220 találat (0,045 másodperc)

Találatok

1. 1983-07-01 / 154. szám
[...] csütörtöki programját Szé­kesfehérváron kezdte az Ikarus Karosszéria és Jár­műgyárat kereste fel [...] igazgatója és Nagy Gá­bor az Ikarus vezérigazga­tója tájékoztatta a vendége­ket az [...] piac igényei­re figyelő gyártmányfejlesz­tés eredményeként Ikarus Renault kooperációban ké­szülő buszokat szállítottak [...] exportálnak Algériá­ba s feltűnnek az Ikarus termékei az Egyesült Álla­mok Irak [...]
2. 1963-11-05 / 259. szám
[...] próbafelvételei már megkezdődtek SZÓFIA Az Ikarus Karosszéria és Járműgyár a Csepel [...] A kiállításon bemutatásra került az Ikarus 180 csuklós autó­busz az 556 os [...] felszerelés A megnyitó után a 180 személyes csuklós busszal a vendégek [...]
3. 2001-08-03 / 180. szám
[...] 50 Ft ß xil ÉVFOLYAM 180 SZÁM HEYES f HÍRLAP Ügyeletes [...] oldalon Alacsony padlós az új Ikarus Eger Alacsony padlós lépcsők nélküli felépítménnyel rendelkező új Ika­rus autóbusszal gyarapodott az Agria Volán [...] leszállás is könnyebb az új Ikarus 412 esről Sziréna Kifosztott méhek [...]
4. 1972-10-31 / 257. szám
[...] SUlUI ÍUU ClVll tárállomáson az Ikarus gyár képviselői átadták a szovjet [...] az ez évben gyártott 600 Ikarus 180 as típusú csuklós autóbuszt Ez [...]
5. 1990-11-02 / 180. szám
[...] ÉS KÖRZETÜK NAPILAPJA I ÉVFOLYAM 180 SZÁM ÁRA 5 80 FORINT [...] mert nekik is tartozik az Ika­rus jelenleg 1 5 milliárd forint­tal [...] em­lítünk ezek sorában mint az Ika­rus az Evill vagy a Videoton [...]
6. 1963-02-28 / 49. szám
[...] kont­A vízilabda OB I sorsolása 180 indultí a hét végén Egerben [...] a rendkívül ér­dekesnek ígérkező versenyen 180 ifjú asztaliteniszezo vesz részt kö­zöttük [...] Nagybátonyi Bányász Kartali MEDOSZ Hajógyár Ikarus KISTEXT Autótaxi Március 31 Baglyasalja [...] Petőfibá­nya Au tó taxi Hajógyár Ika­rus Nagybátony KISTEXT Baglyasalja Május 26 [...]
7. 1971-08-18 / 194. szám
[...] arról van szó hogy az Ikarus gyár jövő évi termelésének tekinté­lyes [...] 55 ös típusból 910 darab Ika­rus 556 os típusút és 700 [...] zas autóbuszokat vagy hogy eddig 180 autóbuszt szállí­tott az Ikarus Kuwaitnak Sauer motorokkal A Szov­jetuniót [...] óra alatt oldják meg az Ikarusban most 1200 órá­tertanács 1968 ban [...]
8. 1976-08-04 / 183. szám
[...] Gyöngyösi Spartacus DMTE Leninváros Siküveggy Ikarus Egri Vasas K baroika Papp [...] K barcika Papp J SE Ikarus Egri Vasas Leninváros Síküveg­gyár Gyöngyös [...] KSE Gyöngyös Sátoralja­újhely Leninváros MVSC Ika­rus K barcika XIV forduló XI [...] 112 Ft ért Férfi fürdőnadrágok 180 Ft helyett 126 Ft ért [...]
9. 1992-12-17 / 297. szám
[...] el­követtünk Budai Ferenc Az American Ikarus segít Várhatóan még ez évben kö­zös vállalatot alapít az Ikarus Rt az Amerikai Magyar Befekteté­si Alap tulajdonában lévő Ame­rican Ikarusszal Korábban 1988 óta működött az [...] változásaira készülve a Matáv Rt 180 millió forint törzstőkével melynek kamatai [...]
10. 2002-12-12 / 289. szám
[...] hogy eladnák a céget az Ikarus Rt nek Budapest Az Ikarusbus [...] úgy tájékoztatta lapun­kat hogy az Ikarus Rt ajánlatot tett az autóbuszgyártás [...] 280 jármű ké­szült Székesfehérváron amelyből 180 at értékesítettek külföldön Romániában Tunéziában [...] majd járműveket Ám ek­kor az Ikarus név eltűnhet a piac­ról A [...]
