245 találat (0,140 másodperc)

Találatok

1. 2004-03-21 / 12. szám
[...] a színekről tervezünk hasonlót Ágoston István kollégánk pedig a jeles napokról [...] Kiadó a közelmúltban jelentette meg Bozóky Éva Szárnyasoltár című három kisregényt [...] hazudta istenség manipuláció technikai manőver Bozó­ky Éváról szólva azonban eredeti értel­mében [...] protestánsabbat civilebbet Cla­udia és Magdaléna Bozóky Éva felfogá­sában megragadó megható megrázó
2. 2003-12-14 / 50. szám
[...] végéig látható kiállítás rendezője Ágoston István belsőépítész Munkáját dr Kertész Botond [...] László Sulyok Imre és Csorba István egy egy műve képviseli Az [...] nélkül A Luther Kiadó újdonságaiból Bozóky Éva Szárnyasoltár A Szárnyasoltár három [...] őket egyenként kis példány számban Bozóky Éva az előszóban így vall [...]
3. 2004-06-13 / 24. szám
[...] JÚNIUS 13 Evangélikus Élet r Bozóky Éva 1923 2004 Hát elment [...] Donáth Ferencé Politikus társául szegődött Bozóky Éva aki az öt­venes években [...] és politikai felfogású emberek között Bozóky Éva rendelkezett a legnagyobb adományokkal [...] Közreműködik az egyetem énekkara Csorba István fúvószenekara Johann Gyula vezetésével valamint [...]
4. 2004-06-06 / 23. szám
[...] kezdete a né­hány napja elhunyt Bozóky Éva újság­írónak köszönhető mesélte a [...] nevelő evangélikus papról annak idején Bozóky Éva emlé­kezett meg a Nők [...] a KLÖE elnöke Debrecenyi Károly Ist­ván református lelkész meghívására a helyi [...]
5. 1997-08-24 / 34. szám
[...] úrv Madocsai Miklós du 6 Bozóky Éva II Modori u 6 [...] u 1 de fél 9 Bozóky Éva Csillag hegy in Mátyás [...] Szir­mai Zoltán du 6 Pócsai Istvánná Vm Ül­lői út 24 de [...] és kellékbolt Bp V Bárczy Ist­ván u 10 Tel 117 1659 [...]
6. 1998-07-12 / 28. szám
[...] Hafenscher Ká­roly Mezősi György Németh István Takács József Vancsó József ISTENTISZTELETI [...] úrv Balicza Iván du 6 Bozóky Éva II Modori u 6 [...] kir u 31 de 10 Bozóky Éva Óbuda III Dévai Bíró [...] út 138 de 9 Rozsé István Buda gyöngye XII Szilágyi E [...]
7. 1985-01-06 / 1. szám
[...] előadás amelyet vallásos est keretében Bozóky Éva írónő tartott Sztehlo Gábor [...] ÉS TENGELICI gyülekezetekben dr Nagy István professzor vezetésével teológus napot tartottak Pakson igét hir­detett dr Nagy István Tengeli cen Bachorecz Katalin V [...] viselő magatartás mindenkor példa lehet Bozóky Éva I
8. 1992-11-22 / 47. szám
[...] is közöl szemelvényeket dr Csapody István válogatásában A Líceumi fizetek 1 [...] Tamás Szegé­nyek és elszegényedés Tóth István György A gazda­sági alkalmazkodás és [...] Ray megtéréséről Jö­vevények és vándorok Bozóky Éva számol be Kérjük lelkészeinket [...] kölcsönzésképpen is minden érdeklődő kezébe Bozóky Éva
9. 1988-03-27 / 13. szám
[...] Tibor Budafok de 11 Rőzse István Buda­örs de 9 Rőzse István [...] István Csillaghegy de fél 10 Bozó­ky Éva Csepel de fél 11 [...] a buda­vári Schütz kórus Csorba István ve­zényletével Közreműködik Basky Ist­ván Blazsó Sándor és Szász István [...] Sánta Jolán Fülöp Attila Baski István Berczelly István Kuncz László ifj Gryllus Vilmos [...]
10. 1992-08-16 / 33. szám
[...] között az irodalom vezet Jeleníts István Pilinszky János evangéliumi esztétikáját mutatja [...] Takács Gyula Berzsenyi Dánieltől Ferdinand István Petőfi szabadságvallásáról vagy inkább bálványáról [...] megismerni érdemes könyvre Veöreös Imre Bozóky Éva Bojtos Sándor Rédey Pál [...] Ribár János ZayM László és Bozóky Éva kritikáival irányítja az olvasót [...]
11. 1998-03-29 / 13. szám
[...] segíts a hitetlensége­men Ámen Pőcze István Imádkozzunk Urunk Köszönjük hogy nem [...] u 1 de fél 9 Bozóky Éva Csillaghegy III Mátyás kir u 31 de 10 Bozóky Éva Óbuda III Dévai Bíró [...] Lajos du 6 vespera Rőzse István XI Németvöl­gyi út 138 de [...]
12. 1998-07-19 / 29. szám
[...] úrv Balicza Iván du 6 Bozóky Éva II Modori u 6 [...] kir u 31 de 10 Bozóky Éva Óbu­da ül Dévai Bíró [...] Szeverényi János du 6 Rőzse István XI Németvölgyi út 138 de 9 Rőzse István Budagyöngye XII Szilágyi E fasor [...]
