Népújság, 1977. július (28. évfolyam, 153-179. szám)

1977-07-27 / 175. szám

r í Az Agria ’77 nemzetközi ifjúsági t labdarúgótorna nyitánya Csáki Balázs, a megyei sporthivatal helyettes vezetője ünnepi megnyitóját mondja Tegnap délután az egri városi stadionban nyolc csapat — Ka­towice, Szabadka, FTC, Ü. Dó­zsa. SBTC, Borsod megye, He­ves megye ,,A” és „B” — lát­ványos bevonulásával kezdődött meg az immár ötödik alkalom­mal kiírt nemzetközi Agria if­júsági labdarúgótorna ünnepé­lyes megnyitója. Az eseményen megjelent többek között dr. Varga János, Eger Város Taná­csának elnöke. Csőke Lajos me­gyei labdarúgó szövetségi fő­titkár üdvözlő szavai után Csá­ki Balázs, a megyei TSH he­lyettes vezetője mondott ünne­pi megnyitót; méltatta a torna jelentőségét, végül sikeres helyt­állást kívánt a mérkőzéssoro­zatra benevezett 120 labdarúgó­nak, s megnyitottnak nyilvá­nította a tornát. Elsőként fél háromkor a Katowice—SBTC mérkőzésre került sor, ez idő alatt tették meg az utat a hat­vani és gyöngyösi mérkőzések résztvevői. Katowice—SBTC 1—0 (1—0) Eger, 200 néző. V: Szécsényi. Katowice: Steinberg—Krosnod- goshi (Bttyi), Matys, Kabza, Kalyta—Mencel, Rorbek, Sidto (Sokot) — Ratestajan, Bemert, Chrobok. Edző: Czaja Franci­szék. SBTC: Éhn—Mákos, Győré. Fodor—Vágó, Jancsó—Taskó, Oláh (Tóth), Molnár, Langa (Csuberda), Tarján. Edző: Sza- lay Miklós. A torna első gólja — ami egy­ben két pontot jelentett a len­gyeleknek. a 13. percben esett, amikor egy korszerű bal oldali támadás után belőtt labdát Men­cel a bal alsó sarokba továbbí­tott, 1—0 Ezt követően nyo­masztó fölénybe került a tar­ján! gárda, de a gólhelyzetek sorát hagyták kihasználatlanul. Jók: Stienberg, Matys, Chro­bok, illetve Mákos, Győré, Tar­ján. O. Dózsa—Heves megye „A” 2—0 (1—0) Eger, 200 néző. V: Patócs. Ü. Dózsa: Horváth—Marozsán, Zimonyi, Jurácsik—Illés, Nagy, Keller—Bédi, Stark, Szepesi La­katos, Bana (Boldizsár). Edző: Baloga Sándor. Heves megye .,A”: Nagy (Né­meth)—Danyi, Erdélyi Mihalkó, Balogh B.—Jakab, Horváth— Forgó. Jánossy, Hajdú (Balogh J.), Krisztián (Király). Edző: Várallyay Miklós és Turóczy János. A jobb oldali támadásokat erőltető hazai gárda az első gólig jelentős fölényben ját­szott. A helyzetek alapján a döntetlen igazságosabb lett vol­na. Patócs játékvezető ezúttal nem állt feladata magaslatán, mert több szándékos kezezést és labtíaelrúgást nem torolt meg sárgalapos figyelmeztetés­sel. G: Jurácsik (ll-esből), Stark. Jók: Horwáth, Nagy, Stark, ill. a közvetlen védelem és Jánossy. Heves megye „B”—Szabadka 3—2 (0—0) Hatvan, 100 néző. V: Boros. Heves ,.B”: Somogyi—Ver­hóczki, Turcsányi, Berecz—Józsa, Inkrett, Ács (Budriczki)—Ivádi, Laboda, Huszár, Ludányi. Edző: Várallyay Miklós és Turóczy János. Szabadka: Steiner (Nad)—Sa- bo, Supic, Besedes, Krujvidzik —Kis, Somodi—Stantic, Marja- nusic, Husic (Bachja), Takac. Edző: Veres Károly. Végig szakadó esőben, izgal­makban bővelkedő mérkőzésen kétszeri vendégvezetés után az utolsó tíz percben nem kis meg­lepetésre megérdemelten har­colta. ki a győzelmet a lelkesen küzdő Heves megyei gárda. G: Laboda, Ivádi, Mudriczki, ill. Takac, Marjanusic. Jók: Somo­gyi. Józsa, Laboda, Huszár, ill. Sabo,‘ Kis, Marjanusic, Takac. FTC—Borsod megye 2—0 (1—0) Gyöngyös, l'OO néző. V: Mezei. FTC: Józsa I.—Thumann, Vígh, Erdővégi, Mérey—Pál, Kormos. Ferenczi. Tóth (Vedres). Józsa II., Balázs. Edző: Vincze Géza. Borsodi megye: Gulyás—Hor­váth, Bukovics, Sverla—Máté, Kiss—Svak, Fodor, Munkácsi,. Teodoru, Szalai. Edző: Sólyom László. Az FTC már a harmadik percben vezetést szerzett, de ez a gól a lelkesebb borsodiakat hozta fel, akik mindvégig me­zőnyfölényben játszottak. A hajrában a technikásabb fővá­rosiak újítani tudtak, és az utolsó percben bebiztosították győzelmüket. G: Kormos 2. Jók: Vígh, Kormos, Ferenczi, ill. Bukovics, Sverla, Máté. Ma újabb négy mérkőzéssel folytatódik a torna. Ezen a na­pon Egerben, Gyöngyösön és Bélapátfalván találkoznak a csapatok. Ököluiuas Ueeyedszer került megrende­zésre Hatvan város egyéni Hiú­sági és felnőtt ökölvívó-b&inok- sága A bajnokságot a MÁV HAC rendezte. A versenyen 8 eg.ctület több mint félszáz ver­senyzője indult. A városi sptui- csirnokban a háromnapos xüz- c’.-’emscrozatot 900 néző szur­kolta végig. Eredmények. Ifjú­ságiak: Papírsúly: 1. Lakatos (MÉMTE), 2. Papp (MÁV HAC). Légsúly: 1. Sike (MÄV HAC), 2. Borsodi (MÉMTE). Harmat­súly: 1. Bigus (Borsodi B.). 2. Ambrus (MÁV HAC). Pehely­súly: 1. Bárdi (MÁV HAC), 2. Rázsó (Debr. Dózsa). Könnyű­súly: 1. Szabó (Debr. D.), 2. Elenbacher (Bp. Törekvés), 3. Bata (MÁV HAC). Váltósúly:», 1. Gál (Borsodi B.) 2. Kacsur­ják (Debr. D.), 4. Simon (Bor­sodi B.). Nagyváltósúly: L Knul (Bp. Törekvés), 2. Pál (MÁV HAC). Csapatban: 1. MÁV HAC 20, 2. Debr. Dózsa 17, 3. Borsodi Bányász 11 ponttal. A legeredményesebb ifjúsági csa­pat üszteletdlját Kelemen Jó­zsef, a MÁV HAC edzője kapta. Felnőttek: Légsúly: 1. Sárközi (MÁV HAC). Harmatsúly: 1­Abrahám (MÁV HAC), 2. Mak­kal (MÁV HAC), 3. Benke (Debreceni MTE) és Bozsóki (MÉMTE). Pehelysúly: 1. Sere­gélyes (Bp. Törekvés). 2. Koz­ma (Debreceni D.). 3. Takács (Bp Törekvés). Könnyúsúly: 1. Atyí (DMTE), 2. Tivadar (DMTE), 3. Nyeste (MÉMTE) és A Népújság tippjei a 31. hétre: I. Borsodi B.—Papp J. SE 2 •2. S. Sikúv.—Gyöngyös x 2 3. Pásztó—Lehel SC 2 4. H. Kinizsi—Recsk x 1 5. Gyulai SE—Sz. Dózsa 1 6. Hódmezőv.