11. 1983-05-20 / 118. szám
[...] külügyminiszter helyettes társaságában elsőként az Ikarus Karosszéria és Jár­műgyár helyi gyáregységébe [...] nagyüzem tevékenységéről Mint elmondta az Ikarus termékeinek 90 százalékát exportálják Magyar [...] szereli össze az idegen alvázas Ikarus autó buszokat Robert Mugabe érdeklődésére [...] és a napraforgó termelésében összességében 180 millió fo­rint termelési értéket tud­hattak [...]
12. 1984-10-24 / 250. szám
[...] pedig már csaknem 90 ezer Ikarus autóbuszt használ­nak Csupán az Oroszorszá­gi Szovjet Szocialista Köz­társaságban az Ikarusok al­kotják a teljes autóbuszpark 25 [...] bel­földi mind nemzetközi utasforgalmát kizárólag Ika­rus autóbuszokkal bonyolít­ja le Jellemző a [...] és az alkatrészek el­lenében csaknem 180 ezer Lada érkezett Magyaror­szágra Az [...]
13. 1984-07-31 / 178. szám
[...] Györgyi Gyöngyös 581 2 Jéger Ikarus 563 3 Major MHD 563 [...] Molnár Gyöngyös 575 3 Weyde Ika­rus 573 Férfiak 1 Lenkei László [...] Georgieva Várna 568 2 Patay Ikarus 554 3 K Petrova Várna [...] Szolnok 18 9 1 8 180 170 19 6 Tatab 18 [...]
14. 2000-05-18 / 115. szám
[...] tervezésű kis terepjárókat gyárt az Ikarus Most már nem csak a [...] tartanak állományban Az Auverland Az Ikarusnál születő autó 60 65 százalékban [...] húsz darab gyártá­sát tervezik az Ikarusban rendel­hetők lesznek vászon és kemény [...] fecskendezett dízelolaj öngyulla­dással elég Korábban 180 300 bar nyomás­sal érkezett a [...]
15. 1963-05-12 / 109. szám
[...] a hegymászó fel­szerelésünkbe a farmotoros IKARUS ba amely a szöges bakancsot [...] nemes felháborodástól amely eltöltötte az IKARUS utasait hallván hogy útközben kerü­lőt [...] megpillan­tottuk a havasokat Sőt Mivel IKARUS unk szárnyai nem viaszból valának [...] kiolvasok a főagronómus note­széből a 180 as tehénállomány év végére 240 [...]
16. 1962-02-18 / 41. szám
[...] gépipa­ri miniszterhez intézte kérdé­sét Az Ikarus gyúr dolgozói megbíztak azzal hogy [...] intézet már kidolgozta egy hathenge­res 180 lóerős továbbá egy négyhengeres 120 [...] s így 1963 ban a 180 lóerős mo­torokból 250 darabot gyárt [...] szükséges terven felüli beru­házás Az Ikarus gyár részére szükséges nagyteljesítményű motorokat [...]
17. 1970-07-30 / 177. szám
[...] foto Szilágyi Pál félv KS Ikarus sorfal a moszkvai magyar kiáiiiSáson [...] autóbuszt mutat be s az Ikarusok szinte sorfalat áll­nak majd a [...] típusok kö­zött lesz az új Ikarus család első tagja a 250 [...] es típusú szuperluxus légkondicionált autóbuszt 180 fokban elfordítható klub­fotelekkel televíziókészü­lékkel rádióadó [...]
18. 1986-07-30 / 178. szám
[...] Könyvtár ismét fogadja olvasóit AZ IKARUS VOLKSWA­GEN autóbusz prototípusa Az Ikarus székesfehérvári gyárának kísérleti üzemé­ben megépítették az Ikarus Volkswagen kooperációban készült autóbusz első [...] TD típusú tehergép­kocsi alvázon az Ikarus ka­rosszériájával olyan kis ön­költségű autóbuszt [...] A 130 ezer tonnából csupán 180 tonna búza minősült csak takar­mánynak [...]
19. 1995-03-27 / 72. szám
[...] 0 24 0 26 0 180 nap 270 nap 365 nap [...] is kft k ellen in­dult Ikarusok Angliába Újabb tíz jobbkormányos 480 [...] városi autóbuszt indítottak útnak az Ikarus má­tyásföldi telepéről Angliába Érre a piacra az Ikarus az el­múlt hónapban szállította a [...]