13. 1990-01-21 / 3. szám
[...] úrv Szebik Imre du 6 Bozóky Éva Torockó tér de fél [...] Attila Óbuda de 10 Nagy István XII Tartsay Vilmos u 11 [...] tőlem Bodrog Miklós Búcsú Seben Istvántól Szomorú igazságot szedett versbe Erdély [...] költészet Assisi Ference 270 kk Bozóky Évá­nak a mostani könyv válogatójának [...]
14. 1995-04-09 / 15. szám
[...] ez az út vezet Szabó István A VASÁRNAP IGE HATALOM ÉS [...] hiba csúszott be A Magyari Ist­vánnal foglalkozó irodalom ajánlása című cikkünkbe [...] Országos Levéltár őriz egy Magyari Istvánhoz intézett eredeti levelet HASZNOS AJÁNDÉK [...] úrv Balicza Iván du 6 Bozóky Éva XII Szilágyi E fasor [...]
15. 2005-10-02 / 40. szám
[...] Barna György Barta Imre Bartalis István Bartha István Barthel Rúzsa Zsolt Barth Györgyné [...] von Carolsfeld Kaderják Csilla Kadlecsik István Kadlecsik Istvánná Kalina Katalin Kalincsák Balázs Kallus [...] Szántó Piroska Szántó Vilmosné Szarka István Szárnyas István dr Szathmáry Miklósné Szávay László [...] Ravai Réka Veress Erzsébet Veress István Veszprémi Erzsébet Vető István Victor [...]
16. 1983-11-27 / 48. szám
[...] cselekedeteit Zsolt 118 17 Jánosy István Luther a zenéről Ha az [...] a mi reménységünk Hédey Pál BOZÓKY ÉVA KÖNYVE dr Theofil Funk [...] jutott el a né­met olvasókhoz Bozóky Éva Claudia című kis­regényét másódik [...]
17. 1997-08-31 / 35. szám
[...] 30 szombat Én va­gyok Gémes István Jézus soro­zata augusztus 31 vasárnap [...] u 1 de fél 9 Bozóky Éva Csillag­hegy III Mátyás kir u 31 de 10 Bozóky Éva Óbuda 111 Dévai Bíró [...] 73 Nagytemplom de 10 Szabó István Rákosszentmihály XVL Hősök tere 11 [...]
18. 2003-08-31 / 35. szám
[...] Márkus Mihály és dr Szabó István reformá­tus püspökök valamint Szili Katalin [...] V László állatorvos a Szent Ist­ván Egyetem egyetemi tanára Manninger Jenő [...] lovagkeresztje polgári tagoza­ta kitüntetést adományozta Bozóky Éva újságírónak interjúnk a 10 [...]
19. 1986-10-05 / 40. szám
[...] úrv Nagy Gyula du 6 Bozóky Éva Torockó tér de fél [...] Kelen völgy de 9 Rőzse István Budafok de 11 Rőzse István Csillaghegy de fél 10 Benkő [...] végzi A köz­gyűlésen emlékbeszédet tart Bozóky Éva írónő az egykori tanítványok [...]
20. 2007-05-06 / 18. szám
[...] a piarista pap tanár jeleníts István a máso­dik kiadáshoz írt előszavának [...] mindenkihez aki olvas­sa őket Jeleníts István 192 oldal 133 x 156 [...] ragasztókötött 1220 Ft a Szent István könyvhéten 976 Ft Megvásárol­ható a [...] 3900 ft helyett 3120 Ft Bozóky Éva Számyasoltár Regények 409 oldal [...]
21. 1999-08-08 / 32. szám
[...] vissza otthonainkba gyülekezeteinkbe S ula Istvánná és dr Drenyovszky Kálmánná A [...] Bence j Imre du 6 Bozóky Éva II Modori ii 6 [...] kir u 31 de 10 Bozóky Éva Óbu­da III Dévai Bíró [...]
22. 2004-08-08 / 32. szám
[...] 238 mm 308 old kartonált Bozóky Éva Szárnyasoltár Claudia Sebastianus és [...] mm 412 old kötött Gémes István Hungari et Transylvani Kárpát medencei [...] 1200 Ft 840 Ft Gémes István Igen Atyám Szivárvány sorozat 7 [...]
23. 2005-11-27 / 48. szám
[...] csak együtt vásárolható meg Malis István Küszöb előtt Mátis István a falu és főleg a [...] kellőképpen mél tányoljuk e Mátis István novelláit olvas­va viszont reménykedem 214 [...] kartonált 610 Ft 325 Ft Bozóky Éva Szárnyasoltár Claudia Sebastianus és [...] ago rt no Ft Ferdinand István Csittvári Krónika A Csittvári Krónika [...]
24. 1983-02-06 / 6. szám
[...] A gyülekezet januári szeretetvendégségén Ma­ils István ny lelkész számolt be szépirodalmi [...] Koren Emil Madocsai Miklós Mátis István valamint Bozóky Éva Carádoi István és Szécsey Béla szolgáltak HALÁLOZÁS [...] Krisztust is várjuk özv Bachát Istvánná Ba­chát István volt őrimagyarósdi lelkész özvegye életének [...]
25. 2007-12-02 / 48. szám
[...] 2950 ft 2510 Ft Mátis István Küszöb előtt Mátis István a falu és főleg a [...] írásaikat kellőképpen mél­tányoljuk e Mátis István novelláit olvas­va viszont reménykedem 214 [...] 5 e ft 325 Ft Bozóky Éva Számyasoltár Claudia Sebastianus és [...]