—Szabó L. SE 2 1 7. AURAS SE—ESMTK 2 8. ELGÉP—B.-gyarmat 2 9. Bakony V.—Pét l 10. Sopron—Kőszeg l II. Táncsics SE—Bauxitb. 1 12. Cegléd—Szolnoki MÁV x 1 13. SZVSE—Pécsi VSK x 1 Pótmérkőzések: 14. Sülysáp—Sashalom 1 15. Ajkai Alum.—Ajkai B. x 16. Győri D.—MOTIM TE 2 A totó nyereményei: 13+1 talá­lat (72 db>—7463 Ft, 13 találat i (237 db)--<^fi Ft, 12 találat]» (3835 db)=W9 Ft, 11 találat (*8 404 db) =20 Ft, 10 találat <U8 336 db) —S Ft. ..... ,, M olnár (Debreceni D.). Kisvál- tósúly: 1. Aradi (Bp. Honvéd), 2. Kovács (MÁV HAC) 3. VI- rágh (Borsodi B.) és Szász (Debreceni D.). Váltósúly: 1. Szaniszló (DMTE), 2. Tatos (Bp. Epitök). Nagyváltósúly: 1. Jan- csurák (Borsodi B.), 2. Nagy (Debreceni D.). Középsúly: 1. Boros (DMTE), 2. Kocsis (MÁV HAC), 3. Pável (Bp. Építők) és Szabó (Debreceni D.). Félne­hézsúly: 1. Kiss (DMTE), 2. Nagy (Debreceni D.), 3. Vaka (MÁV HAC) és Karakó (Bp. Ep.). Nehézsúly: 1. Szőllősi (DMTE). Csapatban: 1. Debreceni MTE 29, 2. MÁV HAC 20. 3, Debre­ceni Dózsa 10 ponttal. A fel­ajánlott tiszteletdíjat Szaniszló Sándor, a DMTE edzője kapta, A háromnapos verseny össze­sített eredménye: 1. MÁV HAC 40, 2.—3. Debreceni MTE és a Debreceni Dózsa 29—29 ponttal. A legeredményesebb csapatnak felajánlott tiszteletdíjat Pethő András, a MÁV HAC vezető edzője kapta. A versenyek utolsó napján ünnepélyes ke­retek között búcsúzott el az ak­tív versenyzéstől Abrahám Gyu­la és Kocsis József, a MÁV HAC két versenyzőié, mely al­kalomból a sportkör ajándékot adott át a részükre. A gyöngyösi járási labdarúgó-bajnokság 1977/78-as őszi idényének sorsolása „A”-osztály: I. forduló. au­gusztus 7.: Nagyréde—Gyön­gyöspata, Márkáz—Visznek, Ka-* rácsond—Szűcsi, Ecséd—Selyp, Gyöngyössolymos—Adács. Gyön­gyöshalász—Heréd, Boldog— Gyöngyösoroszi. II. forduló augusztus 14.: Gyöngyösoroszi—Gyöngyösha­lász, Heréd—Gyöngyössolymos, Adács—Ecséd, Selyp—Karácsond, Szűcsi—Márkáz, Visznek—Nagy- réde, Gyöngyöspata—Boldog. III. forduló augusztus 28.: Nagyréde—Szűcsi, Márkáz— Selyp Karácsond—Adács, Ecséd —Heréd, Gyöngyössolymos— Gyöngyösoroszi, Gyöngyösha­lász—Boldog, Gyöngyöspata— Visznek. IV. forduló. szeptember 4.: Gyöngyöshalász—Gyöngyöspata, Boldog—Gy öngy össolym os. Gyöngyösoroszi—Ecséd. Heréd— Karácsond, Adács—Márkáz. Selyp—Nagyréde, Szűcsi—Visz­nek. V. forduló, szeptember 11.: Nagyréde—Adács, Márkáz—He­réd, Karácsond—Gyöngyösoro­szi, Ecséd—Boldog. Gyöngyös­solymos—Gyöngyöshalász, Visz­nek—Selyp Gyöngyöspata—Szű­csi. VI. forduló, szeptember 18.: Gyöngyössolymos—Gyöngyöspa­ta, GyöngyöshaUsz—F;esed. Bn'- dog—Karácsond, Gyöngyösoro­szi—Márkáz, Heréd—Nagyréde, Adács—Visznek, Selyp—Szűcsi. VII. forduló. V7v’oro7n'i" - ?5.: Nagyréde—Gyöngyösoroszi Márkáz—Boldog, Karácsond— Gyöngyöshalász, Ecséd—Gyön­gyössolymos, Szűcsi — Adács, Visznek—Heréd, Gyöngyöspata— -■Selyp. ­VIII. forduló, október 2.: Ecséd—Gyöngyöspata, Gyön­gyössolymos—Karácsond, Gyön­gyöshalász—Márkáz Boldog— Nagyréde, Gyöngyösoroszi— Visznek, Heréd—Szűcsi, Adács— Selyp. IX. forduló, október 9.: Nagyréde—Gyöngyöshalász, Márkáz—Gyöngyössolymos,, Ka­rácsond—Ecséd, Selyp—Heréd, Szűcsi—Gyöngyösoroszi, Visznek —Boldog, Gyöngyöspata—Adács. X. forduló, október 16.: Ka­rácsond—Gyöngyöspata Ecséd— Márkáz, Gyöngyössolymos— Nagyréde. Gyöngyöshalász— Visznek, Boldog—Szűcsi, Gyön­gyösoroszi—Selyp, Heréd—Adács. XI. forduló, október 23.: Nagy­réde— Ecséd, Márkáz—Kará­csond, Adács—Gyöngyösoroszi, Selyp—Boldog, Szűcsi—Gyön­gyöshalász, Visznek—Gyöngyös­solymos, Gyöngyöspata—Heréd. XII. forduló. 4 október 30.: Márkáz—Gyöngyöspata, Kará­csond—Nagyréde, Ecséd-Visz- nek, Gyöngyössolymos—Szűcsi, Gyöngyöshalász—Selyp, Boldog —Adács, Gyöngyösoroszi—Heréd. XIII. forduló, november 6.: Nagyréde—Márkáz Heréd—Bol_ dog, Adács—Gyöngyöshalász, Selyp—Gyöngyössolymos, Szű­csi—Ecséd, Visznek—Karácsond, Gyöngyöspata—Gyöngyösoroszi. Megjegyzés: az ifjúsági csapa- rok a felnőtt mérkőzés előtt 2 órával kezdenek. Ifjúsági kor­határ: a bajnokságban az 1959. szeptember 1.—1963. augusztus 31. között született játékosok vehetnek részt. Korhatár alatti játékos orvosi engedéllyel sze­repeltethető« APRÓHIRDETÉS Üres szoba-konyhás albérletet keres gyermektelen házas­pár. ..Külön bejára­tú” jeligére az egri hirdetőbe. Felajánlunk megvételre 1 db P—6. tip. árusító pavilont, alapterülete 2,5x2,2 méter, magassága 2,20 méter. Ar: megy egye­zés szerint, Városi Kertészet Eger. Kistályai út. JÁRMŰ CU írsz. Octavia Combi eladó Érdek­lődni: szerdától pén­tekig egész nap Vi­rág Eger, Cifrakapu u. 118. II/8. _________ Z P rendszámú P. 126-os személygép­kocsi eladó. Érdek­lődni július 30-ig du. 6—9 óráig. Eger 57-12 telefonon. VEGYES Sürgősen és olcsón eladó, barna háló­garnitúra, vitrines konyhaberendezés. Érd.: júl. 3l-ig le­het Hatvanban. Jó­kai u. 3. sz. alatt, egész nap. 3 szobás kertes ház azonnal beköltözhe­tően 120 ezerért el­adó. Andornaktálya, Rákóczi u. 62. ______ E gerben Sertekapu u. 27 sz. alatti ház társasháznak eladó* Érdeklődni Temesi 3530 Miskolc, Bacsó Béla 22. ■ Tel.: 36-630. Hadnagy úti lakóte­lephez közel garázs eladó. Érdeklődni: Csákány u. 11., I. em. 2. __________ H EVES MEGYEI ÁLLAMI ÉPÍTŐIPARI VÁLLALAT. EGER, LENIN ÜT 140/ b. fiáivá «i'á’i UaíiUIí' Hirdet magas- és mélyépítésben jártas szakemberek részére: — főépítésvezető, — építésvezető, — művezető. — technikus beosztásokba. Fizetés: iskolai