Népújság, 1961. április (12. évfolyam, 78-101. szám)

1961-04-21 / 93. szám

6 népújság 1901. április 21., péntek ?tí>\c44 Döntetlenül végződött a Tárná menti rangadó Heves küzdelmek a járási labdarúgó-bajnokságokban Atlétikai verseny május 1 tiszteletére Száz részvevő az egri háromnapos ipari tanuló ökölvívó bajnokságon A Siroki Vasas Varga — Szecskó, Berta, Barna — Nagy I., Kapás — Pádár, Nagy II., Tamássi, Kohári, Török összeállításban lépett pályá­ra. A vendégek 10 perces fölénye után kiegyensúlyozott mezőnyjáték folyt a pályán, az egyetlen gól a 24. percben esett, amikor a men­teni akaró Osztafin lábáról a há­lóba perdült a labda. 1:0. öngól! Szünet után ismét a vendégek kerültek fölénybe és az 54. perc­ben Tamássi góljával tovább nö­velték előnyüket. 2:0. Rögtön utána szépítettek a ha­zaiak, majd a 89. percben Kohári lövését a kapus a. bal felső sarok­ba ütötte. 3:1. Jók: Kohári, Török, pádár, Ber­ta, illetve Tóth, Kompos, Russz. Boldogi Tsz SK— Lőrinci Erőmű II. 9:0 (6:0) Lőrinci. Vez.: Gyarmati. Nagy szélben került sor a két csapat találkozójára, a jól játszó vendégek már a 10. percben Zólyo­mi révén kétgólos vezetésre tettek szert. Továbbra sem változott a helyzet, s a vendégek a félidőig Bankó 2, Petrovics és Zólyomi gól­jaival fokozatosan elhúztak. Szünet után Bankó 2, és Nagy II. rúgta a boldogiak újabb góljait. A kitűnően játszó boldogi csa­patból Zólyomi és Bankó külön dicséretet érdemel. Gyarmati játékvezető jól vezette a mérkőzést. Recski Honvéd- Istenmezeje 7:0. Váraszó— Bükkszenterzsébet 2:1 Tarnalelesz— Mátrád er ecskei KSK 2:1. hét. a versenybíróság tagjai: Ger- zovich József, Galambos János, Csányi Barna, Lisztóczky Péter, Tóth Ferenc, Jávori József, Vass Gyuláné, Hundt Istvánná, Oltai Rudolf, Pelyhe Szilárdné. Verseny számok: 60 m síkfutás (csak általános iskolások részére), 100 m síkfutás, 400 m síkfutás, súlylökés, magasugrás, távolugrás. A helyezések eldöntésénél min­den esetben az atlétika vesenysza- bályai érvényesek. A versenyszá­monkénti első három helyezettje díszes oklevél-díjazásban részesül. Minden versenyszámra a helyszí­nen lehet nevezni, a karszalagok­kal ellátott versenybírósági tagok­nál. Nevezési díj nincs, egy ver­senyző több számban is indulhat. A stadion öltözőhelyiségei az in­dulók rendelkezésére állnak. A járási labdarúgó-bajnokságban vasárnap teljes fordulót bonyolí­tottak le. A legnagyobb érdeklődés ezúttal a füzesabonyi összevont já­rási bajnokságra összpontosult, ahol két nagy jelentőségű találko­zó került sorra: a Kápolna—KÓm- polt rangadó döntetlenül végző­dött, míg a bajnokság másik nagy esélyese, a Szihalmi Tsz SK köny- nyedén győzött az Egri Hajtómű­gyár csapata ellen. Izgalmas talál­kozót láthattak a nézők Gyöngyös­halászon is, ahol a hazai csapat, nehéz küzdelem után, némi sze­rencsével aratott 2:1 arányú győ­zelmet a