26. 1982-09-12 / 37. szám
[...] ebben a három évben kaptak Bozóky Éva E ház hamvából lassan [...] el az első tég­lákat Lapossá István felügyelő Hrabovszky Sámuel lelkész ké­sőbbi [...] hozzátok hűtlen leszek ÍRTA VAS ISTVÁN 1953 BAN RADNÓTI NAPLÓJÁT OLVASVA [...] lenne a százezrivel elveszejtettekhez Vas Ist­ván tudatosan vállalja amire a túlélés [...]
27. 1997-10-19 / 42. szám
[...] u 1 de fél 9 Bozóky Éva Csillaghegy III Mátyás kir u 31 de 10 Bozóky Éva Óbuda Hl Dévai Bíró [...] 73 Nagy­templom de 10 Szabó István Rákosszent­mihály XVI Hősök tere 1 [...]
28. 1997-11-23 / 47. szám
[...] Víziorgona u 1 de 9 Bozóky Éva Csil­laghegy III Mátyás kir u 31 de 10 Bozó­ky Éva Óbuda III Dévai Bíró [...] 73 Nagytemplom de 10 Szabó István Rákosszentmihály XVI Hősök tere 11 [...]
29. 1988-08-14 / 33. szám
[...] u GYERMEKEKNEK Egyháztörténeti arcképcsarnok 11 István király és Gellért püspök Kettős [...] arcké­ pe előtt Fehérvár 1015 István király magánki­hallgatáson fogadja Gellért velencei [...] halála is szo­ros kapcsolatban volt Istvánnal 1031 ben meghalt Imre herceg [...] lelkész Ko­ren Emil lelkész Mátis István lel­kész Sághy Jenő lelkész Bozóky Éva írása már teije delmével [...]
30. 1988-01-24 / 4. szám
[...] halála után 1158 ban III Istvánnal szemben ellenkirályként lépett fel és [...] ma sem vesztett időszerűségétől Jeleníts István piarista tartományfő­nök irodalomtörténész József Attila [...] ismerteti a finn egyház életében Bozóky Éva újságíró a levele­ző teológiai [...] megszó­laltatott néhány szép kórusmüvet Sólyom Istvánná nek a szerepjátszó funkcióját vizsgálja [...]
31. 1988-11-27 / 48. szám
[...] úrv Szebik Imre du 6 Bozóky Éva Torockó tér de fél [...] Tibor Budafok de 11 Rőzse István Buda­örs de 9 Rőzse István Törökbálint du fél 5 Rőzse István Csillaghegy de fél 10 Do­nátit [...] János Kisapostag 500 Aler T Istvánná Kisapostag 500 dr Buda István Budapest 500 Juhász Tibor Budapest [...]
32. 1997-12-21 / 51. szám
[...] u 1 de fél 9 Bozóky Éva Csillaghegy III Mátyás kir u 31 de 10 Bozóky Éva Óbuda III Dévai Bíró [...] kis­templom de 10 gyermekkarácsony Sza­bó István Rákosszentmihály Xyi Hősök tere 11 [...]
33. 1979-11-25 / 47. szám
[...] Károly Fasor de 11 Nagy István du 5 Szeretetvendégség Nagy István Dózsa György út 7 de [...] 9 Budafok de 11 Rőzse István Budaörs du 3 Rőzse István Török­bálint du fél 5 Rozsé István Csil­laghegy de fél 10 Kaposvári [...] és szolgáló papnék Az előadást Bozóky Éva tartotta Papnőkről papnéknak címmel [...]
34. 1979-05-20 / 20. szám
[...] javat kell hogy munkálja Gyarmati István Imádkozzunk Irgalmas mennyei Atyánk dicsérünk [...] Keleii völgv de 9 Rozsé István Budafok de ll Rozsé István du 6 Rozsé István Csepel du 6 HALAl OZAS [...] Szirmai Zoltán du 5 szeretetvendegség Bozóky Éva Dózsa György út 7 [...]
35. 1985-05-26 / 21. szám
[...] Zsolt és hat presbiterünk Kriskó István Macsár Katalin Vida Szil­via Markó [...] vala­mint ö Márton Jánosné Bodó Ist­vánná Pataki Pálné Lázár László né [...] Prőhle Károly és dr Nagy István tartották az előadásokat rajtuk kívül [...] vasárnap napi járóföldre szívesen elmennek Bozóky Éva MEDDIG TŰRJÜNK ÉS MIKOR [...]
36. 1988-10-30 / 44. szám
[...] tér de 9 úrv Vető István de fél 11 német de [...] közvetités Nagy Gyula du 6 Bozóky Éva Torockó tér de fél [...] Miklós Óboda de 10 Nagy István XII Tartsay Vilmos u 11 [...] Óbuda de 10 úrv Nagy István du 6 úrv Nagy István XII Tartsay Vilmos u 11 [...]
37. 1983-12-11 / 50. szám
[...] hitünk összekötő vonásainak a jegyében Bozóky Éva az ismert újságíró és [...] szám szépirodalmi anyaga élén Jánosy István verse áll Kö­szönti a folyóirat [...] Jakobinusok tere Déli pu Szt István krt 25 I Bem u [...] A legnagyobb magyar című Széchenyi István műveiből készült monodráma A különleges [...]
