk működtetni. A községi tanács évi nyolc-, a termelőszövetkezet pedig négyezer forinttal járul hozzá a sportkör fenntartá­sához. ötezer forintra lehet még számolni a pártoló tag­ság tagdíjaiból és a rendezvé­nyek bevételéből. Sokat se­gíthetne gondjainkon az, ha a sok beáenyőtelki dolgozót foglalkoztató Füzesabonyi Ál­lami Gazdaság üzemegysége és a körzeti ÁFÉSZ is hozzá­járulna a sportkör fenntar­tásában. ______ Cfc® S zerda! vendégünk:

Next

/
Oldalképek
Tartalom