20. 1995-07-18 / 166. szám
[...] gyarapodtak Megállapodtunk a gyár­tókkal az Ikarus Rt vei vala­mint az Ikarus Egyedi Autó buszgyártó Rt vei [...] kocsit vásá­roltunk Ezek közül hét Ikarus 244 56 os típus és [...] gyűlik a MÁV adóssága Ma 180 milli­árd forint a külső és [...]
21. 1999-09-09 / 210. szám
[...] as személykocsival elmenekült A támadó 180 cm magas vékony testalkatú hosszúkás [...] tompa Mátraalji új buszok Egy Ikarus az újdonságok közül a Mátra Volán telepén GYÖNGYÖS Hat új Ikarus 263 as típusú autóbusszal gya­rapodott [...] Rajtuk kívül még további két Ikarus 256 os buszt is vásároltak [...]
22. 1984-12-02 / 283. szám
[...] különösen pe­dig a páratlan mintegy 180 190 millió forint érték kö­rüli [...] Első ízben szállít jövőre csuklós Ikarus autóbuszokat a MOGÜRT Külkereskedel­mi Vállalat [...] közvetítésével 34 járművet rendelt Az Ika­rus egy évvel ezelőtt mu­tatta be [...] drágám Fiataloknak a gyöngyösi főiskolán Ikarusok Kanadába NÉPÚJSÁG a Magyar Szocialista [...]
23. 2000-09-30 / 230. szám
[...] extrával el­adó Érd 30 9552 180 8 AUTÓT vásárolok 83 98 [...] állapotban eladó T 37 357 180 8 TRABANT 601 felújított motorral [...] 319 504 este 1181 8 IKARUS 365 ös 10 éves légkondis [...] es kombájn kukoricaadapterrel kukori cakultivátor Ikarus busz 511 eladó T 06 [...]
24. 1990-09-29 / 152. szám
[...] Dobi u 10 48003 1 Ikarus 553 as 24 személyes autó­busz [...] T elefon ügyeletet vállalok Laká­son 180 jeligére a gyöngyösi taka­rékszövetkezet be [...] 1 48097 1 f HÁZASSÁG 180 26 éves nőtlen fiatalember ke­resi [...] 174 2 Poclain TY 45 Ikarus 211 Október 7 én E [...]
25. 1966-08-09 / 187. szám
[...] Gyöngyösi Honvéd ottho­nában fogadta az Ikarust A két megyei rangadó mérkőzésen [...] Gubis és Lovász Gyöngyösi Honvéd Ikarus 2 0 1 0 Gyöngyös [...] 2 30 13 24 3 Ikarus 16 9 3 4 30 [...] és pa pucsok 80 130 180 forintért Kés kény István cipészmester [...]
26. 1984-06-24 / 147. szám
[...] jó állapotban levő 1 DB IKARUS 55 RENDSZÁM NÉLKÜLI 5 éves IKARUS 211 típusú 3 személyes autóbuszt [...] Ft Ada kárpitozott garn 24 180 Ft helyett 14 500 Ft [...]
27. 1975-01-09 / 7. szám
[...] 230 Romániába szintén 230 Jugoszláviába 180 és egy nyugat európai körútra [...] Pétervására Mátraballa Eger között közlekedő Ikarus 66 os autó­busza Feltörte a [...] GC 16 53 as rendszámú Ikarus buszát A lopott járművel amely­nek [...]
28. 1991-08-01 / 179. szám
[...] csökkent az eladások száma Rózsaszín Ikarusok Elkészült és útnak indult Irán­ba az első tizenhat Ikarus autó­busz Az iráni belügyminisztéri­um városfejlesztési [...] a bizottság illetékes alelnöke összesen 180 millió ECU folyósításáról írt alá [...]
29. 1993-04-17-18 / 89. szám
[...] értékesíti az alábbi gépi eszközeit Ikarus 211 es Volga személygépkocsi SP [...] tól Gyermek hosszú ujjú pamutpólók 180 Ft tól Divatos színes bakfis [...] kabát 1990 Ft Színes pamutpólók 180 Ft Női harisnyanadrág továbbra is [...]
30. 1991-12-18 / 296. szám
[...] Nemzetközi vegyes vállalattá alakult az Ikarus Egyedi Kft az­zal hogy a [...] Mogürt 40 százalékos és az Ikarus 60 százalékos rész­vétellel hozta létre [...] cégek száma amelyek közül mintegy 180 ezer magán tulajdonú A bulgáriai [...]