Szűcsi Bányász ellen. Kápolnai KSK— Kompolti MEDOSZ 1:1 (1:1) Kápolna, 400 néző. V.: Szilárd. Kápolna: Juhász — Nagy, Sza- lóki, Rottenstein — Bonivárt, Gál — Somogyi. Birgenstock, Farkas I., Batki, Farkas II. Kompolt: Adám - Gonda, Nagy, Ekis — Patakfalvi, Horváth — En­gel, Bata, Czékmány, Józsa, Pirók. A jól kezdő vendégcsapat a 7. percben vezetést szerzett, a .ha­zaiak a 33. percben Bonivárt ll-eséyel egyenlítettek. Szünet után nagy küzdelem alakult ki, több szabálytalanság is előfordult. A hazaiak némi' fölényt harcoltak ki, a vendégek védelme azonban jól állt a lábán. Mindkét együttes sok gólhelyze­tet hagyott kihasználatlanul, a döntetlen igazságos. Szihalmi Tsz SK— Egri Hajtóműgyár 4:0 (2:0) Szihálom, 400 néző. V.: Hegedűs. A bajnokságra törő szihalmi csa­pat a következő összeállításban lé­pett pályára: Mezei — Antal, Albert I. Berta - Albert II., Tuza — Czir- kús, Nahóczki, Strinula, Űjvári, Simon. A nagy gólarányú győzelem el­lenére, nem elégített ki a bajnok­jelölt szihalmiak játéka. Sajnos, a mérkőzésen sok durva belemenést láthatott a közönség. A gólokat czirkus, Simon, Nahóczki és Üj- vári szerezték. Hegedűs játékve­zető jól kézben tartotta a mérkő­zést. Makiári KSK— Mezőszemerei KSK 1:1 (1:0) MezŐszemere, 200 néző. V.: Kócz. A két, közel egyforma képességű együttes végig hatalmas küzdelmet vívott egymással. Az első félidő­ben a vendégek, a másodikban pe­dig a hazaiak játszottak jobban. A döntetlen igazságos. Honvéd Korvin SE II.— Füzesabonyi VSC II. 4:1 (2:0) Füzesabony. Vez.: Sárosi. Honvéd: Pilis — Gasztor, Benko- Vics, Kardos — Okner, Lochner — Zárai. Pupi, Szakái, Mészáros, Dö­mötör. FVSC: Barta - Kovács m., Zele, Okáli — Nagy, Molnár — Csontos, Szajlai, Antal, Horváth, Kovács II. A félidő közepe táján Szakái két lövése jutott a hazaiak hálójába, a füzesabonyiak viszont több biztos gólhelyzetet kihágytak. Szünet után 15 percen át a ha­zaiak rohamoztak és Horváth ré­vén sikerült szépiteniök. A hajrá­ban felülkerekedett a Honvéd és Szakái, majd Pupi góljaival biz­tosan győzött. Jók: Benkovics, Kardos, Pupi, Szakái; illetve Berta; Molnár. A füzesabonyi járási összevont bajnokság élmezőnyének állása: 1. Szihalom 11 10 1 - 24: 3 21 2. Kompolt 11 9 2 - 36:12 20 TJ. Kápolna 11 7 1 3 27:10 15 (-váry) Gyöngyöshalász— Szűcsi Bányász 2:1 (1:1) Gyöngyöshalász. 300 néző. Vez.: Megyeri. Gyöngyöshalász: Márkus — Sza- lay, Holló, Szabó — Komjáthy, Harmat — Hegede, Hadi, Győri, Kerekes, Bikk. A széllel szemben kezdő vendég­csapat az első félidőben mezőny­fölényre tett szert és a 12. percben' középcsatáruk révén a vezetést is megszerezte. A hazaiak a 28. perc­ben egyenlítettek: szabadrúgás vé­gén Kerekes Hegedéhez továbbí­totta a labdát, aki sorfal között lőtt a hálóba. i:i. Szünet után többnyire a hazai csapat kezdeményezett, de a győz­tes gólt csak néhány perccel a be­fejezés