38. 1997-03-09 / 10. szám
[...] pedig a római katolikus Szent István bazüikában 90 év múlva 1996 [...] D Szebik Imre du 6 Bozóky Éva U Modori u 6 [...] Idr u 31 de 10 Bozóky Éva Óbuda III Dévai Bíró [...]
39. 1988-02-28 / 9. szám
[...] úrv Szebik Imre du 6 Bozóky Éva Torockó tér de fél [...] Tibor Budafok de 11 Rozsé István Buda 1 őrs de 9 [...] várnak A Lumumba utcában Csákány István­ná Kelenföldén pedig Urbán Eszter hirdeti [...] életét A Szent Jobb Szent Ist­ván kardja a Szent Korona és [...]
40. 1986-03-30 / 13. szám
[...] Budafok de 11 úrv Rőzse István du 6 úrv Rőzse Ist­ván Budaörs du 3 úrv Rőzse [...] Tibor Kelenvölgy de 9 Rőzse István Budafok de 11 Rőzse István Csillaghegy de fél 10 Benkő [...] presbiterek helyére Abrahám András Kamasz Ist­ván Kiskoreny István Mózes György és Mózes Pál [...]
41. 1978-10-08 / 41. szám
[...] Lajos r y lelkésznek Sirhán István Farkas Sándor és Farkas István kőműves mestereknek a vezeté­sével a [...] Schultz Katalin Fülöp Attila Berczelly István Orgonái Trajtler Gábor Vezényel Weltler [...] szőtt imádságaik a Végtelenben találkoznak Bozóky Éva
42. 1985-03-17 / 11. szám
[...] jobbra Káldy Zoltán püspök Ablaka István igazgató és Tóth Szöllös Mihály [...] Kecskeméti Petőfi Nyomdába kerül Ablaka Istvánnal a nyomda igazgatójával beszélgetünk a [...] össze hangolja közösségbe az odalátogatókat Bozoky Éva A KIÁLLÍTÁS SZEPTEMBER 30 [...]
43. 1986-01-12 / 2. szám
[...] elnöke Az ünnepi alkalmon Halmaji István miskolci kántor harmóniumjátékkal orv Sáfrány­áé [...] hangú köszöntések hangzottak el Sándor István tanácselnök a helyi tanács és [...] testvéri szeretet fogja össze őket Bozóky Éva 1985 évben a gyülekezet [...] 15 000 Ft értékben Domonyi István gondnok és fejesége valamint Zsíros [...]
44. 1982-06-06 / 23. szám
[...] meg­nyilvánulásait a béke érdekében Jánosy István író Jékely Zoltán­ról rajzol költői [...] részletét ismerteti frappánsan vi­lágos példákkal Bozóky Éva munkatársunk most társadalmi tanulmánnyal [...] reflexiókat Pomogáts Bé­la irodalomtörténész Jánossy Ist­ván összegyűjött verseit tartal­mazó Az álmok [...] irányítja a szer­kesztő pedig Haraszti István Pogy gyász nélkül című könyvét [...]
45. 1984-02-19 / 8. szám
[...] sorozat a TV ben Örkény István Rózsakiállítás c könyvének elején írja [...] ünnepi közgyűlést megtisz­telte jelenlétévéi Sándor István tanácselnök aki a község veze­tőinek [...] József végtelenbe látó jós Avar István fiát őszinte ön­váddal sirató apa [...] léthei léti sötétben örök pihenőt Bozóky Éva
46. 1982-06-27 / 26. szám
[...] felügyelő Zámbó Imréné gondnok Grénn István pénztáros­jegyző Pogány Antal számvevő széki [...] voltak a Kuruc Telkesi Török Istvánok akiknek adakozásai tet­ték lehetővé hogy [...] Tibor és Marton Andrea Arnóton Bozóky Éva és Balázs Tibor hir­dette [...] Buda Tok de 11 Rozsé István Budaörs du 3 Ro­zsé István Törökbálint du fél 5 Rozsé [...]
47. 1978-11-05 / 45. szám
[...] Sándor igazgató lelkész pedig Rözse István gyü­lekezeti felügyelőt és Babicz Ist­ván másodíelügyelőt Az ÜNNEPI ISTENTISZTE­LET IGEHI [...] köszöntötte a beiktatottakat Végül Rözse István felügyelő köszöntötte az új lelkészt [...] Magyar László Sajtóosztályunk legújabb kiad­ványa Bozóky Eva Claudia című kisregénye Száztizennégy [...]
48. 2003-10-05 / 40. szám
[...] ezeken az alkalmakon Már Bartha István kezdő a Csipetnyi Só internetes [...] Mező u 12 de 10 Bozóky Éva Óbuda III Dévai Bíró [...] Az ünnepi közgyűlésen elsőként Papp Istvánná felügyelő köszöntötte a megje­lenteket majd [...] annak iskoláját is Dr Léránt István
49. 1980-02-03 / 5. szám
[...] technikai fejlődése vet fel Jánosy István író István király című kéziratban levő drámájá­ból [...] költőtől A Kulturális Figyelőben Jáno­sy István méltatja Keresztury Dezső így éltem [...] a magyar filmek etikájáról ír Bozóky Éva Fényszóró ja ma­gyar folyóiratokban [...]
