502 találat (0,300 másodperc)

Találatok

1. 1957-02-16 / 39. szám
[...] Shaw Fordította Ottlik Géza Rendezte Bozóky István Közben 31 40 Hírek Sport [...] Közreműködik Kürthy Éva és Kuzma István 18 45 Mi újság a [...] játszik Halmy Lujza és Sikolya István énekel 13 00 Falurádió 13 [...]
2. 1958-01-22 / 18. szám
[...] követője is akad a megyében Bozóky József könyvtáros Ismeretterjesztő előadássorozatok a [...] szabadegyete­mének irodalmi tagozatán ifj Bölcs István tanár tart előadást A 48 [...]
3. 1960-08-17 / 194. szám
[...] túl­zsúfoltságot ezzel csökkentsék Kérdésünkre Szabó István elvtárs a vállalat áruforgalmi előadója [...] Irén Ádám Irén Tóth Erzsébet Bozóky Erzsébet Kerekes Dezső Ko­vács Ilona Sörös József Kuti Mária Sipos István Sotonyi Anna Kiss Tamás Tószegi [...] Gyula és Horváth Jolán Kiss István és Gyurko vips Margit Balogh [...]
4. 1965-02-23 / 45. szám
[...] Kecskemét Petőfi u 11 Széchi Istvánná 830 ELADÓ príma állapotban levő [...] Biaczic Mária Farkas Balázs és Bozóky Eszter Udvardi Sándor és Horváth [...] Fém és Vas­ipari Ktsz Szent István város 17 Fűzfásköz Telefon 24 [...]
5. 1966-09-18 / 221. szám
[...] Dárdai telep in utca 33 Bozóky Györgynél 6109 JÓ állapotban levő [...] elfoglal­ható Érdeklődni lehet Kecskemét Szent István váróé 35 6005 FÉRFI segédmunkásokat [...] felejthetetlen feleségem és édes­anyám Daróczy Istvánná temetésén megjelentek sírjára koszorút vagy [...] felejthetetlen drága jó férjem Meggyes István temetésén megjelentek sírjára koszorút virágot [...]
6. 1966-09-23 / 225. szám
[...] lugas és borszőlővesszők előjegyzését Zombory István lera katikezelő Kikunfélegyháza Beloian­nisz utca [...] irá­nyában Érdeklődés a helyszínen vagy Bozókynál Kiskunfélegyháza Dózsa György utca 2 [...]
7. 1967-11-11 / 267. szám
[...] gyémánt Utószinkronnál vágásnál tart Gaál István rendező új filmje a Keresztelő [...] Beauvoir Mandarin című köny­vét ismerteti Bozóky Éva a Könyvtáros cí­mű folyóirat [...] Er­dész Gyenizse Tarnóczi Edző Hor­váth István A sikeres bajnoki zárás után [...] Vállalat Felelő kiadó Me ei István Igazgató S erkes 7 tőség [...]
8. 1968-04-26 / 97. szám
[...] is alkalmas Érdek­lődni id Bíró Istvánnál Kecs kemét Felsőcsalános 37 12911 [...] jó hangulatot kitűnő szórakozást biztosít Bozóky zenekar Vidékre is Kecskemét VIII [...] eladó Hetényegyházán Érdeklődni Kecskemét Kossá István sé­tány 31 3060 30 000 [...] utca 7 Levélcím Fo­nyód Szent István út 59 2895 ELADÓ kertes [...]
9. 1968-05-01 / 101. szám
[...] 1691 ben megkezdődött Ko háry István gróf ekkor adta hozzájárulását a [...] Kovács Ildikó Molnár Mária Horváth Ist­ván Fodor Nagy Borbála Csontos Lídia [...] szám Vacsi köz felől Nagy Ist­vánnál 12979 IDŐS személy eltartását laká­sért [...] jó hangulatot kitűnő szórakozást biztosít Bozóky zenekar Vidékre is Kecskemét VIII [...]
10. 1968-05-04 / 103. szám
[...] megegyezéssel Értesítés munkaidő alatt Kalocsa Ist­ván utca 27 Telefon 554 3362 [...] jó hangulatot kitűnő szórakozást biztosit Bozóky zenekar Vidékre is Kecskemét vm [...] szám Telefon 478 632 Fucskár István üzemegységvezető 3275 A Kiskunhalasi Döhánybeváitó [...]
11. 1968-08-07 / 184. szám
[...] Tiszatáj főszer­kesztője Dér Endre író Bozóky István főrendező és Kertész Gyula rendező [...] Nagy Fe­renc Molnár Margit Csépán István Magó Mária Kálmán Ildikó Varga [...] 82 Hor­váth Pál 66 Varga Istvánná Kis Rozália 75 Lővei Józsefné Hörcsög Lídia 72 Farkas Ist­ván 27 Kenderes Antal 71 és [...]
12. 1969-01-21 / 16. szám
[...] Ildikó Adám Rózsa Páré Csaba Bozóky Mária Nagy Sándor Festő Julianna [...] MEGHALTAK Dunai Antal 70 Lala Istvánná Jani Agnes 40 Tóth Julianna [...] Imréné Jósa Klára 76 Varga István 94 Kiss Ferenc­né Horváth Emma [...] vanaiat irpiplős tcladcV dr Mezei István Igazgató Szerkesztőség Kecskemet Városi ranácsház [...]