előtt tudta megszerezni, amikor Bikk csavart szögletét a bal sarokba sodorta a szél. A döntetlen igazságosabb lett volna. Jók: Bikk, Kerekes, Hegede, il­letve a közvetlen védelem. Gyöngyösi Vasas— Karácsond 2:1 (1:1) Karácsond, 200 néző. V.: Magyari. Gyöngyös: Orbán — Nagyrőczei. Török, Laczik — Juhász II., Bokros — Sándor, Varga, Tóth, Juhász I., Gál. A vendégcsapat végig nagy fö­lényben játszott, s Gál, valamint Tóth góljain kívül még három ka­pufát is rúgott. A karácsondiak gólját Kovács szerezte. Jók voltak: Gál, Juhász I.; Bok­ros, Nagyrőczei. Siroki Vasas— Parádsasvár 3:1 (1:0) Parádsasvár, 200 néző. Vezette: Bolyki. A Heves megyei TST Május 1 tiszteletére atlétikai villámbajnok­ságot rendez Egerben, a stadion­ban. A verseny cél­ja: méltó emléket állítani a munkás­ság nagy nemzetkö­zi ünnepének, s a Kilián testnevelési mozgalomban rész­vevő tanulók és dol­gozók részére lehe­tőséget adni a pont- gyűjtésre. A verseny május 1-én, délután 14 óra­kor kezdődik az egri stadionban, s azon minden minő­sített és min ősi tét­len iskolai tanuló, valamint üzemi, hivatali és egyéb dolgozó részt ve­A Magyar ökölvívó Szövetség az Egri ITSK ökölvívó szakosztálya jó munkájának elismeréséül ápri­lis 21-én, 22-én és 23-án Egerben ren­dezi meg az ipari tanulók 1961. évi országos egyéni ökölvívó bajnok­ságát. A versenyre kö­zel 100 ipari tanuló ökölvívó nevezése futott be az or­szág valamennyi részéből, ami biztosíték arra, hogy a közönség pénteken, szombaton és vasárnap az Egri Szakszervezeti Székház nagytermében élvezetes küzdelmeket láthat majd. Az egriek közül szorítóba lép Stalmayer, Er­délyi, Verhovszki, Várhegyi, Pu- porkai Kocsis, Homonnai és Tóth. A versenysorozat érdekessége, hogy annak keretében megrende­zik a nem ipari tanuló, de az ITSK sportkörben szereplő ökölvívók bajnokságát is. s ebben a csoport­ban apszágos bajnokok és helyezet­tek is szorítóba lépnek. Itt lesz többek között Budapestről az 1961. évi oszágos ifjúsági bajnok Nagy, míg az egriek részéről újra a ring- ben láthatjuk Pifkót, Kovácsot, Nagy Pált és Lakatost.. A verseny részletes programja: Pénteken 15 órakor elkezdődnek a selejtezők küzdelmei, szombaton délután 17 óakor a középdöntőkkel folytatódik a bajnokság, majd va­sárnap délelőtt 10,30 órakor kerül sor a döntő küzdelmeire. Sporthírek —■ Keséden a Petőfibányai Bá­nyász n. labdarúgó-csapata barát­ságos mérkőzést vívott a helyi Tsz SK csapatával. Az első félidőben a hazaiak némi mezőnyfölényben játszottak,- szünet után azonban mindjobban felülkerekedett a kép­zettebb bányászcsapat és tetszés szerint érte el góljait. «-5 A Hatvani VSE a Kilián test- nevelési mozgalomban részt venni kívánók részére nagyszabású ver­senysorozatot indít asztalitenisz, kézilabda, labdarúgó, sakk és teke sportágakban« — A pétervásári járási labdarú­gó-bajnokság állása: Recski Hon­véd 28 pont, Siroki Vasas 27, Várasszó 14, Bükkerzsébet 14, Tar­nalelesz 12, Parádsasvár 11; Isten­mezeje 10. A röplabda-bajnokság állása: Recski Honvéd 32 pont, Parádsasvár 24, Tarnalelesz 18, Sí­rok 16, Istenmezeje 10, Várasszó 8; Bükkerzsébet 8 ponttal. — Az egri járási asztalitenisz CSB eredményei: Bélapátfalva— Felnémet 10:6, Nagyvisnyó II.