50. 1999-11-21 / 47. szám
[...] Miniszterelnöki Hi­vatal élén álló Stumpf István miniszter és Balogh Zoltán miniszterelnöki [...] emberi rontást Különös érdeklődéssel figyel­hettünk Bozóky Éva újságíró író mély gondolataira [...] nem igazán történt meg Szent István óta fennáll az a tagadha­tatlan [...] a mi volt igazgatónk Arató István fia a kapocs Egyben meghívott [...]
51. 1982-09-05 / 36. szám
[...] jus­sunk és kérdéseinkre mindig vá­laszoltak Bozóky Éva NÉMET NYELVTANFOLYAM A Német [...] Laborczi Géza nyíregyházi ifj Seben István ecsenyi segédlel­kész Szebik Imre miskolci [...] Kisebbségi részt vesz dr Nagy István a Fejér Evangélikus Egyházak Regionális [...] csodálkozó hála csendül dr Gömöry István fel­ügyelőnk visszaemlékezéseiből Ez a templom [...]
52. 1990-01-14 / 2. szám
[...] ün­nep előtt találkozott dr Gyenesei Ist­ván megyei Papp János városi taná­cselnökkel [...] Károly megyei Népfront elnökkel Horváth István egyházügyi titkárral dr Blázy Árpád [...] emelte Právics Ani­kó szólóéneke Várdai István főiskolai tanár orgonajátéka mellett Török [...] erre a napra készült el Bozóky Éva mutatta be Az emlékest [...]
53. 1998-05-31 / 22. szám
[...] kir u 31 de 10 Bozóky Éva Óbuda III Dévai Bíró [...] Muntag Andomé du 6 Pocsai Istvánná VIII Üllői út 24 de [...] Nagytemplom de 10 úrv Szabó István Rá­kosszentmihály XVI Hősök tere 11 [...] Szeverényi János du 6 Rőzse István XI Németvölgyi út 138 de [...]
54. 1989-01-29 / 5. szám
[...] Andomé du 6 ifjúsági Vető István Üllői út 24 de fél [...] úrv Szilas Attila du 6 Bozóky Éva Torockó tér de fél [...] 9 Budafok de 11 Rőzse István Budaörs de 9 Rőzse István Törökbálint du fél 5 Rőzse [...] másodfelügyelője Weiszthaupt János pénztárosa Szabó Istvánná jegyzője Dudás Pál a számvevőszék [...]
55. 1984-05-06 / 19. szám
[...] Boros Bo tond gödöllői János István veres egyházi felügyelő tfifter Ernő [...] lettek Boros Botond és János István gondnoknak vá­lasztották meg Mátis Zoltánt [...] Jánost pénztárnoki fel­adatot kapott Sándor István és Ladnyánszky Mihály a jegyzői [...] van a múlt bennünk él Bozóky Éva nom hogy ez a [...]
56. 1989-09-10 / 37. szám
[...] I Hafenscher Károly du 6 Bozóky Éva To rockó tér de [...] Tibor Budafok de 11 Rőzse István Budaörs de 9 Rőzse István Török­bálint du fél 5 Rőzse István Csillaghegy de fél 10 Donáth [...] Szentgyör gyi Ferencné 500 Németh István 600 Horváth Istvánná 500 Dr Lemlé Zoltán 200 [...]
57. 1978-11-19 / 47. szám
[...] egy a hangja H Németh István Autósok imádsága Este a garázsban [...] század ele­jén épült már Szepesi István ide­jében egészségtelenné vált aki negyven [...] ott­hona legyen Koszeghy Tamas Megjelent Bozóky Éva CLAUDIA című regénye Pilátus [...]
58. 2001-10-14 / 42. szám
[...] őket Ravasz László és Bibó István másként véleked­hettek politikáról haladásról népük [...] is uralomra segített rendszertől Bibó Istvánnak nemcsak rabtársa barát­ja de sok [...] és gyóntatója barátja kritikusa Jeleníts István versekkel is vonzó vitája Körösi [...] szóra vár hogy valahol befogadják Bozóky Éva MEGHÍVÓ A Magyarországi Evangélikus [...]
59. 1979-11-18 / 46. szám
[...] Október első vasárnapján Dr Nagy István es­peres szolgált a délelőtti isten­tiszteleten [...] szabadsag harc 300 évfordulójára Bottá István további kutatási eredményeket bocsát közre [...] a folyóiratunk részére adott verse Bozóky Éva Három hit határán címen [...]
60. 1988-11-06 / 45. szám
[...] tér de fél 9 Vető István Óbuda de 10 úrv Nagy Ist­ván XII Tartsay Vilmos u 11 [...] a HNF országos főtitkárának Hu­szár Istvánnak a megnyitó beszéde is A [...] a szeretetvendégségen a gyüle­kezet imatermében Bozóky Éva előa­dást és megbeszélést tart [...] a feltámadás igéjét özv Kovács Istvánná sz Horváth Róza az acsádi [...]
61. 1985-12-22 / 51. szám
[...] Erika Nagytarcsáról Győri Péter Morva István Nyíregyházáról a gyermekbibliakör Pécsről Légrádi [...] könyvet kézbevennénk Károlyi Gáspár Vas István és Fra Angelico UJJONGJATOK AZ [...] áhítatot keltők Helikon Kiadó 1985 Bozóky Éva Vas István a kiváló költő esszé és [...] jelentését kisgyermekkorban ismertük meg Vas István azonban nem valamelyik Evan­géliumot dolgozza [...]