31. 1991-04-17 / 89. szám
[...] IFA KAMAZ KRAZ TATRA LATVIJA IKARUS A műszaki vizsgára való felkészítést [...] lengyel díszüvegáru kerti szék összecsukható 180 db 410 Ft fokhagyma 22 [...] Ara 192 Ft ÁFA MAXIME­ 180 SMG JVC licenc Ára 186 Ft ÁFA PROMO E 180 special HG JVC licenc Ara [...]
32. 1985-08-23 / 197. szám
[...] Beköltözhető Érd Eger Lenin út 180 az esti órákban Eger Lajosváros [...] Posta igazgatóság felkínálja eladásra az Ikarus 211 és 255 típusú autóbuszát [...] Kerékpáros VB 21 10 Az Ikarus autóbuszgyár­ban dokumentumfilm 21 39 Híradó [...]
33. 1980-02-28 / 49. szám
[...] is Ez utóbbi megbí­ Az Ikarus tervei Az Ikarus Karosszéria és Járműgyárban 1980 ban [...] a visontai külfej téses bányaüzem 180 millió tonna szénvagyonára építet­ték Meddig [...]
34. 1995-06-07 / 131. szám
[...] helyett ebben az évben csupán 180 ezer vá­gómarha feldolgozásával szá­molhat a [...] feltalálók meg­rendelésekkel tértek haza Oroszország Ikarusokat vásárol Az orosz közlekedési minisz­térium [...] több mint 1500 egyehek közt Ikarus és Mer­cedes Benz márkájú autóbusz [...]
35. 1979-01-16 / 12. szám
[...] ne a végtermék kibocsátásá­ra koncentráljunk Ikarus és Zsiguli A magyar járműipar [...] Február hónapban a ta­százalékát az Ikarus buszok teszik ki A magyar [...] a mostani ötéves tervidőszakban összesen 180 200 ezer darabot vásáro­lunk Számitógéptsalád [...]
36. 2007-06-27 / 148. szám
[...] Ifák és Zilek mellett öreg Ikarusok eregetik a koromfelhő­ket Utóbbiak többsége [...] Max teljesítmény kW LE 132 180 Max forgatónyomaték Nm 350 Csomagtér [...] ÖS a legbelevalóbb a maga 180 lóerejével ku tárgya Ha az [...]
37. 1982-04-06 / 80. szám
[...] számú Vállalat A régi típusú Ikarus autó­buszokat amelyek jócskán el is [...] közlekedési vállalat és 44 új Ikarus 266 ost állítottak a helyközi [...] ösztönzése A Hatvani Konzervgyárban pél­dául 180 millió forintos hi­tellel segítettük az [...]
38. 1978-02-21 / 44. szám
[...] 2 0 1 0 Va­sas Ikarus Ganz MÁVAG 0 0 Honvéd [...] 10 39 43 20 15 Ikarus 21 6 7 8 25 [...] egész nap O storos belterületén 180 négyszögöl telek eladó Érdeklődni Bartók [...]
39. 1963-03-14 / 61. szám
[...] a hatvani gát erősítésén Ecsédre 180 katonát kémek Heréd jelentkezik a [...] öt perc késéssel in­dított Az IKARUS egymás után nyelte a kilométereket [...] az utaso íkat egy farmotoros Ikarus on rJóformán mindenkit ismert és [...]
40. 1978-01-08 / 7. szám
[...] mortdhatja a füzesa­bonyi telepen dolgozó 180 asszony e sorok írójának is [...] VILLTESZ Ipa­ri Szövetkezet köztük az IKARUS autóbuszok lám­páit Utóbbiból évente 120 ezer darabot készítenek Képünkön Az IKARUS au tóbuszokhoz szerelik a lám­patesteket [...]
41. 1976-01-20 / 16. szám
[...] ap­parátusa nem ingadozott íme a 180 esztendeje 1795 június 3 án [...] kőolaj olcsó volt buszt az IKARUS gyártott és gyárt és a [...] Budapesti Köz­lekedési Vállalat és az IKA­RUS által ki kísérletezett önjáró troliról [...]
42. 1963-08-31 / 203. szám
[...] táblázat élén áll kell az IKARUS ellen csapat a nagyobb tudás [...] Tenisz Egri Dózsa Pécsi EAC IKARUS mérkőzés Iránt A gyön Dózsa [...] sötétkék színben ára 120 00 180 00 Ft ig Bakfis rakott [...] 28 eladó Kerecsend Fő u 180 Ép ítésből visszamaradt anyagok Egerben [...]
