107 találat (0,157 másodperc)

Találatok

1. 1979-11-04 / 259. szám
[...] számon tartják a változást A tanyákon élők is jönnek közelebb Itta [...] megült Lombjukat hullatták megcsupaszodtak a távoli tanyák körül a kis akácosok [...] amely egyben bi­zalmat ad A távoli tanyákon élők is azért jönnek közelebb [...]
2. 1983-07-16 / 167. szám
[...] hogy egyáltalán el tudjanak jut­ni távoli tanyákon élőkhöz És az sem utolsó [...] közelmúltban tár­gyalt a külterületeken és tanyákon élő idős rászoru­ló lakosság társadalmi [...] nehezen tudja rendszeresen ellátni a távo­li tanyán élő gondozottját Más a [...]
3. 1972-01-22 / 18. szám
[...] tanyaközponton hanem szer­teszét szórt kis tanyákon is összesen mintegy hétszázan De [...] nemcsak a községhez tartozó hanem tá­voli tanyákon lakó gyerekek számára is kollégiumnak [...]
4. 1972-07-02 / 154. szám
[...] romszáz ember él azokon a ta­nyákon Maga a gazdaság köz­pontja is [...] de még inkább igénylik a távoli tanyákon élők Az emberek egy jó [...]
5. 1979-11-07 / 261. szám
[...] megült Lombjukat hullatták megcsupaszodtak a távoli tanyák körül a kis akácosok [...] amely egyben bi­zalmat ad A távoli tanyákon élők is azért jönnek közelebb [...]
6. 1994-07-30 / 177. szám
[...] magányosságban kárhozatos íz van Nemcsak távoli tanyákon vannak lelkileg magá­nyosak hanem nyüzsgő [...]
7. 1963-06-18 / 140. szám
[...] technika újabb diadalának vagyok is­mét távoli tanúja mondtam magamban de ez [...] városon hanem falun és világtól távoli tanyákon is Csodálatra méltó biztonság Június [...]
8. 1965-01-31 / 26. szám
[...] Sok írástudatlan került ki a távoli tanyákon lakók közül jelenleg huszonhét tanyai [...]
9. 1985-07-10 / 160. szám
[...] a feldúlt utakon Csak a tá­voli tanyákon lakók élvezhetnek zavartalan nyugalmat Városokban [...]
10. 1960-01-20 / 16. szám
[...] történt arra is hogy a távoli tanyá­kon lakó gyerekeket ne ren­deljék be [...]
11. 1961-01-06 / 5. szám
[...] alakult Már csak a falutól távoli tanyákon lakó néhány gazda volt hátra [...]
12. 1980-09-14 / 216. szám
[...] otthoni környe­zetben élő illetve a távoli tanyákon lakó gyermekek a hagykátai járás [...]
13. 1986-07-05 / 157. szám
[...] súlyos lakásgondokkal sokan élnek még távoli tanyákon vagy közművek nélküli laká­sokban Még [...]
14. 1979-09-02 / 205. szám
[...] indul­nak az iskoláséveknek Külö­nösen a távoli tanyákon a ci­gánytelepeken élő családok gyermekei [...]
15. 1973-12-16 / 294. szám
[...] hogy a lakosság nagy része tá­voli tanyákon él mégis örülhetnénk ha legalább [...]
16. 1964-11-01 / 257. szám
[...] írástudatlanoknak Azért mert tekintélyes részük távo­li tanyákon él más részük már kora [...]
17. 1965-02-09 / 33. szám
[...] Városainkban falvainkban de még a tá­voli tanyákon is mindenütt élnek olyan emberek [...]
18. 1973-07-25 / 172. szám
[...] kivétel nélkül a köz zégtől távoli tanyákon élnek Persze a távolság nem [...]
19. 1957-10-02 / 131. szám
[...] keresték fel a károsultakat a távoli tanyákon éppúgy mint a városok lakóházaiban [...]