62. 1984-08-12 / 33. szám
[...] tette lenyűgözővé ezt a kiállí­tást Bozóky Éva Istentiszteleti rend Budapesten 1984 [...] 9 Kelenvölgy de 9 Rozsé István Budafok de 11 Rőzse István Buda­örs du 3 Rőzse István Törökbálint du fél 5 Rőzse István Csillaghegy de fél 10 Benkő [...]
63. 1985-12-22 / 51. szám
[...] úrv Nagy Gyula du 6 Bozóky Éva Torockó tér de fél [...] Kelenvölgy de 9 úrv Rőzse István Budafok de 11 úrv Rőzse István Budaörs du 3 úrv Rőzse István Törökbálint du fél 5 úrv [...] Tibor Kelenvölgy de 9 Rőzse Ist­ván Budafok de 11 Rőzse István Csillag­hegy de fél 10 Benkő [...]
64. 1987-05-24 / 21. szám
[...] úrv Nagy Gyula du 6 Bozóky Éva Torockó tér de fél [...] Tibor Keleuvölgy de 9 Rozsé István Budafok de 11 Rózáé Ist­ván Budaörs du 3 Rőzse István Törökbá­lint du fél 5 Rőzse [...] tér de 11 úrv Vető István du 6 Vető István Óbuda de 10 Görög Tibor [...]
65. 1979-02-04 / 5. szám
[...] Gáza Hubay Miklós Nemeskür ty István Kocsis István és mások eleven hagyományt ébresztő [...] kor nagy prédikátorairól Geleji Katona István­ról Medgyesi Pálról Alvinczi Pétenől végül [...] Nagy kérdés Érdemes elgondolkozni rajta Bozóky Éva
66. 1999-04-18 / 16. szám
[...] az egyházi lapok szerkesztői Igehirdető Bozóky Éva TELEFONSZÁM VÁLTOZÁS A Zalaegerszegi [...] Tőkéczki László tart előadást Tisza István a református államférfi címmel OMIKK [...] rákospalotai Nagytemplomban Az elhunytban Szabó István ny ev lelkész felesége az [...]
67. 1998-11-01 / 44. szám
[...] éneklő­nek is örömet jelent Szabó István Reformáció ünnepe Koldusok vagyunk így [...] u 31 du 4 szeretetvendégség Bozóky Éva Óbuda III Dévai Bíró [...] 6 ref templom dr Szabó István Bácskai Károly XIII Kassák Lajos [...] Andomé de 11 úrv Gémes István du 6 Pocsai Istvánná VIII Üllői út 24 de [...]
68. 1999-12-19 - 1999-12-26 / 51-52. szám
[...] úrv Balicza Iván du 6 Bozóky Éva II Modori u 6 [...] Kistemplom de 10 úrv Szabó István Rákosszentmihály XVI Hősök tere 11 [...] Tenor Marosvári Péter Basszus Berczelly István Continuo Dobozy Borbála Lutheránia Weiner [...] számunk 3 oldalán dr Galli István írásának második hasábjában a szekcióülés [...]
69. 1984-01-22 / 4. szám
[...] Csepregi András Molnár Éva Vető István Tamásy Zoltán Ta másy Tamás [...] a nők szolgálata az egy­házban Bozóky Éva Folytatás a 3 oldalról [...] fölújításával lét­rehozott Győri János Gartai Ist­ván Sztojanovics András lelké­szek köszöntötték a [...]
70. 1978-12-10 / 50. szám
[...] is a közelmúltban jelent meg Bozóky Éva Claudia című regénye 30 [...] de fél 9 úrv Rőzse István Kelenvölgy de 9 Budafok de 11 Rő­zse István Budaörs du 3 Rőzse Ist­ván Csillaghegy de fél 10 Kaposvári [...] A gyü­lekezet templomszentelési emlék­ünnepén Bándi István gyékényesi Lelkész igehirdetéssel szolgált HANGLEMEZEN [...]
71. 1998-03-08 / 10. szám
[...] úrv Balicza Iván du 6 Bozóky Éva II Modori u 6 [...] János du 6 vespera Rőzse István XI Németvölgyi út 138 de 9 úrv Rőzse István Budagyöngye XII Szilágyi E fasor [...] 28 Kistemplom de 10 Szabó István Rákosszentmihály XVI Hősök tere 11 [...]
72. 1998-04-19 / 16. szám
[...] u 1 de fél 9 Bozóky Éva Csillaghegy III Mátyás kir [...] Szirmai Zoltán du 6 Pocsai Istvánná VIII Üllői út 24 de [...] 10 de 8 úrv Rőzse Ist­ván de 11 úrv Rőzse István du 6 vespera Joób Máté [...]
73. 1987-12-27 / 52. szám
[...] folyó és gépkocsimárka 14 Becézett István 17 Az ének harmadik sora [...] du 4 gyermekek karácsonya Rózse István Csillaghegy de fél 10 Benkó [...] Budafok de 11 úrv Rőzse István Budaörs de 9 úrv Rőzse István Törökbálint du fél 3 úrv [...] úrv Szebik Imre du 6 Bozóky Éva Torockó tér de fél [...]