13. 1969-03-06 / 54. szám
[...] Soltvadker ti TE edzőivel Virágh Ist­vánnal és Várhegyi Ferenc­cel A két [...] a kemény edzé­seket kezdte Virágh Ist­ván a tájékoztatást Feb­ruárban mérkőzéseket ját­szottunk [...] Bezsenyi Frittman Tóth Tumbász Fábián Bozóky és Tasnádi alkotják a keretet [...] A vizsgákon részt vesz Madarász István az orszá­gos szövetség szakfelügye­lője is [...]
14. 1970-08-19 / 194. szám
[...] járási tanács vb elnökhe lyettese Bozóky József a Madarász László a [...] dunaegyházi műve­lődési ház igazgatója Sza­bó Istvánná a mélykúti könyvtár vezetője Tihanyi [...]
15. 1970-12-17 / 295. szám
[...] Szegedi Nemzeti Szín­házhoz szerződtem Sze­geden Bozóky István fő­rendező keze alatt na­ronokat vállalt [...]
16. 1971-02-05 / 30. szám
[...] írni a világról Találkozás Szarka István költővel Szabó RáS emlékest LakiteSeken [...] egyéniségére emlékezik Szabó Pál élet­művét Bozóky Éva újság­író Sánta Ferenc író [...] kézírásos füzet Versek Dr Szarka Istvánt elsősorban orvos­ként ismerik Kiskőrösön Most [...]
17. 1971-06-03 / 129. szám
[...] felszerelést és üvegeket ármegjelöléssel Fodor István Harkakötöny Rákóczi út 12 709 [...] ZONGORÁT veszek lehetőleg pánoéltőkést Kovács István Baja Madách I 28 748­ [...] JUGOSZLÁVIÁBAN levő háza­mat elcserélném magyarorszá­giért Bozóky József Nemes­nádudvar 745 ELCSERÉLNÉM felújított [...] dolgo­zóinak akik szeretett édes­anyánk Dakó Istvánná Kovács Mária temetésén megjelentek sírjára [...]
18. 1971-11-11 / 267. szám
[...] előadásra 28 ez­ren váltottak jegyet Bozóky István rendezésé­ben az 1968 69 es [...]
19. 1972-03-08 / 57. szám
[...] si­keres újítók Bálint Gábor dr Bozóky István Körmö czy Magdolna Simon P [...]
20. 1972-07-11 / 161. szám
[...] bőveb ven lesz szó Kiss István I Megjelent a SZOT tájékoztatója [...] majd F Zs Kutatások az István kriptában A székesfehérvári közép­kori királyi [...] helyreállítási mun­kák során a fehérvári Ist­ván király Múzeum munka­társai kutatást folytattak [...] előadást és válaszolt a kérdésekre Bozóky Éva így írt róla a [...]
21. 1973-02-09 / 33. szám
[...] eladó 300 kg súlyban Földi Ist­ván Városföld II kér TO Bekötőút [...] Kiskunfélegyháza Dózsa György u 7 Bozóky 220 SÜRGŐSEN eladó IR rendszámú [...] kedvező fizetési feltételekkel Kalocsa I István út 78 szám alatti háromszobás [...] kh szántó eladó Érdeklődni Rózner István Géderlak Kossuth Lajos u 47 [...]
22. 1973-06-02 / 127. szám
[...] tartozik Képünkön Laczy Endre átadjaRebek Istvánnak a kitüntetést Banczik István felvétele 1 Az 1 gyel [...] Építési és Szerelőipari Vállalat fő­építésvezetőjét Bozóky Lászlót a Kiskunhalasi Építőipari Vállalat [...] dolgozója ki­tüntetést adta át Rebek István­nak a KPM Közúti Igazgatóság dolgozójának [...] eddigiekhez a vizsgálatban résztvevő Gróf István munkavédelmi felügyelő hozzáfűzi Recski Pál [...]
23. 1973-07-06 / 156. szám
[...] eladó 2932 ELADÓ Kecskemét Kossá István sétány 68 számú ház azonnal [...] habútor teatűzhely eladó Kecskemét Kertváros Ist­ván K krt 18 földszint 1 [...] drága jó édesanyánk PATAKI ISTVANNÉ Bozóky Erzsébet temetésén részt vettek sírjára [...]
24. 1974-04-26 / 96. szám
[...] Érdeklődni Kecske­mét Méntelek 14 Berenite Istvánná Ladánybenel úton 11 km nél [...] Kiskun­félegyháza Dózsa György u 7 Bozóky Megtekinthe tő 116 49 óra [...] Kecskeméti Ingatlankezelő Vállalat Kecskemét Villám István u 2 4 sz Munkaügyi [...] szeretett édesapánk nagyapánk dédnagyapánk Palotás István Kecskemét Törökfái 137 szám alatti [...]
25. 1974-04-30 / 99. szám
[...] Például a Szemerédi és a Bozóky házas­pár s Fekete Pál A [...] akkor is időszerű marad Kiss István sáskák ahová betették a lábu­kat [...]
26. 1974-08-22 / 195. szám
[...] Szabó Kó kai Edző Himer István A biztos győzelem tudatában pályára [...] a szolnoki csatárok próbálkozásai Pataki István Végig fölényben Jánoshalma Jánoshalma Honvéd [...] Var­ga B Kalcsó Edző Sülé István Megnövekedett szurkolótábor várta a vasárnapi [...] Czecsei öngól Maruzsa Jók Fá­bián Bozóky Bozorádi illetve Katus Szabó Ifjúsági [...]
