109 találat (0,053 másodperc)

Találatok

1. 1962-04-25 / 33. szám
[...] Kovács József kismotor­kerékpárján míg Orosz Ist­ván Berva motorján hajtott ittasan Bár [...] mb igazgatója Az élelmes ember Bozóky György még valamikor 1950 ben [...] színvonalat es jobb eredme hanem István boltvezetőnek két he­foldmuvesszoyeüíezet 1961 igyekszünk [...] és vábbiakban az elnökhelyet osuriK istvan a vendéglő pedig a Kiváló [...]
2. 1971-06-23 / 146. szám
[...] hagyta ki egy méterről Farkas István Kézilabda NB II Belelendültek a [...] Zima Lőcse Karancslapujtő Tóth Bérezi Bozóky Havaj Róná Hoffmann Józsa Újhelyi [...] A Ser si Edző Markó István Az I Czabadai Peller Cseh [...] Vári Flaskai Pán Edző Tóth István Az I fél mérkőzésen a [...]
3. 1971-06-30 / 152. szám
[...] a partjelzők Mohácsi Lefler Hárskúti István szak­osztályvezető elmondotta hogy bár kevés [...] szakvezetője Nem unatkozik mostanában Bástl István A kitűnő labdarúgó július első [...] Kalmár Hegedűs Rónási Bérezi Fedor Bozóky Lajkó Gajdos Edző Markói Ist­ván Dejtár Mezei Fábián Gál Farkas [...] Kovács Mol­nár Bodzási Edző Tóth Ist­ván Mátra verebély Kaden­szkl Kormos G [...]
4. 1971-10-09 / 238. szám
[...] Könyv­tár A Tankönyvkiadó jelen­tette meg Bozóky Éva Szü­lőkhöz szólunk című könyvét [...] mellett érdeklődéssel tarthat számot Előd Istvánná Szá­moljunk együtt című szülők számára [...] metszete is A és Erdős István novellával il szerzők szépen reprezentálják [...] akinek nagybátyja a híres szobrász István volt 1830 ban szü­letett Szécsényben [...]
5. 1972-08-13 / 190. szám
I VASÚT MENTÉN Radies István tusrajza NYELVMŰVELŐ SOROK Nyári nyelvészkedés [...] a megvalósítás gondiairól esett szó Bozóky Éva RUDNAI GÁBOR A S [...]
6. 1972-10-01 / 232. szám
[...] ezek a bi­ Zon­ Orosz István rajza zonytalanságok Van e vala­mi [...] öreg halászát vagy éppen Csörsz István hippi ifjait Filmszerűek vol­tak ezek [...] nemzet­közi sikereiről beszélt Csü ty István a könyvtárnak a modern egyetemi [...] ezt a missziót is teljesíti Bozőky Éva Anyanyelvűnk Szavak törzsét kifordítom [...]
7. 1972-12-28 / 304. szám
[...] Brnyej Béla Rátonyi Ró­bert és Bozóky István hami­sítatlan operettvilágot va­rázsoltak elénk a [...] esztendős korban el­hunyt Vácott László István nyu­galmazott Iskolaigazgató a Ke­szeg 1 [...] az orgonával a kottával László Istvánt szombaton decem­ber 23 án kísérték [...] kü­lönösebb magyarázatra és kommentálásra Zágon István novellájából Nóti Károly írta és [...]
8. 1973-05-06 / 104. szám
[...] leghasz­nálhatóbb Legutóbb a tévé­ben Benedek István meglepő módon éppen a legmegbé [...] még majd erről ne vágjunk Bozóky Éva I NÓGRÁD 1973 május [...]
9. 1973-07-22 / 170. szám
[...] útjára a ta­nácskozás háromszáz résztve­vője Bozőky Éva Rf áníkula Lovak húzzák [...] a hőmérő Tóth Elemér Orosz István Béke linómetszet A kézfogás többet [...]
10. 1973-08-26 / 199. szám
[...] nép A régésznek készülő Igaz István a tárgyi gyűjtőkhöz csatlakozott Nomen [...] Márpedig mindez a jö­vőért történik Bozóky Éva Bulla Elma hatvanéves Egy [...]
11. 1973-09-16 / 217. szám
[...] órakeretben va­ló megrendezése túlságosan költséges Bozóky Éva Főtér Salgótarján Vitában a [...] ez a vidék Dési Huber István Bene Géza és mások is [...] Múzeumi tulajdonban jelenleg idős Szabó István bányászsorozatának da­rabjaival együtt körülbelül 420 [...]