—Mi- kófalva 16:0, Bélapátfalva—Nagy­visnyó I. 16:0, Felnémet—Nagyvis­nyó H. 7:9, Bélapátfalva—Mikófal- va 16:0, Mónosbél—Nagyvisnyó 16:0, Mónosbél—Balaton Os­toros—Noszvaj 12:4. A Heves megyei TST munkatervéből A Heves megyei TST széleskörű apparátusában tervszerű munka folyik. Az első negyedévi munka­tervben kitűzött feladatokat teljes mértékben végrehajtották, s csu­pán egyetlen feladat húzódott át a második negyedévre: a munkahe­lyi testnevelés bevezetése a tervbe vett két üzemben. A második negyedévi munkaterv fó feladatai közé az alábbiak tar­toznak: A tömegsport kiterjesztéséért minden segítséget megadni a Ki­lián testnevelési mozgalom lebo­nyolítására, ugyanakkor lehetősé­get adni a falusi dolgozók nyári epartakiád-versenyeinek megren- dezés éhez. Ebben a negyedévben felülvizs­gálásra kerül megyénkben az atlé­tika és a teke sportág helyzete. A gyöngyösi Szerszám- és Készülék­gyárban, valamint a Mátravidéki Erőműben bevezetik a munkahelyi testnevelést. A tapasztalatok alapján fokozot­tabban ellenőrzik, hogy a sport­körök miként használják fel a ren­delkezésükre álló anyagi eszközö­ket — a takarékossági szempontok figyelembe vételével. A tervidőszak alatt a megyei TST minden fontos feladatot meg­beszél a párt VB és a tanács VB sporttal foglalkozó munkatársaival, s őket a megye sportéletéről rend­szeresen tájékoztatja. A Kilián testnevelési mozgalom sikeres lebonyolításáért megvizs­gálják a sportkörök versenynapta­rait, hogy azokat hogyan alakítot­ták át, milyen sportágakban ren­deznek háziversenyeket. A megyei ISB-nek, valamint a fúrási rendező bizottságoknak fo­kozott segítséget ad a megyei TST a soron következő községi és já­rási spartakiád-versenyek előké­szítéséhez és megrendezéséhez. A lehetőségek szerint ebben a negyedévben tovább szorgalmaz­zák a községi sportköröknek ter­melőszövetkezeti sportkörökké való átalakulását. Sor kerül a Gyöngyösön működő sportszövetségek (atlétika, röplab­da, lovas, sí, sakk) gazdálkodásá­nak ellenőrzésére, ugyanakkor az SZMT-vel és a MISB-vel közösen felülvizsgálják 12 üzemi és falusi sportkör gazdálkodását. A megyei TST fokozott segítsé­get biztosít az iskolai sport továb­bi fellendítéséhez. Ezért az eddigi­nél szorosabb kapcsolatokat épít ki a megyei művelődési osztállyal és a szakfelügyelőkkel. Az iskolai mi­nőségi sportot képviselő Egri Dobó István sportiskola eredményes működését fokozatosan szemmel tartja, s ahhoz minden erkölcsi és szakmai segítséget megad. Április hónapban 1, májusban