27. 1975-08-31 / 204. szám
[...] is szerkesztenek berendezéseket Képünkön Sztakó István gépészmérnök és Tódor András szerszámkészítő [...] Gegesi Kiss Libermann Popper érte­kezése Bozoky Éva könyve pe­dagógiai tapasztalatairól ugyan­úgy [...]
28. 1976-02-20 / 43. szám
[...] Hídvégi Miklós alakítja Az előadást Bozóky István rendezte Borítékok Zánkáról 11 oklevelet [...] kiskun pajtások te­hetségét szorgalmát Brantner Istvánná Könyv Hartáról A község vezetőinek [...] os műsorfüzete A választékhoz Csík István a kecs­keméti iroda nemrég kinevezett [...] Telefon 13 729 Igazgató Ablak István Index 25 MS
29. 1976-02-26 / 48. szám
[...] orvos és a kertész osztoz­kodhatnak Bozóky István tökéletesen operettesítette a Figaró házas­ságát [...] szerepekben Horváth Józsefet írnok Popov Istvánt Pedrillo és Bacsa Istvánt Éne­kes láttuk Rácé Kati prózai [...]
30. 1976-06-09 / 135. szám
[...] hos Zsolt Antal Sára Szabó István Szabó Katalin Lengyel Imre Diy [...] Zsuzsanna Kozáry Antal Ezsiás Edit Bozóky Rita dr Sztakó Agnes Hajdrik [...] Ferenc és Méhesi Márta Gyöngyösi István és Dakó Terézia Miklós János [...] Simon László 38 éves Tóth István 40 éves Kocsis István 70 éves Lakatos Dávidné Poczó
31. 1976-07-06 / 158. szám
[...] megyei bizottságának első titká­ra Nagy István az Ifjú Gárda országos parancsnokhelyettese [...] es számú úton Bá bik Istvánná székesfehérvári la­kos személygépkocsijával sza­bálytalanul kanyarodott [...] a megyei kórházba szállították Bábik Ist­vánná ellen eljárás indult Vasárnap reggel [...] tónál adják majd elő a Bozóky István által rendezett darabot Dr Kovács
32. 1977-03-01 / 50. szám
[...] az észjárása sem lassú Kricskovics Istvánról szokták ezt mondani a Finomposztó [...] tucatnyi villamossági szakember élén Kricskovics István felel az összes villamos berendezés [...] bizonyára nem felejtik ki Kricskovics Istvánt A Tóth Sándor ÚJÍTÓK BÁCS [...] nincsenek meg a fel­tételek hozzá Bozóky Éva A lengyel munkások mérnö­kök [...]
33. 1977-03-18 / 65. szám
[...] a kifutó kapus mellett Banczik István felvételei Vajon az idén íolytatódik [...] man Erdős Lehr Edző Meskó István Izsák Mezei I Kövesdi Hős [...] néző vezette Parádi KSC Magó Bozóky Lo sonczi Kisjuhász Kurucsai Ha [...] Kö­zépdöntő Közvetítés a Pa taky István Művelődési Házból Delta Tudományos híradó [...]
34. 1977-04-15 / 87. szám
[...] Domokos Cse­re Berg Edző Dunszt István Csak a harmadik játszmában volt [...] Garaczi Cse­re Barthalos Edző Dunszt Ist­ván Hideg esős időben és nagy [...] Széktói Stadion Vezette Baán KSC Bozóky Domonkos Losoncai Kurucsai Szabó Kecs­kés [...] kecskemétiek ben Porhanda nagy lövését Bo­zóky mentette A 29 percben Vá­gi [...]
35. 1977-04-19 / 90. szám
[...] néző Vezette Simon J KSC Bozóky Losonczi Ku rucsai Szabó Kecskés [...] 13 percben Gulyás vá­ratlan lövését Bozóky a felső sa­rokból ütötte szögletre [...] Sző­ke Karsai Agócs Edző Virágh István X W L A CIHA [...] Csernák Németh Gerber dr Szécsi István Az NB III Délkeleti csoport [...]
36. 1977-04-22 / 93. szám
[...] Kádas Vass dr Wei­ner KSC Bozóky Domokos Lo sonczi Kurucsai Hájer [...] 2 Stix Tibor 3 Gémes István Úttörők 35 kg 2 Tóth [...] 1 Szappanos Albert 3 Csernyus István 45 kg 1 Gép­házi Tihamér 2 Mucsi István 49 kg 1 Schrauf Attila [...]
37. 1977-04-26 / 96. szám
[...] lédi Béleczki Grósz Edző Fö­di István Ersekcsanád Csordás Ba­jai Gyuricza Ádám [...] Erdős Sörös Mészáros Edző Meskó István A jóiramú küzdelmes mérkő­zésen végig [...] Takács Tomaskov Tóth Edző Karagics István A végig jól játszó hazai [...] néző Ve­zette Tóth B KSC Bozóky Losonczi Ku rucsai Kecskés Szabó [...]
38. 1977-05-01 / 101. szám
[...] 200 néző Vezette Baán KSC Bozóky Losonczi Ku rucsai Szabó Kecskés [...] pártfogó Riport Hidas Frigyes Rales István Az utak énekel­nek Böngészde az [...]
39. 1977-05-03 / 102. szám
[...] 500 néző Vezette Faragó KSC Bozóky Losonczi Ku rucsai Szabó Kecskés [...] je­lentette az első szegedi próbálko­zást Bozóky kiütötte a labdát majd Losonczi [...] Oláh Agócs Nagy Edző Virágh István ESMTK Lukács Erdődi Ko­vács Fábián [...] Angeli Ma ráczi Horváth Szécsi István Az NB II állása Az [...]