20. 1966-11-25 / 278. szám
[...] kö­zött gyakran a külvilágtól el­zárva távoli tanyákon üzem­egységekben végzik munkáju­kat A fiatalok [...]
21. 1969-04-25 / 93. szám
[...] tekintélyes részük odakint a messze távoli ta­nyákon én pedig egyes egye­dül voltam [...]
22. 1966-02-24 / 46. szám
[...] is­kola ismeretterjesztő köz­pont A községtől távoli ta­nyákon még lámpafények pislákolnak esténként de [...]
23. 1973-07-26 / 173. szám
[...] szinte kivétel nélkül a községtől távoli tanyákon él­nek Persze a távolság nem [...]
24. 1966-12-15 / 295. szám
[...] illetve kocsira Ennek segítségével a távoli tanyákon is tarthatnának filmvetítéssel összekapcsolt tudományos [...]
25. 1969-06-11 / 132. szám
[...] szocio­gráfiai felmérést végzett a nagykőrösi tanyákon Nagy Pálné igazgató tanító tíz [...] ezt mondja A lencsés világosi tanyá­kon az a szokás hogy a [...] esnek A ti­lalmat az a távoli terv szülte Ipari tanulókat FELVESZÜNK [...] osztályának 1968 áprilisi jelentéséből A tanyákon élő 14 50 év közötti [...]
26. 1964-01-30 / 24. szám
[...] a távolság és ezen­kívül még távoli tanyákon is élnek emberek Másodsorban újabb [...]
27. 1969-03-01 / 50. szám
[...] Négyfelvonásos opera Közben 21 19 Távoli tanyákon Nagy Izabella riportja URH 18 [...]
28. 1984-03-10 / 59. szám
[...] Még ízes a szó a tanyákon SZÉTSZÓRT HULLT csilla­gokként guggolnak a [...] persze főleg télen A környező tanyákon összetartó jó emberek élnek magunkfaj­ták [...] mind jobban homályosul a keríté­sek távoli tanyák imént még éles körvonala [...]
29. 1985-05-16 / 113. szám
[...] több mint ezemapos világégés a tanyákon örömíü zek gyúltak Egymás nyakába borultak könnyezve a távoli tanyák meggyötört lakói Persze az [...] volt a jószág a fülöpi tanyákon hogy apaállatból több volt mint [...]
30. 1983-01-26 / 21. szám
[...] bátran válaszoltak nem úgy mint távoli tanyákon szoktak Mikor már jegyeztem volna [...]
31. 1974-03-08 / 56. szám
[...] előadói hány előadást tájékoztatót tartottak tanyákon falvakban városokban Nagykőrösön is szép [...] nemegyszer Buda­pestről vagy más közeli tá­voli városból is hívnak előadó­Jelentős társadalmi [...] szá­molt be indiai útjáról a tá­voli világ életének sajátos gaz­dasági társadalmi [...] óta nem működik A környékbelieknek távoli ku­takra kell járni ami főleg [...]
32. 1971-06-16 / 140. szám
[...] központ­ját korszerű lakásokat építe­nek a távoli öreg tanyákon élő tagjaiknak Szabó Ferenc tsz [...] korszerű mezőgazdasági üzemben A szétszórt tanyákon élő emberek eleinte húzódoztak az [...]
33. 1971-06-18 / 142. szám
[...] központját kor­szerű lakásokat építenek a távoli öreg tanyákon élő tagjaiknak ELŐSZÖR NYOLC Szabó [...] üzemben KEDVET KAPTAK A szétszórt tanyákon élő emberek eleinte húzódoztak az [...]
34. 1962-05-27 / 122. szám
[...] Elmesélné hogyan éltek ezeken a távoli tanyákon Jobb volt akkor kérem Ma [...]
35. 1978-02-24 / 47. szám
[...] ha múlt időben kerül szóba Távoli tanyákon élő gyerekek akik­kel a szülők [...]