végzettség és szakmai gyakorlat figyelembevételével, megegyezés szerint Jelentkezés: írásban, vagy személyesen a vállalat személyzeti és oktatási osztályán, Eger, Lenin út 140/b. Eladó egy 280 m2 alapterületű forfa egység, felállítás előtt. Alkalmas irodaépületnek, üzletnek, raktárnak stb. Bővebb felvilágosítást a Heves megyei Élelmiszer Kiskereskedelmi Vállalat beruházási osztálya ad. Idős, egyedülálló nőt keresek beteges édesanyám mellé. Lakást biztosítok. Feldebrö, Rákóczi u. 22. ______________________________________ K öltözködés miatt jó állapotban levő (juhar) világos há­lószobabútor eladó. Érdeklődni: Schmot- zer Szilvásvárad, er­dészet_______________ V izsgára előkészít matematikából, fizi­kából okleveles mér­nök tanár. Eger, telefon: 58-05 reggel 7 és 8 óra között. Bontott építési anyag, tégla, kő, cserép, gerenda, aj­tók, olcsón eladó. Érdeklődni: Eger, Lenin út 157. Használt ágytollat minden mennyiségben veszünk. ÁFÉSZ Felvásárlótelepe Eger, Árnyék- szala u. 12. Levélbeni bejelentésre házhoz megyünk. állás -----------------« F elveszünk kazánfűtőt, hűtőgépkezelőt, villanyszerelőd árukiadót, karbantartó lakatost, férfi* és női segéd­munkásokat. Gyöngyösi Tejüzem A Hőtechnika Épitő és Szigetelő Vállalat a következő munkakörökbe felvételre keres: bádogé» és szigeteld szak­és betanított munkásokat, továbbá építőipari segéd­munkásokat. Távollakóknak munkásszállást biztosítunk. Jelentkezés Bélapátfalván, a Cement­gyárban, a vállalat kirendeltségén. INGATLAN HEVES MEGYEI ZÖLDÉRT KÁLI MUNKAHELLYEL áruforgalmi előadói munkakörbe közép vagy felsőfokú mezőgazdasági végzettségű munkaerő alkalmaz. Jelentkezés: Eger, Klapka u. 9., személyzeti vezető. Köszönetét mondunk mindazoknak a rokonok­nak, munkatársaknak és ismerősöknek, valamint az Áll. és önkéntes Tűzolt. személyi állományának, akik felejthetetlen férjem és édesapám: BATA RUDOLF temetésén részt vettek és részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család Mély fájdalommal tudatjuk, hogy NÁDASDY ZOLTÁN életének 65. évében, hosszas betegség után 1917. július 10-én elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 1977. július 28-án 15 órakor lesz az egri Hatvani-temetőben. A gyászoló család ] Ü műsorok: RÁDIÓ KOSSUTH 8.25: Zenevár. 8.40: Népmű­velők fóruma. 8.55: Zenekari muzsika. 10.05: Hang-játek. 10.25: Lukács Pál brácsázik. 11.10: Válaszolunk hallgatóink­nak. 11.25: Galina Visnyevsz- kaja és Rudolf Schock énekel. 12.35 Tánczenei koktél. 13.20: Brigádnapló. 13.40: Népi zene. 14.09: Repülő paripák. 15.10: Otto Klemperer operafelvéte­leiből. 16.10: A természet hang­jai. 16.38: Gasparone. 17.07: Olvasó a labirintusban. 17.32: Nóták. 