40. 1977-05-08 / 107. szám
[...] 100 néző Vezette Nyári KSC Bozóky Losonczi Ku rucsai Szabó Kecskés [...] Jenes távozott el Helyettük Bory István edző fiata­lokat állított a csapatba [...] képviselő csapat mondta Nagy solymosi István a KSC szakosz­tályvezetője Az 1976 [...] lelkes szurkológárdáját mondta végül Nagysolymosi Ist­ván hogy vasárnap délelőtt az uszodában [...]
41. 1977-05-10 / 108. szám
[...] 100 néző Ve­zette Bodnár KSC Bozóky Losonczi Ku rucsai Kecskés Szabó [...] egyéni játék után lőtt és Bozóky védett A 13 percben a [...] Nagy Karsai Agócs Edző Vi­rágh István Már a második percben Karsai [...] Takács Tomskov Hollósi Edző Kara­gity István Javuló játékkal szerezte meg az [...]
42. 1977-05-13 / 111. szám
[...] Rácz keze lendül lövésre Banczik István felvétele 1 Soltvadkert 2 Kiskunmajsa [...] 100 néző Vezette Vereb KSC Bozóky Losonczi Koz­ma Kecskés Szabó Hájer [...]
43. 1977-05-17 / 114. szám
[...] fejesét nem tudta hárítani Banczik István felvétele Kecskemét 1000 néző Vezette Lázin KSC Bozóky Losonczi Ku rucsai Szabó Kecskés [...] Lakatos elől A beívelt szög­letet Bozóky öklözte ki a léc alól [...] Oláh Agócs Dobra Ed­ző Virágh István A 3 percben két sikertelen [...]
44. 1977-05-24 / 120. szám
[...] meg­szerezte csapata vezető gólját Banczik István felvétele A MEDOSZ állt közelebb [...] 700 néző Ve­zette Endes KSC Bozóky Losonczi Ku rucsai Kecskés Szabó [...] teljesen tiszta hely­zetbe került Lövését Bozóky bravúros vetődéssel fogta meg A [...] Bé leczki Baráth Edző Födi Ist­ván Kecel Herman Mezei I Mezei [...]
45. 1977-05-31 / 126. szám
[...] III lövése átszállt a kifutó Bozóky felett s a jobb kapufáról [...] Ger­ber dr lövését ütötte szögletre Bozóky Gyors változatos volt a játék [...] csak Maráczin múlott Közelről éppen Bozókyba rúgta a labdát Banczik István felv Volán SC Vasas Izzó [...] Karsai Tóth Edző Vi rágh István Az 5 percben Karsai lőtt [...]
46. 1977-06-07 / 132. szám
[...] az eredmény alsó kép Banczik István felv A MEDOSZ kihagyta a [...] Búzás Edző Szilágyi János KSC Bozóky Kutasi Par­ti Kurucsai Kecskés Szabó [...] Szőke Karsai Oláh Edző Vi­rágh István A MEDOSZ kezdte a játékot [...] Pásztor Czeglédi Franciskovics Edző Födi Ist­ván A gyengén játszó hazai csapat [...]
47. 1977-06-14 / 138. szám
[...] 1200 néző Vezet­te Szailer KSC Bozóky Kutasi Ku rucsai Kecskés Szabó [...] A 85 percben Bacher lövését Bozóky nehezen fogta Egy pei c [...] KSC harmadik 7 gólját Banczik István felvételei Ba jnok a Honvéd [...] Pásztor Francziskovits Baráth Edző Födi István Jók Dongó Kisznyér Patyi illetve [...]
48. 1977-07-01 / 153. szám
[...] verseny szervezője dr Sahin Tóth István a kalocsai kórház sebész szakor­vosa [...] dr Csányi dr Rádi dr Bozóky Galamb dr Kiszmeg dr Sahin [...] szépítésre futotta erjükből Góllövők dr Bozóky 2 dr Szi­geti dr Sahin [...] befolyásolta a mérkőzés kimenetelét Banczik István Ifjúsági válogatottunk szép győzelme Bács [...]
49. 1977-07-12 / 162. szám
[...] Losonczi vagy Kutasi s ideszá­míthatjuk Bozóky kapust is te­hát a KSC [...] helybenhagyta a kecskeméti csatárt Banczik István felvétele VÍZILABDA SZERDÁN Tatabánya Kecskeméti [...] Keskeny Markó Németh Edző Bory István Az első negyedben hatalmas iramot [...] KSC a védők gyűrűjében Banczik István felvétele úszott és átemelte a [...]
50. 1977-07-17 / 167. szám
[...] zárójel­ben hogy hányszor jutott szó­hoz Bozóky 10 Losonczi 14 Kurucsai 19 [...] 37 alkalommal a csapatban Banczik István felv A KSC tavaszi csapatának [...] Kecskemét Molnár Agnes Városföld Berta Ist­ván Agasegyháza ráczi Jánoshalma Losonczi KSC [...] döntőjén harmadik helyen végeztek Szávay István felvételei Tömegsport olimpia A labdarúgó [...]