43. 2013-03-04 / 53. szám
[...] listáján szerepelt A csatornába eresztettek 180 ezer liter whiskyt Végeztek Rómában [...] hiba miatt a csatornába en­gedtek 180 hektoliternyi minő­ségi whiskyt egy skót [...] a több mint 21 tonnás Ikarus mozgásba hozásához a fogaival feszítette [...]
44. 1996-03-21 / 68. szám
[...] IFA W 50 L alkatrészek Ika­rus UAZ alkatrészek AVIA A 31 [...] eke Lajta vetőgép műtrágyaszó­rók Rába 180 nehéztárcsa 4 2 m boronás [...] adok két kiskutyát Tel 429 180 56493 Befektetőnek ajánlom sörözőmet bérleti [...] egri la­kásra cserélnék Tel 429 180 ALBÉRLETET KÍNÁL Belvárosi gázos bútorozott [...]
45. 1996-10-22 / 247. szám
[...] 30 353 949 72874 VEGYES 180 kg os hízó eladó 190 [...] tárcsa kom binátor Nissan Patrol Ikarus 211 eladó T 37 329 [...] angol olasz nyelvtani nyelvvizsga elők 180 Ft óra Stúdió Eger Bt [...]
46. 2003-07-02 / 152. szám
[...] 1490 Nyári Amazon Lövészver­seny Budapest Ikarus lőtér Az EPLE sportlövőinek eredmé­nyei [...] 182 3 Bolla Iván Gyöngyös 180 Központi gyújtása sportpisztoly 1 Farkas Zol­tán 180 2 Kanzler Ferenc 178 3 [...] Isten­mezején A szervezők egy majd 180 kilométeres kört jelöltek ki az [...]
47. 1987-04-25 / 97. szám
[...] a Munkácsy díjas Bér Rudolf Ikarus című festményét is A tárlat [...] a sóska 50 az újkarfiol 180 az alma 14 a bab [...] bab 70 80 a mák 180 200 forintba kerül HATVANBAN a [...] a saláta 8 a paradicsom 180 a paprika 6 az uborka [...]
48. 2015-07-18 / 167. szám
[...] a Kossuth téren Trabant Csepel Ikarus Zsiguli Pannónia Ford Mus­tang típusú [...] 700 800 Burgonya kg 120 180 120 150 130 170 150 Hagyma vörös kg 180 160 160 150 Hagyma fok kg 110 140 120 180 160 110 Uborka kg 250 [...]
49. 1997-03-26 / 71. szám
[...] 16 30 A homok titkai 180 89 rész 17 05 Kánon [...] egyénileg állapodnak meg a gazdák­kal Ikarusok Angliába Az Egyesült Király­ságba szállít távolsági autóbuszokat az Ikarus Rt A járművek első szériája [...]
50. 1966-05-05 / 105. szám
[...] talál­nak olyan megfelelő állapot­ban levő Ikarust amely a fel­újítási munkák után [...] figye­lemre méltó teljesítmény Gazda Miklós 180 cm t ugrott magasba Balogh [...] Balogh 165 Felnőttek 1 Gazda 180 Hármasugrás 1 Ba­logh 13 47 [...] része a forgó felvevőprizma Ezzel 180 fokos képszöget lehet elérni a [...]
51. 1959-07-01 / 152. szám
[...] származású lánya akire hatalmas örökség 180 ezer pen vár Sere langyosan [...] úrnak nem kétséges előttünk Elvégre 180 ezer ügye az 180 ezer Érdekes alakok még Marczin [...] mság pattogatott kukoricá a kis Ikarusban ki kilop n a nyitott [...]
52. 1990-09-08 / 134. szám
[...] és 120 L fagyasztóláda Videokazetta 180 Komplett műholdvevő berendezés Egyes női [...] IFA HLS 100 02 pk Ikarus 260 266 280 255 autóbusz [...]
53. 1998-05-21 / 118. szám
[...] alábbi szolgáltatásait ajánlja FELÚJÍTÁSI TEVÉKENYSÉG Ikarus autóbuszok tehergépjárművek fődarabjainak kis fődarabjainak [...] Megane Scénic Family 14 3 180 000 Ft hé­ 0 Enqem [...]