12. 1973-10-21 / 247. szám
[...] orgonabo­kor leveleit Oroszból fordította Antalfy István lebegnek a népdal képei ízei [...] magát vallja meg kertészét is Bozóky Éva DEÁK LÁSZLÓ HÁZASÉLET Főzöl [...]
13. 1974-06-09 / 133. szám
[...] hallottunk annak kö­tetét is kézbevesszük Bozoky Éva 16 45 Hervé Nebáncsvirág [...] Márton And­rást Bulla Elmát Egri Ist­vánt Kovács Istvánt Kazal Lászlót Miklósy Györgyöt Pécsi [...]
14. 1974-10-20 / 246. szám
[...] diadalát a múló évek fölött Bozóky Éva A Kossuth Könyvkiadó a [...] vlc Lakberendezési tárgyak sajátkezűleg Artinger István Ka tor Lajos és Ziaja [...] anyago­kat és technológiákat ismer­teti Bálint István könyve az automatikus olaj és [...] Megjelent Baróti György és Ratkó István Programozott bevezetés a valószínűségszámításba Oskar [...]
15. 1975-08-12 / 188. szám
[...] találkozó egyikj díjnyertes alkotása Császár István Gyilkosok című tévé 1 játéka [...] az őst müsr rban Nagy István a kiváló erdélyi író ősz [...] a fi­gurák érdekesek vonzók szá­munkra Bozóky Éva Mai tévéajánlatunk 21 30 [...]
16. 1975-08-14 / 190. szám
[...] az egyik legnagyobb sikernek Örkény István Macs­kajátékának lehetünk tanúi a Volksbühne [...] kincsei­nek minél teljesebb birtokba vételéről Bozóky Éva üdülés a k s [...]
17. 1975-09-06 / 209. szám
[...] biz rf Róma nagy gondolkodója Bozóky Éva tosítják a szükséges irtóz [...] nyelv az az esz Vinczc Istvánná tatások szerény eredmé mindig a [...]
18. 1975-10-14 / 241. szám
[...] a szülők ne renc Pathó István Földi Te tával és bensőségesen [...] velők magazinja A sorozat ri Bozóky Isvtán és mérmes líraiságával hatott [...] házmesterlány húga iyos Cecília Iglódi István napokban A sokféle emberi érkezik [...]
19. 1975-12-21 / 299. szám
Ciot gnni Foccncciő Tamás István kél verse Nyolcadik nap Részlet [...] az életben a boldogság képessége Bozóky Éva NÓGRÁD 1975 december 21 [...]
20. 1976-03-10 / 59. szám
[...] szépség parancsát változtasd meg életed Bozóky Éva A közművelődéspolitikai határozat óta [...] Győzelem után folytatás előtt Marczi István esztergályos tanuló szavai alapján kiderül [...]
21. 1976-07-04 / 157. szám
[...] egész nap dr Gyur kovics István az ügyeletes or­A salgótarjáni járás [...] egyik legrégebbi eS legkövetkezetesebb művelőjé­ről Bozóky Mária írt tanul­mányt Az ismert [...] köl tőiséggel jellemezhető rajza­it Solymár István elemzi Egyebek között megállapítja hogy [...]
22. 1976-07-31 / 180. szám
[...] részeként Ebben az évben Bors István plasztikáival találkozunk Néhány szót a [...] salgótarjáni szabadtéri szoborkiállításon egyébként Bors István három alkotása kimegy a térre [...] szöve­ge is az előadást Huszár Ist­ván az MSZMP Politikai Bi­zottságának tagja [...] munkás­ságát reprodukciók kíséreté­ben bemutató kötet Bozóky Mária illetve Rózsa Gyula kalauzolásával [...]
23. 1976-12-05 / 288. szám
[...] a vonattal együtt futó órákat Bozóky Éva Aforizmák Sok ellensége volt [...] együttes harminckét táncos András Molnár István és Együttes két év múlva [...] táncok törté dolgozásokat játszottak rend Istvánnak kompozíciói al neti kialakulásáról A [...]
24. 1977-01-07 / 5. szám
[...] é 6 a leggyakrabban Szent Istvánnak Szent Benedeknek Szent Adalbertnek vagy [...] Ildikóval Szekeres Ilonával Horváth Sándorral Bozóky István­nal Dégi Istvánnal Szilá­gyi Tiborral Szirtes Ádam mal [...]
25. 1977-03-12 / 60. szám
[...] te sereg vonul Veres Péter Bozóky Éva Nógrád megyei siker Március [...] Az iskolamester zavar­ban van Vas István önarc­kép a hetvenes évekből cí­mű [...] Bartók Bé­la Rónay Jácint Bartalus István és Fényes Elek életét életművét [...] adja Tóth László és Patkós István könyve Fo dór László fontos [...]