51. 1977-07-24 / 173. szám
[...] Bed zsula Lajos Vaskútról Gulyás Ist­ván a Kiskunhalasi MEDOSZ ból jött [...] számítanak tehát Két kapusunk van Bozóky és Frák s mindkettő rutinos [...] A Kecskeméti TE most Vereb Ist­ván edző vezetésével kezdte meg a [...] KTE legeredményesebb csatára volt Banczik István el­vétele
52. 1977-07-29 / 177. szám
[...] feladataira A táborparancsnok feladatát Kürtössy István a neves kiskunfélegyházi játékvezető látta [...] a vezetőség tagjait vagyis Czenczik Istvánt Grulich Ernőt Kávai Jánost és [...] váró kér­dések halmaza feküdt Zsolt Ist­ván előtt aki valamennyi kér­désre világos [...] úti pálya Vezettet őrző KSC Bozóky Kutasi Koz­ma Sztvorecz Tóth Kecskés [...]
53. 1977-08-02 / 180. szám
[...] M Nagyhegye si Edző Vereb István A KTE vezette az első [...] a legeredményesebben versenyző tiszteletdíját Banczik István fel­vételei volt egy intése 3 [...] 1 Nagykőrös 100 néző KSC Bozóky Frák Kutasi Kozma Kecskés Sztrovecz [...] Agócs Dávid Csáki Edző Virágh István Fájsz Taimaskov Kupusz Débics Vlasits [...]
54. 1977-08-07 / 185. szám
[...] a mögöt­tük levő fedezetsor Vereb István a KTE edzője Néhány nappal [...] leg beépüljenek a csapatba Vereb István Sajnos szá­munkra nem sok jót [...] 111 ban való bentmaradást Vereb István Ha szerény körülmények között is [...] Ferenc A keretünk a következő Bozóky Frák Ku tási Szabó Kecskés [...]
55. 1977-08-16 / 192. szám
[...] 4000 néző vezette Győri KSC Bozóky Gulyás Kuru csai Kecskés Szabó [...] Nagyhegyesi Má nyoki Edző Veres István A KTE kezdte a játékot [...] a labdát de a kifutó Bozóky résen volt A 13 percben [...] tárgyilago­san vezette a mérkőzést Banczik István NB III Középcsoport 1 Perbál [...]
56. 1977-08-23 / 197. szám
[...] 1200 néző Vezette Gerendeli KSC Bozóky Gulyás Ku rucsai Sztvorecz Kecskés [...] Merczel Béres Hamada Edző Besenyi István A kezdés után a KSC [...] pillanatok alatt gólhelyzetbe került Sze­rencsére Bozóky jól jött ki és a [...] Szőke Karsai Agócs Edző Virágh Ist­ván H Gábor Á SE Stuber [...]
57. 1977-08-26 / 200. szám
[...] vagy szén tüzelésű kályhát vennék Bozóky Kiskunfélegyháza Lónyal u 10 1934 [...] OTP hitelátvállalás sal eladó Kecskemét Ist­ván kir krt 13 I em [...] Jelentkezés Mérésügyi Hivatal Kecskemét Villám István ut­ca 10 szám alatt 3334 [...] Tandíjbefizetés részletben Jelentkezés KECSKEMET Villám István utca 12 alatt egész nap [...]
58. 1977-09-04 / 208. szám
[...] Nemrég Porhanda Balázs majd Do­bó István a KTE játékosai most pe­dig Bozóky Imre a KSC kapusa és [...] Györgyi énekel 12 33 Kovács István zongorázik a Tátrai vonósnégyes játszik [...]
59. 1977-10-08 / 237. szám
[...] es­küvő Zenés riportmüsor Szerkesz­tő Dalocsa István 18 30 19 00 Sport [...] Kecskemét Vezette Karácso­nyi KSC Frák Bozóky Kutasi Elekes I Elekes II [...]
60. 1977-11-22 / 274. szám
[...] gyűrűjében várja a labdát Banczik István felvétele Kecskeméti SC MEDOSZ ÉGSZÖV [...] néző Vezette dr Botka KSC Bozóky Gulyás Ele­kes I Elekes II [...] Porhanda Zubornyák Hor­váth Edző Vereb István Az első lövést Forintos küldte [...] Mészáros Karsai Szőke Edző Virágh Ist­ván A 2 percben Szakáll 3 [...]
61. 1977-11-25 / 277. szám
[...] a bajai palánk alatt Banczik István felvételei Területi labdarúgó bajnokság eredményei [...] Garics Kozma II Edző Himer István KTE Nagy Keipics Gara czi [...] Kovács Edző Rábai László KSC Bozóky Gulyás Ele­kes I Kurucsai Elekes [...] Ner lei Hojszák Széli illetve Bo­zóky Elekes II Szabó Izsák Kecskeméti [...]
62. 1977-11-29 / 280. szám
[...] Horváth Zubor nyák Edző Vereb István Dunaújvárosi Ép Péter Zsiffkó Miklós [...] Nazátn Edző Ko­vács György KSC Bozóky Gulyás Elekes I Elekes H [...] A 80 percben Sólyom el­húzott Bozóky mellett aki utána nyúlt s [...] Horváth Ildikó rajt­hoz készülődik Banczlk István felvétele Kiskunhalasi MEDOSZ Gara 11 [...]
63. 1977-12-06 / 286. szám
[...] 400 néző Vezette Bondár KSC Bozóky Gulyás Ele­kes I Elekes II [...] átszállt a KSC védői felett Bozóky kivetődve szerezte meg Gábor elől [...] Csu nká Horváth Ed­ző Vereb István A kisméretű füves pályát 1 [...] Fábián Balogh Mészáros Edző Meskő István Nehéz csúszós talajon nagy küzdelemben [...]