54. 2007-07-20 / 168. szám
[...] a meleg és a régi Ikarus motorhangja megakadályozta a jó han­gulat [...] 248 50 243 50 USD 180 50 176 00 HRK 35 [...]
55. 1991-08-09 / 186. szám
[...] 10 napon­ként utazás 365 ös Ikarusokkal Je­lentkezés az ország egész területéről [...] 25 Részvételi díj 6900 Ft 180 DM FATIMA La Salette i [...] alatt a Minaretnél Papírtapéták már 180 Ft tól de különleges tapé­tákat [...] Kadett eladó T 36 20 180 14286 1 K Egerben épülő [...]
56. 2000-06-23 / 145. szám
[...] Járműfenntartási Osztálya rövid határidővel vállalja IKARUS gyártmányú autóbuszok nemzetközi vizsgára való [...] KEDVEZŐ ÁRON Átm 2 mm 180 165 Ft kg Átm 2 [...]
57. 1991-07-08 / 158. szám
[...] a sarudi üdülőövezet­ben sorház beépítésű 180 m 2 6 x 30 [...] H Ostorosi új lakótelepen közműve­sített 180 négyszögöl telek építési anyaggal engedélyezett [...] tartozékokkal IFA W 50 L Ikarus 211 üzemképesen bontásra is Érd [...]
58. 1999-03-03 / 52. szám
[...] temetőben A gyászoló család 42399 IKARUS 250 255 v 256 os [...] tartunk Érd 06 30 9552 180 42465 Fejes káposzta gyalulva is [...] 270 000 7 csil­lagos rendsodró 180 000 ÁFA 25 visszaigényelhető Tiszavasvári [...]
59. 1995-03-09 / 58. szám
[...] rivál keksz 200 g Negrolli 180 g Márvány drazsé 100 g [...] VARTA akkumulátorok LADA IFA RÁBA IKARUS alkatrészek a vásárlás értékhatárától függő [...]
60. 1969-09-09 / 208. szám
[...] 0 0 Plusz 1 14 Ikarus S újhely 1 3 2 [...] 1 Kazincbarcika Esz­tergom 0 0 Ikarus Sátoraljaúj­hely 3 2 Kossuth KFSE [...] 2140 Ft Elektromos kukorica­daráló újdonság 180 kg óra 2000 Ft Azonnal [...]
61. 1983-05-21 / 119. szám
[...] BETÖLTÉSÉRE 1 fő D kategóriás Ikarus 260 tip autóbusz és Nysa [...] eladó 400 kvadrát telekkel Irányár 180 000 Ft Érdeklőd­ni Lenin út [...] Mak­iári út 10 VEGYES Betonkeverő 180 li­teres eladó Gyön­gyös Gyár u [...]
62. 1978-03-21 / 68. szám
[...] 0 Pénzügyőr ESMTK 4 2 Ikarus 22 es Volán 2 1 [...] 12 45 52 24 14 Ikarus 25 7 9 9 28 [...] járás 207 3 Gyöngyösi járás 180 kör­rel A csapatversenyek győzte­seinek Daróczi [...]
63. 1991-07-09 / 159. szám
[...] értékesítése IFA W 50 L 180 000 Ft tól ÁFA IFA [...] 240 000 Ft tól ÁFA Ikarus 255 256 280 300 000 [...]
64. 1992-12-08 / 289. szám
[...] K Eladó vagy bérbe adó Ikarus 211 busz és egy büfékocsi [...] MARUTI személygépkocsi amelynek nyertese a 180 0001055 sorszámú nyereményletét birtokosa A [...]
65. 2002-04-25 / 96. szám
[...] Egri sikerekkel zárult a budapesti Ikarus SE Amazon kupa elnevezé­sű országos [...] Mik­lós győzött 188 körrel Zele 180 körrel az 5 helyen zárt [...] Belépődíj a fürdő területére egységesen 180 Ft fő Jó szórakozást kívánunk [...]
66. 2000-05-11 / 109. szám
[...] 9430 161 1746 211 ES Ikarus busz eladó 06 30 275 [...] nyugdíjas előnyben T 60 331 180 ill 36 429 180 1569 HATVANI bőripari munkahelyre karbantartó [...]
67. 1988-02-12 / 36. szám
[...] volt amíg egy hektár gabonára 180 ki­logramm műtrágyát szórtak Karácsondon négyszázat [...] Kínába Kínába exportál autóbu­szokat az Ikarus székesfe­hérvári gyára A vállalat 470 [...]