74. 1988-07-24 / 30. szám
[...] úrvacsorái istentisztelet igehirdetői szolgála­tát Gémes István lelkész a stuttgar­ti Útitárs című [...] Tibor Buda­fok de 11 Mátis István Budaörs de 9 Mátis István Törökbálint du fél 5 Wunderlich [...] elbeszélők gyűj­teménye Találunk benne elbe­szélést Bozóky Évától Fabiny Tamástól Gyarmathy Iréntől Jakus Imrétől Koren Emiltől Mátis Istvántól és Sághy Jenő­től Ezek az [...]
75. 1978-11-12 / 46. szám
[...] Nagytétény de fél úrv Rőzse István Kelenvölgy de udafok de 11 Rőzse István Bu­rs du 3 Törökbálint du fél 5 e István Csillaghegy de fél 10 osvári [...] fel­kelő magyar fényes csillaga Bocskay István már készülő­dik hogy szívében magyar [...] rövid időre Sumeghy József Megjelent Bozóky Éva CLAUDIA című regénye Pilátus [...]
76. 1988-04-24 / 17. szám
[...] úrv Mado­csai Miklós du 6 Bozóky Éva Torockó tér de fél [...] Imre Óbuda de 10 Nagy István XII Tartsay Vilmos u 11 [...] Imre Budafok de 11 Rozsé István Budaörs de 9 Rőzse István Török­bálint du fél 5 Rőzse István Csillaghegy de fél 10 Donáth [...]
77. 1981-05-24 / 21. szám
[...] alakja mai művekben címmel Bottá Ist­ván lelkész történész ad kritikai elemzést [...] Dániel Igét hirdet DR NAGY ISTVÁN esperes lisalmiba készülünk Az első [...] komor szomorú tekintete De hová Bozóky Éva Lapunk május 10 i [...]
78. 1988-01-31 / 5. szám
[...] úrv Szebik Imre du 6 Bozóky Éva Torockó tér de fél [...] Tibor Budafok de 11 Rözse Ist­ván Csillaghegy de fél 10 Csepel [...] Andrásné Kutasó 1000 Ft Bálint Istvánná Budapest 10 000 Ft Fodor Istvánná Budapest 500 Ft Marschalkó Jenöné [...] Fülöp Attila te­nor és Szőts István basszus A zenekar szólistái voltak [...]
79. 2008-12-14 / 50. szám
[...] gyülekezeti teremben bejárat a Magyari István utca felől Ezen Böröcz Enikő [...] A hónap könyve akció december Bozóky Éva Számyasoltár Vásárolja meg a [...] Kitöltött űr portréfilm 33 Szita István evangélikus lelkész 20 00 Duna [...]
80. 1981-11-15 / 46. szám
[...] eredetének kutatójáról ad pályaképet Jánosy István író Csanádi Imre költőt mutatja [...] épí­tését Cikkét számos kép illuszt­rálja Bozóky Éva néhai Sztehlo Gábor evangélikus [...] tartották esküvőjü­ket A szertartást Hubert István csornai lelkész a vőlegény édes­apja [...]
81. 1988-02-07 / 6. szám
[...] a szeretet D dr Schneller István homloka köré fonódó babérkoszorú hirdeti [...] követte a szószéken 1893 ig István nagyap­ja apja majdnem száz éven [...] és Boór Zsu­zsanna házasságából született Ist­ván 1847 augusztus 3 án Kősze­gen [...] nyelven továbbít­ja Gondolat kiadás 1987 Bozóky Éva
82. 1989-11-12 / 46. szám
[...] úrv Szebik Imre du 6 Bozóky Éva Torockó tér de fél [...] Attila Óbuda de 10 Nagy István XII Tar tsay Vilmos u [...] Tibor Budafok de 11 Rozsé István Budaörs de 9 Rőzse István Török­bálint du fél 5 Rőzse [...] rádió Igét hirdet Dr Nagy Ist­ván a Teológiai Akadémia dékánja A [...]
83. 1979-02-25 / 8. szám
[...] szerkesztő bizottság tagjai a következők Bozóky Éva Dr Cserháti Sándor Dr [...] Harkányi László Harmati Béla Jánosy István Dr Karner Ágos­ton Dr Kneffel [...]
84. 1985-11-24 / 47. szám
[...] úrv Madocsai Mik­lós du 6 Bozóky Éva Torockó tér de fél [...] Tibor Kelenvölgy de 9 Rőzse István Buda I fok de 11 Rőzse István Budaörs du 3 Rő I zse István Törökbálint de fél S Rőzse [...] Csillaghegy de fel 10 Vető István szupplikáció Csepel de fél 11 [...]
85. 1987-09-13 / 37. szám
[...] ké­szül kiadni a katolikus Szent Ist­ván Társulat Béládi Miklós Pomogáts Béla [...] ismerteti a Bécsben élő Szépfalusi István irodalmi munkásságát Köz­vetítésről hídépítésről is [...] gondol­kodó embernek Kossuth Kiadó 1986 Bozóky Évi
86. 1981-03-01 / 9. szám
[...] Istennek is számadással tar­tozunk Nagy István ságuk a keresztyénség szétszaka dozottságát [...] ame­lyek egykor kuláknak szidalmazták Császár István elvonókúrára bevonult festőművésze széthulló családból [...] főként a megelőzés munkájá­hoz lássunk Bozóky Éva
87. 1983-05-22 / 21. szám
[...] a teremtett világ harmonikus rendje Bozóky Éva írja A szabadban tanító [...] volt áp­rilis 23 án Tolnai István 74 éves korá­ban elhunyt Temetése [...]