17.47: Britten: Változa­tok egy Frank Bridge-témára. 18.15: Hernádi Gyula: jézus Krisztus horoszkópja. 18.30: Esti magazin. 19.15: Tudósítás az országos öttusabajnokság­ról. 19.20: ,,Akarom: tisztán lássatok!...” 21.00: Verbun­kosok. 21.15: Kis magyar nép­rajz. 21.20: Évfordulók nyo­mában. . 22.20: inkák földje — inkák terve. 22.30: Morley- madrigálok. 22.45: Világprob­lémák — világmodellek. 23.00: A Weiner vonósnégyes játszik. PETŐFI 8.33: Slágermúzeum 9.33: A 04, 05, 07 jelenti. 10.00: Zenés műsor üdülőknek. 11.33: A Szabó család (Ism.) 12.00: Cliarity, te édes (Zenés já­tékrész!.) 12.33: Zenekari mu­zsika. 13.33: Kurtág György: Játékok. 14.00: Kettőtől ötig... 17.00: ötödik sebesség. 18.00: Népi muzsika. 18.48: Tánczene Kubából. 19.28: Százesztendős a hangrögzítés. 20.33: A Rádió dalszínháza. 21.12: Istenek, megváltók, próféták. 22.25: Könnyűzene. 22.50: Nótacso­kor. 23.30: Operettkettősök. Szolnoki rádió 17.M—18.30-ig Miskolci rádió 17.00: Hírek, időjárás Nagyüzemi mezőgazdaságunk A kompolü Állami Gazda­ságban. Riporter: Dobog Bé­la. — Magyar nóták — Női dolgok, női gondok. Asszo­nyok a Bükkben. Jakab Má­ria riportja — Jacques Brei és Mirellie Matthieu sanzono­kat énekel — Sport. 18.00: Észak-magyarországi krónika (A tartalomból: Jelentős ex­port indul útnak az egri vas­öntödéből — Akik már üzle­tet kötöttek — ösztöndíjas volt. már munkába állt — A kollégiumok nyári kihaszná­lásáról — Gilbert O’Suliivan saját szerzeményeiből énekel. 18.25: Hírösszefoglaló — Lap­és műsorelőzetes. Td 9.00: Tévétorna. 9.05: Foci­suli. 9.55: Delta. 10.25: Ha majd nagy nő leszek (NSZK film). 12.00: „Nem azért a húsz fillérért”. 12.45: Lehet egy kérdéssel több? 16.35: Ma­gyar rövidfilmek a képernyőn. 17.20: Varázsló. 18.00: „Életet az éveknek”. 18.30: Forradal­már vagy színes polgár? 18.50: Szépen, jól magyarul. 19.20: Tévétorna. 19.30: Tv­híradó. 20.00: Kék fény (Ri­portműsor). 21.00: Most mu­tasd meg! 21.30: Művészeti magazin 22.15: Tv-híradó. 2. műsor 18.30: A Magyar Televízió szabadegyeteme. 19.30: Tv-hír­adó. 20.00: Mikisz Theodora­kisz hangversenye. 20.55: Tv- híradó 2. 21.25: Házassági hét­forduló. (NDK tévéfilm). | mozi EGRI VÖRÖS CSILLAG: (Telefon: 22-33) du. fél 4, fél 6 és este 3 órakor: Kenguru Színes, zenés magyar film EGRI BRODY: du. fél 4, fél 6 és est'9 fél 8 órakor: A piros alma Színes szovjet film EGRI KERT: este 8 órakor: Nyomozás Osztravában GYÖNGYÖSI PUSKIN: du. fél 4 órakor: A vörös plakát GYÖNGYÖSI SZABADSÁG: du. fél 4 és este 7 órakor; A jégsziget foglyai I—II. GYÖNGYÖSI KERT: este 8 órakor: Lázadás a buszon HATVANI VÖRÖS CSILLAG: Chaplin-revü HATVANI KOSSUTH? Árvácska

Next

/
Oldalképek
Tartalom