36. 1986-05-21 / 118. szám
[...] homlokzatú házak a Ffi utcán Távoli tervek összefogással Megfogható valóság a [...] lett légyen az illető bármilyen távoli lakos el kell utaznom a [...] zöld ruhát öltöttem Várják a tanyákon Valahonnét talán a Majo­ros tanyából [...]
37. 1973-05-20 / 116. szám
[...] igen jelentékeny része él kül­területeken tanyákon Lehet hogy rosszabb körülmények között [...] dol­gozni az államigazgatásban Miikebuda Albertirsa távoli külterülete volt és a tanácsok [...] zöme még mindig a szét­szórt tanyákon él Megjött as ipar Nagy [...]
38. 1969-02-21 / 43. szám
[...] Négyfelvo­násos opera Közben 21 19 Távo­li tanyákon Riport 21 33 Az ope­raközvetítés [...]
39. 1969-01-10 / 7. szám
[...] opera Közben kb 21 00 Távoli tanyákon Riport Kb 21 15 Az [...]
40. 1993-11-10 / 262. szám
[...] polgármestere Zsadányi Lászlóné A község távoli múltjára vonatkozó adatok szintén tőle [...] faluban hanem még a külte­rületi tanyákon is gázzal fű tenek Ez [...]
41. 1957-06-02 / 28. szám
[...] VASÁRNAP Círlap S ESTE A TANYÁKON Ahol beszélnek a kövek ns [...] Kint ülünk az udvaron A tá­voli házakban meggyújtják a lámpákat Ismerős [...] férje már a szekéren A tanyákon nehezebben gyógyul a seb Holdfényben [...]
42. 1985-04-11 / 84. szám
[...] legfiatalabb 19 éves a közeli tanyákon laknak csak kettő van velem [...] Ahcl a madár sem száll Távoli földek tarka csodái A csóka [...] A sok állatka mintha a távoli földek üzene­tét hozná vidáman dalolt [...]
43. 1981-08-30 / 203. szám
[...] aktív kollégák A faluban a tanyákon mindenkit ismert apraját nagyját gondját [...] az orvost A nyitott ablakon távoli kutya­ugatás hallatszik 23 óra 21 [...]
44. 1969-01-11 / 8. szám
[...] UTAK KÉSNEK A VONATOK A tanyákon az utak mel­lett nem bújt [...] s közü­lük 7 ezren járnak távoli mun­kahelyekre dolgozni A múlt évben [...]
45. 1982-05-15 / 112. szám
[...] települések mezővárosok lé­tesültek s ezek távoli határát tanyarendszerben vet­ték művelésbe a [...] helyük van a tanyaudvaron A tanyákon nevelt libák ezreinek máját viszik [...]
46. 1983-02-22 / 44. szám
[...] Gázpalack olaj kályha van a tanyákon városon központi fűtőműből jár lakásról [...] a munkát brigádo­kat szerveztek A távoli kooperációs társak helyett közelebbieket találtak [...]
47. 1963-12-24 / 301. szám
[...] város széli utcákban és a tanyákon a nagy fény felé tárt [...] semmit Haza rerü it e távoli hazájába vagy decen földben alussza [...]
48. 1983-02-26 / 48. szám
[...] Szomszédainak is Hogyne A környező ta­nyákon összetartó jó embe­rek élnek mindig [...] túl mind jobban homályosul a távoli tanyák kerítések imént még éles [...]
49. 1970-03-12 / 60. szám
[...] forgalom érdekében sőt közeli és távoli fejlesztési terveit is teljesíteni tudja [...] hogy a községbeliek és a tanyákon élők helyzetén könnyítsen ki­sebb a [...]
50. 1982-03-13 / 61. szám
[...] létezéséről sem tudnak pedig híre távoli országokba is eljutott már Dr [...] növényfajták után kutatnak Gyűjtés a tanyákon Valóban Ahhoz hogy sikerrel dolgozzunk [...]