64. 1977-12-13 / 292. szám
[...] néző Vezette Mei zer KSC Bozóky Gulyás Ele­kes I Elekes II [...] előtt Csehkis került lövő­helyzetbe szerencsére Bozóky kezébe küldte a labdát A [...] a Spartacus kapuja előtt Banczik István felvételei Kecskemét 1000 néző Vezette [...] Csurka Porhanda Horváth Ed­ző Vereb István Bp Spartacus Radics Nagy Fábián [...]
65. 1978-02-07 / 32. szám
[...] Tipográfia 5 5 i Komoróczki István BÁCSÉP 5 7 Molnár Zoltán [...] a Spartacus KSC mérkőzésen Banczik István felvétele A Vasas Izzó könnyen [...] Edző Pallagi Róbert KSC Frák Bozóky Gu­lyás Kurucsai Elekes I Sza­bó [...] 35 Rendezte Dömölky János Császár István Gyilko­sok Tévéjáték ism KOSSUTH 8 [...]
66. 1978-02-10 / 35. szám
[...] Hu­nyadi Ált Iskola edző Dunszt Istvánná 2 Hoffman J u Ált [...] ellene Lelépte­téssel kapott ki Nagy Istvántól Ganz MÁVAG is de Hornyák [...] 190 néző Vezette Balázs KSC Bozóky Gulyás Ele­kes I Beles Kecskés [...]
67. 1978-03-11 / 60. szám
[...] G moll íuvolaverseny Előadja Barth István és a Liszt Ferenc kamaraze­nekar [...] dalok és tán­cok Líra Blazsetin István versei 19 15 Német nyelvű [...] néző Vezette Bu bori KSC Bozóky Gulyás Lan­tos Beles Elekes II [...] Csutka Bohács Hor­váth Edző Vereb István A bajnokság tavaszi fordulójával egy
68. 1978-03-14 / 62. szám
[...] Edző dr Varga László KSC Bozóky Beles Elekes I Elekes II [...] akadt el A 18 percben Bozóky mentett bra­vúros kivetődéssel a labdát [...] Porhanda Horváth Bohács Edző Vereb István Az erős szél a KTE [...] Karsai Izsák Tóth Edző Virágh István Fájsz Fa tér Bolvári Ma­rosi [...]
69. 1978-03-18 / 66. szám
[...] Szerb horvát nyelvű műsor Bárácz István énekel Hírek Nemzetiségi lapszemle Macedón [...] Dobó Bohács Horváth Edző Vereb István Az első félidőben alig történt [...] 1 2 0 Izsák KSC Bozóky Horváth Be­les Elekes I Elekes [...]
70. 1978-03-21 / 68. szám
[...] Mányoki Némedi Bohács Ed­ző Vereb István ÉGSZÖV Szeles Csapiár Kovács T [...] Bajkó Edző Hári László KSC Bozóky Beles Elekes I Elekes II [...] Nagy Perényi Tóth Edző Virágh István H Szamuely SE Zlatniczky Drávucz [...] Fábián Szávai Mészáros Edző Meskó István A közepes iramú és színvonalú [...]
71. 1978-03-29 / 74. szám
[...] Zubornyáik Porhanda Bohács Edző Vereb István Dunakeszi Leboniczki Lő rincz Asztalos [...] tuz Edző SinkoVlcs Ferenc KSC Bozóky Rózsa Elekes II Sztvorecz Llnika [...] vetődéssel mentette Az 59 percben Bozóky nyomta szögletre Szalai lövését A [...] Balogh Fábián Mészáros Edző Meskó István Bácsalmás Futó Varga Naramcsik Turcsányi [...]
72. 1978-03-31 / 76. szám
[...] 0 Kecskemét Vezette Szabó KSC Bozóky Frák Loson czi Elekes I [...] Gárai Nagy Tóth Edző Tóth István A KSC végig nagy fölényben [...] Szabó János Vígh Imre Zelenka István ifjúsági versenyzőket Ezek a birkózók [...]
73. 1978-04-06 / 80. szám
[...] Zombori Fazekas Törőcsik Váradi KSC Bozóky Frák Rózsa Elekes I Reles [...] 1200 néző vezette Kószó KSC Bozóky Rózsa Elekes 1 Beles Sztvorecz [...] II Boháos Horváth Edző Veréb István Komáromi sérülése nem jött rendibe [...] jogo­sultak közül ketten távolmarad­tak Nagy István az Országos Teke Szövetség vidéki [...]
74. 1978-04-11 / 84. szám
[...] Tóth Edző Dávid Róbert KSC Bozóky Rózsa Elekes I Elekes II [...] újból Rózsa hibázott de most Bozóky védett szépen A A jó [...] ka Bohács Horváth Edző Veréb István Enying Fresehl La­katos Kiss Morvái [...] számú enyingi Kiss takarja Banczik István felvételei nagyon körülményes lassú táma [...]
75. 1978-04-18 / 90. szám
[...] Becsei Edző Berendi Pál KSC Bozóky Rózsa Elekes I Elekes II [...] 0 bián szabadrúgás okozott izgal­mat Bozóky a léc alól ütötte szögletre [...] Komáromi Csur­ka Bohács Edző Veréb István Szemerkélő esőben a hazaiak vezették [...] Mészáros Szőke Dobra Edző Virágh István Vaskút Lettner I Péter II [...]