68. 1939-07-29 / 118. szám
[...] 28 P Borjúhús T 60 180 Disznóhús T 60 T 80 [...] Földes László 5 40 Két Ikarus a huszadik században Beszélgetés Kovács [...]
69. 1993-03-04 / 53. szám
[...] nélkül egyik partnerünknek fedezetle­nül átadott 180 milliós váltó va­lamint a Mezőbankból [...] tervezik Tűz az óvodában Az Ikarus gyár XVI kerület Baross Gábor [...]
70. 1997-05-22 / 117. szám
[...] 574 típusú traktor futóműpárja az Ikarus Járműgyártó Rt 417 es alacsony [...] frank 128 51 USA dollár 180 56 ECU 208 80 EUROCSOMAG [...]
71. 1996-10-24 / 248. szám
[...] T 36 322 867 73036 180 kg hízó eladó F tárkány [...] tárcsa kombi nátor Nissan Patrol Ikarus 211 eladó T 37 329 [...] angol olasz nyelvtant nyelvvizsga elők 180 Ft óra Stúdió Eger Bt [...]
72. 1987-06-13 / 138. szám
[...] magyar közreműködéssel készül majd Az Ikarus a Volvo és Volskwagen kooperációk [...] Kötelező haladási irány jelzőtáblát valaki 180 fokkal elfordította A Beloiannisz utcában [...]
73. 1991-03-26 / 71. szám
[...] 5159 lK KÖZÜLETI 16 éves IKARUS 255 tip autóbusz üzemképes állapotban [...] 10 18 ig 38 12 180 4753 4 H Sürgős en [...]
74. 1995-05-29 / 124. szám
[...] Tel 36 429 599 32150 Ikarus 255 ös 256 os és [...] gyerekágy mélybabako­csi etetőszék eladó 315 180 32295 Kombi kiságy eladó Tel [...]
75. 1997-10-18 / 244. szám
[...] vásárolnak az év végéig az Ikarustól A 155 millió forintos fejlesztésből [...] Gyöngyösi Rendőr fő­kapitányság keres egy 180 cm magas 25 30 éves [...]
76. 1991-08-30 / 203. szám
[...] 1 K Ostorosi új lakótelepen 180 négy­szögöl telek téglával eladó Szép [...] IFA W 50 L SP IKARUS 211 busz üzemké­pes bontásra is [...] H 6 7 éves férfi 180 75 érettségizett 8000 Ft nyugdíjjal [...]
77. 1986-02-08 / 33. szám
[...] malac közli szerényen mindössze 170 180 kiló Míg azon mélázom meny [...] Alig lépünk néhányat máris egy Ikarus körül várakozó társaságra leszünk figyelmesek [...]
78. 2015-09-04 / 207. szám
[...] 40 33 2 Dandé Dá­vid 180 Ifjúságiak 200 m síkfu­tás 2 [...] egy pedig Hevesre vándorolt Az Ikarus BSE színeiben sze­replő hevesiek közül [...]
79. 1990-04-27 / 21. szám
[...] paprika 12 14 a paradicsom 180 az al­ma 30 a vöröshagyma [...] 80 100 Itt a paradicsom 180 200 forintba kerül a hegyespaprika [...] mind a beutaz­tatással foglalkozunk Három Ikarus busszal rendelkezünk üz­lettársaim már akkor [...]
80. 2000-04-08 / 83. szám
[...] jól tojó bábolnai tyúk eladó 180 Ft kg Egerszalók Ifjúság út [...] ÁFÉSZ eladásra meghirdeti érvényes műszakival IKARUS 211 es autóbuszát továbbá a [...]
81. 2011-11-29 / 279. szám
[...] mint mondjuk az élklubnak számító Ikarusnál ahol ez a mutató 180 9 Anyagiak vonatkozá­sában viszont a [...]
82. 2015-01-26 / 21. szám
[...] biztosra vehe­tő hogy a legutóbb Ikarus BSE együttesénél védő Hmelyovszki Tibor [...] Eger 14 12 1 1 180 74 37 3 0 SC [...]
83. 1983-05-22 / 120. szám
[...] BETÖLTÉSÉRE 1 fő D kategóriás Ikarus 260 tip autóbusz és Nysa [...] 6 Érdek 1 hét 17 180 as telefo Tyúkszemek bőrke­családos férfi [...] n Tel 15 504 Betonkeverő 180 li­teres eladó Gyön­gyös Gyár u [...]