pedig 2 fontos ülésre kerül sor. Április 24-én a MISB elnökségi ülése keretében Tóth Ferenc test­nevelő a megyei ÁIST eddig vég­zett munkájáról számol be, majd dr. Lénárt János az ifjúság nyári táborozásának előkészületeiről tart tájékoztatót. A május 8-i MTST el­nökségi ülésen sor kerül a megyei teke-szövetség beszámoltatására, majd május 22-én, ugyancsak MISB elnökségi ülés keretében, Tóth Ferenc a megyei Diák Sport Tanács munkáját ismerteti, azután Trezsenyik Sándor, MISB-elnök, a Kilián testnevelési mozgalomban szerzett tapasztalatokról számol be. Eger város anyakönyvéből Születtek: Bocsi Anikó, Nagy vies Attila, Szabó László Sándor, Attila, Török Imre, Pusomi Fló­rián, Kiss Éva Judit, Sallai Erzsé­bet, Nagy József, Bajzát Sándor, Pusoma Terézia, Dávid Emese, Tiba József, Barta Edit, Szarvas Zsuzsanna Judit, Nagy Zsolt László, Szabó Edit, Nagy István, Sike Antal, Ferencz Katalin Mar­git, Tóth Margit Erzsébet, Panyik Mária Szeréna, Enyedi Lajos, Brezvai Gábor, Hanus Katalin Má­ria, Hartmann Sándor, Holló Al­bin, Szalóczi Péter Lajos, Varjasi Imre Sándor, Kozma Beatrix Má­ria, Lakó Éva Rita, Csóka Károly, Tar Mária Magdolna, Salamon Sándor István, Csuhaj László, Me­zei István, Rátkai Károly, Vankó Ágnes Rita, Simon Béla, Mézi László és Csaba, Kovács János, Kovács Imre, Sebestyén Tamás Károly, Kovács Ágnes, Kassai Ju­lianna, Kelemen Ferenc Tibor, Kádas Ella Rozália, Kovács Ár­min, Nagy István, Tregova Mária Anna, Tisza Tibor, Benke Zoltán, Varga Dénes, Strider Lajos, Gyet- vai Anna, Varga Erzsébet, Kiss Béla, Tezás Zoltán, Szepesi Irma, Burai Mária, Rózsavölgyi Ildikó, Sárosi Tamás, Ficsor Antal, Far­kas Attila Gyula, Szerencsi Judit, Glonczi Zsuzsanna, Kovács László, Benjámin, Hamsovszki Zsuzsanna, Tarjányi Mária, Miskovity Mária, Farkas Cecília és Izolda, Vincze Lajos, Csikós Ervin, Mohácsi Va­léria Elvira, Kovács Edit és Ág­nes, Kovalcsik József, Kökény Csaba Alajos, Bóta Tünde Erzsé­bet, Bata Dénes Sándor, Barócsi Terézia, Varró Magdolna Júlia, Káló Erika Mária, Luskai Zoltán, Boros Júlia Zsuzsanna, Bóta Ág­nes, Boros Éva Tünde, Czipó Zsu­zsanna, Lenhardt Valéria, Molnár Tamás István, Németh Terézia, Sumi Csaba József, Szabó József, Szajkó Mária, Nagy Sándor, Csör­gő András János, Bárdos -Tamás József, Korózs Zsuzsanna Valéria, Zoltán Ilona, Albertusz Ágnes, Barczai István, Nagypál József, Zsiknyár Emese, Kállai Sándor, Knoll Piroska Erzsébet, Dudás Jó­zsef, Horváth Anna, Babkó József, Fodor László, Káló Mária Edit, Kapás Edit, Montvai Lajos, Mata János József, Pusztai Ibolya, Pat­kó András, Utassy Gyula, Balog Anna, Galambosi Péter Gyula, Holló Mária, Zay László, Zombori Anikó Mária, Zele József, Karakas Györgyike, Szűcs Éva Zsuzsanna, Kecskeméthy Sára, Kóródi Márta Mária; Kovács Sándor, Bánvölgyi Ottó, Becsei Miklós, Danó Dezső, Kerékgyártó László András, Hasz- nosi