88. 1983-05-22 / 21. szám
[...] s munkálkodnak élte­tő reménységgel Nagy István Csipri Éva HULLJ ESŐ Hullj [...] püspök dr Ré dey Pál Bozóky Éva könyveivel ÄI 1 VASÁRNAP [...]
89. 1995-07-09 / 28. szám
[...] úrv Madocsai Miklós du 7 Bozóky Éva xn Szilágyi E fasor [...] 11 de 9 úrv Thuránszky István de 11 úrv Thuránszky István du fél 7 XIII Kassák [...] 9 Solymár Gábor Törökbálint Szent István út du 3 Solymár Gábor [...] tanfolyama hallgatóinak szolgálatával Vezényel Balás István Igét hirdet Kertész Géza Értesítjük [...]
90. 1997-05-11 / 19. szám
[...] felügyelője Csernyin Sándor má­sodfelügyelő Kadlecsik István jegyző Fidrich Pálné lett Új presbiterek Bo­ros István Boros János Dénes Gyula Horváth [...] Gyula Schenkné Osgyán Ilona Szmetana Istvánná és Varga István Is­tentisztelet keretében iktatta be őket [...] D Szebik Imre du 6 Bozóky Éva D Modort u 6 [...]
91. 1986-11-09 / 45. szám
[...] közül pl Weöres Sándor Jánossy Ist­ván Túrmezei Erzsébet Utób­binak hamarosan új [...] A könyvecske utószavával szerzője Kónya István viszont valóban kedvünk kél vitatkozni [...] föl törjük 1986 Európa Kiadó Bozóky Éva Versenyfutás az idővel Az [...]
92. 1981-07-05 / 27. szám
[...] A sajtókonferencia résztvevői dr Horváth István belügy­miniszter Karasz Lajos és Ladv [...] FOLYTATÁSBAN közvetítette a televízió Regős István Bűn című film riportját négy [...] bűnöst új életkezdésében támogat­ni kötelesség Bozóky Éva jának megbízásából készült öt­venezer [...]
93. 1982-02-14 / 7. szám
[...] tar­tott egyetemes imahéten dr Nagy István a Fejér Komáromi Egy­házmegye esperese [...] januári ülésén nyert beiktatást Benkő István orosházi lelkész mint megbízott esperes [...] György egyházügyi tit­kár is Megjelent Bozóky Éva MAGDALÉNA című kisregénye Ára [...]
94. 1990-01-28 / 4. szám
[...] Imre Óbuda de 10 Nagy István XU Tartsay Vilmos u 11 [...] Tibor Budafok de 11 Rőzse István Budaörs du 3 Rőzse István Törökbálint du fél 5 Rőzse István Csillag­hegy de fél 10 Donáth [...] András előadásai Válogatta és szerkesztette Bozóky Éva Kapható Sajtóosztályunkon és a [...]
95. 1987-01-25 / 4. szám
[...] úrv Madocsai Miklós du 6 Bozóky Éva Torockó tér de fél 9 Vető István Óbuda de 10 Káposzta Lajos [...] Tibor Kelenvölgy de 9 Rőzse István Budafok de 11 Rozsé István Budaörs du 3 Rőzse István Törökbálint du fél 5 Rőzse István Csillaghegy de fél 10 Benkő [...]
96. 1980-01-27 / 4. szám
[...] Kőszeghy Ta­más püspöki titkár és Bozóky Éva a Nők Lapja munkatársa [...] 13 16 között dr Nagy István tatai lelkész á Fejér Komáromi [...] gyü­lekezet tagjai szavalatokkal szol­gáltak Benkő István orosházi igazgató lelkész Sok országban [...]
97. 1984-10-21 / 43. szám
[...] Fehér Ká­roly esperes és Szabó István ehm felügyelő az egyházkerület püspökét [...] juttatta kifejezés­re A továbbiakban Szabó István egyházmegyei felügyelő Garam Zoltán és [...] a budapesti művészeti hetek prog­ramjába Bozóky Éva
98. 1989-02-19 / 8. szám
[...] Imre Óbuda de 10 Nagy Ist­ván XII Tartsay Vilmos u II [...] Bu­dafok de 11 úrv Rőzse István Csillaghegy de fél 10 Donáth [...] Cservenka Etelka Tab 100 Demeter István Balassagyarmat 500 Rozsondai Károly né [...] történik intézkedés Mikecz Gáborné sz Bozóky Anna 79 éves korában elhunyt [...]
99. 1995-12-24 / 52-53. szám
[...] György pedig a politológus Bibó István szellemi hagyatékát össze­gezve jut arra [...] Veöreös Imre ifj Hafenscher Károly Bozóky Éva Zay László és Benczúr László tollá­ból Jánosy István József Attila dí jas költő [...] Dobszay László Karasszon Dezső Jobbágy István Berki Feriz Frigyesi Judit és [...]
100. 2003-09-07 / 36. szám
[...] Schütz Gottfried von Einem Szelényi István műveit előadják Darázs Renáta szop­rán [...] hozzájárulást is köszönettel nyugtázza HELYREIGAZÍTÁS Bozóky Éva kitüntetéséről szóló cik­künkben sajnálatos [...] 45 Duna Tv Először Erdélyben István a ki­rály Film az előkészüle­tekről [...]