26. 1978-04-11 / 84. szám
[...] Tóth Edző Dávid Róbert KSC Bozóky Rózsa Elekes I Elekes II [...] percben Szűcs fejelt kapura de Bozó­ky védte a labdát A 10 [...] MVSC Kun Szabó Kovács Locher Ist­ván Leiszt Czerva Gyön­gyösi Varga Lipták [...] lélekkel játszó 11 kialakítására Jók István Leiszt Locher Egri ill Radics [...]
27. 1978-12-05 / 286. szám
[...] emlékeket kérdeztük a gépüzemben Dérer István az igazgatósá­gi pártalapszervezet titkára egyébként [...] emberségre mint az automatikus összetartozás Bozóky fal
28. 1979-10-03 / 231. szám
[...] ugyanis a vidék hatalmaskodó Főhiva­talnoka Bozóky István s mivel megtetszik neki az [...]
29. 1980-09-07 / 210. szám
[...] államosítást követő idők­ben Agárdi Gábor Bozóky István Dobos Ildikó Ditrói Ilona Galambos [...] Szabó Sándor Szirtes Ádám Sztankay István E hevenyé­szett névsorban nincsenek ben­ne [...]
30. 1980-11-29 / 280. szám
[...] kora között írta A kö­Gáll István A ménesgazda című regényéért 1978 [...] már hiába szép a tündér Bozóky Éva
31. 1982-06-29 / 150. szám
[...] Benkóczi Zoltán Bakó Márta Sugár István Kőnaptár koncentrikusan elhelyezkedő nyolcszögre hasonlított [...] Flóra Máthé Erzsi Szekénes Ilona Bozóky Ist­ván Képessy József Lóránd Hanna Dancsházy [...]
32. 1982-07-14 / 163. szám
[...] zenéjét Nádas Gábor és Szenes István készítette s ebben a változatban [...] vonzalmáról modern fel­fogásban szól a Bozóky Ist­ván rendezte előadás Bizonyára sokan kíván­csiak [...]
33. 1982-08-14 / 190. szám
[...] rock­hoz FOGALMAM SINCS miért vállalkozott Bozóky István a nyíregyházi színház igazgató­ja ennek [...] anyja Kovács Gyula ügyvéd Pa­lotai István szexológus Hartmann Teréz lány Bá­rány [...] Avagy nekivágjon a lehetet­lennek Bozóki István az utóbbit választotta ezért őszinte [...]
34. 1982-09-21 / 221. szám
[...] Péter Benkő Gyula Kern András Bozóky István Tóth Máté is Sajnos a [...] 1982 szeptember 21 kedd Pintér István dokumentumripoitja Á veréb is akció [...] a magyar kémelhárítás vezetőjének Ujszászy István vezérőrnagynak a szobáját Akárhogyan is [...]
35. 1982-11-13 / 267. szám
[...] művészete Kós Káro lyé Medgyaszay Istváné Laj­ta Béláé Györgyi Dénesé Thoroczkai [...] barátságos emberek visszfénye a környezeten Bozóky Éva NÓGRÁD 1982 november 13 [...]
36. 1985-07-13 / 163. szám
[...] Ugyanez vo­natkozik Lendvay Ferenere és Bozóky Istvánra is akik arra biztattak hogy [...] Várkonyi Zoltánról Apáthy Imréről Egri Istvánról Kazi­mir Károlyról akivel tizenhá­rom évig [...] Bori Pánai Erika és Hirtling István köz­ NÓGRÁD 1985 július 15 [...] József Hernádi Judit valamint Bergendv Ist­ván és Péter A Győri Balett [...]
37. 1988-04-26 / 98. szám
[...] őt követte 1911 ben dr Bozóky Dezső mindössze három évre Ki [...] az ami felkeltette figyelmemet és Bozókyval kapcsolatban művet láthatott tehát szom­baton [...] története című könyvében írt dr Bozókyról aki 1913 január 12 én [...] volna be Wabrosch említést tesz Bo­zóky szóban forgó két köny­véről is
38. 1988-09-27 / 231. szám
[...] Pilinszky János Nagy László Örkény István s még annyi más író [...] nevet említsünk De példá­ul Volly István népdalku­tató vagy Bozóky Mária műkritikus újságírók publi­cisták építészek [...]
39. 1988-12-01 / 286. szám
[...] PETŐFI RADIO 8 05 Bundschuh István stájerciterán játszik 8 20 A [...] Sándor György Usztics Mátyás Verebes István Szereplők Sándor György Markos György Nádas György Boncz Géza Verebes István Jordán Tamás Spind ler Béla [...] Nagy Bandó András Agárdi Gábor Bozóky István Csákányi László Erdődy Kálmán Hor­váth [...]