76. 1978-04-25 / 96. szám
[...] Csurka Porhanda Horváth Edző Veréb István Láng Vasas Szívós Szabó Bassó [...] Czukony Tóth Fazekas Edző Kragity István Góllövők Tóth Cs illetve Ta­kács [...] Lesti Edző Tóthegyi Tibor KSC Bozóky Rózsa Elekes I Gulyás Elekes [...] mentett szögletre A beívelt labdát Bozóky kiejtette éppen Eipel elé s [...]
77. 1978-05-03 / 102. szám
[...] utte Tóth L I KSC Bozóky Rózsa Elekes I Elekes II [...] indult a KSC kapujára s Bozóky kifutva lábravetődéssel mentett A 38 [...] Bohács Porhanda Hor­váth Edző Vereb István AURAS SE Szentgyörgyi Víz­vári Tóth [...] Varga Lend vai Edző Besenyi István Az 5 percben Komáromi ügye­sen [...]
78. 1978-05-18 / 115. szám
[...] még Kiskőrösön Viczián Józsefné dr Bozóky István Bo­ros O Györgyné Csvila István­ná [...] rivális nélkül vagyunk mosolyog dr Bozóky István Hogy 1970 óta első helyen [...] adják Bencze Jánosné és Takács Istvánná Dr Bozóky István a porhomo­genizáló mellett Lámcsak mire [...] van a dol­gozóknak köztük dr Bozóky Ist­vánnak az egyetlen férfinak hét fia
79. 1978-05-30 / 125. szám
[...] telekkel eladó Érdeklődni lehet Mulostyik Istvánnál Május 1 u 33 sz [...] gyénge fias tehén eladó Kecske­mét István király körút 76 1 Házgyár [...] alkatrészenként is Érdek­lődni naponta Lénárt Ist­ván MMG Kecskemét 24812 1 000 [...] anyósunk nagymamánk testvé­rünk ÉRSEK FERENCNÉ Bozóky Erzsébet f hó 26 án [...]
80. 1978-06-06 / 131. szám
[...] 800 néző Vezette iyőri KSC Bozóky Beles Gu yás Elekes I [...] Két védőt majd a kifutó Bozókyt is kicselezte és az üres [...] Por banda Horváth Idző Véreb István Dunaújváros Papp Zsifkó ffüklés I [...] Lis kó Takács Edző Karagics Ist­ván Bácsalmás Géczi Varga Lengyel Hajmer [...]
81. 1978-06-08 / 132. szám (133. szám)
[...] idővel Jelentkezni lehet Kecskemét Villám István utca 12 Emeleti iroda r [...] 11 4 6 Baja Nagy István út 1713 BACS KISKUN megyei [...] anyósunk testvérünk nagymamánk Érsek ferencné Bozóky Erzsébet temetésén részt vettek sírjára [...] 4 6 és Baján Nagy István út 95 Munkaügyi osztályon 1712 [...]
82. 1978-06-13 / 136. szám
[...] 1800 néző vezette Maczkó KSC Bozóky Gulyás Be­les Elekes I Elekes [...] perc­ben Hájer szabálytalankodott A szabadrúgásnál Bozóky rosszul helyezkedett és Gábdhr a [...] Por handa Horváth Edző Vereb István Balassagyarmat Balázs Báhr Robb Szebeni [...] Juhász Szőke Halász Edző Virágh Ist­ván Jók Németh a mezőny leg­jobbja [...]
83. 1978-07-05 / 155. szám
[...] Prikidánovlts Sztvorecz Be­les Elekes I Bozóky Molnár Ferenc edző Alsó sor [...] Vágl Oskolás Sörös Bedzsula Banczik István fel­vétele A XIV Nyári Űttörő [...] Pál a leninvárcsiak testnevelője Rajtmár István A június 18 án befejeződött [...]
84. 1978-07-23 / 171. szám
[...] igazoltuk le A régiek közül Bozóky Frák az Elekes testvérek Bedzsula [...] ki­bontakozásra Edzőnek játékosnak egyaránt Banczik István A cselezés technikáját gyakorolják a [...] edző és a sérüléssel hajlódé Bozóky gondoskodott A kapuban Frák Zichy [...] Fehérvári László Paks gvan dór István Hetényegyháza CSELGÁNCS Nagy reményekkel az [...]
85. 1978-09-28 / 229. szám
[...] Bense Bakai Reicher Edző Kurucz István A tavaly még NB I [...] lya Ve­zette Németh KSC Frák Bozóky Lantos Beles Dóró Rózsa Sztvorecz [...] lajos mizsei sportdelegáció nevében Herczeg István a nagyközség sportköri elnöke köszönte [...] 17 07 Olvastam valahol Bocskai Istvánról 17 27 Madrigálok 17 55 [...]
86. 1978-10-06 / 236. szám
[...] Czeczeli Edző Temesvári Miklós KSC Bozóky BedzsuLa Pet róczki Sztvorecz Prikidánovics [...] 7 800 m 1 Tabajdi István Sza­badszállás 2 41 6 2 [...]
87. 1978-10-20 / 248. szám
[...] legjobbja ezen a mérkőzésen Banczik István felvétele Velíkey 10 Balogh 4 [...] Pál Ifj fiú tőr Busa István Far­kas István VasziLkó János Ifj párbajtőr Török István Joób Tamás Almási Zoltán iDeák [...] pálya Vezet­te Nyári KSC Frák Bozóky Rózsa Egyed Szabó Beles Vági [...]
88. 1978-11-12 / 267. szám
[...] érdemei voltak a kitűnően védő Bozókynak A KSC nél a vasárnapi [...] a döntését tartalmazza majd Banczik István ifSS SSSi sm HMNMMMM MAI [...]