84. 1983-11-06 / 263. szám
[...] OTP öröklakás 420 000 kp 180 000 OTP vel Érdeklőd­ni Rákóczi [...] kínál 1 db 38 férőhelyes IKARUS 211 autóbuszt valamint 1 db [...]
85. 1995-11-25 / 277. szám
[...] féQkbfidicionált ry twvl 1 VW Ikarus autóbusz eladó Érdeklődni lehet 36 [...] a ba­nán 140 a citrom 180 a dióbél 600 a fokhagyma [...] a dióbél 700 a fokhagyma 180 a gomba 160 240 a [...]
86. 1994-04-19 / 91. szám
[...] 389 818 80695 3 K Ikarus felújított motor garanciával eladó Érd [...] 1 H Eladó Grundig SVS 180 videoka­mera alig használt állapotban Érd [...]
87. 1978-02-19 / 43. szám
[...] alatt Megvételre kínálunk 1 db IKARUS 211 es 38 személyes autóbuszt [...] 17 19 óráig Ostoros belterületén 180 négyszögöl telek eladó Érdeklődni Bartók [...]
88. 1973-03-02 / 51. szám
[...] március 25 Egri Spartacus Vasas Ikarus V forduló április 1 Pécsi [...] 0 sz HÁZASSÁ 21 ÉVES 180 ma­gas szőke műszaki dolgozó vagyok [...]
89. 1983-01-18 / 14. szám
[...] miatt már évek óta csak 180 milliárd forint körüli összeget tudunk [...] tehergépko­csik és erőgépek hanem az Ikarus au tóbuszok ver­senyképességét is növelik [...]
90. 1992-12-07 / 288. szám
[...] Ela dó vagy bérbe adó Ikarus 211 busz és egy büfékocsi [...] Ft ért eladók Tel Recsk 180 18 után 47301 lK TÁRSKERESŐ [...]
91. 1996-06-15 / 139. szám
[...] és kooperációs partner a részvénytársaság 180 milliós forgalommal A mezőgazdasági gép [...] és fémipari gépek alkatrészek gyártását Ikarus buszoknál az eddigi 200 as [...]
92. 1993-07-19 / 166. szám
[...] K Lajos városban sorház szélén 180 m 2 alapterületű lakóház garázzsal [...] Sarudon a Tisza parton büfébusz Ikarus 211 sürgősen eladó Érd a [...]
93. 1984-10-05 / 234. szám
[...] Tel 195 VEGYES Három pár 180 as csehszlovák lapra­diátor eladó Tóth [...] kertmozi mellett Építkezők Oltott mész 180 Ft q 10 q felett [...] felkínálja eladásra a tulajdonát képező Ikarus 211 tip autóbuszát A forgalomba [...]
94. 1991-03-25 / 70. szám
[...] 5077 lK KÖZÜLETI 16 éves IKARUS 255 tip autóbusz üzemképes állapotban [...] 10 18 ig 38 12 180 4753 3 H G yöngyöspatán [...]
95. 1994-01-12 / 9. szám
[...] korszerűsíteni Ennek megfelelően tavaly hat Ikarus 395 ös a Rába Rt [...] 366 napos 21 0 91 180 nap 18 0 18 5 [...]
96. 1981-07-09 / 159. szám
[...] az Erdei mesetáborban is ahol 180 városi úttörő 24 na­pon keresztül [...] a Ganz MÄVAG ba az Ikarusba a Magyar Hajó­éi Darugyárba s [...]
97. 2011-05-21 / 118. szám
[...] 778 2368 280494 EG ERBEN 180 m 2 es 4 fél [...] JÁRMŰ 1 db 1982 évjáratú IKARUS 211 es üzemképes 1 db [...] 06 70 597 1186 279633 180 magas 66 éves 120 kg [...]
98. 1992-10-28 / 254. szám
[...] Diesel Golf 1500 as eladó 180 000 Ft Ugyanott 4 éves [...] alábbi típusú autóbuszainkat Robur és Ikarus 211 Érd Eger Homok u [...]
99. 1996-03-25 / 71. szám
[...] IFA W 50 L alkatrészek Ikarus UAZ alkatrészek AVIA A 31 [...] 600 Ft kg Füstölt szalonna 180 Ftkg Párizsi­ 240 Ft kg [...]
100. 1986-07-16 / 166. szám
[...] az ipar ebből mintegy 160 180 ezer tonna terméket készítenek A [...] hogy legna­gyobb hazai partnerük az Ikarus fejlesztési programjá­val lépést tartanak Nyere­ségüket [...]