40. 1989-12-12 / 294. szám
[...] hagyjuk ma­gunkat megtéveszteni Kukásunk Mikó István a szerényebb programmal ren­delkezők közül [...] sze írok és képzőművészek alkotásait Bozóky Éva
41. 1991-06-21 / 144. szám
[...] Gl Podholiczki 2 Szabó 2 Bozóky ill Mar siczki Biztos szandai [...] szenzáció mindenképpen az hogy Tatár István személyében ország­szerte jól ismert szakember [...]
42. 1992-11-14-15 / 269. szám
[...] őrangyaloknak ezt kéne végiggondolniuk Erdős István Nyilvántartás tanácsadás koordináció Alapítványok osztálya [...] Bakos Fe­renc Leszenszki László Fodor Istvánná Kovács Alfonz M Kiss György [...] Ló rántné Presits Lujza Orosz Ist­ván és mások műveit szem­lélve mér [...] a nagyszívű szobrászt A többiek Bozóky István Konc Gábor Lőtte At­tila is [...]
43. 1993-05-17 / 113. szám
[...] Hatvan 1500 néző v dr Bozóky Szabó Hrabovszky Hatvan Nagy Károly [...] Balassagyarmat Múlt csü­törtöki számunkban Benkő Ist­ván az ismert balassagyarmati játékvezető azt [...]
44. 1993-05-29-31 / 124. szám
[...] részeként Géczi János és Sinka István versei valamint Dippold Pál és [...] szlovák magyar kapcsolatok alakulását Kafer István Ma­gyar szlovák jegyzetek címmel írt [...] kölcsönösen lefordítottak egymás számára Kafer István kulturális szemlé­jét e szlovák lap [...] eipzód szerepekben is ismert művészek Bozóky István Kautzky Jó­zsef Kiss Gábor Szakács [...]
45. 1993-07-10-11 / 159. szám
[...] mások Radics sgraffito Nógrádmegyernek Radics István festőművész több monumentális műve díszíti [...] ami mindig is éltette Radics Ist­ván művészetét nemzetközi hírnévre szert tett [...] a festőiséget mosolyodik el Varga István akinek alkal­mazott grafikáin kívül fotói [...] József dr Zemplényi Imre dr Bozóky Dezső Wabrosch Béla Gábler Vilmos [...]
46. 1993-09-06 / 207. szám
[...] vásárt rendező magyarnándoriak nevében Sándor István polgármester tájékoztatta a pozsonyi összejövetelen [...] Für Lajos Surján László Balsai István Kádár Bé­la Nagy Ferenc József [...] 1 Székesfehérvár 3000 néző v Bozóky dr Gl Németh 37 p [...]
47. 1994-11-07 / 262. szám
[...] 2 Kiss Kovács Edző Lombos István Mizse KC Rabi Szarvas 1 [...] Farkas Cs 1 Edző Vájná István Kiállítások 12 ill 8 perc [...] mérkőzés legeredménye­sebb góllövője legyen Lombos István Talán ed­digi legnehezebb mérkőzé­sünkön vagyunk [...] 2500 néző v Tóth V Bozóky Nagy I PMSC For dan [...]
48. 1995-08-05-06 / 182. szám
[...] a komplett csapatot kiállítani Varga István Csepel Saj­nos a felkészülési időszak [...] szeretnénk meg­szerezni mindhárom pontot Sándor István Stadler Nem téveszt meg bennünket [...] V Tóth V Ring dr Bozóky Kispest Rott Vezér Bánfi Plókai [...] 8 196 545 és Szilágyi István Balassagyarmat Ma­dách liget 7 szelvényszáma [...]
49. 1995-09-25 / 225. szám
[...] Zs Csehi Z Edző Sándor István Csepel SC Bíró Tyukodi Be [...] Nagy T Petrók Edző Varga István Pécsi MFC Haladás VSE 0 [...] Ve­zette Arany Molnár L dr Bozóky Pécsi MFC Kovácsevics Dienes Szabados [...] Fehér Schneider G Edző Mihalecz István Gól­szerző Majoros a 67 percben [...]
50. 1995-10-02 / 231. szám
[...] néző V Kiss Arany dr Bozóky Kispest Vezér Bánfi Hahn Mátyus [...] Csehi Z Lehota Edző Sán­dor István Kiállítva Toldi a 26 percben [...] Fehér Neg rau Edző Mihalecz István AfTK Babócsy Talapa Kut tor [...] 18 5 vesen látnák Lombos Istvánt 15 FC Sényő 8 1 [...]