89. 1978-12-05 / 286. szám
[...] Központi Bizottság osztályvezetője és Buda István államtitkár az OTSH elnöke MTI [...] bankovics Mihály KSC Leskó I Bozóky a szü­netben Fetróczki Elekes I [...] a bal alsó sarokba perdíteltt Bozóky vetődött de csak érinteni tudta [...] KSC Ganz MAVAG mérkőzésen Banczik István felvétele BKV Előre Balogh 2 [...]
90. 1979-01-12 / 9. szám
[...] után a KSC teljes tar­talékgárdája Bozóky Sztvorecz Bedzsula Leskó II és [...] jó rajt sohasem hát­rány Banczik István Megyei labdarúgó bajnokság tavaszi sorsolása [...] 12 fordulójában a ma­gyar Csőm István szabadnapos volt Befejezte a 11 [...] izrae­li elleni játszmáját győze­lemmel Csőm István 7 ponttal rendel kezik ugyanennyi [...]
91. 1979-01-18 / 14. szám
[...] Szokolai Ebed li Pogány KSC Bozóky Beles Elekes I Sztrovecz Elekes [...] hárítani Sajnos a mérkőzés hajrájában Bozóky kapus is megsérült de a [...] FTC elleni második mérkőzésen megsérült Bozóky kapus A sérüléséből felépülő Sö­rös [...] László Szentendrei József Tiszakécske Kovács István Kovács József Kalocsa Női páros [...]
92. 1979-01-30 / 24. szám
[...] B s Wartburg eladó Furkó István Agasegyháza Baj csy Zs u [...] kis teherautó el­adó Cím Antoni István 7095 Ujireg Vörös Hadsereg út [...] Toldi u 13 sz Győri István 22399 5 0 DB tömésre [...] idényben aligha számíthatnak a játékára Bozóky kapus is sérült nem is [...]
93. 1979-02-25 / 47. szám
[...] egyik sem játszhat Ró­zsa bevonult Bozóky és Linka harcképtelen s ebben [...] tör kosárra Csikai mellett Banczik István felvétele IFJÚSÁGIAK Kecskeméti SC Bajai [...] Táskarádió 15 30 Közelkép Szőts Istvánról 16 00 Operettfel vételekből Petress [...] Emberek a bányamécsesek világánál Bogdán István Írása 11 40 Maros menti [...]
94. 1979-05-12 / 109. szám
[...] Bódogh Bohács Horváth KSC Frák Bozóky Egyed Elekes Sztvorecz Beles Drahos [...] elnökségi ta­gok Dalmati József Endrődi Ist­ván Oláh Gyula Török László MAI [...]
95. 1979-08-30 / 202. szám
[...] Múzeumban állítottak össze dr Elek István hagyatékából Ki volt dr Elek [...] jelentős hányaduk azonban dr Elek István unokájához Szabó Gyuláné Bozóky Ágneshez került ö őrizte gondozta [...] a művészt a kiállításon Zádor Istvánhoz vi­szont közvetlen barátság fűzte Elek [...] gyűjteményébe Az egyi­ Dr Elek István Zádor István Elek nővérek Pólya Tibor Karikatúra [...]
96. 1979-09-14 / 215. szám
[...] beköltözhetően eladó Tisza alpár I István u 4 sz Ér­deklődni ugyanott [...] műszaki vizs­gával eladó Érdeklődni Il­lés István 6311 Oregcsertő Rákóczi út 7 [...] Fenyő u 32 Kistemplomnál Bense Ist­ván 2501 T RABANT ZC s [...] Dózsa György u 7 alatt Bozóky István 2491 M ŰSZAKI Vizsgázott Ro­már [...]
97. 1979-09-28 / 227. szám
[...] el­cserélhető kertes házra Kecskemét Kertváros Ist­ván király krt 2 A fsz [...] Kiskunfélegyháza Dó­zsa György u 7 Bozóky István 2619 EXENDEr prés 15 tonnás [...] állapotban eladó Érdeklődni szombaton Sza­bó István Petőfiszállás ta­nya 480 sz 2598 [...] én 18 órakor jelentkezés Szerencse István nyug állo másfőnöknél Dunavecsén 1979 [...]
98. 1980-02-03 / 28. szám
[...] mér­kőzésen tartalék volit 7 alkalom­mal Bozóky 2 mérkőzésen Erdei és egyszer [...] meghálálni Szabó Zoltán Dési Huber István Nyolcvanöt éve 1895 február 6 án született Dési Huber István festőmű­vész aki autodidakta módon sajátítot­ta [...]
99. 1980-02-05 / 29. szám
[...] Ha­ragos Kálmánnak 1 5 Pólyák Istvánnak és Krizsány Lászlónak 1 1 [...] Szabó L Horváth Edző Vereb István KSC II Bozóky Bállá Deák Hájer Bornemissza Bo [...]
100. 1980-04-03 / 79. szám
[...] vájárnak Halász György vájárnak Kocsis István vájárnak Pavlyás László vájárnak Stankó [...] szakmunkásnak Sötét Ferenc szakmunkásnak Szűcs István szakmunkásnak Urbán István szakmunkásnak Az onkológiai ellátás és [...] két évti­zedes kiemelkedő eredmé­nyeiért Kollár Istvánnak az Országos Érc és Ásványbányák [...] Liszt Fe renc díjas vezetőjének Bozóky Istvánné Barta Máriának a Szegedi [...]