Szilárd János, Szajkó János, Lipovniczky Mária Ilona, Oláh Gé­za János, Bocsi Éva Zsuzsanna. Szaniszló Éva Valéria, Szabó End­re Sándor, Ködmön Éva Mária, Kiss Sándor János,- Hágen István, Hóra Rozália Etelka, Barna Péter, Főczény Éva, Nádas Csaba Ernő, Pásztor Ildikó Györgyike, Gáspár Éva Mária, Mogyorósi Ibolya, Stenczel Zoltán, Lévai János, Su- ha Judit, .Kovács János László, Kalóczkai Katalin, Kostyák Judit, Kivés Magdolna, Balázs József, Ferencz Katalin, Nagy Csaba, Far­kas László, Farkas Klára Margit, Botos Antal, Czibere József, Ko­vács Tünde, Fülöp Terézia, Józsa László, Elek Mária, Farkas Sán­dor, Matina László, Szomolányi Szilvia Mária, Molnár Gábor, Du- lai Ilona, Muselák Mária Éva, Tóth Ernő Károly, Hart Györgyike, Ve­res Margit, Váradi Jenő, Tóth An­tal, Verhóczki István, Patkó Mar­git, Juhász Györgyike, Lánczi Jó­zsef Zsolt, Kovács Zoltán, Mako­Varga Margit. Házasságot kötöttek: Németh Sándor és Kovács Márta Anna, Gönczi József és Kiss Mária, Nagy Béla és Danó Jolán, Szabó István és Szabó Emilia Erzsébet, Kovács István és Vankó Anna, Tasi József és Regőczi Erzsébet, Kelemen Sán­dor és Román Rozália, Bóta Józseí és Gergely Mária Anna, Chochola György és Mező Mária, Molnár Sándor és Hajdú Ilona, Hegedűs Sándor és Stricz Mária Erzsébet, Hegedűs Károly és Madarász Irén, Bollók István és Csépány Irén, Mészáros Miklós és Kréti Viktória, Vincze Sándor és Barta Jolán, Si­mon György és Rófusz Erzsébet. Meghaltak: Dános Béláné (Káló Magdolna), Varga István, Hajnal Adám Istvánná (Szabó Jolán), Hrehuss János, Mérten Imre, Sza­bó Edit, Sári János, Gál Sándorné (Merczel Róza), Mercsényi István­ná (Lengyel Margit), Berecz Mik­lós, Márton Andrásné (Molnár Ju­lianna), Kiss Terézia, Barta Mária, Sütő Sándor, Szappanyos Pálné (Kollarz Katalin), Dobóczi József. Pécsi Istvánné (Ferenczi Mária), Dapsy Lajos Vilmos, Prokop Já- nosné (Szele Mária), Dorogi János- né (Tóth Mária), Csikós János, Orcskai István, Hamsovszky Zsu­zsanna, Balázs Bertalanná (Illés Olga), Kameniczki Albert, Antal Katalin, Miókovics György, Kiss János, Nagy Sándor, Szentey Margit, Péntek István, Gyetvai An­na., Sándor Lajos, Mészáros Gábor, Horváth Gyúla János, Seres Erzsé­bet, Holló Mária, Tóthpál Berta­lan, Csengő Rezső, Dongó Sándor, Hanus János, Balogh Jolán Teré­zia, Fejér Árpád, Víg János, Jakus Sándorné (Bordás Erzsébet), Gál Sándor, Molnár János, Szajkó Má­ria, Tavaszi Józsefné (Babkó Má­ria), Papp János, Pléh Imre, Elek Mária, Tóth Judit, Pap Károly, Hevesy Ágoston, Baracskai István, Nagy István. Köszönetnyilvánítás Köszönet mindazok­nak. akik drága férjem és édesapánk temetésen megjelenésükkel fáj­dalmunkat enyhítették. Özvegy Pál Istvánné és családja. Több éves gyakorlattal rendelkező, építőipari kalkulátorokat felvessünk Építészmérnöki diploma, vagy technikumi oklevél szükséges. Jelentkezni le­het írásban, vagy szemé­lyesen az ÉM Heves megyei Állami Építőipari Vállalat személyzeti osztályán, Gyöngyös, Egri út 30. sz. Fizetés megegyezés szerint. ...♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦«♦*< . XX30(X>OOOOOOOOOOOCX>OOOOOOOOOOOC)OOOCX>OOr GYORS-GÉPÍRÓ ADMINISZTRÁTORT felveszünk, azonnali belé­péssel. Fizetés megegyezés szerint. Nagyfüged, Dózsa Tsz. ~GOOOQOOOOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO* uwmmiÉtA 7/ ÖT és fél lóerős, Ganz-féle vil­lanymotor eladó. Felsőtárkány, 223. szám. PULIKÖLYKÖK, hathónapos, törzskönyvezett, helyszínen eladó. Forst; Répáshuta. ELADÓ egy jó állapotban levő, 125-ös motorkerékpár, Érdeklődni lehet: Nagyréde, Rákóczy ti. 63. sz. alatt. JÓKARBAN levő zöld Pannónia eladó. Érdeklődni lehet: Berván, a Rendészetnél. EGRI Gépállomás felvételre ke­res szakképzett Diesel-traktorsze- relőket és kőművest. Fizetés meg­egyezés szerint. EGERBEN, Koszorú utca 23. szám alatti ház, beköltözhetőséggel, sür­gősen eladó. Eger. Megtekinthető: 12—16 óráig. i!iiiiliiliiiiiai:aiiiiii!iiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiii: HIRDETÉSI DIJAK: Apróhirdetés hétköznap szavanként L— Ft vasárnap szavanként 2.— Ft tiiiii>iniiiiiii:iiiiiiiiiiitiiiiitiii!i!iiHiiiii!iiiinii!ii NÉPÚJSÁG A Magyar Szocialista Munkáspárt Heves megyei Bizottsága és a megyei tanács lapjai Felelős szerkesztőt Suba Andort Kiadja! Népújság Lapkiadó Vállalati Felelős kiadó: Tóth Józsefi Szerkesztőség: Eger; Beloiannisz U; 3: Telefon: 12-57, 12-73. Posta fiók: 33. Gyöngyös. Főtér 3.. fszt. 19. Telefon: 697; Kiadóhivatal! Eger; Bajcsy-Zsilinszky utca L Telefon: 24-44. Postafiók: 23i Heves megyei Nyomda Vállalati Eger; Brödy Sándor utca 4; Felelős vezető: Mandula Ernő. Terjeszti a Magyar Posta. Előfizet­hető a helyi postahivataloknál és kézbesítőknél; Előfizetési díj: egy hónapra U Ft; Értesítjük kedves vendégeinket, hogy folyó hó 23-án, vasárnap nyílik meg a korszerűen átalakított népkerti sörözőnk Hangulatos zene, tánc. Választékos hideg—meleg ételek, hűsítő italok. III oszt. árak. EGRI VENDÉGLÁTÓIPARI VÁLLALAT A Földművelésügyi Minisztérium Anyagellátó Vállalata BUDAPEST, VI., Bajcsy-Zsilinszky út Sí. felhívja a TERMELŐSZÖVETKEZETEK figyelmét a legújabb típusú, csehszlovák gyártmányú, ZsVZ—244 kévekötő - aratógépre Megvásárlásához a megyei tanács kiutalása szük­séges. Az MNB fedezetigazolásával és a megyei tanács engedélyező levelével érkező megrendelésekre NAGY­GÉPFORGALMAZÁSI OSZTÁLYUNK a szállítást azon­nal eszközli. A gép fontosabb műszaki adatat: Az aratógép meghajtása az erőleadó tengelyről történik. Munkasebessége: 6,4—7,8 km /óra. Vágószélessége: 244 cm. Súlya: 900 kg. Területteljesítménye: 7,4 km/óra üzemelési se­bességgel, legfeljebb 10 százalék gépállás mellett 1,6 ha/óra. A KÉVEKÖTŐ-ARATÓGÉP ARA: 36 593 FORINT.

Next

/
Oldalképek
Tartalom